Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

STOP manipulaci, aneb Konvičky v ČR nechceme!

Nerad píšu v konfrontačním duchu, neboť každé zlo plodí jen další zlo. Můžete mít sebelepší neprůstřelný argument a stejně bude smeten těmi, kdo argumenty nepotřebují,  protože jim ke štěstí stačí onen adrenalin z konfrontace samé.

Konfrontovat mýty s fakty je mým hobby - stejně jako jsem to udělal ve svém dávnějším článku o církevních restitucích. Názorovou pluralitu považuji za základ demokracie a vůbec si nedělám nárok na to, abych něčí názor měnil. Za co se ovšem přimlouvám - a to velmi důrazně - abychom své názory podepírali takovými argumenty, kterými se alespoň v trochu vzdělanější společnosti nezesměšníme. No a vzhledem k tomu, že již z nadpisu tohoto článku je zcela zřejmé, které argumenty do takovéto "směšné" kategorie řadím, pokusím se níže v textu vysvětlit proč - jak kladením všetečných otázek, tak i konfrontací faktů a širších souvislostí s některými obecně rozšířenými mýty.

Ještě než tak učiním, rád bych podotkl, že i "vhodně prezentovaný" a po stránce pravdivosti nepopiratelný fakt může zcela naplnit pojmové znaky mýtu a manipulace. Malý příklad: Není pravdou, že každý muž je sexuální násilník, ale 99,9% všech znásilnění je spácháno muži. Je tedy snad potřeba založit hnutí s názvem "Chlapy v ČR nechceme"?

Nyní tedy k věci samé:

Hnutí Islám v ČR nechceme (dále též "IVČRN") se vymezuje vůči jednomu konkrétnímu náboženství a v jeho rámci volá po zamezení vstupu uprchlíků z třetího světa do Evropy (podotýkám, že často jakýmkoli - i tím sebebrutálnějším způsobem). Znamená to tedy, že nemuslimští uprchlíci, jako jsou např. křesťané z Etiopie, Eritreje, Sýrie či Jižního Súdánu jsou podle IVČRN přijatelní? A pokud ne, tak proč?

Islám dle IVČRN neuznává ženu jako plnohodnotného člověka. Jak si tedy vysvětlíte skutečnost, že v uplynulých cca 20-ti letech je mezi hlavami států tolik žen právě v muslimských zemích? Namátkou pár příkladů: Indonésie - nejlidnatější muslimská země na světě (Megawati Sukarnoputri), Turecko (Tansu Çillerová), Pákistán (Benazir Bhutová), částečně uznaný stát Kosovo (Atifete Jahjagová)....

Je procesně povinné poskytnutí alibi ženám  před křivou výpovědí u soudu pozitivní anebo negativní diskriminací? Jde o často ne-citovaný a záměrně dezinterpretovaný verš z Koránu "A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá jí mohla připomenout.“ 

Pokud je pro muslimské ženy povinné nosit burky, proč jich francouzská policie takových napočítala ze tří milionů muslimských žen žijících ve Francii pouhých 367 (zdroj zde)? Šátky pro ženy (tedy nikoli burka či nikáb, ale čádor nebo hidžáb, které zakrývají jen vlasy) jsou ze zákona povinné pouze v Iránu a v Saúdské Arábii, kde žije necelých 5% světové muslimské populace. Tedy mnoho povyku pro nic? Proč ne, když se to někomu hodí, že....

Pokud jsou oddělené prostory pro muže a ženy ve veřejných dopravních prostředcích v některých muslimských zemích diskriminací, nejsou v principu tímtéž druhem diskriminace naše oddělené záchody? Kdo sledoval americký seriál Ally McBealová, tak dobře ví, že tam byly záchody koedukované. Bude tedy IVČRN prosazovat v rámci odstranění všech forem diskriminace žen společné záchody i v naší zemi? Na to se tedy moc netěším.

Pokud muslima bez problémů oddají v mešitě s křesťankou nebo židovkou (ale ne s ateistkou), přičemž v křesťana v křesťanském kostele oddají pouze s křesťankou, tak co je tu vlastně tou diskriminací? Že je ateistům vyhrazen pouze občanský sňatek?

EDIT 1 (na základě diskuse): Tady mi nezbývá než přiznat, že jsem se v podpůrném argumentu (křesťan oddaný v kostele s nekřesťankou) mýlil. Správně by tedy měla věta znít tak, že muslima s křesťankou nebo židovkou oddají v mešitě podle práva šariíja stejně bez problémů, jako křesťana s nekřesťankou v kostele podle Kodexu kanonického práva. Moje mýlka vycházela z 25 let staré osobní zkušenosti, z nejednoznačného výkladu vzájemného vztahu kánonů 1059 a 1071 Kodexu kanonického práva a z toho, že mne nenapadlo na tuto situaci aplikovat biskupský nebo papežský "dispens disparitatis cultus", neboť na něj nevzniká automaticky právní nárok. Nezbývá mi tedy, než závidět všem, kteří se již moudří narodili.

Které z dominantních světových monoteistických náboženství jako jediné připouští rozvod na návrh ženy? Zdůrazňuji, že nemám na mysli občanské rozvody. Neříkejte to Konvičkovi (on by to stejně nepochopil), ale je to právě Islám.

Kdo je vůbec podle Koránu nevěřící? Je to křesťan? Je to žid? V žádném případě......Ale to se dozví jen ten, kdo není líný číst.

Jak vlastně žijí křesťané či židé (případně vyznavači jiné víry či bezvěrci) v zemích, kde je základem právního řádu islámské právo šaríja? Proč nemohou pro tento rozpor se svou vírou či svědomím sloužit v ozbrojených silách a musí platit zvláštní daň? A jak se to v principu liší od nám dobře známé civilní služby, kdy mladíci pro rozpor se svou vírou či svědomím nemohli sloužit v ozbrojených silách a platili zvláštní daň v podobě jedenapůlnásobku doby vojenské služby, kterou museli povinně odsloužit např. v nemocnicích nebo jiných zařízeních sociálních služeb?

A kterých muslimských zemí je na světě více - těch, které mají ryze sekulární zákonodárství nebo těch, které do svého právního systému integrují právo šaría? Na to se raději Konvičky neptejte, protože jako docent by musel buď lhát nebo přiznat své manipulátorství, protože těch prvních je nejméně dvakrát víc (zdroj zde)

S kým vlastně sousedí ten pověstný "islámský stát" (jinými slovy - má nějaké mezinárodně uznané hranice?). A kdy vlastně podle teorie státu a práva vzniká stát? Když se za něj nějaká brutální teroristická organizace prohlásí, jako v tomto případě?

Proč nejrigidnější muslimský stát světa - Saúdská Arábie buduje na své severní hranici vysokou zeď s ostnatými dráty a střílnami proti "islámskému státu", když je to podle manipulátora Konvičky "fšecko jedna a ta samá islámská verbež"?

Jakého vyznání byla asi ta žena, kterou kulturně zaostalí fanatici (údajně) ukamenovali ve jménu Boha velikého a všemohoucího (arabsky Allah Akbar)? Jakého vyznání byly školní děti zavražděné nedávno na afghánsko-pákistánském pomezí? Nebyly ty oběti náhodou také muslimové?

Když někdo vyvraždí Vaše děti - jste extremista, když voláte po jeho smrti? Tohle je totiž právě širší kontext onoho často uváděného a úmyslně vytrženého citátu z Koránu "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete...". Mimochodem - i ten samotný text v Koránu pokračuje: "Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat." A je nějaký rozdíl mezi zabitím vojenského (a řádně jako bojovníka označeného) nepřítele ve válce vedené na obranu své země na straně jedné a zabíjením nevinných a bezbranných civilistů na straně druhé? Pro Konvičku zřejmě ne, ale Korán má pro zabíjení vojenských nepřátel v boji jiné slovo ("Katl" = zabití vojáka vojákem v boji, nebo "Wa-qtulú" = válčení) než pro vraždění nevojáků. A schválně hádejte jaké slovo pro zabíjení je použito v originále právě této citované věty? Ostatně i samotné slovo "džihád" znamená v překladu kromě obecného slova "boj" také "úsilí". Takže pozor - když bojujete například s chřipkou, jste také džihádisté!

Pokud je rychlé přetnutí hlavní tepny vedoucí do mozku velkým a ostrým nožem (Halal podle muslimů nebo Košer podle židů) týrání zvířat, co je potom tohle? Vegetariánství?

Ze které svaté knihy pochází citát: "Nebudiž žádného donucování v náboženství"? Konvička to sice neuslyší rád, ale je to z Koránu.

Co jsou to vlastně ty "islámské soudy", které jsou v některých zemích zřizovány pro věřící? Při troše studia zjistíte, že se vlastně jedná o obdobu notářských úřadů (to jsou přeci u nás také soudní komisaři), kteří mají muslimským věřícím usnadnit některé úkony podle islámského práva, aby za nimi nemuseli jezdit tisíce kilometrů daleko nebo do zemí, kde jim třeba hrozí smrt. Jenže to nikdo nečte....

Našlo by se mnoho dalších mýtů v této oblasti, které lze při troše studia snadno vyvrátit, ale obávám se, že i v tomto případě platí "mnoho zajíců - myslivcova smrt". Populisté i lůza jsou zastoupeni na obou stranách pomyslné barikády. Jejich bytostným zájmem je poštvat někoho proti někomu a mít z toho užitek - především nárůst vlastní moci. Zároveň se jedná o skupiny nejhlasitější a nejviditelnější. Skupinové myšlení (groupthink - i když více se mi zamlouvá překlad "Skupinová hloupost") je přítomné na obou stranách. Není v jejich zájmu situaci vyřešit, ale naopak vyostřit. Na obou stranách také existuje dost těch, kteří populistům na zakázku připraví politické kampaně a mediální masáže podle jejich představ a zadání. Digitální střih je leckdy mocnější zbraní než jaderná puma. Šíření vzdělanosti a informací je ohrožuje, ale zavírání úst odpůrcům cestou jejich uvěznění již nefunguje - svět je už přeci jen o něco dál. Tak se alespoň snaží vytočit "volume" řevu lůzy na maximum tak, aby se hlasy rozumu staly ojedinělými a pokud možno zanikly - nejlépe ušlapáním v davu.

Brutální terorismus tzv. "islámského státu" je třeba potlačit všemi dostupnými vojenskými prostředky, ale řev tupé a nevzdělané lůzy vedený manipulátory proti jednomu z nejrozšířenějších světových náboženství takovýmto účinným prostředkem rozhodně není.

Stále ještě věřím, že rozum v našich končinách není odsouzen k zániku.

EDIT 2 (na základě diskuse): Jelikož jsem v závěru několikrát použil slovo "lůza", rád bych vysvětlil, koho považuji za příslušníka lůzy a koho nikoli. Za lůzu v žádném případě NEPOVAŽUJI nositele jiného (byť i k tomu mému zcela protikladného) názoru. Za lůzu však považuji především ty, kteří oč méně znají, o to méně pochybují a už vůbec nikdy nepochybují sami o sobě. Jsou stateční pouze v anonymním davu, znají perfektně svá práva a zároveň povinnosti těch druhých. Rozlišují svět zásadně na "my" a "oni", přičemž "oni" jsou vždy "ti nahoře", bez ohledu na jejich politickou či jinou orientaci. Lůza se nestydí popírat vědecké poznatky na základě titulků z Blesku a požaduje tvrdou ruku vůdce, který by jednou pro vždy s těmi "oni" zatočil a to nejlépe tak, aby lůza nemusela dělat nic namáhavého nebo nezábavného, hlavně nedejbože přemýšlet nebo vzdělávat se. Pokud výše uvedené znaky naplňujete kumulativně - pak jste v mých očích lůzou. Pokud nikoli - dovedu si Vašeho názoru vážit.

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: David Ondrejkovič | neděle 31.5.2015 11:55 | karma článku: 20,96 | přečteno: 2421x
  • Další články autora

David Ondrejkovič

Jak jsem nabíjel elektromobil

Předem odrazuji všechny hatery elektromobility - tento článek NENÍ o tom, že elektromobilita je špatně, ale snaží se jen tepat do běžného malého českého (ale i polského) šlendriánu.

25.2.2024 v 11:08 | Karma: 35,00 | Přečteno: 9396x | Cestování

David Ondrejkovič

Kdo jsou neočkovaní a proč se kvůli nim nadále (ne)omezovat

Z obou stran jedné z mnoha současných virtuálních barikád zaznívá (a sílí) společný hlas: "Kdo se naočkovat chtěl, ten už naočkován je! Tak už konečně zrušte všechna ta otravná omezující opatření!" Ale je to vážně tak jednoduché?

10.9.2021 v 7:00 | Karma: 18,92 | Přečteno: 1155x | Politika

David Ondrejkovič

ČSSD by se měla rozhodnout mezi obsahem a formou

Pojďme se na povolební situaci podívat v klidu a bez hysterie. Máme tu prostě "fait accompli", jak je teď módní říkat. Slovy klasika: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat".

22.10.2017 v 14:47 | Karma: 14,64 | Přečteno: 2355x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Já také nechci v ČR Islám!

Předpokládám, že ti, co četli mé předchozí články se z nadpisu překvapením posadí na zadek. A ti, které nalákal titulek ze zcela opačných názorových pozic, budou (oprávněně) naštvaní. Ale nevadí, alespoň mi zvýší čtenost.

2.7.2015 v 14:45 | Karma: 18,66 | Přečteno: 1581x | Diskuse| Společnost

David Ondrejkovič

A co když je Konvička ve skutečnosti agentem Islámského státu?

Čím více o tom přemýšlím v souvislostech, tím se mi zdá ta myšlenka pravděpodobnější. A čím zběsileji bude zástup fanatických konvičkovců v diskusi pod tímhle článkem útočit, tím jistější si budu, že jsem trefil do černého.

30.6.2015 v 8:00 | Karma: 17,10 | Přečteno: 1601x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Drahé a rezavé, řeší Ukrajinci zbraně z Česka. Ani nezaplatili, brání se firma

18. května 2024  12:02

Premium České zbrojařské firmy patří dlouhou dobu mezi klíčové dodavatele pro ukrajinskou armádu i tamní...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Putinova časovaná bomba. Kadyrov umírá, rozjíždí se krvavý boj o trůny

17. května 2024  14:16

Premium Ramzan Kadyrov ještě dýchá, v Čečensku se však už začíná hledat jeho nástupce. Naznačují to i...

Turisté si zajeli do Afghánistánu. Střelci část Evropanů povraždili i s průvodci

18. května 2024  17:57

Neznámí ozbrojenci v pátek večer v provincii Bámján v centrální části Afghánistánu zabili tři...

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

Na Mallorce se zřítila restaurace. Čtyři mrtví, dalších šestnáct lidí se zranilo

23. května 2024  22:48,  aktualizováno  24.5 7:59

Po pádu části budovy přímořské restaurace ve městě Palma na španělském ostrově Mallorca večer...

Policisté na univerzitě v Oxfordu zatkli 16 propalestinských demonstrantů

24. května 2024  6:39

Na německé Humboldtově univerzitě i britské Oxfordské univerzitě ve čtvrtek zasahovala policie...

Ukrajinci vybavili námořní drony raketomety Grad. Dřív vozily jen výbušniny

24. května 2024  6:33

Sledujeme online Šéf ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Maljuk uvedl, že Ukrajinci vybavili námořní drony Sea Baby...

Sezona hurikánů bude v USA dosud nejhorší. Meteorologové čekají dvakrát více bouří

24. května 2024  6:23

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) přišel se svou dosud nejhorší květnovou...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 20
  • Celková karma 35,00
  • Průměrná čtenost 4225x
Přemýšlivý zaměstnanec středního věku, kterého štve šlendrián v každé oblasti, ačkoli ví, že se jej jako každý jiný člověk na zeměkouli také občas (nerad) dopouští. Nemám rád populismus zneužívající nízkou úroveň znalostí. Zcela nesmiřitelný postoj mám vůči křivdě v jakékoli podobě a dále vůči osobám se zločinnými úmysly zneužívajícím svou momentální převahu nad jinými lidmi v kterékoli oblasti. Štve mne občasná nízká úroveň vymahatelnosti práva v našem státě i to, že tento stav prospívá a vyhovuje především osobám s nečistými úmysly, které se tím navíc neváhají chlubit.