Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Svět potřebuje zažít pořádný šok!

Je rok 2012. Svět se ještě nevzpamatoval z jedné krize a už začíná upadat do další. A není to jen krize ekonomická. Skoro až se chce říci: „Něco je shnilého ve státě pozemském.“

Pořád ještě chcete být ve vesmíru sami? Já už ne!

Ať už je to ona již zmíněná ekonomická situace nebo životní prostředí, morální hodnoty, ale i vztahy mezi lidmi. Nejmarkantněji to je to vidět buď na národnostní problematice nebo na vzájemných vztazích mezi tzv. „horní“, „střední“ a „nižší vrstvou“. Jako kdyby si lidé vůbec neuvědomovali, že všichni jsme jen a pouze členy jednoho pro nás společného živočišného druhu, jenž se nazývá„homo sapiens“. Vše dohromady to má za důsledek úpadek společnosti, jenž se nejvíc promítá právě do morální a do ekonomické roviny. Výsledkem je propletenec nazývaný „krize“. My ji pak nejcitelněji vnímáme právě na poli ekonomickém. Díky tomu všemu většina lidí ztrácí naděje, což řešení oné krize nahání jen do slepých uliček.

 

Ekonomové pak přicházejí s nejrůznějšími teoriemi, jak to celé řešit. Ať už to jsou tzv. „škrty“, či „braní bohatým“ nebo „ožebračování chudých“. Ale jak se zdá, zatím žádná z nabízených variant se nejeví jako ten správný lék. To mne přivádí k myšlence, že celý problém je daleko hlubší, než jen na rovině ekonomické. Dokonce se domnívám, že i ty masivní demonstrace proti poměrům a revoluční kvasy, které v současné době probíhají po celém světě (arabském, evropském, americkém , ruském a i jinde), a to i kdyby byly úspěšné, je to pořád jen slabý lék. Dle mého názoru je především třeba zásadním způsobem změnit myšlení lidí, a to rovnou na celé planetě. A to nejlépe tak, aby tato změna myšlení ovlivnila i vnímání samotného postavení člověka v univerzu jako takového.

 

Staré myšlení se přežívá a je třeba, aby ho doplnil nějaký nový svěží vítr, či lépe řečeno vichřice. Ne li dokonce orkán. Já osobně bych jeden nápad měl. Možná, že mnozí se mému nápadu zasmějí, až si ho přečtou, ale já si i tak myslím, že něco takového, pokud by se to náhodou povedlo, by bylo tím na současné problémy nejlepším lékem. A o co převratného by se tedy jednalo? Například o toto:

 

V souvislosti s touto změnou myšlení, se mi stále vkrádá na mysl výrok amerického prezidenta Ronalda Reagana, který pronesl při svém projevu na půdě OSN v roce 1987. Zní: „Příležitostně se ptám, jak rychle by zmizely naše celosvětové rozdíly, kdybychom stáli proti mimozemské hrozbě.“

A přímo v souvislosti ze současnou ekonomickou krizí se mi tam také vkrádá ještě něco podobného, a to názor současného amerického ekonoma a nositele Nobelovy ceny  Paula Krugmana, jenž nedávno přišel s teorií „falešného útoku mimozemšťanů“. Cituji z článku „Jak zachránit svět před ekonomickou krizí? Nositel Nobelovy ceny zná návod. Vymyslíme útok z vesmíru!“ z Reflexu:

"Kdybychom zjistili, že vetřelci z vesmíru plánují útok na Zemi, a museli jsme vyvinout masivní úsilí jako protiakci na hrozbu z vesmíru, logicky bychom odsunuli na druhé místo problémy jako inflace či státní schodek. Pak by tato krize byla za 18 měsíců pryč. A kdybychom pak zjistili: ´Jejda, vždyť my asi udělali chybu!´, tak bychom na tom byli ještě líp. Existuje epizoda ze seriálu Twilight Zone, ve které vědci předstírají hrozbu z kosmu, aby dosáhli světového míru. Tentokrát tuto hrozbu potřebujeme proto, aby ekonomika dostala finanční stimul."

Tolik Paul Krugman, nositel Nobelovy ceny za ekonomiku. Jsou to jistě zajímavé myšlenky. A to nikoliv z úst nějakých šarlatánů, ale v podání dvou vysoce uznávaných lidí. Ale se já osobně domnívám, že v souvislosti s tímto vůbec není třeba žádného „falešného útoku mimozemšťanů“. Vycházím z názoru nejrůznějších vědců, zvaných kulturních antropologů, že zásadní změnu v myšlení lidí by totiž mohlo vyvolat i jen pouhé „oficiální“ setkání s mimozemskou inteligencí. Žádného nepřátelského útoku ze strany někoho z vesmíru by přitom nemuselo bát ani třeba. On totiž i sebepřátelštější kontakt by mohl vyvolat v naší pozemské civilizaci tzv. „kulturní šok“. To je fenomén, kterého se spousta lidí včetně politiků obává. Popravdě řečeno, nikdo vám v tuto chvíli neřekne, co by se opravdu stalo. Jsou to vše jen teorie, jak by to na lidstvo zapůsobilo.  Zda z kontaktu s vyspělejší společností lidstvo ovládne panika, zda se zde zhroutí naše politické, náboženské a ekonomické systémy či zda nás ovládne krize autorit, strach a chaos. Existuje i opačná možnost, a to taková, že díky onomu kontaktu zažijeme nebývalý rozvoj, a to jak vědeckotechnologický, tak duchovní. A dle mého názoru by mohla přijít kombinace toho obojího, o čem jsem se v tomto odstavci zmínil. Nejdřív by se dostavil chaos způsobený kulturním šokem, jenž by pak ale vzápětí vystřídal onen překotný rozvoj.

Jedno je však jisté. Pokud skutečně ve vesmíru někde existují nějaké jiné civilizace a lidstvo má na ně někdy nějakým způsobem přijít, tak se jednou zkrátka této situaci nevyhneme. A to ať se toho bojíme nebo ne. Bude se tak vlastně jednat o „druhou koperníkovskou revoluci“. Ta by se tentokrát týkala nejen pouhého postavení naší planety ve vesmíru, ale především postavení samotného člověka v něm. Člověka jako inteligentní bytosti vůči jiným inteligentním bytostem. Tedy nás samotných. A jsem přesvědčen, že postavení člověka mezi inteligentními bytostmi je naprosto obdobné, právě jako postavení planety Země vůči jiným planetám ve vesmíru. Dříve či později se tento názor stejně ukáže jako správný, neboť opak si dnes dokáží představit jen skalní antropocentristi a osamocenionisti, k nimž se z principu hlásit nehodlám. Slovem „osamocenionizmus“, označuji víru v tzv. „osamocenost či vzácnost života ve vesmíru“, která však není na vědecké bázi ničím podložena. A navíc je  vzhledem rozměru vesmíru, počtu hvězd a novým vědeckým objevům krajně nepravděpodobná.  A až se prokáže, že ve vesmíru skutečně nejsme sami, tak by příslušníci naší civilizace mohli konečně i pochopit, že naše vzájemné spory, odlišnosti a vše to, co nás rozdělují, jsou s porovnáním s fantastickým vesmírem a tím, co vše se tam nalézá, jen žabomyší až směšně nepatrné. A nakonec by to bylo jistě pro celou naší civilizaci velké povzbuzení. Nové cíle, ideály, nová technologická a duchovní revoluce a s ní nová lepší budoucnost.

Jak by k tomuto kontaktu mohlo dojít? V současné době máme několik možností. Buď se díky projektu SETI a jemu podobným nalezne nějaký inteligentní signál z vesmíru (Byl už zachycen signál mimozemské civilizace?). A nebo by se mohlo jednat o věci týkající se nejrůznějších utajovaných skutečností. Kdo ví, co všechno skrývají nejtajnější archivy vládních a armádních kruhů nejrůznějších velmocí například v souvislosti s jevem zvaný UFO? (viz například mé články typu Havárie UFO (UFO crashes)). Co by se asi stalo, kdyby nejen vše to, ale jen pouhý zlomek toho, o čem se tak mluví, bylo oficiálními kruhy prohlášeno za skutečné?

Ovšem kdy by k tomuto celoplanetárnímu prozření mělo dojít? O těchto situacích se diskutuje už řadu desetiletí, a to minimálně od roku 1938, kdy v USA došlo k nečekané davové panice díky odvysílání rozhlasové hry „Válka světů“.  Jenomže současný svět je na konfrontaci s něčím takovým daleko lépe připravený, než byl v roce 1938. A to především díky hollywoodským filmům věnujícím se problematice mimozemšťanů. Dále díky novým vědeckým a astronomickým objevům, jenž tuto možnost dělají stále pravděpodobnější (viz mé články z rubriky Vesmír a život v něm). A v neposlední řadě to jsou i nejrůznější záhady, se kterými se lidé setkávají snad po celém světě. Zkrátka a dobře, lidstvo je na toto zjištění rok od roku stále lépe připravenější.  A navíc dnes máme krizi, která svět zavedla do slepé uličky, a tak je třeba s tím vším něco radikálního udělat.

A tak se domnívám, že by se i tak jednalo o zásadní situaci, a to pravděpodobně daleko významnějšího rozsahu, než byl například konec 2. světové války nebo konec války studené. Teoreticky vzato by právě takováto situace mohla vyvolat onu tolik potřebnou změnu v myšlení lidí. Nesmíme však také zapomenout, že ony teorie kulturních antropologů o zhroucení politických, náboženských a ekonomických systémů vznikaly v době minulého století, hlavně v té druhé polovině. To se o žádné celosvětové ekonomické krizi (vyjma té z 30. let) ještě nevědělo.

A proto se domnívám, že zrovna na řešení všech těchto problémů dnešní doby by byl nejlepší právě kulturní šok následovaný tou „druhou koperníkovskou revoucí“! A dokonce si myslím, že by to byl zajímavý lék na problematiku válek a teroristických útoků, které vyprovokovávají nejrůznější náboženští fanatici. Pokud těm by se měl zhroutit systém jejich doktrín, tak by to jedině prospělo k dobré věci. A navíc bez válčení a zabíjení. Situace, jež by tím šokem nastala, by tak vyvolala přes prvotní chaos i jakýsi restart v myšlení celé naší civilizace a v konečném výsledku by ji namísto úpadku nakonec mohla tzv. „upgradeovat“ do jakého si vyššího „levelu“, což by pozvedlo celé lidstvo o veliký kus dál.

Máme rok 2012, rok, ke kterému mnozí vzhlížejí s obavami, ať už z důvodu recidivy ekonomické krize a nebo z důvodu konce mayského kalendáře. Současně s tím se však objevují i jiné názory, že by naopak mělo započít něco nového, možná celá nová epocha. Co kdyby tou novou epochou mělo být právě toto, co by odstartovala právě ona „druhá koperníkovská revoluce“?

A nebylo by pro celou naši pozemskou civilizaci celkově pozitivní, kdyby tou kýženou změnou pro lidstvo, bylo právě to, co jsem v tomto článku nastínil? No samozřejmě, že bylo! A vesmírnému osamění bychom už tak jednou a pro vždy dali sbohem. A proto se všichni snažme, aby celé lidstvo získávalo stále nové a nové informace o nových a dalších skutečnostech, které by ho mohlo posunout kupředu jak po technologické, tak po duchovní stránce. A jsem přesvědčen, že právě toto vše, o čem se zmiňuji, by tu kýženou změnu v myšlení lidí přinést mohlo a lidstvo by tak mohla čekat opravdu velká budoucnost.

Úspěšný rok 2012!

 

Související články:

Havárie UFO (UFO crashes)

Lidstvo jednou stejně dospěje ke Spojeným státům světovým

Bude rok 2012 rokem politických zvratů?

Vesmír a život v něm

 

Autor: Libor Čermák | neděle 1.1.2012 6:27 | karma článku: 26,91 | přečteno: 3841x
  • Další články autora

Libor Čermák

Ve srubu pod skálou

Po zázračném osvobození z indiánského zajetí se naši přátelé dostávají do srubu trapera Donalda, kde je jednak čeká odpočinek s idylkou, ale také se dozvědí jedno velké překvapení.

28.10.2023 v 7:46 | Karma: 8,52 | Přečteno: 149x | Poezie a próza

Libor Čermák

Zázračné vysvobození z indiánského zajetí

Cesta našich přátel za tajemnou čelenkou pokračuje přes Brazelovu farmu, kde si budou vyprávět staré indiánské legendy. Nakonec ale padnou do indiánského zajetí. Ale i zde najdou spojence, který jim spolu s Manitouem pomůže.

12.8.2023 v 7:50 | Karma: 7,58 | Přečteno: 230x | Poezie a próza

Libor Čermák

Indián v Roswellu

Naši čtyři přátelé Tom, Jack, Dan a indiánských hoch Tokakua se ukryli ve vesnici Apačů. Proč? Když byly u petroglyfů Tří řek, všimli si, že je pronásledují čtyři banditi ze strýcova gangu. Morgan, Hill, Smith a Dark.

17.6.2023 v 10:23 | Karma: 6,39 | Přečteno: 177x | Poezie a próza

Libor Čermák

Tajuplnosti indiánských souhvězdí

Ve scifi westernu "Putování za tajemnou čelenkou" teď naše bandity pronásledované hrdiny převede sám velký Manitou přes hory a dostanou se tak do apačské vesnice, kde mimo jiné budou rozjímat nad indiánském pojetí hvězdné oblohy.

29.4.2023 v 13:34 | Karma: 8,77 | Přečteno: 187x | Poezie a próza

Libor Čermák

U Petroglyfů Tří řek

Dnes vás hrdinové mého seriálu přivedou na málo známé posvátné místo severoamerických indiánů, které je jistě zajímavé i z hlediska záhad a archeoastronautiky. K Petroglyfům Tří řek v Novém Mexiku.

5.3.2023 v 7:47 | Karma: 9,88 | Přečteno: 202x | Poezie a próza

Libor Čermák

Proč jsem přestal fandit politickým ideologiím

A to nejen nějakým těm mnou vybraným, čím bych se stal antiixxxistou, ale všem. Schválně, už jste se někdy zkusili zamyslet nad tím, co že vlastně mají všechny politické ideologie současnosti společného?

10.2.2023 v 7:20 | Karma: 26,09 | Přečteno: 600x | Politika

Libor Čermák

Vzhůru do Nového Mexika

Sci-fi western "Cesta za tajemnou čelenkou" naše přátele zavede do Nového Mexika, které musí procestovat celé až téměř na sever. A i tam zažijí mnoho tajuplných až záhadných dobrodružství.

4.2.2023 v 7:07 | Karma: 7,11 | Přečteno: 152x | Poezie a próza

Libor Čermák

Vytušil J. Verne i Bermudský trojúhelník?

O spisovateli J. Vernovi se říká, že ve svých knihách napsaných v 19. století předpověděl celou řadu vynálezů běžně používaných až ve stoletím 20. A tak bych se dnes zamyslel nad jeho příběhem Vynález zkázy.

15.1.2023 v 8:24 | Karma: 17,06 | Přečteno: 390x | Věda

Libor Čermák

Jak to, že jsi tam neudělal žádné postavy tmavé pleti?

Nedávno jsem pro děti z mých kroužků udělal deskovou hru. Doplnil jsem ji i figurkami. Co mne ale během hry zaskočilo, byla poznámka jednoho dítěte. „Libore, proč jsi tam neudělal žádného černocha? To jsi rasista?"

13.1.2023 v 9:53 | Karma: 38,72 | Přečteno: 1201x | Společnost

Libor Čermák

Kandidáty pražské kavárny vždy jen přecházím a nevolím

Vždy, když jsou nějaké volby, tak ty kandidáty, které kandidují nebo je podporují strany tzv. pražské kavárny, tak je vždy přejdu a nevolím je. Jedním z důvodů je například to, jaký mají postoj k otázce tzv. "pravdy a hodnot."

12.1.2023 v 10:23 | Karma: 36,53 | Přečteno: 1184x | Politika

Libor Čermák

Legenda o Manitouovi a jeho pomocnících

Dnes začíná můj nový seriál ze žánru sci-fi western. „Cesta za tajemnou čelenkou“, kde se budete setkávat s mladým kovbojem Tomem a jeho indiánským kamarádem Tokakuou. A nejen s nimi, ale i se záhadnými a tajuplnými úkazy.

1.1.2023 v 11:51 | Karma: 7,07 | Přečteno: 213x | Poezie a próza

Libor Čermák

Letní Vánoce Páti a Zláti

Dnes na Štědrý den bych sem dal další vánoční pokračování mého cyklisticko - cestovatelského seriálu pro děti a mládež "Páťa a kolo Zláťa". Tentokrát se vydáme do Orlických hor do dělostřeleckých pevností a k pohyblivému betlému.

24.12.2022 v 6:24 | Karma: 10,02 | Přečteno: 131x | Cestování

Libor Čermák

Zásadně vyjmenovávám třináct planet sluneční soustavy. Propadl bych také u dětí?

To byla zase aféra. Jeden z kandidátů na prezidenta před dětmi špatně vyjmenoval planety sluneční soustavy. Kdyby se ale zeptali mně, já bych jim planet vyjmenoval rovnou třináct. A je mi jedno, zda se jim to bude líbit nebo ne.

20.12.2022 v 6:20 | Karma: 34,40 | Přečteno: 1186x | Společnost

Libor Čermák

Záhadné tajemství českých vulkánů

Komorní hůrka, Říp, Bezděz, Zebín a další. To jsou místa, která spojují dvě věci. Jednak to jsou hory sopečného původu a pak se k nim vážou lidové pověsti, které odkazují na skutečný původ těchto hor a předhonily tak i vědce.

6.12.2022 v 9:45 | Karma: 16,37 | Přečteno: 537x | Věda

Libor Čermák

Používal někdo v dávnověku podobné zeměpisné souřadnice jako my?

Zajímavost, která mě v poslední době fascinuje, se nazývá 50. rovnoběžka. U nás v Česku na ni můžeme vysledovat velmi zajímavé archeologické lokality, které se navíc nalézají poblíž křížení s významnými poledníky. Co to?

1.10.2022 v 10:36 | Karma: 22,77 | Přečteno: 1632x | Věda

Libor Čermák

Páťa a Zláťa ve Foglarově ráji Sluneční zátoky

Dnes bych pokračoval se svým seriálem "Páťa a kolo Zláťa". Teď bude naše přátelé čekat folglarovské dobrodružství u Sázavy v okolí Ledče nad Sázavou. Co tam asi vše zažijí?

22.9.2022 v 9:45 | Karma: 10,37 | Přečteno: 234x | Poezie a próza

Libor Čermák

Prezidentský kandidát: "Chci bojovat proti populismu". Já: "Takže vlastně proti lidem?"

Každou chvíli mi na FB vyběhne placená propagace nějakého prezidentského kandidáta, který se chce stavět proti tzv. populismu. A co si mám o takovém kandidátovi, který se bije do hrudi, že bude bojovat s populismem, myslet?

20.8.2022 v 16:25 | Karma: 31,16 | Přečteno: 701x | Politika

Libor Čermák

Cesta do okolí Miličína za Foglarem a záhadami

Dnes bych vám chtěl vyprávět o své cestě na Českou Sibiř, kde jsem navštívil bývalé tábořiště Pražské Dvojky a město Miličín, kterému se přezdívá český Roswell, neboť se k němu váže mnoho záhad, včetně pozorování UFO.

16.8.2022 v 11:04 | Karma: 17,30 | Přečteno: 537x | Cestování

Libor Čermák

Z politického slovníku bych rád zrušil slovo "Elita"

To proto, že pojem "elita" zkrátka a dobře vyvolává pocit nadřazenosti někoho nad někým. A já jsem na jakékoliv nadřazenecké ideologie byl vždy velmi alergický.

14.8.2022 v 8:13 | Karma: 23,66 | Přečteno: 448x | Politika

Libor Čermák

Nad naším městem bylo pozorováno UFO

Událost, o které chci psát se stala před necelým měsícem, lidé tu pozorovali letět cosi, o čem nevěděli, co to je. Své pozorování dali na FB. Ale, jak se k tomu postavili někteří další jedinci, nad tím lze jen rozum stát.

12.8.2022 v 7:38 | Karma: 16,93 | Přečteno: 617x | Věda
  • Počet článků 2384
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1899x
Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám