Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Přístup státu ke katalogovým podvodům - 2. část

Zatímco první část tohoto pojednání se věnovala spíše obsahu toho, co orgány státní správy zkoumají, tato část se bude věnovat především normativnímu zakotvení problematiky v našem i v evropském právu.

Častým argumentem diskutujících na straně orgánů státní správy (zejména Ministerstva průmyslu a obchodu) je, že jde o celoevropskou problematiku a že je nutno vyčkat, až jak to vyřeší centrální orgány EU. No proč ne - každá výmluva proč se zbytečně nenamáhat je dobrá. Jaká jsou tedy fakta?

Především bych si dovolil polemizovat s názorem, že nezbytným předpokladem řešení v ČR je rozšíření Evropské směrnice o klamavé reklamě. Ohledně této směrnice byl vznesen již v srpnu roku 2005 europoslancem za Velkou Británii p. Richardem Corbettem dotaz, na který odpověděl za evropskou komisi komisař Kyprianou, který prohlásil, že klamavá reklama mezi dvěma právnickými osobami, tak jak ji praktikuje například European City Guide (Sesterská společnost Intercable Verlag) nespadá do působnosti „Unfair Commercial Ptactices Directive" ale zůstává regulována „Misleading Advertising Directive 84/450/EEC/Act 40/1995CZ, kdy klamavá reklama orientovaná na podnikatele je zakázána. Je přitom primární odpovědností národních soudů a institucí, aby zaručili, že „Misleading Advertising Directive" se v praxi plně uplatňuje.

Z uvedeného poměrně jednoznačně vyplývá, že dle výkladu Evropské unie jsou letáky, e maily a telefonáty zasílané firmami jako je např. European City Guide, EO Servis s.r.o., Intercable Verlag AG, Český telefonní seznam a jim podobnými považovány za reklamu a nejen to, ale přímo za reklamu klamavou.

Podle článku 5 směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě členské státy zajistí, aby existovaly přiměřené a účinné prostředky pro boj proti klamavé reklamě a pro dodržování předpisů o srovnávací reklamě. Každému členskému státu bylo dáno na výběr, jaké prostředky ochrany si zvolí - Česká republika zvolila právní úpravu, která ponechává klamavou reklamu jako nekalosoutěžní jednání upravenu v Obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novelizací - § 45) v působnosti soudů, což byl jeden z možných způsobů transpozice této směrnice.

Jeden ze zásadních problémů v ČR však v tomto směru představuje možnost obejití zákona, kterou poskytuje výhradně popisné (tedy nic nezakazující) znění § 45 zákona č. 513/1991 Sb. v kombinaci se ustanovením § 2, odst. 1, písm c) zákona o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.), který klamavou reklamu sice zakazuje, ale výlučně vůči spotřebitelům. Právně-pozitivistický výklad zákona tak umožňuje učinit závěr, že klamavá reklama vůči podnikatelům není v ČR zakázána. Nepoctivé katalogové firmy také u soudu právě tento výklad uplatňují. Dochází tak k významnému oslabení pozic subjektů poškozených katalogovými podvody před soudy v ČR oproti jiným zemím EU.

Zpráva Evropského parlamentu o nepoctivých katalogových firmách výslovně zmiňuje ČR (viz bod 11) v tom smyslu, že „....v České republice........bylo vydáno soudní rozhodnutí v neprospěch obětí způsobem, který zpochybňuje uplatňování směrnice 2006/114/ES .....". Tato formulace plně odpovídá výše uvedenému textu a potvrzuje názor, že v ČR neexistují přiměřené a účinné prostředky pro boj proti klamavé reklamě. Možnost kterou si ČR zvolila jako způsob transpozice směrnice 2006/114/ES zjevně nebyla v našich podmínkách správná a bylo by vhodné tento způsob co nejdříve změnit.

Uvedená Zpráva Evropského parlamentu taktéž uvádí (viz bod 12), „....že členské státy mohou jednostranně rozšířit oblast působnosti svých vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele i na transakce mezi podniky, a aktivně jim doporučuje, aby tak učinily......"

Tento stav se snaží v souladu s výše uvedeným doporučením řešit návrh úpravy zákona o klamavé reklamě, který v současné době leží v parlamentu. Tento návrh rozšiřuje platnost výslovného zákazu klamavé reklamy která je nekalou obchodní praktikou i na transakce mezi podnikateli. Uvedený návrh byl připraven  na základě zkušeností z dlouhodobého postupu státních i nevládních orgánů v EU proti nekalým obchodním praktikám využívaným v rámci katalogových podvodů.

Zkušenosti zemí, ve kterých je institucionalizována i možnost veřejnoprávního zásahu vůči katalogovým podvodům ukazují, že tam dochází k výraznému omezení aktivit nepoctivých katalogových firem a k jejich marginalizaci. Jako příklad může sloužit Itálie, kde tamní Úřad pro ochranu konkurence a trhu udělil jedné z nepoctivých katalogových firem vysokou pokutu a především zřetelně deklaroval, že daná společnost používá nekalé obchodní praktiky, což návazně výrazně posílilo i postavení obětí této firmy v soukromoprávních sporech.

Dle mého názoru není namístě případná obava z omezení smluvní volnosti a zneužívání aktivit dozorových orgánů v konkurenčním boji podnikatelských subjektů, neboť nepoctivé katalogové firmy jsou poměrně snadno odhalitelné tím, že nemají žádné skutečné zákazníky (téměř všichni potvrzují uvedení v omyl), cena za jejich produkt mnohonásobně překračuje cenu obvyklou, jejich činnost je svou podstatou omezena na jednu konkrétní aktivitu na trhu (vedení katalogu hospodářských subjektů) atd.

Jako podpůrné, avšak velmi účinné opatření by mohlo být převzetí rakouské úpravy výslovného zákazu praktik nepoctivých katalogových firem do legislativního rámce v ČR. K tomuto opatření směřuje i další návrh na změnu zákona - tentokrát Obchodního zákoníku.

I vzpomínaná Zpráva Evropského parlamentu ve svém bodě 13 vítá a doporučuje iniciativu Rakouska a doporučuje Evropské komisi navrhnout právní předpis, který rozšíří oblast působnosti směrnice 2005/29/ES právě na základě rakouského modelu tak, aby byla výslovně zakázána inzerce v katalozích hospodářských subjektů, pokud potenciální klient neobdrží jednoznačnou a graficky zřetelnou informaci, že taková inzerce je výlučně nabídkou k uzavření smlouvy za úhradu. Není tedy pravděpodobné, že by navrhovaná právní úprava nebyla v souladu s doporučeními EU a s případnou budoucí komunitární právní úpravou, a dokonce samotná uvedená Zpráva EP v bodě F uvádí, že je na uvážení členských států, zda zavedou komplexnější a dalekosáhlejší právní předpisy v této oblasti.

Zatímco řada jiných států EU tuto oblast řeší (viz např. bod 6 přiložené Zprávy Evropského parlamentu), v České republice doposud nedošlo ze strany orgánů státní správy k žádné relevantní reakci na tento problém - ba ani k žádné iniciativě u odpovědných institucí. Boj proti katalogovým podvodům je tak v ČR na rozdíl od jiných zemí EU doposud výhradně doménou dobrovolnických aktivistů, kterému orgány státní správy jen velmi pasivně přihlížejí, házejí jim klacky pod nohy (a to jak neúmyslně, tak i úmyslně) nebo dokonce napomáhají svými prostředky k výkonu rozhodnutí ad hoc rozhodců (kteří jsou u nás přímou součástí systému katalogových podvodů), obcházejících zákon.

Autor: David Ondrejkovič | středa 7.10.2009 11:02 | karma článku: 13,16 | přečteno: 1890x
  • Další články autora

David Ondrejkovič

Jak jsem nabíjel elektromobil

Předem odrazuji všechny hatery elektromobility - tento článek NENÍ o tom, že elektromobilita je špatně, ale snaží se jen tepat do běžného malého českého (ale i polského) šlendriánu.

25.2.2024 v 11:08 | Karma: 35,00 | Přečteno: 9393x | Cestování

David Ondrejkovič

Kdo jsou neočkovaní a proč se kvůli nim nadále (ne)omezovat

Z obou stran jedné z mnoha současných virtuálních barikád zaznívá (a sílí) společný hlas: "Kdo se naočkovat chtěl, ten už naočkován je! Tak už konečně zrušte všechna ta otravná omezující opatření!" Ale je to vážně tak jednoduché?

10.9.2021 v 7:00 | Karma: 18,92 | Přečteno: 1155x | Politika

David Ondrejkovič

ČSSD by se měla rozhodnout mezi obsahem a formou

Pojďme se na povolební situaci podívat v klidu a bez hysterie. Máme tu prostě "fait accompli", jak je teď módní říkat. Slovy klasika: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat".

22.10.2017 v 14:47 | Karma: 14,64 | Přečteno: 2355x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Já také nechci v ČR Islám!

Předpokládám, že ti, co četli mé předchozí články se z nadpisu překvapením posadí na zadek. A ti, které nalákal titulek ze zcela opačných názorových pozic, budou (oprávněně) naštvaní. Ale nevadí, alespoň mi zvýší čtenost.

2.7.2015 v 14:45 | Karma: 18,66 | Přečteno: 1581x | Diskuse| Společnost

David Ondrejkovič

A co když je Konvička ve skutečnosti agentem Islámského státu?

Čím více o tom přemýšlím v souvislostech, tím se mi zdá ta myšlenka pravděpodobnější. A čím zběsileji bude zástup fanatických konvičkovců v diskusi pod tímhle článkem útočit, tím jistější si budu, že jsem trefil do černého.

30.6.2015 v 8:00 | Karma: 17,10 | Přečteno: 1601x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Pozdrav z lůžka. Expert Antoš posílá po srážce s autem palec nahoru

13. května 2024  18:48,  aktualizováno  14.5 22:25

Hokejový expert České televize Milan Antoš, kterého v neděli na cestě z O2 areny srazilo auto, se...

Novotný je na vyhazov z ODS. Výroky o Slováčkové překročil hranici, řekl Benda

12. května 2024  12:11

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný překročil hranice, které by se překračovat neměly, kritizoval v...

Máš jiný názor? Tak tohle je výsledek. Kaliňák o zákulisí atentátu na Fica

18. května 2024

Premium Je jedním z nejbližších lidí premiéra Roberta Fica ve straně Smer-SD. Byl ve všech Ficových vládách...

Se samopalníky šli svrhnout komunisty. Proč největší Prokešův puč nevyšel

18. května 2024

Premium Před 75 lety, v polovině května 1949, se měl odehrát vůbec nejvážnější ozbrojený pokus o svržení...

Hlavně díky manželce. Britský premiér Sunak je se svou ženou bohatší než král

17. května 2024  22:12

Britský premiér Rishi Sunak a jeho manželka Akshata Murtyová v loňském roce, kdy byl Sunak celou...

Vlak na Děčínsku usmrtil člověka, provoz na trati do Ústí nad Labem byl přerušen

17. května 2024  18:10,  aktualizováno  21:32

Vlak u Dobkovic na Děčínsku v pátek vpodvečer srazil člověka. Na místě podlehl svým zraněním, řekl...

Rozdáváme samoopalovací fluid ZDARMA
Rozdáváme samoopalovací fluid ZDARMA

Toužíte po dokonalé letní barvičce bez rizika spálení? Vyzkoušejte lehký přírodní samoopalovací krém na obličej i tělo od Manufaktury. Zapojte se...

  • Počet článků 20
  • Celková karma 35,00
  • Průměrná čtenost 4345x
Přemýšlivý zaměstnanec středního věku, kterého štve šlendrián v každé oblasti, ačkoli ví, že se jej jako každý jiný člověk na zeměkouli také občas (nerad) dopouští. Nemám rád populismus zneužívající nízkou úroveň znalostí. Zcela nesmiřitelný postoj mám vůči křivdě v jakékoli podobě a dále vůči osobám se zločinnými úmysly zneužívajícím svou momentální převahu nad jinými lidmi v kterékoli oblasti. Štve mne občasná nízká úroveň vymahatelnosti práva v našem státě i to, že tento stav prospívá a vyhovuje především osobám s nečistými úmysly, které se tím navíc neváhají chlubit.