Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Globální oteplování? Část první: Nebuďme hloupí!

Tématu klimatické změny (globální oteplování) se věnuji od roku 2008, kdy jsem o něm jako redaktor internetového portálu ČT24 psal jeden ze svých prvních článků. Od té doby se toho na situaci moc nezměnilo, stále jde v některých kruzích o kontroverzní téma, širokou veřejností buď ignorované, nebo nepochopené, některými skupinami lidí naopak "spolknuté i s navijákem". Rád bych se dnes ke globálnímu oteplování po letech opět vrátil, protože v této oblasti došlo k mnoha zajímavým posunům a objevům.

Článek budu strukturovat do několika částí, z nichž každá se bude věnovat určité vrstvě problematiky globálního oteplování. Inspirací mi budou především nové poznatky a zdroje z roku 2014, v čele se shrnutím které poskytl minulý týden můj oblíbený astrofyzik Neal deGrasse Tyson, pokračovatel legendárního Carla Sagana. Zároveň jsem se rozhodl využít i méně vědecké zdroje a prozkoumat názorové pozice těch, kdo existenci globálního oteplování zcela popírají.
I "nevědecké" oficiální zdroje potvrzují, že globální oteplování probíhá:
Nejdříve bych se chtěl věnovat zajímavému fenoménu, a totiž překvapivě velkému počtu těch, kdo globální oteplování popírají jako celek. Jde o nezanedbatelnou část veřejnosti a nejrůznějších komentátorů a politiků, kteří považují vědecký názor na existenci globálního oteplování za konspiraci nebo chybu vědecké obce. Nabízím proto jiné zdroje: Globálnímu oteplování se totiž jakožto důležité proměnné současného světa věnuje i americká armáda, která v roce 2014 vydala odbornou zprávu, popisující celkové kroky nutné k tomu, aby se armáda nadcházejícím změnám dokázala přizpůsobit co možná nejplynuleji a s co možná nejmenšími finančními ztrátami a zdržením (http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf). Americká armáda ale není jediná - odobných zpráv najdeme na internetu několik, většinou zpracovaných různými mezinárodními korporacemi, pojišťovnami, konzultanstkými a developerskými firmami (doporučuji například pohled gigantu Shell http://www.shell.com/global/future-energy/scenarios/2050/acc-version-flash.html). Pokud tedy nevěříte vědeckým zprávám, doporučuji podívat se na tento druhý typ zdrojů, poněkud pragmatičtější a přízemnější. Ve výsledku totiž potvrzuje vědecké závěry a k doposud podle mého názoru zásadnímu argumentu "obrovský počet vědců z různých institucí bere globální oteplování jako samozřejmost" přidává ještě argument "obrovské množství veřejných institucí a korporací se na následky globálního oteplování už teď velmi draze a pečlivě připravuje".
Zpráva americké armády velmi suchým a srozumitelným jazykem shrnuje situaci takto:
1) Zvyšující se obsah skleníkových plynů v atmosféře vede ke zvyšování hladiny oceánů, zvýšení průměrných teplot po celé planetě a tudíž k proměnám a zrychlení extrémních projevů počasí. Tyto změny povedou společně s nárůstem urbanizace,  globální dynamiky a očekávaným podstatným ekonomickým růstem států jako je Indie, Čína a Brazílie k plošné devastaci krajiny, obydlených oblastí a infrastruktury.
2) Očekáváme, že globální oteplování povede ke snížení dostupnosti vodních zdrojů a prudkému zdražení potravin.
3) Vedlejší společenské tlaky způsobené a zhoršené globálním oteplováním se budou dále komplikovat a prolínat, čímž vytvoří nové problémy pro společnosti po celé planetě. Očekáváme soupeření o klíčové suroviny, zadlužení, ekonomické a společenské problémy a celosvětovou krizi vlád. Tyto prvotní tlaky povedou k rozdmýchání již existujících "stresorů", především chudoby, znečištění, politické nestability a společenského nesouladu. Výsledkem bude zvýšení teroristických aktivit a dalších druhů násilí.
4) Dopady klimatické změny povedou pravděpodobně k nutnosti zvýšit četnost, složitost a rozsah jednotlivých vojenských misí, včetně obranných misí za účelem udržení civilní správy. Zároveň očekáváme, že globální oteplování sníží naše možnosti v základním výcviku a omezí efektivitu domácích vojenských struktur. Armáda by proto měla v zájmu snížení dopadů globálního oteplování mimo jiné investovat do zajištění energetické soběstačnosti, udržitelnosti a efektivity, zabezpečení vodních zdrojů a nových technologií.
Následuje souhrn konkrétních doporučení a kroků nutných k zajištění efektivity armády Spojených států, což je instituce která nebere podobné odborné zprávy na lehkou váhu, ať už si o americké politice a různých zahraničních misích myslíme cokoliv. Podobnou zprávu vydal v dubnu tohoto roku i Pentagon (http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/418001_2014.pdf).
Pohled Ruska:
Rusko oficiálně globální oteplování neočekává a neřeší. Různí ruští odborníci dokonce tvrdí, že ačkoliv jsou data o globálním oteplování přesvědčivá, jakékoliv případné globální oteplení bude vyrovnáno blížícím se globálním ochlazením, což je koncept unikátní pro ruské chápání klimatu.
    Přestože jsou tedy Rusové na první pohled rozumní pragmatici a skeptici s vlastním výzkumem, jejich vlastní země už několikrát pomohla globální oteplování potvrdit, ať už to byly průzkumy ruských jezer, nebo ústup sibiřského permafrostu...
    A právě sibiřský permafrost je klíčem k pochopení ruského postoje: Na jednu stranu Rusko s globálním oteplováním nepočítá, na druhou stranu zpracovává strategické zprávy, které pojednávají o doporučených způsobech těžby strategických zdrojů v oblastech, které globální oteplování zbavuje nehostinnosti (ať už ledu, nebo permafrostu - a to do daleké budoucnosti, která podle oficiálních zpráv má být znovu v příjemných teplotách díky kouzelnému "globálnímu ochlazování"). Už nyní ruská produkce fosilních paliv překonává Saudskou Arábii, v roce 2013 ministr Arkadij Dvorkovič informoval na tiskové konferenci o tom, že Rosneft a Gazprom dostaly státem posvěcený kontrakt na "využití arktických šelfů" - těžba tedy bude dále narůstat a Rusko bude díky globálnímu oteplování sílit. Podle většiny komentátorů tedy Rusko vidí globální oteplování především jako jedinečnou příležitost (nedávno došlo k masivním vojenským cvičením, kterými se Rusko snaží bránit své právo na vlastnictví většiny Arktidy - Norsko společně s USA pořádaly podobné cvičení, rozsahem ale stěží třetinové).
    Zástupci ruského Institutu Noosférického Rozvoje a Výzkumu jsou skvělou ukázkou ruského cynismu: "To, že globální oteplování probíhá, je jasné," zatímco například P. Gosselin z ruské Akademie Věd mluví o globálním ochlazování. Mezinárodní vědecké týmy pak spíše Rusko varují, že leží v oblastech, které budou globálním oteplováním zasaženy tak jako tak - a na rozdíl od Rusů vidí mezinárodní vědecké týmy situaci spíše bledě, protože především regiony východní Sibiře, jejichž ekosystém je založen na permafrostu a nedotčených lesích, je v kontextu globálního oteplování pravděpodobně nejdynamičtějším místem na planetě, od kterého lze čekat v podstatě cokoliv. Vědec Švidenko popisuje Rusko jako území už dnes zasažené klimatickou krizí, která bude mít nedozírné následky. Ve vědecké oblasti tak má sice Rusko rozdvojený názor, prakticky se ale na globální oteplování připravuje masivními a konkrétními kroky. Na specificky ruskou snahu z globálního oteplování vytěžit co nejvíc reaguje například zpráva moskevského ekonomického institutu, která se své vládě snaží vysvětlit, že jakékoliv ekonomické přínosy globálního oteplování nemohou vyvážit jeho negativní dopady, především s důrazem na rozpad zemědělství (http://www.oxfam.org/en/grow/policy/economic-analysis-impact-climate-change-agriculture-russia).
Pohled Číny a Indie:
Čína se globálnímu oteplování věnuje ve zprávě dvanácté pětiletky (shrnutí: http://www.c2es.org/docUploads/energy-climate-goals-china-twelfth-five-year-plan.pdf), ve které klade velký důraz na biotechnologie, nové zdroje energie, ústup od využívání fosilních paliv a ochranu životního prostředí. Indie, ohrožena mimo jiné stoupáním hladiny oceánů, v tomto smyslu nedávno oznámila, že plánuje kroky na záchranu svého zemědělství a přechodu na nové zdroje energie (http://www.ipsnews.net/2014/06/indian-legislators-wake-up-to-climate-change).
Shrnutí:
Pokud stále patříte mezi ty, kdo popírají samotnou existenci fenoménu globálního oteplování, moc rád bych se v diskusi pod tímto článkem dostal ke konkrétním zdrojům a zprávám. Po několika letech pečlivého sledování vývoje jsem se pevně zařadil mezi ty, kdo globální oteplování vnímají jako jeden z největších a nejdůležitějších vlivů na budoucnost lidstva. Otázka, zda vůbec globální oteplování probíhá, je podle mého názoru zodpovězena z tolika zdrojů a míst, že mi přijde nezodpovědné ji ignorovat. Nechávám si samozřejmě určitou míru skepticismu a pochyb, ale váha důkazů a konkrétních kroků podniknutých institucemi a vládami po celé planetě mi v kombinaci s drtivým vědeckým konsensem dává prozatím jasný výsledek.

V dalším článku se budu věnovat problematičtější otázce, a totiž co vlastně znamená globální oteplování, kde se vzalo, proč je vědecký konsensus tak silný a zda vůbec s nastoupeným trendem oteplování ještě můžeme jako lidstvo něco dělat (zda existují šance ho nějak zpomalit, ovlivnit, nebo se mu alespoň efektivně přizpůsobit).

Autor: Sebastian Chum | úterý 10.6.2014 17:45 | karma článku: 25,18 | přečteno: 5127x
  • Další články autora

Sebastian Chum

Sovětolog Kotkin o světovém řádu: „Nebuďme jako oni“

Tento text je založen na přednášce amerického sovětologa Stephena Kotkina, historika s doktorátem z univerzity v Berkeley a autora mimo jiné Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization.

8.5.2024 v 12:41 | Karma: 6,87 | Přečteno: 374x | Diskuse | Společnost

Sebastian Chum

Radostná zpráva o konci křesťanství a dalších výjimečnostech naší doby

Tento text je: Konspirační hypotéza, teleologická poznámka, ontologická fikce a rituál magického naturalismu.

20.1.2023 v 20:23 | Karma: 6,38 | Přečteno: 361x | Diskuse | Společnost

Sebastian Chum

Jehovisté jsou zhoubná sekta

Jehovisté se považují za pozemskou část celkové organizace Nejvyššího. Něco jako boží frančíza pro smrtelníky. V Rusku je chtějí zakázat, v USA jsou považováni za šílené vrahy a násilníky. U nás se jim zatím daří lhát...

28.3.2017 v 12:35 | Karma: 26,38 | Přečteno: 2584x | Diskuse | Společnost

Sebastian Chum

Strojová inteligence a singularita

Co můžeme čekat od pokroků ve vývoji umělých inteligencí a jim podobných systémů? I když se nám může taková úvaha zdát vzdálená každodenní přítomnosti, naše životy ovlivňuje stále silněji.

23.2.2017 v 14:24 | Karma: 12,11 | Přečteno: 778x | Diskuse | Společnost

Sebastian Chum

Zásadní změny planety v roce 2016

Zatímco na ČR dopadá globální oteplování (a snaha přírody na něj reagovat) především v podobě posunů vysychavých oblastí a srážek, zbytek planety (globální Jih především) už zažívá to, před čím vědci varují už alespoň 50 let.

19.1.2017 v 13:35 | Karma: 12,59 | Přečteno: 1001x | Diskuse | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

V Paříži vjelo auto na terasu baru, jeden člověk zemřel

17. července 2024  20:32,  aktualizováno  20:51

V Paříži najelo auto na terasu baru. Jeden člověk zemřel, tři jsou vážně ranění, třiadvacet jich je...

V plaveckém bazénu v Olomouci zřejmě unikl chlor. Pět lidí skončilo v nemocnici

17. července 2024  19:44,  aktualizováno  20:46

V areálu plaveckého bazénu v Olomouci ve středu v podvečer unikla chemická látka, zřejmě chlor....

Německá policie se před finále Eura obávala útoku islamistů, podnikla razii

17. července 2024  20:05

Německá policie v neděli krátce před finále mistrovství Evropy ve fotbale v obavě z islamistického...

„Mutti“ Merkelová slaví 70. K odkazu exkancléřky se ale její CDU moc nehlásí

17. července 2024

Premium Byla to dlouhá řada gratulantů, když ve středu německá exkancléřka Angela Merkelová, která stála...

Kompletní péče o pleť v jedné tyčince? Podle Manufaktury to jde
Kompletní péče o pleť v jedné tyčince? Podle Manufaktury to jde

Na cestách může být péče o pleť a pokožku náročná. Abyste s sebou nemusela neustále nosit denní a noční krém, sérum, balzám či masku, přišla...

  • Počet článků 40
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 3966x
_

Seznam rubrik