Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Proč chtějí někteří lidé přijímat uprchlíky?

Proč někdo je zatvrzelým odpůrcem přijímání uprchlíků a někdo je naopak chce přijímat s otevřenou náručí? Jde o to, čemu věří. A máme dost argumentů, aby tato víra byla něčím podložena? Jaký zaujmout postoj, jestli ne?

Zastánci přijímání uprchlíků a ve své podstatě liberálního přístupu k imigraci vychází ze dvou myšlenkových základů. Ten první spočívá ve státem organizované „solidaritě“ a jeho hlavním cílem a nejvyšším ideálem je rovnost. Všichni lidé jsou si zcela rovni, muži a ženy, většiny a menšiny. Občan Sýrie má stejná práva jako občan Německa. Protože v levicovém pojetí právo znamená zároveň nárok, má nárok na stejné podmínky, například týkající se pobírání sociálních dávek. Mezi zastánce patří zastánci socialismu. Ti se organizují v Evropě ve stranách sociálně demokratických a křesťanskodemokratických a tvoří tak společně vládnoucí velkou koalici v Evropské unii. Velmi hlasitě se k těmto názorům hlásí i Zelení. Není třeba dále řešit navrhovaná řešení tohoto tábora. Vidíme je v krocích a návrzích Evropské komise. Ve zkratce: kvóty, nařízená solidarita, v budoucnu nejspíš solidární unijní daň a umělé narovnávání sociálních dávek. Socialisté si neumí určit žádný strop imigrace. Práva (rozumějte nároky) mají totiž všichni stejná.

Druhé zastánce liberálního přístupu k imigraci nalezneme mezi částí klasických liberálů, chcete-li moderních libertariánů. Ti zastávají princip otevřených hranic. V jejich pojetí stát nemá nikomu bránit svobodně migrovat. Stát by tím bránil dobrovolným interakcím lidí a jejich ekonomickým aktivitám, které pokud jsou dobrovolné, jsou prospěšné pro všechny zúčastněné. Myšlení těchto lidí je redukováno na jednotlivce. Ten má nějaké preference a zájmy, v zásadě zlepšení svého postavení. Stát by neměl stát v cestě. Mezi navrhovaná řešení patří zrušení víz, neexistuje nic jako ilegální imigrace, migrace má být svobodná. Přístup na trh nesmí být omezován. Dalším opatřením je zrušení sociálního státu či přístupu k němu alespoň pro cizince. Ti sice disponují stejnými základními právy jako občané domácího státu, libertariáni ale na rozdíl od socialistů neuznávají sociální práva. Takováto svobodná migrace je dle libertariánů prospěšná a neměli bychom se jí nijak bránit. Libertariáni spoléhají i na mezilidskou solidaritu založenou na dobrovolné pomoci. V tomto směru vítají například firmy, které řeknou, že vytvoří určitý počet míst pro uprchlíky, které následně obsadí. Protože vychází z individuální analýzy, neumí se libertarián vyjádřit k tématu, kdy by masová migrace mohla začít znamenat problém a už vůbec ne k tomu, jak a kdy by měl zasáhnout stát.

Oba přístupy jsou dle mého názoru chybné, mám pro to dobré důvody a vědomě či podvědomě je vnímá velká většina společnosti.

Socialisté věří v teorii sociálního konstruktivismu (někdo by řekl lidověji sociálního inženýrství). Stát dle nich do určité míry umí jednotlivce vychovat a začlenit do role, jakou elita zvolí. Pozorujeme snahu socialistů vštípit občanům novou evropskou identitu. Stejně tak si myslí, že přijde-li několik set tisíc migrantů, mohou je vychovat k přijetí této identity, která v zásadě není navázaná na žádnou kulturu, spočívá jen v myšlence sjednocení Evropy do Spojených států evropských, a tak nemá problém být multikulturní. Jejich vize ale dramaticky selhávají. Křečovitá snaha stále integrovat jednotlivé příslušníky evropských národů mezi sebou naopak vzdaluje. V případě migrace jsou od Francie, přes Británii po Švédsko velké problémy se začleněním imigrantů. To ale evropské socialisty nepoučilo. Zrazuje je víra ve vlastní schopnost řídit společnost, kterou zkrátka nemají a nemohou mít. Zatím však ve svých pokusech pokračují.

V případě libertariánů je problémem jejich úzké zaměření analýzy jen na jednotlivce. Vychází z převažujícího ekonomického vidění světa, metodologického individualismu ať už neoklasické ekonomie nebo u libertariánů populární rakouské školy. Jejich analýza není schopná uchopit pojmy jako je kultura nebo národní zájmy. Neumí říct, jestli multikulturní soužití více kultur a paralelních společností na jednom území vede k zásadním problémům nebo ne. Neumí nad tím ani uvažovat. Aby toho byli libertariáni schopní, museli by začít přemýšlet v jiné rovině analýzy. Individualisticky zaměřený libertarián nemůže uchopit národní zájem, který spočívá v zajištění bezpečnosti vlastního obyvatelstva a přežití státu. Faktem, že nad těmito tématy nemají nástroj, jak uvažovat, se libertariáni sami vytlačují z veřejné debaty a diskvalifikují v očích veřejnosti.

Odpůrci uprchlíků a islámské imigrace věří, že migranti představují bezpečností riziko. Buď bezprostřední (můžou do Evropy již přijíždět radikalizovaní) nebo budoucí (zradikalizují se později, případně jejich potomci). Dále věří, že soužití více kultur, neuznávání jednoho práva a jedné sady neformálních institucí (zvyků, tradic) na jednom území, vede ke střetům.

Pro někoho se tyto obavy již potvrdily a vyjmenovávají příklady muslimských no-go zones, jiní ukazují zase příklady dobře integrovaných jednotlivců. Pravda je, že na to neexistuje jedna odpověď. Společnost je komplexní a dynamická, neumíme odpovídat na všechny otázky a odpovědi se mohou (a často se to v sociálních vědách děje) v různém čase a v různých místech lišit. Hlavním principem by měla být pokora. Zodpovědní lidé nedělají experimenty s nejistým výsledkem. Jak zvaní imigrantů kombinované se socialistickou snahou o maximální rovnost a státem řízenou solidaritu, tak libertariánská víra v bezbřehou svobodu a otevřené hranice, jsou experimenty hazardující s životy občanů.

Proto vidím jako východisko liberálně-konzervativní názorový proud, který uznává mnohé dobré argumenty libertariánů, ale bere v potaz i možné dopady na společnost, a to ho vede ke konzervativní imigrační politice. Z takového východiska by mohl být mix opatření zhruba následující. Nejdříve je třeba zastavit masovou migraci. Hranice musí být chráněny a migrace kontrolována. Zároveň je třeba posílit armádu. Na druhé straně ale nebraňme firmám vytvářet pozice šité na míru migrantům a neklaďme překážky poskytování pracovních víz, procesy zrychleme. Poskytněme finance státům v okolí Evropy. Je pro nás mnohem levnější a bezpečnější, když se o uprchlíky postarají oni.

Liberálně-konzervativní politika by měla zdůrazňovat zájem občanů našeho státu, který má přednost před zájmy uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, protože hlavním cílem je naše bezpečnost a naše prosperita.

Autor: David Bartas | úterý 20.10.2015 15:02 | karma článku: 36,19 | přečteno: 3696x
  • Další články autora

David Bartas

Svítá na pravici naděje?

Pro tradičního pravicového voliče je pohled na politickou scénu v České republice už řadu let trpký. V průzkumech se první z pravicových stran pohybuje zpravidla až za komunisty na čtvrtém místě s předpokládaným ziskem pod 10 %.

24.11.2015 v 13:10 | Karma: 20,21 | Přečteno: 783x | Diskuse| Politika

David Bartas

Ztráta důvěry k médiím

Lidé v Německu podle průzkumu Forsa Institute ztrácí důvěru v mainstreamová média. Celých 44 % z 1000 dotazovaných souhlasí s tvrzením, že mediální výstupy jsou řízené z vrchu, a proto šíří zkreslené a nepřesné zprávy.

6.11.2015 v 17:54 | Karma: 36,87 | Přečteno: 1205x | Diskuse| Média

David Bartas

Svobodou k lepšímu životu

Posledních 10 let česká ekonomika stagnovala. Sílí hlasy o ztracené dekádě. Přestali jsme dohánět Němce, naopak se na nás dotáhli Slováci a blíží se k nám Polsko. Dokonce nám utíká i postsovětské Estonsko. Co s tímto stavem dělat?

26.10.2015 v 13:26 | Karma: 18,68 | Přečteno: 450x | Diskuse| Ekonomika

David Bartas

Kampaň o EU se v Británii dostává do horké fáze

Ve čtvrtek spustili svou kampaň euroskeptici, kteří bojují za vystoupení Velké Británie z EU. V pondělí jim kontrovali eurohujeři s kampaní za setrvání v EU.

12.10.2015 v 17:34 | Karma: 33,71 | Přečteno: 1409x | Diskuse| Politika

David Bartas

Migrační krize dokazuje: Potřebujeme evropské společenství bez bruselských institucí

Jedním ze smyslů existence Evropské unie má být řešení problémů, které nedokáží vyřešit jednotlivé státy samostatně. Migrační krize je dalším důkazem, že Evropská unie je sama příčinou problémů, nemůže být řešením.

21.9.2015 v 20:54 | Karma: 35,91 | Přečteno: 1235x | Diskuse| Politika

David Bartas

Němci znovu vyhrožují a chtějí nás přehlasovat. Prý se jim musíme podřídit

Němečtí politici ztrácí nervy a ukazují podstatu své vize sjednocené Evropy s vůdčí rolí Německa, které se ostatní včetně nás musí podřídit.

18.9.2015 v 11:27 | Karma: 43,22 | Přečteno: 4129x | Diskuse| Politika

David Bartas

Média lžou – Prosazování tradiční rodiny není homofobie

Na začátek musím říct, že veřejnou debatu na Slovensku jsem podrobně nesledoval. Vyjadřuji se až k mediálním dozvukům referenda, které se tam k tématu ochrany tradiční rodiny konalo. Čtu články a komentáře toho typu, že homofobové utrpěli debakl a referendum bylo fiasko. Musím na ně reagovat a zasadit je do kontextu.

8.2.2015 v 17:38 | Karma: 39,41 | Přečteno: 2738x | Diskuse| Politika

David Bartas

Slovensko na euro doplatí

Slovensko na svoje členství v eurozóně pořádně doplatí a to doslova. Když bude Řecko žádat škrtání dluhů, budou vklady Slovenska stejně jako dalších zemí eurozóny první na ráně. Česká republika, která Řecku poskytla peníze přes Mezinárodní měnový fond (MMF) by měla zpátky tuto částku dostat. Řecko celkem dluží MMF „jen“ 24 miliard eur, zatímco zemím eurozóny přes tzv. euroval 142 miliard eur. Splácení dluhů MMF má vždy přednost.

27.1.2015 v 10:41 | Karma: 37,96 | Přečteno: 2834x | Diskuse| Ekonomika

David Bartas

Kvantitativní uvolňování a bída evropského hospodářství

Kvantitativní uvolňování je nástroj centrální banky, kdy centrální banka za nově vydávané peníze skupuje dluhopisy své země, případně firemní dluhopisy podniků v této zemi působících.

23.1.2015 v 14:52 | Karma: 28,38 | Přečteno: 1186x | Diskuse| Ekonomika

David Bartas

Účet za eurovolby – dál nám vládnou eurofederalisti

Eurovolby se konaly před pěti týdny, ale až dnes byl první den, kdy zasedl europarlament v novém složení. Až dnes se dá reálně hodnotit (jakkoliv se to dalo tušit dopředu), jestli volby přinesly nějakou sebereflexi hlavního integračního proudu. Výsledek je jasný. Volby nepřinesly vůbec nic.

1.7.2014 v 19:02 | Karma: 26,50 | Přečteno: 664x | Diskuse| Politika

David Bartas

Demokracie na evropské úrovni je nebezpečná iluze

Jak již před několika měsíci ve Štrasburku při příležitosti projevu českého prezidenta Miloše Zemana řekl politolog Jacques Rupnik v interview s Václavem Moravcem na České televizi, v těchto eurovolbách mělo jít o posun směrem k dalšímu posílení role Evropského parlamentu, protože jednotlivé evropské strany hlavního proudu si předem stanovili svého kandidáta na předsedu Evropské komise.

4.6.2014 v 14:27 | Karma: 20,20 | Přečteno: 757x | Diskuse| Politika

David Bartas

Evropa potřebuje změnu!

Téměř všichni dnes cítí, že Evropa potřebuje změnu. To jak funguje nynější Evropská unie, kde je moc navrhovat zákony předána do rukou úředníků, vede k omezování svobody občanů a ekonomické svobody podnikatelů. To má nevyhnutelně za následek stagnaci hospodářství a růst nezaměstnanosti.

21.5.2014 v 22:26 | Karma: 24,69 | Přečteno: 750x | Diskuse| Politika

David Bartas

Evropská integrace odcizila Evropu

Dlouho jsme přemýšleli, jak naši publikaci shrnující pohled Svobodných na Evropskou unii nazvat (publikaci Odcizená Evropa naleznete zde a můžete si ji i objednat v e-shopu, případně si ji vzít při naší kontaktní kampani). Nechtěli jsme, aby název byl úplně banální, a zároveň jsme chtěli, aby dostatečně vystihoval naše myšlenky. Pana Jiřího Payna (místopředsedu Svobodných a našeho kandidáta č. 2 v eurovolbách) potom napadla úžasná myšlenka inspirovat se příběhem z řecké mytologie.

6.5.2014 v 14:11 | Karma: 29,49 | Přečteno: 1079x | Diskuse| Politika

David Bartas

Mediální blud o pozitivech EU

Dnes vyšel na idnes.cz článek s názvem: „Díky EU k nám proudí investice, život se ale zlepšuje pomalu.“ První odstavec článku zněl: „České ekonomice členství v Evropské unii jednoznačně pomohlo. Před deseti lety u nás začaly masivně investovat zahraniční firmy a příjmy Čechů se začaly blížit starším členským zemím. Ještě rychleji než platy ale rostly ceny.“

28.4.2014 v 22:27 | Karma: 32,19 | Přečteno: 1566x | Diskuse| Politika

David Bartas

Benátské referendum a stát v 21. století

V Benátkách (Venezia), respektive v oblasti Benátsko (Veneto), v minulém týdnu proběhlo neoficiální referendum o osamostatnění regionu od Itálie. Ve Venetu žije něco přes 4,5 milionu lidí, z toho 3,8 milionu voličů. O referendum byl opravdu velký zájem a zúčastnili se ho zhruba 3/4 voličů. Z nich ohromné množství 89% je pro odtržení se od Itálie. Nedivím se jim.

24.3.2014 v 10:25 | Karma: 22,27 | Přečteno: 994x | Diskuse| Politika
  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1752x
Studuji hospodářskou politiku a mezinárodní vztahy. Jsem člen Svobodných a asistent europoslance Petra Macha.
 

Follow @DavidBartas

Seznam rubrik