Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Nejlepší pojištění pro děti. Kolik stojí?

Ve své praxi se často ze strany rodičů setkávám s tím, že chtějí uzavřít pro své dítě to nejlepší pojištění a zajímají se logicky o to, která pojišťovna nejlépe pojistí jejich dítě. Vypozoroval jsem, že nejvíce rodiče poptávají především úrazové pojištění dětí. V pojištění životních rizik dětí a rodiny obecně poměrně často pozoruji nastavení smluv, která odporují základním principům pojištění. A tak bych rád tento článek věnoval tomu, abych odpověděl na tyto základní otázky: Jaké je to nejlepší pojištění pro dítě? Kolik stojí? A jaké výhody má rodičům přinášet? Kdy je dobré uzavřít pojištění dětí?

Na otázku, jaké je nejlepší pojištění pro děti, odpovím zcela jednoznačně:
Nejlepší pojištění dětí je kvalitní pojištění rodičů!
Princip pojištění totiž spočívá ve finančním krytí rizika. V praxi to znamená, že pokud se klient například z důvodu nemoci ocitne dlouhodobě na lůžku a je na tuto situaci pojištěn, pojišťovna mu kompenzuje finanční újmu. Pojištění tedy nijak nepomůže řešit situaci emocionálně, pomůže pouze finančně, což v konečném důsledku může pomoci i po stránce psychické.
Rodiče pro své potomky chtějí logicky to nejlepší a stejně tak uvažují i pokud jde o finanční produkty. Není nijak výjimečné, že se s nabídkou pojištění pro své miminko setkávají maminky ještě v porodnici.
Co to ale přesně znamená pojištění pro děti? Pomůže dítěti, kterému je několik měsíců, když si zlomí při pádu ze židle ruku, pokud rodič při takové pojistné události dostane třeba 3 - 5 tis. Kč? Co když si ale zlomí ruku například tatínek, který pracuje jako truhlář, číšník, řidič taxíku nebo třeba jako chirurg? Je jasné, že číšník se zlomenou rukou nemůže chodit do práce, a tak se léčí doma minimálně měsíc, možná dva.
V první řadě by rodiče při pojišťování dětí měli myslet na své vlastní pojištění. Rodiče jsou pro své děti těmi nejdůležitějšími osobami, starají se o ně, živí je, jsou jim tou největší podporou. A aby mohli být podporou svých dětí, potřebují alespoň částečnou finanční stabilitu. Měli by proto mít především rodiče kvalitní pojištění pro případ, kdy by nemohli o své děti pečovat ať už z důvodu úrazu či nemoci. Až teprve v druhé řadě je třeba se zamýšlet nad sjednáním produktu, kde se pojišťují dětská rizika.
A kolik takové pojištění stojí?
Mám dvě děti, hypotéku a tedy nezbytně potřebuji velmi kvalitní pojištění pro celou rodinu. Pojištění jsme si se ženou sjednávali přibližně ve 30 letech věku. Podle mého názoru by každý živitel rodiny měl mít pokrýtá dvě zásadní životní rizika:

 1. riziko, že tady dnes je a zítra být nemusí a to jak z důvodu úrazu, tak především z důvodu nemoci - bavíme se tedy o složce "úmrtí z jakékoliv příčiny"
 2. riziko ztráty schopnosti pracovat a to opět jak z důvodu úrazu, tak především z důvodu nemoci - toto pojištění se nazývá "pojištění invalidity"

Obě tato rizika mám krytá. Doplňkově mám rozšířené své pojištění a pojištění ženy na rizika úrazová a pojištění hospitalizace.  Pokud sečtu platby na tato rizika nás dospělých, dostávám se na měsíční pojistné něco málo přes 1.000 Kč. Děti mám pojištěné především na riziko vážných onemocnění, vážných úrazů a denní dávky při hospitalizaci. Pojištění pro obě děti stojí do 400 Kč měsíčně. Žena má samostatnou smlouvu. Já mám dvě smlouvy - v jedné mám pojištěné obě děti a především úrazová rizika, separátně mám kryté pojištění invalidity pro II. a III. stupěň z důvodu úrazu či nemoci.
Platí samozřejmě, že každý rodič vnímá životní rizika různě. Je třeba brát v úvahu rozsah úspor, výši úvěrů, výši příjmů, nákladů rodiny, životní úroveň atd a podle toho nastavovat jednotlivá rizika a výše pojistných částek. Pro představu je ale možné říct, že pojištění rodičů a dvou dětí vychází přibližně okolo 1.500 Kč měsíčně.
U jaké pojišťovny mohu sjednat to nejlepší pojištění rodiny?
Určitě je dobré si uvědomit následující myšlenky:

 • každá pojišťovna Vám bude tvrdit, že jejich produkt je ten nejlepší
 • každá pojišťovna ale umí pojistit něco lépe a něco méně lépe
 • při vstupu do pojištění má často klient pocit, že je možné se smlouvou libovolně pracovat, upravovat složky oběma směry apod. - ne vždy jsou změny tak jednoduché a u některých pojišťoven je možné provádět úpravy smluv na nové tarify pouze formou tzv. náhrady smlouvy, což znamená placení vysokých poplatků

Nebudu zde dělat přímou reklamu jedné či dvěma konkrétním pojišťovnám. Zvažoval jsem uzavření smluv pro svou rodinu u třech různých pojišťoven a nakonec jsem se přiklonil pouze ke dvěma pojišťovnám. Cenově jsem našel dva produkty téměř srovnatelné při téměř totožném krytí. Vybral jsem si ale tu pojišťovnu, která má mnohem jednodušší systém pro provádění změn smlouvy a poskytuje mi jako makléři okamžitou informaci, jak by se měnilo pojistné, v případě úpravy jakékoliv složky. V tomto se totiž pojišťovny na trhu poměrně významně odlišují. 

Co je dobré brát v úvahu?

 • pojištění dětí je dobré nastavovat tak, aby nebylo zapotřebí ošetřovat rizikovou skupinu v pozdějším věku (např. když dítě začne sportovat)
 • některé pojistky pro děti kryjí děti i v dospělém věku a to až do 25 - 26 let věku bez nutnosti dokládat potvrzení o studiu - a to tedy pro jakoukoliv rizikovou skupinu a za "dětské" ceny
 • pojištění invalidity u dospělých je rozhodně dobré mít nastavené už i na 2. stupeň invalidity (tedy snížení schopnosti pracovat o více než 50 %)
 • v průměru 95 % všech přiznaných invalidit je podle statistik ČSSZ z důvodu nemoci, proto je nezbytné mít kryté takové životní situace, které nastávají především z důvodu nemoci, nikoliv pouze z důvodu úrazu

Nejsložitější je nalézt takový produkt, který bude možné kdykoliv v průběhu trvání přizpůsobit aktuálním potřebám bez nutnosti hradit dodatečné poplatky za změnu smlouvy. V praxi se totiž běžně děje to, že pojišťovna vyvine novou verzi produktu a ty předchozí verze je složitější spravovat. Předchod na novou verzi umožňuje mnoho pojišťoven pouze formou náhrady smlouvy - tedy ukončením té staré a uzavřením nové, a to je zřejmě ten nejnákladnější způsob změny smlouvy.

Je rovněž možné si doplňkově rozšiřit některou složku pojištění speciálním produktem, ale nemusí to být nutné. Stojí rovněž za diskuzi, zda se má krýt celá rodina pouze jednou smlouvou, nebo je lepší sjednat více smluv. Jak jsem napsal, ve svém případě mám sjednané tři smlouvy u dvou pojistitelů, protože to vychází finančně mnohem lépe, než kdybych všechny složky chtěl dostat do jedné smlouvy u jedné pojišťovny. Neplatí totiž, že uzavření více smluv musí ihned znamenat vyšší poplatky. Mnohdy to je přesně naopak. Více smluv ale představuje spíše administrativní náklady a to jak na straně poradce, který vyřizuje a následně spravuje místo jedné smlouvy například smlouvy tři, ale i na straně klienta, který musí mít pak nastavené například tři příkazy k úhradě a evidovat si více dokumentací ke smlouvám. V případě pojistné události pak třeba posílá hlášení do více pojišťoven, než pouze do jedné. Již jsem se ale mnohokrát setkal s tím, že nejprve klient chtěl vše mít v jedné smlouvě, ale poté, co zjistil, že by za to platil např. o 20 % více na pojistném, raději si založil jeden trvalý příkaz navíc. Je zbytečné platit více za stejnou službu.
Jak můžete vidět, nastavení pojištění životních rizik pro rodinu nelze udělat jedním typem nějakého univerzálního produktu. Rozhodně je ale třeba si uvědomit, že kvalitní pojištění bude stát více než tisíc korun měsíčně a že to nejsou úplně zanedbatelné peníze. Je obrovská škoda, pokud rodič zjistí až při pojistné události, že jeho pojištění nekrylo to, co by mělo krýt a že peníze, které do produktu několik let posílal, mohl využít mnohem lépe. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že nějaké základní pojištění by měl mít každý rodič či produktivní člověk a o to víc ten, kdo nemá peněz nazbyt.
Za celou dobu 15 let, co se pohybuji na finančním trhu, jsem potkal pouze jednoho klienta, který jako živitel rodiny skutečně pojištění životních rizik nepotřeboval. Je to úspěšný podnikatel, jehož rodiče a rodiče jeho ženy jsou velmi bohatí. Má jedno dítě a relativně nízkou hypotéku. Z jeho finanční situace je zřejmé, že i kdyby měl takovou smůlu, že by se stal plně invalidním, jeho rodiče by měli dostatek peněz se o něj a jeho rodinu postarat. Ale i v takové situaci stojí za zvážení, zda není přeci jen lepší posílat 30 - 50 Kč denně do pojištění a v případě vážné životní situace nechat finanční stránku řešit pojišťovnu.
Pokud jde o jakýkoliv pojistný produkt, ať už se pojišťujeme jako dospělí, nebo pojišťujeme své děti, považuji jedno pravidlo za absolutně nejdůležitější:
VŽDY JE LEPŠÍ SE POJISTIT PŘED POJISTNOU UDÁLOSTÍ, NIKOLIV AŽ PO NÍ.

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Petr Pecina | pátek 6.2.2015 15:46 | karma článku: 9,62 | přečteno: 2733x
 • Další články autora

Petr Pecina

Je tu r. 22. Look up!

Rok 2022 bude dost možná jeden z nejnáročnějších roků z ekonomického hlediska za posledních několik desítek let. Přeji všem hodně zdraví a štěstí. Ale nezapomeňme, že štěstí přeje připraveným.

31.12.2021 v 23:52 | Karma: 6,46 | Přečteno: 192x | Diskuse| Společnost

Petr Pecina

O tom, jak koronavirus SARS-CoV-2 odhalil naše charaktery

Říká se, že peníze kazí charakter. Nesouhlasím s touto myšlenkou. Myslím si, že peníze charakter nekazí. Charakter je, nebo není. Peníze jej odhalují. A podobně zafungoval i kontakt člověka s koronavirovou krizí.

12.8.2021 v 18:00 | Karma: 32,01 | Přečteno: 2343x | Diskuse| Společnost

Petr Pecina

Formy finanční kompenzace škod... aneb tak trochu o pokrytectví státní pomoci

Dobrý učitel je k nezaplacení. A člověk na dobré učitele s vděčností vzpomíná celý život. Měl jsem to štěstí jich poznat několik. Nemohu tedy souhlasit, že škola toho do praxe moc nenaučí. V mém případě to neplatilo.

29.6.2021 v 0:37 | Karma: 12,20 | Přečteno: 313x | Diskuse| Společnost

Petr Pecina

Kdybychom to věděli...

Kdybychom před rokem mohli vidět to, co je dnešní každodenní realitou, udělali bychom něco jinak? Každý jeden z nás? Zkusme si to představit.

10.3.2021 v 13:06 | Karma: 9,29 | Přečteno: 305x | Diskuse| Společnost

Petr Pecina

Roušky jsou pouze pro ovce. Opravdu?

Dřív než přistoupím k otázce roušek, musím Vás - ač nerad - upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar:

10.9.2020 v 13:35 | Karma: 33,94 | Přečteno: 1465x | Diskuse| Společnost
 • Nejčtenější

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Pavel se zranil na motorce. V nemocnici na pozorování zůstane několik dní

23. května 2024  20:03,  aktualizováno  22:32

Prezident Petr Pavel se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si...

Nález ÚS respektuji, vzkázal Fiala. Platy soudců bude koalice ještě řešit

28. května 2024  13:15

Premiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) k platům soudců respektuje. Je na samotném...

Ženě tlačil hlavu do hlíny, pak ji pokálel. Za brutální znásilnění dostal 6,5 roku

28. května 2024  13:15

Mimořádně brutálně si počínal cizinec, který na Vyškovsku napadl ženu. Tu nejprve oslovil, pak ji...

Když neuděláme nic, za 20 let budeme muset penze o třetinu snížit, říká koalice

28. května 2024  5:59,  aktualizováno  13:15

Přímý přenos Důchodovou reformu podle představ současné vlády Petra Fialy začínají na mimořádné schůzi...

Španělská vláda oficiálně uznala Palestinu. Podpora genocidy, zuří Izrael

28. května 2024  13:11

Španělská vláda schválila uznání palestinského státu, označila to za historický krok. Má to jediný...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

 • Počet článků 33
 • Celková karma 0
 • Průměrná čtenost 5464x
Podnikatel ve finančním sektoru, finanční poradce, školitel v oblasti osobního rozvoje a finanční gramotnosti, otec tří dětí.