Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

„A proto nechci Evropu“

...aneb pokus o vyvrácení jedenácti bodů propagandy EU. Při procházení internetu jsem narazil na následující stránku, která má za cíl adorovat Evropskou unii a jejíž součástí je „manifest“ That’s Why I Want Europe. Podle zásady audiatur et altera pars jsem se rozhodl na tuto ryzí propagandu zareagovat a zkusit ukázat, že realita tak modrá a hvězdnatá rozhodně není.

Při procházení internetu jsem narazil na následující stránku, která má za cíl adorovat Evropskou unii a dát prostor Evropanům k její podpoře (samozřejmě nikoli kritice): http://www.ich-will-europa.de. Součástí je jedenáctibodový „manifest“ That’s Why I Want Europe (k dispozici v angličtině a němčině), který čtenáři připomíná, do kolika oblastí evropská integrace zasahuje a jaké neuvěřitelné benefity přináší. Jelikož se bez skrupulí řadím k odpůrcům EU, rozhodl jsem se podle zásady audiatur et altera pars na tuto ryzí propagandu zareagovat a zkusit ukázat, že realita tak modrá a hvězdnatá rozhodně není. Jelikož jsem „fér policajt“, stanovy onoho manifestu nepřekládám, neboť bych jistě maně použil obraty pejorativní, zesměšňující a dehonestující.

A ještě jedna poznámka: všimněte si, že už se neříká „EU“, říká se jen „Evropa“ – bezpochyby proto, aby mohli být všichni odpůrci bruselského socialismu šmahem označeni za „zrádce naší evropské vlasti a popírače evropanství“. Že se v Evropě nachází několik více či méně úspěšných zemí, které se do pasti integrace nelapily, to je autorům propagandy také srdečně jedno…

I want Europe because it guarantees peace.
Peace in Europe cannot be taken for granted. For centuries, wars brought destruction and suffering to the continent and killed millions of people. This is why the idea of a united Europe was born. It was to prevent the horrors of the Second World War from ever happening again. Europe brings former enemies together. Conflicts are no longer solved by weapons but by negotiations. We have to preserve the unique achievements of peace, security, democracy and prosperity.

Momentálně jeden z nejčastějších lživých argumentů pro Unii, není divu, že i zde je hned na prvním místě. Nikoli, EU není a nemůže být fukuyamovským „koncem historie“ (válek) – nemá vlastní armádu (díky Bohu!), ani jiné prostředky, jak případné znesvářené strany pacifikovat. Pokračující krize, která vlivem unijní (nejen) dluhové politiky dopadá na občany v podobě rostoucích daní, nezaměstnanosti a státní kontroly, by naopak snadno mohla zapříčinit ozbrojené konflikty uvnitř států – stačilo by, aby se stávající demonstrace a akce typu „Occupy“ trochu zvrtly či přiostřily. Historie nás mj. také učí, že každé slučování neslučitelného vede ke krvavému rozlučování – nemusíme chodit daleko, vzpomínáte na rozpad Jugoslávie? A to se jednalo o mnohem menší region, než je celý kontinent… Mír v Evropě navíc zajišťuje NATO, když už.

I want Europe because only united can we make a difference.
Who is to decide about the big global questions in the future such as the environment, financial markets or security? The US and China on their own? Or do we get a say, too? Only around one percent of the global population lives in Germany today. This is not enough to leave impact on important issues. Only in a strong Europe can we persist alongside the US and China and shape the living conditions of future generations.

Cožpak celý svět řídí USA a Čína? Autorům manifestu by nezaškodilo přečíst si Huntingtonův Střet civilizací, aby si uvědomili, že bipolárnímu světu je konec. Nic jako „lidstvo“ neexistuje, nemohou proto existovat ani globální zájmy, ke kterým by se měla sjednocená Evropa vyjadřovat. Většina těchto „nebezpečí“ jako terorismus nebo globální oteplování jsou navíc jen vhodnou zástěrkou mnohem větších, avšak politicky nepopulárních hrozeb, a zároveň odbytištěm pro výrobce různých „řešení“.

I want Europe because, despite all of its problems, the Euro is a success model.
Since its introduction, the Euro has guaranteed stable prices, even more successful than the Deutsche Mark had been before. Also externally, when compared against the Dollar, the Pound and the Yen, the Euro has retained its value. The single currency area gives companies easy access to millions of consumers, which generates growth and jobs. There is no doubt that the current crisis is costing Germany a lot of money, but the economic balance is still positive for Germany.

Jednotná měna generuje leccos, jen ne růst a pracovní příležitosti, jak tvrdí tento odstavec. Každý ví o krachujícím Řecku, ale již méně česká média informují o tom, že Španělsko má největší nezaměstnanost na světě nebo že Portugalsko nabízí za své dluhopisy tak vysoké úroky, že nemá šanci se z dluhové spirály vymanit. Provázanost zemí platících eurem vede leda k tomu, že se méně schopní (tzv. země PIIGS) snaží prostřednictvím různých „záchranných mechanismů“ (jednorázových, jako byly programy pro spásu Řecka, nebo trvalých, jako je ESM) vynutit od schopnějších, aby za ně vyřešili problémy. Emise fiktivních eur novým guvernérem ECB pak může vést jedině k obří inflaci, což se s tvrzením o „udržení hodnoty“ rozhodně neshoduje.

I want Europe because environmental and climate issues don’t have borders.
Global challenges such as climate change require joint action. As part of the 2020 Strategy, the Member States of the European Union have set out ambitious goals for climate and energy policies, and the union of states is viewed internationally as a pioneer and a role model. Europe uses this position in its efforts to achieve global measures.

EU se řídí environmentalistickou ideologií („zelený socialismus“), která v praxi znamená, že se všem vezmou peníze, a pak se „poručí větru dešti“. Ambiciózní cíle to věru jsou – jen si díky nim nacpe kapsy průmysl produkující „obnovitelné zdroje“ a z energetické soběstačnosti se stane jen báje.

I want Europe because it has (almost) no borders.
The European Union makes travelling between the Member States easy for its citizens, mostly without any controls or waiting time. This is not possible in any other union of states around the world.

Tohle je vyložená lež – snadné cestování umožňuje Schengenská dohoda, která funguje mimo rámec EU.

I want Europe because it’s good for consumers.
Whether it’s about cheaper phone conversations, air travel or medication, strict controls on foods or standardized rights relating to defective products − in Europe the rights and protection of consumers are strengthened and improved across borders.

Zní to hezky – ve skutečnosti se ale jedná o ohromné množství regulací a administrativy, která ztěžuje jakékoli podnikání. Spotřebitel by se měl chránit sám tím, že si vybere produkty, které jsou pro něj dobré, nemusí to za něj dělat armáda úředníků. Případy jako „zakřivení banánů“, „Tuzemák“ nebo „pomazánkové máslo“ už se staly humorným folklórem; kdyby „ochranná opatření“ eurokratů byla skutečně tak potřebná a účinná, země mimo EU by už zcela jistě zašly na svrab a neštovice. Kvanta nařízení vedou leda k tomu, že je stále obtížnější samostatně podnikat v zemědělství a být nezávislý na systému.

I want Europe because it opens up new life and job prospects.
Enjoy education in Hamburg, your first job in Stockholm and retirement on the Riviera – Europeans can live, learn and work in any Member State of their choice.

Člověku, který bude prospěšný, otevře hranice každá země; turismus usnadňuje Schengen.

I want Europe because it offers protection without limiting me.
The Court of Justice of the European Union in Luxembourg and the European Court of Human Rights in Strasbourg protect the rights and freedoms of citizens beyond national borders. This includes the freedom of expression, the right of religious freedom and equality of men and women.

Je tomu přesně naopak – EU se stala strojem na výrobu tzv. lidských práv a všemožných antidiskriminačních iniciativ, které jsou ve skutečnosti fundamentálně diskriminační. Je nepřijatelné, aby byli jedni občané zvýhodňováni na úkor druhých; sociální inženýrství v podobě kvót, kolik žen, hendikepovaných a Romů musí firma zaměstnávat, akorát ztěžují podnikání. (Nemluvě o protimluvu, které implikují: jestliže tyto skupiny lidí potřebují zvláštní legislativu, která je bude chránit, jsou vlastně označovány za méněcenné, neschopné samy o sobě obstát. Ženy, která dostane pozici ve firmě na základě nařízení o genderovém rozložení zaměstnanců, si nemohou vážit její kolegové a ani ona sama sebe.)

I want Europe because it broadens horizons.
The European Union supports university and school students who want to live and learn in neighbour states. Professionals and scientists are also encouraged and supported to work beyond their own states’ borders. International experiences are not only important for persons’ educational and professional development, but they also provide insights into other cultures and traditions, thereby expanding people’s perspectives.

Představa, že budeme všichni vzdělaní a stále vzdělanější, je samozřejmě krásná – jenže sociální inženýři nepočítali s existencí Gaussovy křivky, která polovinu populace předurčuje k podprůměrnosti. Řeči o „vzdělanostní ekonomice“ a kvóty nařizující 40 % otitulovaných mladých vedou leda k tomu, že se snižují nároky na dokončení vysokoškolského studia a vzniká velký počet oborů, jejichž absolventi na trhu práce nenalézají uplatnění. Není divu, že nejvíce nezaměstnaných je mezi absolventy univerzit – co taky se všemi těmi sociology a odborníky na genderovou problematiku?

I want Europe because solidarity is standard here.
Solidarity is one of the central values of Europe. The European Union works for both its citizens and its Member States, which means that structurally weak regions are systematically supported and promoted. Germany also benefited from this after its reunification. Europe provides comprehensive health protection for workers and promotes workers’ participation as well as the integration of persons with disabilities and much more.

Solidarita v EU funguje tak, že Slovensko, nejchudší stát eurozóny, doplácí Řekům na vyšší životní standard (třikrát vyšší průměrné platy a čtyřikrát vyšší průměrné důchody) a dává peníze španělským komerčním bankám. Platí to i v obecnější rovině: jak už jsem zmínil výše, „záchranné mechanismy“ typu ESM jsou programy, jak přinutit dobré hospodáře zaplatit dluhy za hospodáře špatné. Na mikroúrovni zase vidíme, jak vypadá „systematická podpora chudších regionů“: vesnice dostávají dotace na sportoviště a cyklostezky, ačkoli mají nefunkční infrastrukturu. Silnice však nespadají do ideologického rámce EU (nutit občanům „zdravý životní styl“ a nikoli „životní prostředí zamořující automobilismus“), proto je předem jasné, jaký typ projektu soutěž o peníze z Bruselu vyhraje.

I want Europe because we can learn a lot from one another.
“United in diversity” is the motto of Europe. It stands for one union which, based on common values and cultural traditions rooted in them, regards the existing differences as an enriching opportunity for development. Even as Europe is growing ever closer, the various cultures, customs, traditions and languages of its Member States are respected and promoted.

Opět je tomu přesně naopak: EU systematicky potírá jakoukoli lokální výlučnost (čímž nemyslím podporu lokálních folklórních slavností z veřejných peněz) a propaguje striktní centralismus. Těžko dělat věci po svém, když je rostoucí množství lidských činností regulováno z Bruselu eurokraty bez představy o reálném životě a když je rostoucí množství financí utráceno na plnění všemožných nařízení a iniciativ (více o těchto nákladech viz například zde) nebo odesíláno úředníkům, kteří je pak jako požehnání udílejí v podobě všemožných grantů. Je mimochodem pozoruhodné, jak se body ideologie mění v souladu s aktuálním děním: zatímco ještě přednedávnem by v seznamu na čestném místě figuroval multikulturalismus a „příležitost obohatit se od přistěhovalců“, od té doby, co „Mutti“ Merkelová a spol. obrátili, se musíme spokojit s pouhým „respektem a propagací různých kultur a zvyklostí“.

 

Závěrem
Dovedu si představit reakci některých čtenářů fandících EU, že „jsem příliš kritický“ a „vidím jen to špatné“. Ba, jsem a vidím. Ale propagandistický článek na webu Ich will Europa se negativy také nezabývá, proto nevidím důvod, proč se zdržovat s případnými pozitivy, jsou-li jaká. Nabízím jedenáct tezí a antitezí, syntéza už je na každém.

Autor: Jaromír Fajkus | pátek 5.10.2012 18:36 | karma článku: 28,25 | přečteno: 1441x
  • Další články autora

Jaromír Fajkus

Europropaganda, aneb proč mě netrápí agenti z Kremlu

Už několik let se s vzrůstající intenzitou hovoří o ovlivňování zdejších nálad a voleb východními mocnostmi za účelem „destabilizace“ a nasměrování zahraniční politiky směrem k Rusku (a Číně). Něco je ale přehlíženo...

24.1.2018 v 16:07 | Karma: 44,20 | Přečteno: 3560x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Tři časté omyly související s volbou prezidenta

V následující stati se pokusím vyvrátit tři kompetence, které se prezidentovi České republiky mylně přisuzují a které do debat o kandidátech vnášejí zbytečné emoce.

16.1.2018 v 18:41 | Karma: 33,39 | Přečteno: 1286x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Krátká polemika se 30 programovými prioritami Zelených

Zelení svůj program sebevědomě označují za „dobrý“ nebo „jeden z nejvíce oceňovaných“. Co ale do letošních voleb nabízejí a kam je zařadit? Nabízím kritický pohled.

6.10.2017 v 1:32 | Karma: 33,05 | Přečteno: 992x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Co znamená přijetí solidarity s uprchlíky?

Nedávno jsem na Facebooku zaznamenal iniciativu, v rámci které se lidé fotili s cedulkou „solidaritu s uprchlíky #přijímám“. Hesla, zkratky a hashtagy namísto logické argumentace, to je nešvar obou stran názorového konfliktu...

26.6.2015 v 13:39 | Karma: 39,64 | Přečteno: 1776x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Počítačové hry vs. bojovníci za politickou korektnost

Herní byznys v posledních několika dekádách zažil ohromný rozkvět, svými rozpočty předhonil ten filmový a s rozšířením mobilních zařízení a velmi levných počítačů se mu daří stále lépe. Stejně jako u ostatních odvětví IT se dříve jednalo o hájemství svobody, kreativity, originality a individuality – hráči zde nacházeli radost a také únik z často nepříjemné reality. Virtuální světy byly tak nějak víc „v pořádku“. Bohužel, časy se mění a svědectví o tom se lze dopátrat na každém rohu.

11.4.2015 v 18:35 | Karma: 21,99 | Přečteno: 584x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Reklama na řepkový olej zaplacená z našich daní

O víkendu jsme s kamarády připravovali domácí hamburgery. Jeden z nich si vzal na starost nákup, a když se vrátil z obchodu, mezi řečí zmínil, že tam probíhala jakási promo akce, v rámci které zákazníci dostali zdarma vzorek řepkového oleje a tenkou brožuru. Potud vše v pořádku. Už letmý pohled na znak Evropské unie na inkriminovaných propagačních materiálech (vizte foto) však naznačil, že toto promo je něčím zvláštní.

18.3.2014 v 10:02 | Karma: 25,73 | Přečteno: 990x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Příjemci dotací jsou novodobí otrokáři

Jste účastníky programu Zelená úsporám a stát vám dotuje nový kotel? Jste umělci a máte grant, díky kterému můžete realizovat své vize? Jste zastupitelé maloměsta a právě jste získali dotaci od EU na nové sportoviště? Jedno vás spojuje: vaše pyramidy vznikají v potu tváře méně šťastných.

15.2.2014 v 13:03 | Karma: 32,90 | Přečteno: 1528x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Polemika s levicovým programem TOP 09, část druhá

V první části polemiky jsem se pokusil vylíčit, jak ideologové TOP 09 dychtí po neliberálních zásazích státu do každodenního života jednotlivce a jak ve svých stanovách vycházejí z konceptu centrálního plánování dobra pro všechny. Ve druhé části se zaměřuji na Evropskou unii, hospodářství, státní správu a politickou kulturu.

12.10.2013 v 18:11 | Karma: 17,43 | Přečteno: 670x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Polemika s levicovým programem TOP 09, část první

„Čím svobodnější je trh, tím přísnější musí mít pravidla“ – ano, tato věta skutečně pochází z programu TOP 09, konkrétně z tzv. hodnotového desatera této strany, kterou její místopředseda Kalousek v rozhovoru označil za konzervativní a pravicovou. Obávám se, že jediným „pravicovým“ aspektem tohoto politického uskupení je ve skutečnosti řevnivost vůči nominální levici, především ČSSD a prezidentu Zemanovi. Ve volebním programu však nalezneme hlavně líbivé sliby (ne nepodobné programovým východiskům hnutí ANO) a ryze socialistické zásady, s nimiž se ani mírně pravicový volič nemůže ztotožnit.

11.10.2013 v 15:08 | Karma: 20,08 | Přečteno: 621x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Polemika s programovými východisky hnutí ANO

Vůči Andreji Babišovi a hnutí ANO se vyhraňuje kde kdo (a právem!), avšak dosud jsem myslím nenarazil na článek, který by se po něm nevozil z důvodu jeho členství v KSČ, sporného spisu o spolupráci s STB, případně nízké kvality produktů jeho výroben (potažmo dalších argumentů, které jsou ale pro jeho potenciální politické angažmá více či méně irelevantní). Rozhodl jsem se proto prostudovat programová východiska hnutí ANO (která již konečně vyšla) a upozornit na inkonzistence a vyložené nesmysly, jimiž se podle mého názoru jenom hemží.

22.9.2013 v 22:34 | Karma: 19,74 | Přečteno: 996x | Diskuse| Politika

Jaromír Fajkus

Argumentum ad liberos aneb děti jako rukojmí státu

Stát a obhájci státních zásahů do života občanů využívají velké množství argumentačních klamů, pomocí kterých se snaží zdůraznit prospěšnost, ba dokonce nezbytnost své činnosti. Různými triky se nám pokoušejí namluvit, že bez státních investičních pobídek nebude prosperita, bez státních nemocnic pomřeme na banální onemocnění nebo že bez Evropské unie nebude mír a spolupráce. Málokterý logický klam se však v souvislosti s projevy etatismu vyskytuje tak často, jako argumentum ad liberos neboli argumentace zaměřená na děti.

16.6.2013 v 16:30 | Karma: 15,88 | Přečteno: 534x | Diskuse| Společnost

Jaromír Fajkus

Proč nevolím Karla a proč vy byste také neměli

Odpustím si různé rádoby argumenty Schwarzenbergových odpůrců, jako jsou opletačky s občanstvím, nevalná úroveň češtiny a vůbec vyjadřovacích schopností nebo tendence pospávat při výkonu zaměstnání. To vše samozřejmě lze kritizovat, ale jsou to marginálie. Prezident je politická figura a důvody jeho (ne)zvolení by měly být politické, nikoli osobní. (Proto také považuji za absurdní časté velebení Schwarzenbergova charakteru, vesměs založené na povrchním mínění nebo falešných premisách – například „je už dost bohatý, takže nebude dělat tu korupci“ nebo „je slušný a morální, je to aristokrat“.) Nabízím pět ryze politických důvodů, proč je pro mě „kníže“ nepřijatelný jako veřejný činitel, natož jako prezident.

13.1.2013 v 18:07 | Karma: 42,64 | Přečteno: 14621x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Žebříček prezidentských kandidátů

Výčet a vymezení ze strany pravicového voliče k utřídění myšlenek mých a třeba i Vašich.

14.12.2012 v 23:26 | Karma: 19,47 | Přečteno: 1426x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Válka

To se to o válce mluví, když se děje kdesi za Středozemní louží! To se se smutným pokrčením ramen konstatuje, že když se kácí les, létají třísky, a že válka holt přináší oběti – avšak ve jménu světlejších zítřků, zelenější trávy a všelijakých vznešených idejí! Ovšem západních idejí, samozřejmě, neboť Západ, přestože chřadnoucí a šedivějící, se nadále domnívá, že je mírou všech věcí a že je kompetentní posoudit míru demokratičnosti a svobodnosti kdekoli.

22.3.2011 v 13:02 | Karma: 14,65 | Přečteno: 982x | Diskuse| Ostatní

Jaromír Fajkus

Vozová hradba okolo kocoura Mikeše

Ne všechny výroky jsou hodné zamyšlení, ne nad každým blábolem je třeba rozvažovat a volit, na čí stranu se člověk postaví. Existuje tzv. „svoboda slova“, čili kdokoli v zásadě může říkat cokoli – ne každý si ale zaslouží pozornost, publikum, případně potlesk; pravděpodobně by naopak bylo lepší, kdyby se většina lidstva své „svobody slova“ dobrovolně vzdala, neboť mlčeti zlato. Třeba „kauza Mikeš“, která hýbe Facebookem, médii a žaludky českých „patriotů“, to je shakespearovské much ado about nothing par excellance.

16.4.2010 v 2:52 | Karma: 11,54 | Přečteno: 1419x | Diskuse| Ostatní
  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2150x
אָדָם

Seznam rubrik

Oblíbené blogy