Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Za e-autem v Německu zůstávají emise CO2 emise dvakrát vyšší než ze spalovacích motorů

Klíčovým prvkem dekarbonizační ideologie EU je nadirigovaný přechod na povinnou elektromobilitu od roku 2035. Ovšem emise CO2 z čistě elektrických vozů jsou však podle německé analýzy dvakrát vyšší než u spalovacích aut. 

Zatímco pohon konvenčního motoru zajišťuje chemická reakce spalováním benzínu a nafty z nádrže, což je logicky spojeno s emisemi, u čistě elektrických aut se tvrdí, že pohon elektrického vozu baterií s rovněž příslušnou chemickou reakcí emise neprodukuje. Odhlédněme nyní od samotné výroby baterie a řekněme, že to je pravda až potud, kdy si zjistíme, čím je baterie nabíjena. Tedy pokud si sundáme zelené brýle a přejdeme od pojmu tank-to-wheel, k pojmu wheel-to-wheel. A poté v případě Německa a jeho energetického mixu se tyto baterie v podstatné míře nabíjejí z emisních energetických zdrojů (uhlí, zemní plyn), takže za čistě elektrickým autem v běžném provozu zůstává neuvěřitelně vysoká stopa emisí CO2 v průměru 230 gramů na 1 km. Je tomu skutečně tak, že německé elektromobily mají většinou svůj výfuk v uhelné či plynové elektrárně. Jistě, v lokálním městském provozu to emisně pomáhá, ale pro celou planetu je to naopak. Pro srovnání: SUV model Škoda Kodiaq 4x4 s motorem TDI 110 kW má oficiální emise CO2 v průměru 141 g/km.

Přitom pro elektrárny platí jiné limity než pro vozidla se spalovacími motory. Ukazuje se i na této skutečnosti, že "automobilová budoucnost" se ocitla v ekologické slepé uličce. Bližší pohled na data ukazuje, že pokud jde o emise CO2, NOx a pevné částice, jsou přímé i nepřímé emise elektromobility mnohem vyšší, než povolují mezní nebo cílové hodnoty pro spalovací motory. Natvrdo řečeno: elektromobily jsou špinavější než dieselové a benzinové automobily - a to mnohonásobně.

K těmto závěrům došel německý strojní inženýr Gerhard Metzele ve své knize "Elektromobilität confidential - Die Kehrseite der Medaille" (Elektromobilita důvěrně – Rubová strana medaile), kterou si je možno objednat na Amazonu (ISBN: 979-8868433962). O knize informovala německé verze mezinárodního deníku Epoch Times. Své výpočty G. Metzele, který v minulosti působil v automobilovém průmyslu a také řídil závod na výrobu baterií, odvodil od situace spotřeby elektřiny v roce 2022 v objemu 575,2 elektřiny, kdy tehdy Německo registrovalo na 700 000 čistě elektrických vozů. Z těchto 575,2 TWh připadalo 291,5 TWh na "bezemisní výrobu", takže 283,7 TWh připadalo na konvenční elektrárny, které vyrobily tento objem z fosilních paliv.

Do společného hrnce, známého pod německým kuchařským pojmem „eintopf“, tedy celkového složení německého mixu produkce elektřiny, se započítává sice vše, ale jde o čistě fiktivní průměrnou hodnotu, která ve skutečnosti vůbec neexistuje. Nejpozději v době, kdy nesvítí slunce a nefouká vítr, pochází elektřina v Německu převážně z elektráren na fosilní paliva, bez ohledu na to, kolik slunce nebo větru bylo do hrnce předtím přidáno. Průměrný roční podíl obnovitelných zdrojů v této zemi se pohybuje kolem 50 %, alespoň na papíře. Dodávky elektřiny tedy nevyhnutelně způsobují emise stejně jako nabíjení elektromobilu. Emise národního mixu elektrické energie však mají jen málo společného se skutečnými emisemi CO2 způsobenými elektromobilem, a to i během dne a za větrného počasí.

Výše zmíněná elektrická auta měla celkovou čistou spotřebu elektřiny ze zásuvky 2,26 TWh. Při započtení vlastní spotřeby elektráren a ztrát při přepravě v elektrické síti z toho vyplývá potřebná hrubá výroba elektřiny ve výši 2,51 TWh. Bez e-automobilů by bylo v každém případě potřeba méně elektřiny. Je však více než nepravděpodobné, že by v důsledku toho byly odstaveny bezemisní elektrárny. Produkce elektráren na fosilní paliva by se snížila z 283,7 TWh na 281,2 TWh. To znamená, že emise vzniklé při výrobě těchto 2,5 TWh z fosilních paliv lze přímo přičíst elektromobilitě. Další příklad ukazuje, proč je toto přidělení oprávněné: Pokud je elektromobil připojen k nabíjecí stanici, slunce díky tomu nesvítí jasněji, ani nefouká silnější vítr. V tu chvíli proto dodá dodatečnou elektřinu řiditelná a v Německu většinou fosilní elektrárna.

Zde si autor tohoto článku dovolí odbočku na zprávu nejvyššího německého kontrolního úřadu,  kterou 8. března publikovaly přední německé noviny a označily analýzu auditorů Bundesrechnungshof za „zničující“ hodnocení nezvládané energetické zelené transformace Německa s poškozením ekonomiky i společnosti nezvládnutými cenami energie a dokonce škodami na životním prostředí. Kontroloři ve zprávě připomněli, že spolehlivost dodávek z preferovaných slunečních elektráren se rovná nula procent, u větrných šest procent a u konvenčních 89 %.  

To podle německého inženýra G. Metzeleho znamená, že v roce 2022 byly e-automobily zodpovědné za emise způsobené výrobou těchto 2,5 TWh elektřiny z fosilních zdrojů. Emise se liší podle toho, které elektrárny jsou v provozu. Z váženého průměru vyplývá emisní faktor CO2 0,81 kg CO2/kWh. To velmi dobře koreluje s údaji z minulosti. Tuto hodnotu lze tedy použít i pro 2,5 TWh nabíjecího proudu. Celkově způsobily německé dodávky elektřiny v roce 2022 přibližně 230 milionů tun CO2. Něco málo přes dva miliony tun z toho připadá na údajně zcela čisté elektromobily.

Emise z německých elektrických aut činily v roce 2022 přes dva miliony tun CO2

Zdroj: G. Metzele

Za předpokladu, že budou e-automobily používány stejným způsobem jako běžné spalovací motory a ujely v roce 2022 v průměru 12 700 kilometrů, budou emise CO2 činit přibližně 230 g CO2 na kilometr.

Na jeden běžný elektromobil v Německu přidají emise 230 g/km

Zdroj: G. Metzele 

Ačkoli emisní normy Euro 6 a 7 neobsahují limity CO2, evropská cílová hodnota pro emise výrobců vozového parku je 95 g CO2/km. V závislosti na stáří vozidla jsou u stávajících spalovacích motorů výrazně vyšší, nicméně s průměrem kolem 165 g CO2/km jsou stále hluboko pod emisemi údajně čisté německé elektromobility. Pokud by bylo 700 000 elektromobilů nahrazeno automobily se spalovacími motory, ušetřilo by se tím více než 500 000 tun CO2. Pokud by se jednalo o všechny nové automobily splňující požadavky EU, úspora by činila téměř 1,2 milionu tun CO2.

Spalovací motory by zajistily lepší emise CO2 než čistě elektrická auta

Zdroj: G. Metzele

Vzhledem k tomu, že elektromobily jsou obvykle výrazně těžší než srovnatelné spalovací motory, nelze říci, že by produkovaly méně pevných částic. Nejednoznačná je také situace, pokud jde o oxidy dusíku NOx. Snížení limitů NOx zase vedlo ke zvýšení spotřeby spalovacích motorů, k potřebě dalších látek, jako je AdBlue, k tomu, že systémy čištění výfukových plynů již nejsou cenově kompatibilní s malými vozy a že tyto vozy postupně mizí z trhu ve prospěch větších a dražších modelů. Limitní hodnoty však vedly i k tomu, že moderní vozidla se vznětovými motory dosahují hodnot NOx mezi deseti a 20 mg/km. To je hluboko pod současnými i budoucími limity emisních norem Euro 6 a Euro 7, které povolují maximálně 60 mg NOx/km u benzinových vozidel a maximálně 80 mg NOx/km u vozidel s dieselovým motorem. Opět platí, že emise nevznikají při jízdě, ale při nabíjení a dodávce elektřiny v elektrárně. Při výpočtu stejným způsobem jako u emisí CO2 vychází pro e-auta hodnoty okolo 200 mg NOx/km. Pokud se do výpočtu zahrne i výroba z baterií, blíží se hodnota 220 mg NOx/km.

Přestože rekuperace energie při brzdění snižuje opotřebení brzdových destiček, vyšší hmotnost zase zvyšuje opotřebení brzd a povrchu vozovky, což znamená, že se tyto výhody a nevýhody mohou vzájemně vylučovat. Většina pevných částic však pochází z opotřebení pneumatik, které se zvyšuje s hmotností vozidla.

Závěrem německý inženýr apeluje: Pokud si země nemůže pokrýt 100 % své potřeby výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a/nebo jaderné energie (kdy Německo k 15. dubnu 2023 odstavilo tři poslední moderní jaderné zdroje), měla by dát od elektromobility ruce pryč - alespoň pokud jí a jejím obyvatelům skutečně záleží na klimatu a životním prostředí. Tolik z knihy erudovaného německého inženýra.

Situace se ve vedení Evropské unie vyvíjí, i když k zásadní změně celé ideologie Green Deal a její realizace v balíčku Fit for 55 včetně násilně prosazované elektromobility může dojít zřejmě až s nově zvoleným Evropským parlamentem a novou Evropskou komisí. Tento vývoj autor popsal ve svém předchozím hojně čteném komentáři Zazvonil zvonec a pohádkám o čisté mobilitě v EU je konec. Přitom nesmíme zapomenout na nevyřešený problém očekávané masové recyklace vysloužilých baterií elektroaut jako nebezpečného odpadu.

Nicméně posun od alibistického vnímání, že baterie je „čistá“ jako jakýsi deus ex machina, k chápaní zásadního problému nabíjení baterie z fosilních zdrojů (v ČR je tento emisní podíl jen o trochu vyšší díky 37% podílu jádra na celkové produkci elektřiny), je již velkým krokem. Ovšem zásadní bude změna, kdy se do emisí elektrických aut nutně musí zahrnout jejich výroba. Ta je totiž tak zatížena špinavou emisní výrobou baterie, že většina e-aut nedorovná za svou běžnou životnost emisně výhodnější benzínová a už vůbec na naftová auta. Bohužel ještě nejsme tak daleko, aby celé vedení EU si přiznalo pravdu: do všeho, co činíme z hlediska péče o životní prostředí musíme zahrnovat celý životní cyklus: od projekce, výroby, dopravy, provozu, nabíjení až po recyklaci. Zatím si Evropská komise i parlament s pohádkami o čisté elektromobilitě doslova lžou do kapsy.

Autor: Milan Smutný | pondělí 18.3.2024 1:46 | karma článku: 45,35 | přečteno: 10737x
  • Další články autora

Milan Smutný

Solárníkům platí jejich úspory ostatní, pohříchu nejvíce chudí Češi

Dva roky je veřejnost masírována kampaní instalační lobby a dotacemi státu, aby si Češi pořídili solární zdroje a ušetřili. Bohatí Češi díky dotacím spotřebu ušetří a vše jim zafinancují ostatní občanů, pohříchu i ti nejchudší.

25.5.2024 v 14:25 | Karma: 29,04 | Přečteno: 738x | Diskuse| Ekonomika

Milan Smutný

Šokují zpověď místopředsedkyně EK V. Jourové o nereálnosti tzv. Zelené dohody EU

Pět let je hlavním tématem politiky EU boj s CO₂. Jeho neutralizace do roku 2050 prý omezí klimatickou změnu. Tvrdé dekarbonizační nástroje ale srážejí ekonomiku EU na kolena. Nový Evropský parlament bude muset reagovat.

25.4.2024 v 14:07 | Karma: 35,39 | Přečteno: 1238x | Diskuse| Ekonomika

Milan Smutný

Solární lobbisté chtějí ještě větší tunel do veřejných financí než ten současný

Solární elektrárny se od 2022 díky dotačním miliardám dostaly opět na výsluní. Nyní ČEZ a další chtějí stavět opět velké FVE. Snaha solární lobby získat pro ně provozní dotace je pokusem o nový obří tunel do veřejných financí.

10.4.2024 v 23:37 | Karma: 29,34 | Přečteno: 783x | Diskuse| Ekonomika

Milan Smutný

Nesnesitelně drahá láce solárních a větrných zdrojů

Daňoví poplatníci v Německu se vztekají: v rozporu s vládní ideologií zjišťují, že zelená tranzice levnými zdroji ze slunce a větru se nejen nekoná, ale devastuje ekonomiku, soukromé i veřejné rozpočty a vede k politickému chaosu.

25.3.2024 v 11:31 | Karma: 36,53 | Přečteno: 1064x | Diskuse| Ekonomika

Milan Smutný

Zazvonil zvonec a pohádkám o čisté elektromobilitě v EU je konec

V pondělí večer 4. března vybuchla v sídle EU v Bruselu bomba, aniž by si toho klíčová média všimla: Evropský parlament přijal na návrh Evropské komise usnesení, že elektrické auto není automaticky klimaticky neutrální auto.

9.3.2024 v 0:10 | Karma: 46,94 | Přečteno: 22949x | Diskuse| Ekonomika
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Komentátor Schmarz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Do Prahy přijede argentinský prezident Milei. Česko si slibuje větší spolupráci

20. června 2024  13:08

Česko v pondělí navštíví zhruba půl roku po svém zvolení do funkce argentinský prezident Javier...

Muž v restauraci na Národní třídě civěl na dívky a onanoval, hledá ho policie

20. června 2024

Pražští policisté pátrají po muži, který v pondělí odpoledne onanoval v centru Prahy před dvěma...

Střelba na fakultě: Pachatel se „uvařil sám v sobě“, zjistila znalkyně

20. června 2024  10:45,  aktualizováno  12:58

Policie komentuje výsledky prošetřování zásahu na FF UK. Ministr vnitra Vít Rakušan zprostil šéfy...

V Jizerských horách hoří dům. Hasiči vyhlásili druhý stupeň, používají i žebřík

20. června 2024  12:51

Mohutné plameny šlehají z domu v Horním Kořenově v Jizerských horách. Požár vypukl v kůlně, hasiči...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 122
  • Celková karma 32,57
  • Průměrná čtenost 2391x
Celý život jsem pracoval v komunikaci, napřed jako novinář s tematikou zahraniční politiky. Dodnes mne formuje šok z hrůz kambodžské genocidy spáchané v 70. letech Rudými Khmery. Byla naplánována jako maoistické sociální inženýrství a míněna  jako "náprava společnosti" zničením všeho, co nejsou a netvoří rolníci. Proto stoupence dnešní ideologie "zelené revoluce" s obdobnými zničujícími dopady na ekonomiku a společnost nazývám Zelenými Khmery. Přidal jsem do spolku českých vědců a expertů (realisticka.cz), protože v důsledku násilně prosazované totální elektromobility tuším existenční ohrožení dosud nejvýznamnější společnosti Škoda Auto a celého autoprůmyslu v EU. Byl jsem totiž  také 11 let mluvčím automobilky. Stabilní a cenově dostupná elektřina není komoditou, je to základní podmínka fungování naší civilizace.     

Seznam rubrik