Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Hodnocení programu strany 21SEN

Co nám nabízí tato strana v programu a jaké to bude mít důsledky? Ekonomický rozbor důsledků slibovaného jednání.

Strana se hlásí k libertariánství a k demokracii. V programu má hodně obecných formulací a nic moc konkrétního. To stranu chrání před kritikou a názorným ukázáním, v čem případně selhává. Nemusí to být záměrně, ale prostě nemá pevný názor a vše hodnotí pocitově podle dané situace. Rozhodnutí nemusí být konzistentní a nemusí dávat smysl při argumentační obhajobě.

Celkem získalo hnutí -7 bodů a vícekrát se ve svém programu snaží řešit situaci způsobem, který narušuje svobodu a tím i hodnoty ke kterým se falešně hlásí.
Zde je podrobné zhodnocení celého programu:
Hned na začátku píší: Jsme pevnou součástí západních demokracií, Evropské unie a NATO.
Tento argument lze interpretovat jako důkaz toho, že je třeba se držet určitého kurzu, který zahrnuje spolupráci s ostatními demokraciemi. Nicméně nelze přehlížet skutečnost, že i mezi západními demokraciemi dochází k porušování lidských práv a vlastnického práva. Proto je důležité, abychom byli kritičtí a ochotni kritizovat i tyto země, když se to stane. Co nepůjde, pokud se považujeme za pevnou a nesvobodnou součást Západu. To není libertariánské. (-1)

Dále píší: Ekonomická spolupráce je důležitá, ale nikdy nesmí být vykoupena nutností zavírat oči před zločiny, které státy páchají v zahraničí nebo na vlastním obyvatelstvu.
Jen dodám, že i svoboda, která nemůže existovat bez dodržování vlastnických práv, je také ekonomickou komoditou. Takže, pokud je pro nás svoboda hodnotná, bude automaticky i bráněna a započítána v ekonomické spolupráci. (+1)

Dále píší o tom, jak se nás globální oteplování týká, ať chceme nebo ne. Řešení je: Česká republika už nikdy nesmí strkat hlavu do písku a doufat, že za nás všechno vyřeší ostatní. To je obecné a nic neříkající. To může napsat každý, i když neví, jak to má řešit a kde jsou problémy. Opravdu by do politiky neměli jít lidé podnikat, když neví, jak uspokojit zákazníky a jak jim pomoci s řešením jejich problému. Když už začíná člověk podnikat, měl by vědět, jak to chce řešit, a toho řešení představit zákazníkům. (-1)

Dále: Dlouhá léta Česká republika slibuje splnění svého závazku v NATO a vynaložení alespoň 2 % HDP na obranu. Vůbec neříkají, odkud na to vezmou peníze, což je zásadní ukazatel jejich ekonomické gramotnosti. Opět jen jako malé děti říkají, co chtějí, ale neříkají, čeho se vzdají. Buď popírají fakt, že země je tvořená omezenými zdroji, nebo cílí na zákazníky, kteří si to neuvědomují. Takové chování a uvažování nám bohatství nezvýší a ani svobodu. (-2)

Dále: Podporujeme také posílení vojenské spolupráce uvnitř EU, vytvoření samostatně funkčních obranných struktur a zřízení společných vojenských jednotek pod přímým velením EU.
NATO je spojenectví zemí, aby nevznikla další válka mezi evropskými státy. Pokud by EU spojila tyto armády do jedné, vzájemná konkurence mezi armádami zmizí. Bude pak hrozit, že bude armáda využita k válčení. Z toho, jak se EU doposud chovala, je velmi pravděpodobné, že by armádu využila k trestání států, které jsou členy EU a nesouhlasí se všemi pravidly. Tedy k potlačení státu, který si chtějí zachovat svobodnou volbu a spolupracovat jen tam, kde je to výhodné. To je základní libertariánské poznání, že svoboda je efektivnější než donucování. Navrhovat vytvoření samostatné armády v EU je přesný opak hodnot, které slibuje.
Opět neříkají, kde na to EU má vzít. Už teď nás EU stojí 4% HDP mínus drobné, co dostaneme po odečtení toho, co dáme. Není důvod vytvářet něco, co máme, a co bude zákonitě fungovat hůře, protože tam nepůjde nastavit dobré motivace. (-2)

Dále: Jednou z našich hlavních priorit v politice je proto náprava a hledání řešení stávající bytové situace. A zdaleka ne pouze změnou úpravy nájmu. Je třeba usnadnit stavební řízení, začít efektivně využívat vhodné stavební parcely ve městech a podpořit další výstavbu. Nejen soukromého, ale také družstevního bydlení. V tomto procesu by měl mnohem aktivnější roli hrát stát i místní samosprávy a zajistit možnost dostupného bydlení všem, kdo jej potřebují.
Souhlasím, státní špatné zákony vytvářejí umělé překážky ve výstavbě. A stát vlastní i hodně bytů prázdných a neudržovaných. Bude dobré, když nějaká strana udělá ve státě změnu. Také je důležité podotknout, že si tento nedostatek lidé mnohdy způsobují sami. Tím, že nejsou ochotni dovolit v blízkosti svého pozemku postavit panelák, který je nejefektivnější při řešení nedostatku, než jen možná výstavba rodinných domů.
Dále: Je také nezbytné posílit ochranu bytového fondu před investory, jejichž jediným cílem je za každou cenu a bez špetky společenské odpovědnosti z této situace získat zisk.
Právě to, že mají zisk, znamená, že přinášejí společnosti větší hodnotu, než spotřebovávají. To strana nemá špetku ekonomické gramotnosti? Investorům jde o co největší zisk a hledají nízkou cenu s potenciálním velkým nájmem. Jakýkoli člověk, který chce dům pro sebe, má priority jinde a tak přeplatí investora, protože vidí i ostatní nepeněžní zisky. Pokud by se na svobodném trhu tak nedělo a vítězil investor, znamená to, že člověk, který chce dům pro své soukromé účely, nemá dostatek peněz a pak netvoří pro společnost dost, aby si mohl tyto vzácné zdroje využívat pro své potěšení. Nebo má dost peněz, ale není ochoten je dát za ten dům, pak to znamená, že ani při započítání nepeněžních zisků jeho zisk není větší než zisk investora a tak pro společnost je lepší, že vzácný zdroj připadne investorům, kteří v tom vidí největší zisk a tím i užitek pro společnost.

Omezení možnosti kupovat nemovitosti prostřednictvím fondu sníží poptávku po nemovitostech, ale vůbec nezajišťuje, že neklesne i nabídka. Pokud skutečně fondy kupují nemovitosti, pak odstranění těchto kupujících sníží zisky firem, které stavějí nemovitosti, a ty nemusí být ochotné pracovat za menší zisk a tak sníží nabídku a tím donutí zbývající zákazníky platit požadovaný zisk. Pak je otázkou, zda tato strana chce bráněním investovat do nemovitostí brání dělníkům a stavebním firmám dostávat mzdu, za kterou jsou teď ochotni pracovat?

Navíc, jakákoli investice ze zahraničí nám dodává kapitál, který český občan není schopen našetřit. A tak díky zahraničnímu kapitálu u nás vznikají věci pro nás, na které bychom jinak ještě neměli dostatek vzácných zdrojů. Omezení zahraničních investorů je omezování bohatnutí země a umělé udržování montoven. Libertarián není rasista a nerozlišuje člověka podle toho, kde se narodil, ale záleží mu na tom, aby dodržoval vlastnická práva, na kterých stojí svoboda. Takto je těžko uvěřitelné, že tato strana je libertariánská strana.

Co jistě strana nechce, ale kvůli ekonomické negramotnosti se toho nevědomky dopouští.

Navíc, u investorů víme, že buď jsou ziskoví a tím pádem dělají užitečnou práci pro společnost, nebo jsou ztrátoví a pak nejsou užiteční a největší škodu činí sobě. Pokud bude investovat stát, těžko zjistíme, jestli státní investice přinesla společnosti větší užitek než spotřebovala, nebo ne. Protože stát nedostal peníze přímo na to, ale na mnoho věcí a ještě nuceně. (-2)

Dále: Je nezbytné myslet i na potřeby starousedlíků a místních. Developerská výstavba nikdy nesmí probíhat nepromyšleně a na jejich úkor. Musí se řídit pravidly a do lokality zapadnout, ne ji neúnosně přetížit a připravit obyvatele o dostupnost takových nezbytností, jako jsou dostatečná místa ve školách a školkách, lékařská péče, nákupní možnosti, sociální a kulturní vyžití nebo parkovací místa.

Strana spojuje nedostatek místa ve školách a školkách s problémem výstavby nových bytů a domů. Problém je, že lidem není umožněno dostatečně svobodně podnikat ve školství a školkách kvůli monopolu a dotacím. Stát není řízen ziskem, a tak reaguje na problém až když je viditelný a způsobuje dostatečný společenský problém. To si strana vůbec neuvědomuje a hledá příčinu ve svobodných lidech. Opět se to neshoduje s hodnotami, které slibuje. (-1)

Dále: Prosazujeme rozšíření kompetencí EU, posílení postavení Evropského parlamentu jako přímo voleného orgánu a zmírnění dosavadní zásady jednomyslnosti při rozhodování v Radě, aby už žádný jednotlivý stát nemohl vydírat ostatní.

Pokud by byla EU svobodný spolek, tak přeci si ty údajně výhodné pravidla mohou schválit a dodržovat každý sám. Neexistuje racionální odůvodnění proč někoho nutit do něčeho, když je to pro něj výhodné. Pokud se jednotlivé státy mílí a špatně vyhodnotily výhodnost, pak jim ujde zisk a sami se pak přidají, až uvidí ztrátu. Opět strana přímo schvaluje něco, co je proti slibovaným hodnotám. (-1)

Dále: Náš ráj na Zemi si prostě ochráníme.
Jako za každou cenu i za použití zákona a tedy násilí, což je proti hodnotám libertariánů? Těžko říci, nenapsali jak, ale z předchozích nápadů, jak řešit problém, nedoufám, že by zde chtěli použít efektivní řešení. (-1)

Dále: Efektivní spravedlnost rovná pro všechny.
Opět je vidět, že vidí problém, ale po přečtení celého odstavce není jasné, jestli si uvědomují příčinu zmíněných důsledků. Právní rovnost je hlavní hodnotou kapitalismu a libertariánství, ale nevsadil bych se, že oni myslí na tu stejnou. Tak snad zvýší aspoň tu efektivitu tou digitalizací. (+1)

Závěr: Nedivím se, že se do dalších voleb tato strana smluvně spojila s Piráty. Obě se tváří jako pro svobodu, ale jakmile začnou něco řešit, tak ji jen berou. Bohužel velmi pravděpodobně chytí na sliby bez plánu a znalostí hodně lidí, protože drahé nemovitosti štve hodně lidí.

Děkuji, že se zajímáte o důsledky lidského jednání a že si hledáte informace.

Autor: Petr Borovec | sobota 6.5.2023 10:55 | karma článku: 8,36 | přečteno: 248x
  • Další články autora

Petr Borovec

Důsledky zavedení až 37 % cla na Čínské elektrická auta

Proč bylo zavedeno a kým? Které skupině lidí to pomůže a které uškodí? Proč je clo dočasné? Šlo to vyřešit jinak a efektivněji?

6.7.2024 v 13:34 | Karma: 15,00 | Přečteno: 448x | Diskuse | Politika

Petr Borovec

Jak vzniká socialismus?

Pokud budeme znát příčiny, kvůli kterým vzniká socialismus, budeme vědět i, jak ho omezit. Bohužel ne každý si dá tu práci zjistit příčinu a místo toho se uchyluje k neefektivnímu populismu

21.6.2024 v 11:34 | Karma: 7,22 | Přečteno: 235x | Diskuse | Politika

Petr Borovec

Jeden zákon chránící před utrpením

Tento článek je doporučeno číst pouze lidem starším než 30 let. Článek o utrpení, které dokážeme řešit, ale málokdo poptává u politiků a tak to neřešíme.

16.6.2024 v 17:50 | Karma: 12,02 | Přečteno: 260x | Politika

Petr Borovec

Konkurenceschopnost, co je vidět a co není

Jak zvýšit konkurenceschopnost? Fungují socialistické snahy o zlepšení konkurenceschopnosti? Funguje svobodné snižování zisku a tržní centralizace? A co životní náklady?

23.5.2024 v 18:39 | Karma: 4,30 | Přečteno: 115x | Diskuse | Politika

Petr Borovec

Česká pirátská strana, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 4 priority do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

10.5.2024 v 18:43 | Karma: 14,61 | Přečteno: 394x | Diskuse | Politika
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Wimbledonská šampionka Krejčíková! Italku přemohla v dramatickém finále

13. července 2024  14:45,  aktualizováno  18:51

Wimbledon má opět senzační vítězku. A znovu po roce tato senzace pochází z Česka! Barbora...

Na jihu Peru havaroval autobus, zemřelo nejméně 21 lidí

16. července 2024  17:20,  aktualizováno  17:41

Na jihu Peru v úterý ráno místního času havaroval autobus, který jel z metropole Limy do města...

Metsolaová dál povede europarlament, o post místopředsedkyně usiluje Dostálová

16. července 2024  8:53,  aktualizováno  17:40

Maltská europoslankyně Roberta Metsolaová z lidovecké frakce EPP obhájila post předsedkyně...

Dítě z bílé chátry viceprezidentem. Výběr Trumpovy dvojky děsí demokraty

16. července 2024  17:32

Premium Se svým původem měl nyní být podle statistik už latentním alkoholikem na sociálních dávkách, ale...

Případ, který rozdělil Česko, se opět otevře. Voyo uvede seriál Kauza Kramný

16. července 2024  16:59

Nabídku sérií z dílny Voyo Originál, které jsou založeny na skutečných událostech, rozšíří...

  • Počet článků 116
  • Celková karma 9,05
  • Průměrná čtenost 422x
Elektrikář, investor začátečník (8 let porážím výkonost globálního trhu), studující ekonomiku.
Více informací na mém FB,