Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Postupy podvodných katalogových firem a návod k obraně

V tomto článku se nebudu zabývat hraběcími radami typu „Čtěte co podepisujete a nebudete mít problém", neboť i sebepečlivější studium všeho, co mi přijde pod ruku Vás nemusí uchránit od nebezpečí, že budete podvedeni, ačkoli tím je možno tuto pravděpodobnost poněkud snížit (což katalogový podvodník hbitě vykompenzuje nárůstem svých dalších podvodných pokusů).

„Radílci" výše uvedeného druhu samozřejmě dobře vědí, že ani oni nikdy v životě nejsou schopni ani jen přečíst (natož pochopit) vše, co kdy odkliknou na webu či v PC, ale přiznat své pokrytectví nechtějí. Zaměřím se zde tedy na doposud známé postupy podvodných katalogových firem a na zobecnění pravidel následné (nikoli preventivní) obrany tak, jak vyplývají z dosavadních zkušeností poškozených a z judikatury soudů, které se těmito případy v ČR doposud zabývaly.

 

První fáze

To, že jste byli podvedeni se obvykle dozvíte až tehdy, když po Vás kdosi začne požadovat finanční plnění vyplývající z jakéhosi závazku, který jste údajně kdysi učinili. Při bližším zkoumání onoho „závazku" zjistíte, že požadované finanční plnění je v extrémně hrubém nepoměru ke „službě", která je Vám údajně poskytována a že Váš závazek spočívá v nějakém bagatelním úkonu o kterém jste byli (cíleně) přesvědčeni, že z něj žádný Váš závazek nevyplývá.

Doporučená reakce:

 

 1. Snažte se kontaktovat stejně postižené - obvolejte například namátkou nějaký reprezentativní vzorek subjektů z „katalogu", v němž jste uvedeni. Jakmile zjistíte, že naprostá většina kontaktovaných subjektů:  
  1. a) vůbec netuší, že je v takovémto katalogu uvedena  
  2. b) ví, že je v tom katalogu uvedena, ale neví, že by za to bylo požadováno takové plnění o jakém hovoříte  
  3. c) je stejně podvedena jako Vy

   - je to jasné a máte co do činění s katalogovým podvodem    
 2. V žádném případě nic neplaťte! Nejenže by jste své peníze již nikdy neviděli, ale Vaše platba by byla u případného soudu použita jako důkaz o Vaší vůli smlouvu uzavřít a „službu" čerpat!  
 3. Pošlete dotyčné firmě, která po Vás požaduje ono nesmyslné finanční plnění dopis (doporučeně na dodejku, kvůli dokladu), který bude obsahovat odmítnutí jakéhokoli závazku z důvodu uvedení v omyl způsobeného jimi vůči Vám a nekompromisní požadavek na vrácení všech případně doposud zaplacených částek. Vyjádřete jasně, že považujete jakoukoli smlouvu za absolutně (to slovo je důležité) neplatnou. Mějte na mysli, že ten dopis de facto nepíšete jim, ale případnému soudu jako argument ve svůj prospěch. Tento krok by jste měli učinit bezodkladně, tedy dříve než cokoli jiného. Pokud toto poškozený subjekt učinil, nestalo se pokud vím, že by u případného soudu prohrál. Naopak - podvodná katalogová firma (jedna jediná - žádná jiná si k soudu netroufla) obvykle žalovala jen ty podvedené subjekty, které toto neučinily.

 4. Nesnažte se katalogovou firmu nijak přesvědčovat, telefonovat s nimi nebo jim psát rozhořčené či vysvětlující maily - bylo by to zbytečné - oni od samého počátku věděli, že vás chtějí podvést a tomuto cíli všechno přizpůsobili. Pokud budou oni telefonovat Vám - klidně je nechte „vykecat", ať to mají co nejdražší a potom jim oznamte, že trváte na zaslání toho, co Vám říkali písemně (například proto, že jejich telefonickým požadavkům nerozumíte nebo že písemný dokument budete konzultovat s právníkem). Na jejich další dopisy již nemusíte nijak odpovídat - ten první „odmítací" by měl z právního hlediska stačit.  
 5. Pokud budete v této fázi kontaktovat právníka (není to nezbytně nutné), zeptejte se jej nejprve, jestli je mu známa problematika katalogových podvodů. Pokud by odpovídal váhavě, nebo by začal navrhovat nějaké pokusy o dohodu s katalogovou firmou - pryč od něj - je to zřejmě amatér a může Vám způsobit více škody než užitku! Doposud naprostá většina tzv. „dohod" s katalogovou firmou zhoršila pozici poškozených a soud ji v některých případech vyložil jako uznání smluvního závazku. Ale ani v takovém případě není situace ztracena - jen se stává poněkud komplikovanější (avšak zdaleka nikoli bezvýchodná).  
 6. Veškerou korespondenci si pečlivě archivujte - včetně e-mailů (raději vytištěných).

 

 

Druhá fáze - zvyšování požadavků

 

Podvodná katalogová firma začne v tomto okamžiku vyhrožovat - zasílá upomínky, navyšuje částky o penále, pokuty, hrozí soudem či rozhodčím řízením. Celková požadovaná částka se tak může vyšplhat i na několikanásobek původně požadované sumy. Nátlak je obvykle veden velmi sofistikovaně - bývá dobře připraven specialisty na psychologii, marketing a právo. Pokud jste firmě posílali odmítací dopis (viz výše), je tento buď zcela ignorován nebo protiargumentován - obvyklé jsou polopravdy a manipulace (tedy např. „...podle § 1a) nemáte pravdu........", ale „zapomenou" dodat, že následující paragraf definuje případy, kdy jejich „pravda" neplatí a to je přesně ten Váš).

 

Doporučená reakce:

 

 1. Není nutno vůči podvodné firmě nijak zvlášť reagovat, pouze pokračovat ve smyslu předchozích doporučení, zejména bodů 3, 4 a 5. Na jejich výhrůžné dopisy či maily nemá cenu odpovídat - jednalo by se o ztrátu času a peněz.  
 2. Především je nutno zachovat chladnou hlavu a pevné nervy - spolehněte se, že zaslání prvního „odmítacího dopisu" bylo z Vaší strany zcela dostatečnou reakcí. V žádném případě se podvodné katalogové firmy nebojte - jde obvykle jen o pár jednotlivců, kteří to „zkoušejí" - štěkají, ale kousnout nemají jak.  
 3. Podejte trestní oznámení - nejlépe spolu s ostatními poškozenými a nebuďte nervózní pokud bude odloženo. Je pravdou, že v ČR není doposud zvykem katalogové podvody trestně stíhat, ale není možno připustit, aby stát zcela rezignoval na podvodné pokusy. Pokud orgány (ne-) činné v trestním řízení časem zjistí, že nedělají nic jiného, než že odkládají trestní oznámení na katalogové podvody, uvědomí si ten zrůdně obrovský rozsah tohoto problému a začnou jej systémově řešit. Do té doby než k tomu dojde, mějte již od Vašeho podání připravenu stížnost proti odložení, kterou musíte podat do 3 dnů od doručení usnesení o odložení trestní věci, po zamítnutí stížnosti podejte k nadřízenému státnímu zastupitelství podnět k výkonu dohledu a po případném odmítnutí podejte podnět k Nejvyššímu státnímu zástupci ke „Kontrole skončené věci". Nenechte se odradit!  
 4. Pokud nejste ryze podnikatelským subjektem, ale třeba neziskovou organizací (sdružení vlastníků bytových jednotek, veřejná instituce, občanské sdružení, apod.), podejte stížnost k České obchodní inspekci, případně ke Krajskému živnostenskému úřadu. Nezapomeňte trvat na vyrozumění o tom, jak bylo s Vaším podáním naloženo.  
 5. Podejte podnět k finančnímu úřadu ke kontrole podvodné katalogové firmy. Pro katalogové podvody je typické, že vůči státu (správci daně) není vůči Vám deklarováno zdanitelné plnění, zatímco Vás se snaží firma přesvědčit, že vůči Vám zdanitelné plnění uskutečňuje. Indikátorem tohoto stavu je obvyklá věta v jejich výzvách k zaplacení: „....řádný daňový doklad obdržíte až po zaplacení...". Finanční úřad Vám sice nesmí výsledek daňové kontroly sdělit, ale každopádně má páky na to, jak podvodné katalogové firmě znepříjemnit život. Navíc se lze odkazovat na výsledky finanční kontroly v trestním řízení, neboť výjimka z mlčenlivosti finančního úřadu může být dána ve vztahu k Policii, pokud jde např. o podvod velkého rozsahu - byť ve stadiu pokusu (což jde v souhrnu všech částek skoro vždy).  
 6. Kontaktujte svého poslance a senátora - tito lidé mají zastupovat Vaše zájmy a pokud jinde v Evropě bylo možno se s katalogovými podvody vypořádat, není důvodu, aby to nešlo i u nás. Pro ilustraci - Evropský parlament přijal v prosinci 2008 Zprávu, ve které doporučuje členským zemím určité postupy. Tato zpráva je doposud českými orgány státní správy více-méně ignorována, včetně obsažených doporučení. Rakousko zakázalo „podstrčené smlouvy" tím, že tyto musí být nezpochybnitelně a zřetelně označeny, včetně celkové ceny za plnění. Na Slovensku se v rámci úprav Občanského zákoníku chystají k témuž. Pokud bude vytvořen stálý tlak na zákonodárné orgány, dojde ke zlepšení situace i u nás.  
 7. Kontaktujte média - ničeho se katalogoví podvodníci nebojí tak, jako medializace, protože ta jediná jim okamžitě a účinně snižuje zisky - více lidí si dá pozor, více lidí se dozví, že v tom nejsou sami, více lidí získá vůli k obraně, atd.

 

 

Třetí fáze - „předání právníkům a vymahačům"

 

V určitém stadiu můžete obdržet dopis, že Vaše záležitost byla předána „právníkům". Nenechte se zastrašit - obvykle jde sice o formálně oddělený subjekt (např. o advokátní kancelář), ve skutečnosti jde však o součást předem připravené mašinérie, která Vás má vylekat. Stále však jde z právního hlediska pouze o zasílání soukromých právních názorů soukromými osobami na Vaši adresu - nic víc!

 

V žádném případě se neobávejte věc medializovat a nedbejte na výhrůžky „soudem na ochranu dobrého jména" - nic takového podvodné katalogové firmy nemají a nelze se tedy dovolávat ochrany něčeho, co neexistuje. Tuto skutečnost lze dnes již bez problémů prokázat - především ve spolupráci více poškozených.

 

Doporučená reakce:

 

Nijak zvlášť reagovat není třeba - lze pouze z opatrnosti doporučit zaslání kopie „odmítacího dopisu" s průvodním dopisem o dvou větách: „V příloze Vám zasílám dopis, který jsem firmě.....XY.... zaslal dne....... Na obsahu dopisu trvám". Ale pokud ani toto neučiníte - nic závažného se neděje.

 

Čas od času se ozve vymahačská agentura zastoupení nějakým právníkem s tím, že koupila Vaši „pohledávku". Platí totéž co o odstavec výše - není třeba dělat nic, můžete z opatrnosti zaslat kopii odmítacího dopisu.

 

Nenechte se zastrašit ani tím, že se na vymáhání odkoupené „pohledávky" může podílet i známý právník - v jednom případě bylo zaznamenáno, že poškozené takovýmto způsobem obtěžoval dokonce i místopředseda České advokátní komory - jsou prostě na světě lidé (a ani mezi advokáty nejsou výjimkou), kterým žádné, ani sebešpinavější peníze nesmrdí.

 

Čtvrtá fáze - pokus o dohodu

 

V určitém okamžiku Vám firma nabídne jakousi „dohodu". Pokud pomineme, že se hlavním cílem je vyvolat ve Vás iluzi, že se po těch všech předchozích navýšeních jedná vlastně o výhodnou nabídku (chceš-li 30, řekni si o 60 nebo 120 a potom dej vysokoprocentní slevu), zkušenosti ukázaly, že se obvykle jedná o důmyslně nastraženou past. V oné „dohodě" bývá umně zakomponováno písemné uznání smluvního vztahu, které může být jednak základem pro pokračování v dalším obtěžování (smlouvy jsou automaticky prodlužovány) a jednak jsou tyto dohody vždy prezentovány jako důkaz vůle poškozených smlouvu uzavřít.

 

Firma se Vám v této fázi snaží vnutit pocit viny (v tom jsou mistři), že jste si něco nepřečetli či nepochopili a podepsali, apod., ale cudně mlčí o tom, že pokud všichni ostatní četli a pochopili stejně jako Vy, přičemž obvykle nelze nalézt nikoho, kdo by smlouvu uzavíral se skutečným vědomím jejích podmínek (především té nesmyslně vysoké ceny, která je mnohonásobkem ceny obvyklé), pak se asi někdo - tedy oni - hodně snažil, aby to tak bylo - a je to tedy především jeho vina - nikoli Vaše.

 

Doporučený postup:

 

Na nabídky nereagovat, žádné dohody ani smírná řešení neuzavírat, trvat na neplatnosti smlouvy od samého počátku.

 

 

Pátá fáze - první verze - soud

 

Je doposud známa pouze jediná firma, která se v ČR s poškozenými soudila a její management byl počátkem prázdnin pozatýkán ve Švýcarsku. Tato firma dokonce byla v několika případech u soudu úspěšná, což bylo následně adresně kritizováno ve výše vzpomínané Zprávě evropského parlamentu a pro ČR z toho v brzké době vyplynou nejen sankce ze strany orgánů EU, ale je předpoklad, že poškození, kteří prohráli u takovéhoto soudu, budou úspěšní v žalobě proti ČR o náhradě škody.

Žádná jiná firma doposud v ČR své klienty u soudu nežalovala - pouze tím vyhrožují!

I v případě oné jediné firmy ze Švýcarska (Intercable Verlag AG) se však jednalo o jednotlivé případy - čili o zanedbatelné promile z celkového počtu poškozených. Je tak zcela zřejmé, že soud měl v těchto případech sloužit pouze jako jeden z mechanismů zastrašování.

Nutno zdůraznit, že žalováni byli obvykle ti poškození, kteří udělali v předchozích fázích nějakou chybu v rozporu s doporučeními uvedenými v předchozím textu - zaplatili, uzavřeli nějakou šikovně připravenou „dohodu" nebo se třeba několik let nedokázali rozhoupat k písemnému odmítnutí platnosti smluvního vztahu pro uvedení v omyl.

 

Pokud došlo k vítězství podvodné katalogové firmy, bylo to občas i tím, že poškozený (žalovaný) včas nezareagoval na platební rozkaz - což je zcela automatický nástroj, kdy soud vůbec nezkoumá jeho obsah a teprve poté, co žalovaný podá ve lhůtě obvykle 15 dnů odpor se začne věcí zabývat.

 

 

Doporučený postup:

 

 1. V případě, že Vám dorazí od soudu Platební rozkaz, musíte reagovat v předepsané lhůtě - tedy nejlépe okamžitě. Naprosto postačí tři jednoduché věty: „Dne....jsem obdržel platební rozkaz o zaplacení.......,- Kč. Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor. Vzhledem k tomu, že doposud nemám právního zástupce, zašlu podrobné zdůvodnění a vyjádření bezodkladně po jeho zvolení". Tento krok se neobávejte udělat - většina takovýchto pokusů spoléhá na to, že dostanete strach nebo že nestihnete lhůtu. V dnešní době již soudci začínají být o podstatě katalogových podvodů informováni a žádný z posledních rozsudků již neskončil prohrou poškozeného - tedy vítězstvím katalogové firmy.  
 2. U soudu se soustřeďte na prokazování skutečnosti, že byznys katalogové společnosti, která Vás žaluje je přímo založen na systémovém uvádění v omyl, všichni její „zákazníci" jsou stejně podvedeni jako Vy a že smluvní vztah, který je v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku a příčí se zákonu nebo jej obchází, nemá nárok na soudní ochranu (viz § 265 obchodního zákoníku).  
 3. Požádejte ostatní poškozené o svědectví - zdůrazněte, že pokud se oni ocitnou v obdobné situaci, naleznou ve Vás taktéž svědka.  
 4. Dejte přednost právnímu zástupci, který má již s katalogovým podvodem nějakou osobní či zprostředkovanou zkušenost.  
 5. Kontaktujte média a snažte se na soudní jednání pozvat veřejnost i novináře - medializace je to, čeho se podvodné katalogové firmy nejvíce bojí.

 

 

Pátá fáze - druhá verze - rozhodčí řízení

 

Jak se ještě chystám psát zde na tomto blogu (a jak jste mohli v poslední době zachytit i v médiích), může se institut rozhodčího řízení stát v rukou (nejen) katalogových podvodníků doslova nástrojem na legální loupež za bílého dne. Obrana je v tomto případě o něco málo komplikovanější, nicméně při dodržení všech doporučení před i po tomto odstavci není obtížné spor nakonec vyhrát.

 

Je nezbytné si uvědomit, že rozhodce je v těchto případech obvykle integrální součástí celého spolčení a jeho rozhodčí nález byl (tedy přinejmenším v jeho hlavě či v hlavě jeho spolupachatelů) již v principu hotov dávno předtím, než jste se vůbec Vy osobně stali obětí katalogového podvodu. Z toho důvodu je zbytečné rozhodce o něčem přesvědčovat, ale je nutno uvést potřebné argumenty pro následný soud, kterým bude rozhodčí nález zrušen.

 

Nenechte se zmást honosnými názvy rozhodčích center - připomínají obvykle (zcela záměrně) názvy profesních komor či státních institucí, jimiž ovšem nejsou. Rozhodčí nález není z hlediska zákona opět ničím jiným, než soukromým právním názorem soukromé osoby, který však skrývá tu záludnost, že pokud není napaden u soudu - stane se exekučně vykonatelným.

 

 

Doporučený postup:

 

 1. Jakmile zjistíte, že je proti Vám vedeno rozhodčí řízení, okamžitě pošlete rozhodci (písemně a na dodejku) své vyjádření k rozhodčí žalobě, ve které namítnete absolutní neplatnost jakékoli smlouvy s katalogovou firmou, která Vás „žaluje" a tedy neplatnost rozhodčí doložky, neboť Vaše vůle bez pochyb nesměřovala k jejímu uzavření. Ve vyjádření namítněte věcnou nepříslušnost rozhodce.  
 2. Jakmile obdržíte rozhodčí nález - okamžitě podejte k soudu žalobu na jeho zrušení spolu s návrhem na pozastavení jeho vykonatelnosti. Proti samotnému rozhodčímu nálezu se nelze nikam odvolat (je to jen soukromý názor soukromé osoby) - toto je jediná cesta jak dosáhnout jeho zrušení.  
 3. Pošlete upozornění na exekuční oddělení příslušného soudu, že jste se stali obětí podvodu se zneužitím institutu rozhodčího řízení a že máte podánu žalobu na zrušení rozhodčího nálezu. Stejné upozornění můžete poslat na exekutorskou komoru.

 

Od této chvíle by se Vám nemělo stát, že by jste byli vystaveni nenadálé exekuci. Soud i exekuční komora ví, že pokud by Vám byla způsobena škoda liknavostí orgánů státu, bude za ni stát odpovědný.

 

 

Pátá fáze - třetí verze - určovací žaloba

 

Za určitých předpokladů a po poradě se zkušeným právníkem je nejlepší způsob definitivního zbavení se problému určovací žaloba, kdy Vy jako poškozený plně přebíráte iniciativu.

 

Na závěr bych si dovolil parafrázovat známá slova prezidenta USA Ronalda Reagana: „Jediné věci, které se opravdu musíme bát je strach sám!"


Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: David Ondrejkovič | čtvrtek 3.9.2009 12:49 | karma článku: 37,43 | přečteno: 13863x
 • Další články autora

David Ondrejkovič

Jak jsem nabíjel elektromobil

Předem odrazuji všechny hatery elektromobility - tento článek NENÍ o tom, že elektromobilita je špatně, ale snaží se jen tepat do běžného malého českého (ale i polského) šlendriánu.

25.2.2024 v 11:08 | Karma: 35,00 | Přečteno: 9396x | Cestování

David Ondrejkovič

Kdo jsou neočkovaní a proč se kvůli nim nadále (ne)omezovat

Z obou stran jedné z mnoha současných virtuálních barikád zaznívá (a sílí) společný hlas: "Kdo se naočkovat chtěl, ten už naočkován je! Tak už konečně zrušte všechna ta otravná omezující opatření!" Ale je to vážně tak jednoduché?

10.9.2021 v 7:00 | Karma: 18,92 | Přečteno: 1155x | Politika

David Ondrejkovič

ČSSD by se měla rozhodnout mezi obsahem a formou

Pojďme se na povolební situaci podívat v klidu a bez hysterie. Máme tu prostě "fait accompli", jak je teď módní říkat. Slovy klasika: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat".

22.10.2017 v 14:47 | Karma: 14,64 | Přečteno: 2355x | Diskuse| Politika

David Ondrejkovič

Já také nechci v ČR Islám!

Předpokládám, že ti, co četli mé předchozí články se z nadpisu překvapením posadí na zadek. A ti, které nalákal titulek ze zcela opačných názorových pozic, budou (oprávněně) naštvaní. Ale nevadí, alespoň mi zvýší čtenost.

2.7.2015 v 14:45 | Karma: 18,66 | Přečteno: 1581x | Diskuse| Společnost

David Ondrejkovič

A co když je Konvička ve skutečnosti agentem Islámského státu?

Čím více o tom přemýšlím v souvislostech, tím se mi zdá ta myšlenka pravděpodobnější. A čím zběsileji bude zástup fanatických konvičkovců v diskusi pod tímhle článkem útočit, tím jistější si budu, že jsem trefil do černého.

30.6.2015 v 8:00 | Karma: 17,10 | Přečteno: 1602x | Diskuse| Společnost
 • Nejčtenější

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Ženě se do ruky zakousl pes. Muž, který jí přispěchal na pomoc, zvíře zabil

29. května 2024  15:12

Ženu v Žihli na Plzeňsku vážně pokousal volně pobíhající pes. Na pomoc jí přiběhl příbuzný, který...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Nemocnému synovi vstříkla do krve vodu. Chtěla jsem, aby to skončilo, řekla

29. května 2024  13:51

Mimořádně nešťastný případ matky samoživitelky a jejího vážně nemocného dítěte řeší Městský soud v...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Porota uznala Trumpa vinného z falšování plateb pornoherečce

30. května 2024  23:15,  aktualizováno  23:46

Aktualizujeme Porota v New Yorku ve čtvrtek shledala exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech...

USA umožní údery na Rusko, Biden zmírnil zákaz. Vážná věc, varoval Putin

30. května 2024  11:23,  aktualizováno  22:04

Americký prezident Joe Biden částečně zrušil zákaz využití amerických zbraní na ruském území, aby...

Zeman a Paroubek přilákali na předvolební mítink v Teplicích jen asi sto lidí

30. května 2024  15:10,  aktualizováno  21:30

Bývalý prezident Miloš Zeman přijel před volbami do Evropského parlamentu do Teplic na akci dalšího...

Hamás je připraven k úplné dohodě, pokud Izrael ukončí válku v Gaze

30. května 2024  21:23

Hamás sdělil zprostředkovatelům, že je připraven uzavřít úplnou dohodu, pokud Izrael ukončí válku v...

7 tipů, jak na citlivé zuby v těhotenství
7 tipů, jak na citlivé zuby v těhotenství

Hladina hormonů v těle se v průběhu těhotenství mění stejně jako chutě a jídelníček. Mnoho těhotných také trápí časté nevolnosti. Následkem toho...

 • Počet článků 20
 • Celková karma 0
 • Průměrná čtenost 4225x
Přemýšlivý zaměstnanec středního věku, kterého štve šlendrián v každé oblasti, ačkoli ví, že se jej jako každý jiný člověk na zeměkouli také občas (nerad) dopouští. Nemám rád populismus zneužívající nízkou úroveň znalostí. Zcela nesmiřitelný postoj mám vůči křivdě v jakékoli podobě a dále vůči osobám se zločinnými úmysly zneužívajícím svou momentální převahu nad jinými lidmi v kterékoli oblasti. Štve mne občasná nízká úroveň vymahatelnosti práva v našem státě i to, že tento stav prospívá a vyhovuje především osobám s nečistými úmysly, které se tím navíc neváhají chlubit.