Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Politika v době umělé inteligence #1: "Senát zesnulých osobností" udržitelné společnosti

Společnost je podle britského konzervativního filozofa a politika Edmunda Burkeho (1729-1797) partnerstvím mrtvých, živých a nenarozených. V době umělé inteligence lze vytvořit i"senát zesnulých osobností" a jeho činnost.

Senát zesnulých osobností, tak v nastupující době umělé inteligence může být nástrojem "udržitelné" společnosti:
- jak najít složení ideálního senátu lidstva (zpravidla státníky, podnikateli, vědci, vynálezci, žurnalisty, ekonomy, právníky, vojáky, disidenty, filozofy nebo umělci);
- jak mít možnost simulovat rozpravu nad vybraným tématem nejen současníky a poté přihlédnout k výsledku diskuse a argumentačních střetů;
- jak prezentovat transparentní odraz autorit, ke kterým je individuálním občanem či kolektivní společností přihlíženo pro definování ukotvení v politickém spektru.

 

Mnou volený senát 81 zesnulých osobností v roce 2023 by měl složení:

1) Oliver Wendell Holmes - "Nejpřísnější ochrana svobody slova nesmí chránit člověka, který falešným výkřikem HOŘÍ, způsobí v divadle paniku."

2) Ayn Rand - "Každý člověk se má sám posuzovat a být souzen pouze podle jeho vlastních činů a charakteru."

3) Thomas Jefferson - ??"Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha."

4) Lee Kuan Yew - "Vždy jsem považoval humanitu za zvířecí pud. Konfuciánskou teorií je, že člověk může být zlepšen, ale nejsem si jistý, že může. Člověk může být trénován, může být disciplinován."

5) Carl Sagan - "Pokud to může být zničeno pravdou, tak si to zaslouží být zničeno pravdou."

6) Ronald Wilson Reagan - "Svoboda není nikdy dál od zániku než jednu generaci."

7) Karel Havlíček Borovský - "Něco jiného je úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie, úřednictvo musí být v každém dobře řízeném státě, byrokracie je neštěstí každého."

8) Oliver Cromwell - "Kdo přestane být lepším, přestane být dobrým."

9) Frédéric Bastiat - "Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních."

10) Džaláleddín Balchí Rúmí - "Nepatřím k žádnému náboženství. Mojí vírou je láska a každé srdce je mým chrámem."

11) Vince Lombardi - "Lídři se nerodí, jsou vytvořeni. Vytvořeni tvrdým úsilím, což je cena, kterou musí každý z nás zaplatit k dosažení jakéhokoli cíle, který za to stojí."

12) Pim Fortuyn - "Muslimové mají velmi špatný přístup k homosexualitě, kdy jsou velmi netolerantní a k ženám, které jsou pro ně občany druhé kategorie. To, čeho jsme nyní svědky, je střet civilizací, a to nejen na úrovni států, ale také uvnitř jich samotných."

13) Karl Raimund Popper - "Dějiny mocenské politiky nejsou nic jiného než dějiny mezinárodního zločinu a morového vraždění. Těmto dějinám se učí ve školách a mnozí z největších zločinců jsou prezentováni jako hrdinové."

14) Konfucius - "Síla národa vychází z celistvosti domova."

15) Otto Wichterle - "Prezident sovětské akademie Keldyš prohlásil, že to je prvé místo, kde mu místo předepsaných lží ukazují pravdivý stav. Požádal mě potom o zaslání informací a doporučení do Moskvy, což jsem poté udělal a v osmistránkovém dopise shrnul, se závěrem, že prapříčina je v sovětském totalitním a policejním režimu."

16) Steve Jobs - ??"Inovace rozlišují lídry od následovníků."

17) Ibn Chaldún - "Slepé následování dávných zvyků a tradic, neznamená, že mrtví jsou naživu, ale že živí jsou mrtví."

18) Bob Marley - "Osvoboďte se z mentálního otroctví. Nikdo, než my sami nemůže osvobodit naši mysl."

19) Nikola Tesla - "Současnost je jejich, ale budoucnost, pro kterou pracuji, je má."

20) Tomáš Baťa - "Duševní práce je řešení problémů, rozhodování, tvůrčí vynalézavost a koncepční realizace, ne intelektuální rozjímání v kavárně Slavia."

21) František Palacký„Vlastenectví je všude nejpřirozenější střední stupeň, jenž vede člověka od zvířecího sobectví k obecné lásce k lidem a k humanitě vůbec.“

22) Jean-Jacques Rousseau"Mám raději svobodu s nebezpečím než mír s otroctvím."

23) Oriana Fallaci - "Mojí zbraní jako vojáka je zbraň pravdy."

24) James Madison - "Člověk je majitelem svých názorů a má svobodu je komunikovat."

25) Mustafa Kemal Atatürk - ?"Nevěřím v žádné náboženství a občas si přeji vidět je všechna na dni moře. Můj lid se bude učit principům demokracie, diktátu pravdy a vědeckým naukám."

26) Ho Či Min - "Není nic cennějšího než nezávislost a svoboda."

27) Richard Buckminster Fuller - "Bůh je sloveso, ne podstatné jméno."

28) Karel Kryl - „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“

29) Martin Luther King - "Láska je jediná síla, schopná změnit nepřítele na přítele."

30) Otto von Bismark - „První generace vytváří, druhá spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.“

31) Liou Siao-po - "Svobodný projev je základem lidských práv, kořenem lidské přirozenosti a matkou pravdy. Zabít svobodu projevu je urážkou lidských práv, dušením lidské přirozenosti a potlačováním pravdy."

32) Sun-c´ - "Nejvyšším umění války je podrobit si nepřítele bez boje."

33) Eleanor Roosevelt - "To, co neděláte, může být ničivou silou."

34) Louis Dembitz Brandeis - „Nejdůležitějším politickým úřadem je úřad soukromého občana.“

35) Jan Hus - "Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti.“

36) Theodore Roosevelt - „Pacifista je bezpochyby stejným zrádcem své země i lidskosti, jako ten nejbrutálnější zločinec.“

37) Martha Gellhorn - "Občanství je těžké zaměstnání, které občanům ukládá za povinnost, aby si vytvořili svůj vlastní informovaný názor a stáli si za ním.“

38) Henry Ford - „Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.“

39) Jan Patočka - „Mravní zralost, občanská svoboda a zodpovědnost, nemůže prostě organicky vyrůstat z našich světských zájmů. Ty vedou samy o sobě pouze ke konzumenství, a vposledku k válce. Je třeba otřesu, aby člověk prolomil koloběh každodennosti. Cílem opět není boj, nýbrž svoboda a zodpovědnost, mravní zralost.“

40) Joseph Pulitzer - „Naše republika a její tisk budou stoupat nebo upadat společně.“

41) Carl von Clausewitz - "Válka je pokračováním politiky jinými prostředky."

42) Charles de Gaulle - „Patriotismus je, když v prvé řadě milujete svůj národ; nacionalismus je, když nenávist vůči jiným národům tomu předchází.“

43) Enoch Powell - "Nejvyšší funkcí státnictví je předcházet zlům, které lze předvídat.“

44) Leonardo da Vinci - „Jednoduchost je ta nejdokonalejší propracovanost.“

45) Konrad Adenauer - "Vzhledem k tomu, že Bůh omezil lidskou inteligenci, zdá se nespravedlivé, že také neomezil jeho hloupost.“

46) Václav Havel - „Jsa u moci, jsem si permanentně podezřelý.“

47) Edmund Burke - „Společnost je partnerstvím mrtvých, živých a nenarozených.“

48) Šalamoun - "Vaše duše je vyživována, když jste laskaví; a je ničena, když jste krutí.“

49) Alexis de Tocqueville - „Americká republika vydrží až do doby, než Kongres zjistí, že může veřejnost podplácet veřejnými financemi.“

50) Isaac Newton - „Postavili jsme příliš mnoho zdí a ne dost mostů.“

51) Albert Einstein - „Nemůžeme vyřešit naše problémy s tím způsobem myšlení, jaký jsme použili když jsme je vytvořili."

52) Musaši Mijamoto - „Pravda není to, co chcete, aby to bylo. Je tím, čím je a vy se musíte ohýbat její silou nebo žít ve lži.“

53) Margaret Mead - "Malá skupina přemýšlivých lidí může změnit svět. Ve skutečnosti, to je to jediné, co kdy změnilo."

54) George Orwell - „Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.“

55) Lao-c’ - „Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem."

56) Robert Baden-Powell - „Skaut nikdy není překvapen; přesně ví, co má dělat, když se stane něco neočekávaného."

57) Thomas Jonathan Jackson - „Patriotický dobrovolník, bojující za zemi a svá práva, je nejspolehlivějším vojákem na zemi."

58) William F. Buckley - „Chci žít svůj život jako poslušný člověk, ale poslušný Bohu a podřízený moudrosti svých předků. Nikdy autoritě politických pravd, které dorazily včera do volebních uren."

59) Hannah Arendt - „Nejsou žádné nebezpečné myšlenky. Myšlení samo o sobě je nebezpečné."

60) Niccolo Machiavelli - „Politika nemá žádný vztah k morálce."

61) Johann Wolfgang von Goethe - „Co není dnes zahájeno, není nikdy zítra dokončeno."

62) Winston Churchill - „Není nic, co by Vám vláda mohla dát, aniž by Vám to předtím nevzala."

63) Alexander Hamilton - "Existuje určité nadšení ve svobodě, které umožňuje lidské přirozenosti povznést se nad sebe samu, a to statečností a hrdinstvím."

64) Jan Amos Komenský - „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

65) Tomáš Garrigue Masaryk - „Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“

66) Miroslav Tyrš - „Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským.“

67) Sókratés - „Vím, že nic nevím.“

68) Marcus Tullius Cicero - "Jsme podrobeni zákonům, abychom mohli být svobodní."

69) Charles Spencer Chaplin - "Myslíme příliš mnoho a cítíme se příliš málo."

70) John Adams - "Jsou dvě možnosti, jak si podrobit národ. Jedna je zbraněmi, druhá prostřednictvím dluhu."

71) Karel Čapek - „Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“

72) Isabel Paterson - "Největšími škůdci jsou lidé, kteří používají altruismus jako alibi. Vášnivě si přejí, aby se stali důležitými."

73) Isaiah Berlin - "První lidé, kteří jsou totalitáři zničeni nebo umlčeni, jsou lidé s ideály a se svobodomyslností."

74) Charles Darwin - "Zrníčko v rovnováze bude určovat, který jedinec bude žít a který zemře - která odrůda nebo druh se bude ve svém počtu zvyšovat a který ne anebo nakonec vyhyne."

75) Arthur Schopenhauer - "Talent zasáhne cíl, který nikdo jiný netrefí; Genius zasáhne cíl, který nikdo jiný nevidí."

76) John Locke - "Často se více naučíte z nečekaných otázek dětí než z rozmluv dospělých."

77) John Rawls - "Spravedlivá společnost je taková ve které, kdybyste o ní věděli všechno, byli byste ochotní se do ní včlenit na jakémkoli náhodném místě. Nejspravedlivější pravidla jsou ta, s nimiž by každý souhlasil, kdyby nevěděl, jakou moc by měl."

78) Jan Werich - „Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci.“

79) John Stuart Mill - „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

80) Antoine de Saint-Exupéry - „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“

81) Julius Robert Oppenheimer - "Vědci a umělci jsou kronikáři světa. Jejich práce je jednoduše zaznamenávat to, co ostatní nemohou." 

Autor: Josef Zbořil | úterý 14.2.2023 19:27 | karma článku: 13,63 | přečteno: 193x
  • Další články autora

Josef Zbořil

PSYOPS pro posílení důvěry vlády jako součást při zadržení podezřelého z terorismu

Prezentace zadržení podezřelého z teroristického útoku bývá využita jako součást psychologických operací (PSYOPS) vlády.Podívejme se na obecné způsoby,jak funguje,přičemž PSYOPS může být hypoteticky až 100% komunikovaného příběhu.

9.6.2024 v 19:14 | Karma: 11,48 | Přečteno: 206x | Diskuse| Politika

Josef Zbořil

Bude do sportu zaveden pojem „smíšený jednotlivec“?

V týmových sportech existují „smíšená družstva“ složená z mužů a žen. Jelikož dochází ke změnám pohlaví, což způsobuje minimálně rozpaky nad férovostí, tak řešením by byla v jednotlivcích obdoba jako „smíšený jednotlivec“.

6.6.2024 v 20:11 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse| Miniblogy

Josef Zbořil

Segregace černých… „česko-sodních“ humorů „pseudo-nacisty“ Filipa Turka

Konkurence Turka má právo na svobodu slova a vykreslovat jej pro své zájmy zisků mocenských pozic jako „pseudo-nacistu“, stejně jako on má právo na „humory“ jako z pořadu ČT Česká soda s hitlerovsko-nacistickými přirovnáními.

6.6.2024 v 19:03 | Karma: 25,81 | Přečteno: 1206x | Diskuse| Politika

Josef Zbořil

Po lžích k Turkovi: Danuše Nerudová výkonným marketingem pro Filipa Turka

Tři reflexe z debaty z 3.6.2024 mezi lídry kandidátek do evropského parlamentu Filipem Turkem (Přísaha a Motoristé) a prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D. (Starostové a osobnosti pro Evropu).

4.6.2024 v 17:46 | Karma: 32,28 | Přečteno: 1332x | Diskuse| Politika

Josef Zbořil

Hrozba armádní „PSYOPSkracie“ aneb amplifikace, de-amplifikace a síťová neutralita

Armádní psychologické operace PSYOPS jsou zbraní, jejíž použití proti vlastnímu obyvatelstvu je pučem junty. Síťová neutralita (otevřený internet) bez inkviziční de-amplifikace je esenciálností v rovnosti demokratické společnosti.

1.6.2024 v 19:39 | Karma: 13,94 | Přečteno: 324x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Policie prověřovala nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Zajistila 300 milionů

5. června 2024,  aktualizováno  8.6 21:12

Premium Česká policie v tichosti prověřovala třaskavý případ, který může mít negativní dopad na zbrojní...

Korespondenční volba dělí občany na dvě kategorie, hrozí manipulace, říká opozice

14. června 2024  8:42,  aktualizováno  11:57

Přímý přenos V Poslanecké sněmovně pokračuje jednání o korespondenční volbě. Tu opozice dlouhodobě odmítá. Podle...

Policie odložila případ střelby na fakultě. Více řekne po informování pozůstalých

14. června 2024  11:48,  aktualizováno  11:50

Aktualizujeme Policie skončila prověřování střelby na Filozofické fakultě UK, případ odložila. V pátek to uvedlo...

Petiční stan od Úřadu vlády je zpět, jen o pár metrů vedle. Poradila to policie

14. června 2024  11:50

Petiční stánek protivládního aktivisty Ondřeje Thora opět stojí před Úřadem vlády na pražském...

V armádě byl od 17 let. Zemřel veterán, který po válce zasedal v Norimberku

14. června 2024  11:45

V pondělí 10. června zemřel ve 97 letech válečný veterán Charles Gad Strasser. Byl držitelem Řádu...

  • Počet článků 289
  • Celková karma 16,85
  • Průměrná čtenost 1724x
Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979, Prostějov) je moravský technický manažer v železničním průmyslu, bývalý olomoucký krajský předseda a lídr Strany svobodných občanů (2012-2015), překladatel a autor americko-izraelského Gatestone Institute (2015-2022), zakladatel občanského hnutí ESG participace KYBER-OBČANÉ a představitel kybernetického občanského humanismu. Popularizuje odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století českého loutkářství s heslem "Vychovávej loutkou, ne loutky".