Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Rozhodčí řízení je nebezpečná zbraň! Zbrojní pas je nutností!

Jak vypadala loupež před rokem 1994 (než vyšel zákon 216/1994 o rozhodčím řízení)? To Vás na odlehlé ulici za soumraku zastavila tři podivná individua, dva z nich vás chytili a třetí prohledal a zabavil co jste měl právě u sebe – nejobvykleji asi obsah peněženky, hodinky, mobil, pokud jste zrovna nasedali do auta tak i auto, atd.

Jak může vypadat loupež dnes? To Vás na běžné ulici za bílého dne zastaví tři podivná individua (to zůstalo skoro stejné), jeden z nich prohlásí něco ve smyslu, že mu dlužíte obsah peněženky, mobil, auto, hodinky a třeba i svou nemovitost, druhý prohlásí, že je rozhodce a právě vydal rozhodčí nález, který plně potvrzuje nároky toho prvního a třetí vytáhne průkaz soukromého exekutora. Pak už je to zase skoro stejné, akorát v minulosti jste měli jistou naději, že vám třeba pomůže náhodou projíždějící policejní hlídka – ta Vás dnes jen odkáže na občanskoprávní řízení, případně do jiných, jen těžko publikovatelných míst.

Připadá Vám to absurdní? Tak si to pojďme rozebrat podrobněji:

JUDr. Tomáš Sokol si v tomto článku nemůže rozhodčí doložky vynachválit – no pravdou je, že si svůj byznys musí pochválit – nikdo jiný to za něj zřejmě neudělá.

Když jsem si onen článek četl, musel jsem připustit, že má autor téměř naprostou pravdu – tedy pravdu stejného druhu jakou budu mít i já, když napíšu, že JUDr. Tomáš Sokol v onom článku nepopřel, že jej sexuálně přitahují kluci víc než holky (nemám nic proti homosexuálům – použil jsem to jako první příklad, který mne napadl). Pochopitelně, že pravdu mám – přečtěte si ten článek sami a pečlivě – popřel to tam snad někde?

JUDr. Sokol totiž prokazuje úžasnost institutu rozhodčího řízení pouze na případech skutečných dlužníků, tedy tam, kde by s pravděpodobností, která hraničí s jistotou i řádný soud došel ke stejnému závěru jako rozhodce ve svém nálezu. Je to stejné, jako prokazovat výhody lehkých palných zbraní výhradně na případech osob, kteří s jejich pomocí úspěšně ochránili svůj život nebo majetek, případně životy a majetky svých blízkých a přitom ignorovat nevinné oběti trestných činů zabité či těžce zraněné třeba i legálně drženými zbraněmi.

V tomto místě tedy považuji za nutné zdůraznit, že o osobách s poctivými úmysly, které používají rozhodčí řízení jako pružnější alternativu zdlouhavých a formálních soudních řízení a především bez úmyslu druhou stranu poškodit, tento článek NENÍ. Případní obránci rozhodčího řízení z těchto pozic si tak mohou ušetřit námahu v diskusi pod článkem – principiální užitečnost tohoto institutu nijak nepopírám a připouštím, že i mezi rozhodci ad hoc lze čas od času nalézt člověka, který má skutečně snahu rozhodovat spory spravedlivě a možná, že při vyvinutí dostatečného úsilí by se mohlo podařit nalézt i takového, který je tímto poctivým způsobem dokonce schopen se uživit.

Rozhodčí řízení v té podobě ve které existuje dnes je však bohužel nebezpečnou zbraní, která je volně dostupná prakticky komukoli včetně zločinců (viz § 4 zákona č. 216/1994 o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů).

V případě takového zneužití je dokonce onen zločinec tou jedinou osobou, která je v rozhodčím řízení oprávněna rozhodovat o tom, že právě on je ten povolaný k rozhodování daného sporu (viz § 15 zákona č. 216/1994). Zločinec tedy podle zákona rozhoduje i o tom, zda vůbec byla právoplatně uzavřena rozhodčí smlouva! Co myslíte – k jakému závěru asi dojde?

Konkrétní způsob okradení i výše způsobené škody je plně na vůli zločince – podstatu sporu si může třeba i vymyslet. Při rozhodování není vázán zhola ničím – klidně může napsat rozhodčí nález v tom smyslu, že dlužíte milion, protože je Eiffelovka v Praze, neboť není povinen rozhodovat podle zákona, ale jen podle toho, co jemu subjektivně připadá spravedlivé (čti „za co dostal od svého chlebodárce zaplaceno“) - viz § 25, odst. 3 zákona o rozhodčím řízení. Zrůdnou dokonalost a systémovou podmíněnost takovéhoto přístupu prokázal nezvratně případ Bc. Sandry Svobodové, který Ministerstvo spravedlnosti eufemisticky (a pokrytecky) nazývá excesem.

Jak se stát obětí takovéhoto zločince? Velmi snadno – pokud si Váš závazek rovnou nevymyslí, umí takovýto zločinec využít řadu triků jak získat Váš podpis o kterém jen on sám (případně s několika spolupachateli) může tvrdit, že jste jím prokazatelně vyjádřili svou vůli k řešení sporu před rozhodcem. Typickým případem jsou katalogové podvody, ale za projev Vašeho hladu po rozhodčím řízení jsou zločinci schopni vydávat třeba i pouhé kliknutí myší.

Rozumprdy, kteří tady budou v diskusi tvrdit, že oni by nikdy, ale v žádném případě na nic takového nenaletěli, žádám o sdělení jejich plného jména, adresy a rodného čísla (případně IČ) pro účely okamžitého zaslání exekučně vymahatelného rozhodčího nálezu. Pokud budou serióznější rozumprdi diskutovat nad rozumnou úrovní přiměřené opatrnosti, pak musí i oni připustit, že bez ohledu na tuto úroveň je nad slunce jasné, že se jedna strana od samého počátku snažila tu druhou podvést. Upozorňuji, že právní řád v ČR připouští, že i údaj, který je sám o sobě pravdivý, může být klamavým, pokud vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl (viz např. ustanovení § 45, odst 3; či § 46, odst. 1; Obchodního zákoníku, nebo § 5, odst. 1, písm. b; a c; Zákona na ochranu spotřebitele). Pokud 100% „zákazníků“ dotyčného podvodníka potvrzuje, že při podpisu či kliku jednali v omylu – není již tento samotný fakt potvrzením podvodného úmyslu jedné strany? Proč stát vkládá osobám s nečistými úmysly do rukou nebezpečnou nabitou zbraň v podobě rozhodčího řízení ad hoc a ještě jim k tomu tak ochotně poskytuje plný servis v podobě exekutorů?

Pojďme si na modelovém případě ukázat jak takovýto státem schválený zločin v souladu se zákonem může fungovat. Pro zjednodušení si zredukujme podstatu sporu na skutečnost, že podvodník tvrdí, že jste uzavřeli smlouvu s rozhodčí doložkou o prostém shlédnutí určité webové stránky za které jste se zavázali zaplatit 100 tisíc korun právě už jen jen tím, že jste dotyčnou webovou stránku navštívili - což jste sice skutečně udělali, ale rozhodně jste tím neměli v úmyslu uzavřít nějakou smlouvu nebo rozhodně nikoli za tak absurdně vysokou částku a už vůbec ne odsouhlasit nějakou rozhodčí doložku.

 

Událost:

Přijde Vám výzva k zaplacení požadované částky

Vaše reakce:

Písemně odmítnete s tím, že jste si nikdy nic takového vědomě neobjednali a pokud se druhá strana domnívá, že ano, pak deklarujete, že jste rozhodně jednali v omylu. Pokud se ještě před písemným odmítnutím porozhlédnete po Googlu a zjistíte, že se stejným subjektem má totožný problém několik stovek jiných lidí, připíšete ještě, že jste přesvědčeni o tom, že ona druhá strana ten omyl sama cíleně způsobila nebo o něm minimálně musela vědět.

 

Událost:

Jako by jste vůbec nic nenapsali, přijde Vám upomínka, potom penále, které zvýší požadovanou cenu na dvojnásobek, potom dopis od vymáhací agentury a nakonec třeba návrh na smír za oněch původních 100 tisíc nebo třeba jen za „pouhých“ 50 tisíc. Z dikce oněch dopisů je občas více než patrné, že jde o naprosto „sériovou výrobu“ a průmyslové uvádění v omyl - povšimněte si například zde zejména čísla faktury.

Vaše reakce:

Žádná, případně neustálé opakování reakce z předchozího bodu (čti: „házení hrachu na zeď“).

 

Událost:

Přijde vám rozhodčí žaloba (nejlépe e-mailem a záměrně zavirovaná, aby podvodník snížil pravděpodobnost, že si ji přečtete) s výzvou, aby jste se k ní vyjádřili – nejlépe v nějaké šibeniční lhůtě.

Vaše reakce:

Pokud rozhodčí žalobu nezachytíte nebo se k ní nestihnete včas vyjádřit – přeskočte rovnou k bodu zabývající se vydáním rozhodčího nálezu. Pokud rozhodčí žalobu zachytíte a stihnete včas nalézt schopného (a patřičně drahého) právníka – vyjádříte se. Ve svém vyjádření namítnete pravděpodobně zejména podjatost rozhodce, absenci Vaší vůle uzavřít rozhodčí smlouvu, absenci písemnosti uzavření rozhodčí smlouvy, prokazatelný hromadný podvod druhé strany a tím i absolutní neplatnost smlouvy s účinky ex tunc (od samého počátku) mimo jiné pro její neurčitost (§37, odst 1, Občanského zákoníku), obcházení zákona a rozpor s dobrými mravy (§ 39 Občanského zákoníku – no tak, pane doktore prosím nesmějte se tak nahlas – to, že něco neznáte ještě neznamená, že to neexistuje!), pokud jste podnikatelem (například kadeřnice, sklenář nebo jiným „vykořisťovatelem“), doplníte ještě zásadní rozpor s obchodními zvyklostmi a rozpor s pravidly poctivého obchodního styku (§ 264 a 265 Obchodního zákoníku), případě namítnete ještě další věci o kterých jste přesvědčeni, že jednak vylučují řešení sporu rozhodcem a jednak popírají samotné uzavření sporné smlouvy.

 

Událost:

Dostanete rozhodčí nález, který Vaše argumenty zcela ignoruje, maximálně se s nimi vypořádá ve stylu „žalovaná strana nepředložila žádné důkazy o tom, že Eiffelovka není v Praze“. V souladu s tím, co si protistrana u rozhodce zaplatila jste „odsouzen“ (jde o rozhodčí nález – bylo by tedy lingvisticky správně „NALEZEN“?) k zaplacení částky, kterou po Vás onen podvodník požadoval, případně nepatrně snížené, aby „rozhodce“ demonstroval svou „spravedlnost a nezávislost“.

Vaše reakce:

Podáte žalobu na zrušení rozhodčího nálezu spolu s návrhem na odložení vykonatelnosti. V žalobě uvedete všechny důvody, které prokazují neplatnost rozhodčí doložky – absenci písemné formy, podjatost rozhodce a řadu dalších relevantních skutečností, které umožní soudu zrušit rozhodčí nález. To, že důvodem zaplacení je podle odůvodnění (pokud tam vůbec je – tedy pokud jej „rozhodce“ rovnou neodbyl tím, že má zato, že se účastníci dohodli, že odůvodnění není třeba v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona o rozhodčím řízení) „Eiffelovka v Praze“ můžete uvést jen na okraj – pro ilustraci, protože obecný soud NEMÁ PRAVOMOC se zabývat hmotně-právní podstatou sporu.

 

Událost:

Téměř ve stejném okamžiku, ve kterém podáváte svou žalobu na zrušení rozhodčího nálezu spolu s návrhem na odložení jeho vykonatelnosti podává podvodník svůj návrh na provedení exekuce majetku povinného, kde zcela zamlčí jakékoli Vámi podané námitky. Exekutor koná (neboť se na základě podvodníkem předložených dokumentů může domnívat, že jde o skutečného dlužníka) a odešle návrh ke schválení Vašemu místně příslušnému soudu. Místně příslušný soud také netuší, že nějaký jiný soud jinde v republice je ve stejné chvíli zavalen stovkami žalob na zrušení rozhodčích nálezů dotyčného podvodníka a vzhledem k tomu, že jsou v exekučním spise založeny pouze materiály, které jednostranně vypovídají o tom, že JSTE skutečný (a nikoli pouze domnělý) dlužník, exekuci povolí.

Vaše reakce:

Nejspíš asi žádná, protože o tomto procesu vůbec nemáte tušení. Pokud jste ale již předtím trochu „googlili“ - pravděpodobně víte, že obdobný postup je oním podvodníkem uplatňován v širším měřítku a tak alespoň zkusíte poslat Vašemu místně příslušnému soudu upozornění, že jste jednou ze stovek obětí daného podvodníka a že máte stejně jako všichni ostatní podánu žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, který zřejmě bude uplatněn jako exekuční titul. Pokud bude soudní úředník dostatečně pečlivý (ne fakt se nesmějte – to už jsem vážně zažil!), možná si toho všimne a možná se mu to podaří i najít až onen návrh na exekuci skutečně přijde. Se stejným upozorněním můžete obeslat třeba všechny exekutory v republice. Dosáhnete možná toho, že nebudou ve vymáhání příliš aktivní, ale samotné exekuci zabráníte jen těžko.

 

Událost:

Soud vydá usnesení o odložení vykonatelnosti onoho rozhodčího nálezu, které je v souladu s ustanovením § 171 odst. 2 občanského soudního řádu vykonatelné, jakmile bylo doručeno.

 

Vaše reakce:

Oddychnete si – bohužel však neprávem. Podvodník totiž exekuci navrhne i přes toto usnesení a jak exekutorovi, tak i soudu jeho existenci zamlčí (formálně znásilní zákon tím, že se odvolá a bude tak tvrdit, že žádné PRAVOMOCNÉ rozhodnutí nemá). Opět tím neporušil žádný zákon, neboť například podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 se nelze trestného činu podvodu dopustit vůči soudu, tedy nelze uvést soud v omyl ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 trestního zákona, resp. § 209 trestního zákoníku. S ohledem na povinnost soudu zjišťovat skutečný stav věci se totiž účastník řízení ani úmyslným uváděním nepravdivých tvrzení nemůže dopustit trestného činu podvodu. Jenže Vy v tuto chvíli ještě nejste účastníkem řízení nebo o tom minimálně ještě nemáte tušení.

 

Událost:

Přestane Vám fungovat internetové bankovnictví, bankomat Vám nevydá hotovost, na Katastrálním úřadě zjistíte, že máte na své nemovitosti exekuční plombu, případě pod oknem zaparkuje kamión s exekutorem, který je připraven Vám začít oblepovat, případně odvážet majetek, ocitnete se v registru exekucí.

Vaše reakce:

Toto je první okamžik, kdy Vám zákon umožňuje vstoupit do řízení jako rovnoprávný účastník! Do této chvíle jste byl jen obtížný hmyz v roli poníženého prosebníka. Tak si to vychutnejte – to je pocit! Pokud Vám s Vaším čerstvým záznamem v registru exekucí někdo půjčí na právní výlohy, můžete konečně můžete podávat prostřednictvím svého drahého advokáta (váš vlastní počítač Vám exekutor sebral jako první), zpracované návrhy na zastavení exekuce! A žádná Vaše zákonná práva doposud nebyla porušena – kdo z běžných občanů tohle může říci?

 

Událost:

Váš místně příslušný soud se od Vás konečně oficiálně (to předchozí upozornění nikdo ani nečetl) dozví, že máte v ruce Usnesení o odložení vykonatelnosti a exekuci odloží (možná i zastaví, ale spíše odloží – to je z praxe a abych byl konkrétní tak např. Obvodního soudu pro Prahu IV) a to až do PRAVOMOCNÉHO usnesení. Odložení znamená, že exekuční plomba na katastrálním úřadu zůstává, Váš účet je stále zablokovaný, majetek máte oblepený slušivými žlutými nálepkami nebo rovnou odvezený do exekučního skladu a především jste stále veden v registru exekucí – můžete tedy předpokládat, že Vám banky s nadšením budou poskytovat úvěr na překlenutí nezaviněné nouze a že naleznete řadu nových obchodních partnerů, kteří budou tento Váš záznam dozajista považovat ze pečeť kvality a obchodní spolehlivosti.

Vaše reakce:

Bezmocný vztek

 

Událost:

Dostanete nabídku od podvodníka, že za určitý zlomkový obnos (třeba jen 50 tisíc + veškeré náklady) návrh na exekuci stáhne.

Vaše reakce:

Na nabídku nepřistoupíte, neboť jste si na rozdíl od orgánů (ne) činných v trestním řízení vědomi, že jde o výpalné ve své čisté krystalické podobě. Čekáte na první soudní jednání, kam se však podvodník pro „náhlou poruchu vozidla po cestě“ nedostaví a jednání je odloženo o půl roku. Druhé jednání skončí v prvních vteřinách tím, že soudce přečte písemnou omluvu podvodníka pro nemoc doloženou potvrzením o pracovní neschopnosti. Jednání je odloženo o měsíc......třetí jednání..........čtvrté jednání...........X-té jednání.........Konečně máte rozsudek! Rozhodčí nález se zrušuje!

 

Událost:

Podvodník se odvolá k soudu vyšší instance – dále viz druhá část předchozího odstavce.

Vaše reakce:

Děláte to jediné, co Vám umožňuje zákon – soudíte se. Přitom exekuční plomba na katastrálním úřadu zůstává, Váš účet je stále zablokovaný, majetek máte oblepený slušivými žlutými nálepkami nebo rovnou odvezený do exekučního skladu a především jste stále veden v registru exekucí, což k délce trvání tohoto záznamu opravdu mimořádně zvyšuje Vaší kredibilitu v obchodních vztazích.

 

Událost:

Dostanete další nabídku od podvodníka, že za určitý zlomkový obnos (třeba jen 50 tisíc + veškeré náklady) návrh na exekuci stáhne.

 

Vaše reakce:..............??? Halóóó! Doktore Sokole!

 

Závěr:

Pokud je v samotném systému zakotvena tato možnost – tedy použití nebezpečné zbraně nepovolanou osobu, není jiné cesty než tento systém, stejně jako držení jakýchkoli jiných zbraní účinně regulovat. V opačném případě se stát stává spolupachatelem!

Autor: David Ondrejkovič | úterý 2.3.2010 12:24 | karma článku: 42,76 | přečteno: 9536x
  • Další články autora

David Ondrejkovič

Jak jsem nabíjel elektromobil

Předem odrazuji všechny hatery elektromobility - tento článek NENÍ o tom, že elektromobilita je špatně, ale snaží se jen tepat do běžného malého českého (ale i polského) šlendriánu.

25.2.2024 v 11:08 | Karma: 35,00 | Přečteno: 9377x | Cestování

David Ondrejkovič

Kdo jsou neočkovaní a proč se kvůli nim nadále (ne)omezovat

Z obou stran jedné z mnoha současných virtuálních barikád zaznívá (a sílí) společný hlas: "Kdo se naočkovat chtěl, ten už naočkován je! Tak už konečně zrušte všechna ta otravná omezující opatření!" Ale je to vážně tak jednoduché?

10.9.2021 v 7:00 | Karma: 18,92 | Přečteno: 1154x | Politika

David Ondrejkovič

ČSSD by se měla rozhodnout mezi obsahem a formou

Pojďme se na povolební situaci podívat v klidu a bez hysterie. Máme tu prostě "fait accompli", jak je teď módní říkat. Slovy klasika: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat".

22.10.2017 v 14:47 | Karma: 14,64 | Přečteno: 2354x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Já také nechci v ČR Islám!

Předpokládám, že ti, co četli mé předchozí články se z nadpisu překvapením posadí na zadek. A ti, které nalákal titulek ze zcela opačných názorových pozic, budou (oprávněně) naštvaní. Ale nevadí, alespoň mi zvýší čtenost.

2.7.2015 v 14:45 | Karma: 18,66 | Přečteno: 1580x | Diskuse| Společnost

David Ondrejkovič

A co když je Konvička ve skutečnosti agentem Islámského státu?

Čím více o tom přemýšlím v souvislostech, tím se mi zdá ta myšlenka pravděpodobnější. A čím zběsileji bude zástup fanatických konvičkovců v diskusi pod tímhle článkem útočit, tím jistější si budu, že jsem trefil do černého.

30.6.2015 v 8:00 | Karma: 17,10 | Přečteno: 1600x | Diskuse| Společnost

David Ondrejkovič

STOP manipulaci, aneb Konvičky v ČR nechceme!

Nerad píšu v konfrontačním duchu, neboť každé zlo plodí jen další zlo. Můžete mít sebelepší neprůstřelný argument a stejně bude smeten těmi, kdo argumenty nepotřebují, protože jim ke štěstí stačí onen adrenalin z konfrontace samé.

31.5.2015 v 11:55 | Karma: 20,96 | Přečteno: 2420x | Diskuse| Ostatní

David Ondrejkovič

Proč jsem se rozhodl vstoupit do ČSSD

Vím, že mnoho lidí mi začne nadávat hned po přečtení titulku aniž by vůbec pohlédli na obsah článku. Vím, že řada mých přátel a známých povytáhne údivem či nesouhlasně obočí. Ale přesto jsem se takto rozhodl a v tomto článku bych chtěl veřejně ozřejmit proč. Nikomu nevnucuji svůj názor a věřím tomu, že lidé, kteří mne znají, tento můj krok pochopí jako logický v kontextu mých nikdy neskrývaných názorů.

23.10.2013 v 13:45 | Karma: 16,28 | Přečteno: 1188x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Církevní restituce - mýty a fakta

Málokteré téma za posledních 20 let vyvolalo tolik diskusí a vášní jako vládní návrh zákona o církevních restitucích. V principu není divu, neboť se jedná o plánovaný přesun majetku vskutku velkého rozsahu. Je zcela legitimní diskutovat o parametrech tohoto kroku za účelem dosažení co možná nejlepšího řešení. V každém případě však platí, že ideální řešení v nekonečnu nemusí být nutně lepší než méně dokonalé řešení v dohledné době. Věcnou diskusi zbytečně omezují a brzdí ochlokratické výkřiky, které popírají základní fakta a využívají mnoha zakořeněných mýtů. Jelikož bych se skutečně rád dočkal věcné diskuse o parametrech návrhu, jako je například odůvodnění výše stanovené finanční náhrady (byť ani návrh o kterém se uvažovalo za bývalého ministra ČSSD Dostála se svými cca 100 miliardami příliš nelišil) nebo vztah církevních restitucí ke všem ostatním druhům restitucí (například srovnání se zemědělci či emigranty), pokusím se nyní popsat a vyvrátit některé z mýtů, které proces církevních restitucí provázejí. Možná to nebude zcela dokonalé, ale nedělat nic umí každý.

19.8.2012 v 10:36 | Karma: 34,04 | Přečteno: 4439x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Občané nebuďte vůči VV nespravedliví!

Vím, že za svůj názor slíznu v diskusi mnoho negativních emocí - zvláště pak od zbabělých anonymů. Nu což - nebude to poprvé co se názorově liším od takřka jednolitého davu. Takže vzhůru do toho!

13.3.2012 v 7:00 | Karma: 26,59 | Přečteno: 1411x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Otevřený dopis České pojišťovně

Býval jsem léta klientem této zavedené pojišťovací instituce a musím přiznat, že jsem nikdy neměl důvod k nespokojenosti s jejími službami. Až jednou jsem při pročítání jejich obchodních podmínek narazil na tzv. rozhodčí doložku a tím pádem jsem zjistil, že pokud by se tato pojišťovna domnívala, že jsem nějakým způsobem porušil její pojistné podmínky, pak nemám šanci prokázat, že tomu tak není, protože soukromý rozhodce ad hoc, který je s tím, kdo mu dodává velké množství sporů logicky ve vzájemně výhodném obchodnickém vztahu, stojí v systému s privatizovaným nalézáním spravedlnosti do jisté míry nad všemi obecnými soudy.*****************************************************************************************************************

14.11.2011 v 9:51 | Karma: 28,97 | Přečteno: 5145x | Diskuse| Ekonomika

David Ondrejkovič

EXEKUCE: Zatáhněte za záchrannou brzdu!

Systém vymáhání dluhů nabobtnal nad kritickou hranici a žije si svým vlastním životem. Skuteční dlužníci už mu nestačí – musí si je sám generovat. Nikomu nic nedlužíte? Nevadí - je to jen otázka času kdy na Vás tento systém něco najde a když ne, tak si to sám vygeneruje. *****************

28.2.2011 v 9:09 | Karma: 46,28 | Přečteno: 12683x | Diskuse| Ekonomika

David Ondrejkovič

Kalouskovy složenky - jedna chybí!

Je chvályhodné čas od času rozpočítat veškeré podíly firmy (ať už je jí třeba stát) na její jednotlivé drobné spoluvlastníky či akcionáře. Nejobvyklejší bývá takovéto vyčíslení při zahájení konkursu. Provádí jej likvidátor.

17.5.2010 v 9:55 | Karma: 23,91 | Přečteno: 2048x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Skutečně jen problém těch, kteří nečtou co podepisují či odkliknou?

Všem, kteří na tento blog klikli poprvé se nejprve (nebo alespoň dodatečně) doporučuji seznámit nejméně se dvěma staršími články: "Co je katalogový podvod" a "Postupy podvodných katalogových firem a návod k obraně". Bez jejich přečtení Vám mohou unikat některé souvislosti.

15.2.2010 v 9:49 | Karma: 18,29 | Přečteno: 1973x | Diskuse| Ostatní

David Ondrejkovič

Přístup státu ke katalogovým podvodům - 2. část

Zatímco první část tohoto pojednání se věnovala spíše obsahu toho, co orgány státní správy zkoumají, tato část se bude věnovat především normativnímu zakotvení problematiky v našem i v evropském právu.

7.10.2009 v 11:02 | Karma: 13,16 | Přečteno: 1889x | Diskuse| Ekonomika

David Ondrejkovič

Postupy podvodných katalogových firem a návod k obraně

V tomto článku se nebudu zabývat hraběcími radami typu „Čtěte co podepisujete a nebudete mít problém", neboť i sebepečlivější studium všeho, co mi přijde pod ruku Vás nemusí uchránit od nebezpečí, že budete podvedeni, ačkoli tím je možno tuto pravděpodobnost poněkud snížit (což katalogový podvodník hbitě vykompenzuje nárůstem svých dalších podvodných pokusů).

3.9.2009 v 12:49 | Karma: 37,43 | Přečteno: 13859x | Diskuse| Ekonomika

David Ondrejkovič

Proč by měl stát katalogovým podvodům bránit trestním stíháním

Existuje řada důvodů proč se orgány státní správy nechtějí příliš zabývat řešením tristní situace okolo katalogových podvodů v ČR. Primárně to zdůvodňují tím, že poškozeny jsou převážně podnikatelské subjekty a ty se mají o sebe postarat samy za každých okolností. Přitom nedokážou rozlišit průmyslové giganty od drobných živnostníků s obratem pár tisícovek, kteří se sofistikovaným podvodům připraveným zrůdně odbornými týmy právnických expertů (tj. hledačů děr v zákonech a specialistů na komplikování vymahatelnosti práva pro poškozené) objektivně nemohou ubránit. Tento přístup je však nadále neudržitelný, neboť je jednak založen na nepravdivém základě a jednak je hluboce nemravný, neboť připouští, že úmyslně podvádět je za určitých okolností přípustné.

31.8.2009 v 10:20 | Karma: 32,69 | Přečteno: 3702x | Diskuse| Ekonomika

David Ondrejkovič

Přístup státu ke katalogovým podvodům - 1. část

Posuzování katalogových podvodů ze strany orgánů státní správy v ČR a zejména orgánů (ne-)činných v trestním řízení a soudy je bohužel formováno přístupy cca druhé poloviny 50-tých let minulého století a je tedy z hlediska současného stupně rozvoje informační společnosti zcela mimo realitu. Toto významné zaostávání způsobuje, že se příslušné orgány státní správy nejsou schopny vyrovnat se situací, kdy jedna strana cíleně zamlčí klíčovou informaci právě jejím zamaskováním do velkého množství informačního balastu.

28.8.2009 v 8:06 | Karma: 17,28 | Přečteno: 1364x | Diskuse| Společnost

David Ondrejkovič

Co je to katalogový podvod

Katalogové podvody hýbou Evropou - s výjimkou Česka, zdá se. Všude v okolních státech si orgány státní správy uvědomují, že jde o systémový problém vyžadující řešení. V ČR nám Ministerstvo průmyslu a obchodu „odborně vysvětlí", že jde o obchodní vztahy soukromých subjektů. Orgány činné v trestním řízení tímto newspeakem zřejmě brzy začnou označovat i loupež či znásilnění. Poskytněme jim tedy do začátku trochu informační podpory......

27.8.2009 v 10:38 | Karma: 31,82 | Přečteno: 4596x | Diskuse| Ekonomika

David Ondrejkovič

Teoretická východiska pro posuzování zamlčené informace

Dříve se informace určené ke skrytí schovávaly do trezoru. Dnes je mnohem účinnější je ukrýt mezi hromadu informačního balastu. Výsledek je stejný - cílový subjekt se informaci nedozví a máme alibi - "bylo to tam přeci napsáno". Cesta k novodobému zločinu je otevřena!

26.8.2009 v 12:12 | Karma: 19,57 | Přečteno: 2135x | Diskuse| Ostatní
  • Počet článků 20
  • Celková karma 35,00
  • Průměrná čtenost 4345x
Přemýšlivý zaměstnanec středního věku, kterého štve šlendrián v každé oblasti, ačkoli ví, že se jej jako každý jiný člověk na zeměkouli také občas (nerad) dopouští. Nemám rád populismus zneužívající nízkou úroveň znalostí. Zcela nesmiřitelný postoj mám vůči křivdě v jakékoli podobě a dále vůči osobám se zločinnými úmysly zneužívajícím svou momentální převahu nad jinými lidmi v kterékoli oblasti. Štve mne občasná nízká úroveň vymahatelnosti práva v našem státě i to, že tento stav prospívá a vyhovuje především osobám s nečistými úmysly, které se tím navíc neváhají chlubit.