Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Příklady úspěšných energetických transformací ve střední Evropě

Třetí a prozatím poslední pokračování seriálu o úspěšných energetických proměnách větších i menších měst a obcí ve střední Evropě. Vybral jsem místa, která jsou převážně klimaticky velmi podobná České republice.

Navštívil jsem, či jsem v posledních letech hovořil s různými zástupci několika obcí zásobovaných obnovitelnou energií. Byl jsem překvapen s jakým sebevědomím hovořili o své obci nebo o svém městě. Bylo zřetelné, že jsou na svou energii hrdi, a nemysleli jen tu fyzikální. V České republice se obnovitelné energii věnuje jen málo pozornosti, a v současné době existuje jen jediná obec, která je celoročně bilančně zásobována obnovitelnou elektřinou a z velké části teplem.

Nedávno zveřejněné plány jsou tristním dokladem nezájmu vlády ČR o čistou obnovitelnou energii. Pakliže budou naplněny, zbyde na nás jedno z posledních míst v emisích oxidu uhličitého, ale také v instalacích obnovitelných zdrojů. Hlavní cestou nápravy směřující ven ze státní koncepce je podpora lokálních iniciativ městeček, obcí  a občanů a tvorba energetických komunit, jako je tomu například v Německu a Španělsku.

 

KNĚŽICE, Česká republika
Počet obyvatel: 510 (2020)
Plocha: 19,57 km2
OZE: Bioplynová stanice a spalovna biomasy
Implementace: Obec je energeticky soběstačná díky bioenergii z bioplynové stanice s CHP (330 kWel a 400 kWth) a teplárny na biomasu (kotle 800 + 400 kW). Tato technologie zásobuje obyvatelstvo více než z 90% teplem a vyrábí podstatně více elektřiny, než kolik vesnice spotřebuje. Použití bioplynových jednotek navíc řeší problém zpracování organického odpadu v Kněžicích. Středisko provozované obcí také vyrábí pelety pro vytápění domů v sousední oblasti. Obec také získala českou i evropskou sluneční cenu od sdružení EUROSOLAR a začíná propagovat své úspěchy v novém informačním centru v bývalém mlýně. Vede také mikroregion pěti obcí, které nedávno podepsaly Pakt starostů a primátorů a připravují společný SEAP. Hybatelem je starosta Milan Kazda.
https://www.solarniasociace.cz/cs/solarni-pribehy/8789-obec-knezice---prvni-energeticky-nezavisla-obec-ve-vyrobe-tepla-a-elektricke-energie

LÜCHOW-DANNENBERG, Dolní Sasko, SRN
Počet obyvatel: 48357 (2017)
Plocha: 1220 km2
OZE: Solární fotovoltaické systémy, zařízení na bioplyn, větrné turbíny, malá vodní elektrárna na řece a kombinovaná teplárna.
Implementace: Okres Lüchow-Dannenberg se skládá z 27 měst a dlouhodobě hraje vedoucí roli v německé energetické politice. Začátek lze datovat do roku 1997, kdy si pracovní skupina z regionu stanovila cíl splnit 100% energetické potřeby pomocí OZE. Motivací bylo zlepšit péči o životní prostředí a potřebou řešit vysokou regionální nezaměstnanost. 1. května 2011 dosáhl Lüchow-Dannenberg svého cíle - 4 roky před plánovaným termínem. Energetický mix okresu je různorodá kombinace technologií, která ročně generuje 300 milionů kWh. 3% energetického mixu pochází z 630 solárních FV systémů o celkovém výkonu 10 MW, 34% z 24 bioplynových zařízení, celkem 15 MW a 63% pochází ze 71 větrných turbín o celkovém výkonu 108 MW. K dispozici je také malá říční vodní energie.

MURECK, Štýrsko, Rakousko
Počet obyvatel: 1597 (2016)
Rozloha: 38,72 km2
OZE: výroba bionafty, dálkového vytápění na biomasu, bioplynová kogenerace, FVE
Implementace: Region Mureck překračuje svou energetickou poptávku po teple, elektřině a palivech o 160% prostřednictvím výroby a využívání obnovitelné energie. Je vývozce energie a vytváří stálá místní pracovní místa. Energetické družstvo SEEG vyrábí bionaftu z řepky pěstované asi 500 regionálními farmami, stejně jako z použitého kuchyňského oleje získaného z domácností a restaurací. Asi 95% celkové poptávky po teple v Murecku pokrývá 2-MW kotel na biomasu, odpadní teplo z výroby elektřiny a 2-MW kotel na špičkové zatížení bioplynem. Kogenerační bioplynová jednotka vyrobí 8,000 MWh elektřiny a tepla. Ve výrobním procesu využívá odpadní suroviny hnůj a produkty z výroby bionafty. Fotovoltaická elektrárna pro občany o výkonu 2,500 kWp zahrnuje solární farmu, panely na střechách a skleník šetrný k životnímu prostředí, kde se pěstuje organická zelenina.
Úspory využitím OZE dosahují 60,000 t CO2 a 20,000 t surové ropy ročně. Energetika Mureck získala tři ceny World Energy Globe, Evropskou cenu za solární energii a Rakouskou cenu za solární energii. Od roku 1998 je Mureck členem Climate Alliance Austria a v roce 2007 byl jmenován nejinovativnější rakouskou obcí.

RHEIN-HUNSRÜCK, Porýní-Falc, SRN
Počet obyvatel: 102938 (2017)
Plocha: 990,70 km2
OZE: větrná energie, fotovoltaika, vodní energie a biomasa.
Implementace: Okres Rhein-Hunsrück se nachází ve spolkové zemi Porýní-Falc v jihozápadním Německu. Okres stanovil za cíl přeměnit 290 milionů eur, které utratí za dovoz energie, na přidanou hodnotu pro komunitu. Tento cíl si klade za cíl dosáhnout úplným přechodem svého energetického systému na systém založený na účinnosti a místních obnovitelných zdrojích do roku 2020. Do roku 2010 bylo 65% elektřiny společnosti Rhein-Hunsrück vyráběno obnovitelnými energiemi - fotovoltaikou, větrem a biomasou, přičemž probíhala pilotní vodní energie. Do roku 2012 se okres stal vývozcem elektřiny z obnovitelných zdrojů a očekává, že v nadcházejících desetiletích zvýší přebytek energie z obnovitelných zdrojů. Cíle okresu splňují 236% spotřeby energie okresu do roku 2014, 507% do roku 2020 a 828% do roku 2050. Kromě vývozu lze přebytek použít pro efektivní elektrická tepelná čerpadla, která dodávají bezuhlíkové vytápění, na metan od přebytečné větrné a solární elektřiny a pro nabíjení vozidel na elektrický pohon na baterie a palivové články. Do roku 2009 bylo vytvořeno 93 pracovních míst na plný úvazek v souvislosti s instalací energie z obnovitelných zdrojů, 269 000 tun emisí CO2 bylo zabráněno pomocí obnovitelné elektřiny, tepla a biopaliv a 12,3 milionu EUR bylo ušetřeno díky zamezení dovozních nákladů na uhlí, zemní plyn a minerální olej. www.kommunal-erneuerbar.de/de/energie-kommunen/2010/september.htm

Počet obyvatel: 2059 (2015)
Plocha: 136,3 km 2
OZE: 4 větrné turbíny a solární systémy
Implementace: V 80. letech 20. století Varese Ligure a jeho okolí trpěly nezaměstnaností a depopulací. Počet obyvatel výrazně poklesl ze 6 000 obyvatel na 2 155 (2010). Byl vytvořen plán přeměny města na místo zelené a udržitelné turistiky zvýšením podílu obnovitelné energie a biopotravin na 100%. V okolí Varese Ligure jsou čtyři větrné turbíny, které produkují přibližně 8 GWh ročně, což je více než trojnásobek celkové spotřeby elektřiny ve městě. Přebytečná elektřina se napájí do národní sítě. Varese Ligure využívá solární energii k ohřevu místního bazénu a k pokrytí energetické potřeby budovy radnice na 98% a budovy střední školy o 62%. Dalších 8 kW se vyrábí pomocí vodní energie a obec zkoumá využití dřevěných pelet k vytápění. Od přechodu na dodávky energie z obnovitelných zdrojů se počet obyvatel ustálil na přibližně 2400. Nezaměstnanost se snížila vytvořením 140 nových pracovních míst v odvětví obnovitelné energie. Obec každoročně získává v daňových příjmech 350 000 eur od soukromého provozovatele sítě OZE. Kromě obnovitelné energie dodává Varese Ligure 98% své poptávky po potravinách organickými produkty ze 108 ekologických farem, využívá ekologickou technologii čištění vody a dosahuje významného snížení odpadu a znečištění.
https://www.greenbiz.com/blog/2014/01/06/how-small-town-italy-became-model-sustainability

WILDPOLDSRIED, Bavorsko, SRN
Počet obyvatel: 2567 (2017)
Plocha: 21,35 km 2
OZE: Větrná, solární, malá vodní energie, biomasa, bioplyn, kogenerace a dálkové vytápění
Implementace: V roce 1997 začala komunita Wildpoldsried realizovat řadu projektů s OZE. První snahou byly větrné turbíny a spalování biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Další projekty se věnovaly úsporám energie, většímu využívání větru a biomasy, malým vodním elektrárnám, fotovoltaickým panelům na soukromých domech a dálkovému vytápění. Je instalováno devět větrných elektráren. Sto devadesát domácností je vybaveno solárním systémem, který vyplácí dividendy. Celkem je instalováno 4983 kWp. Síť dálkového vytápění má 42 připojení. Existují dvě malé vodní elektrárny. Wildpoldsried vyrábí o 469% více energie, než potřebuje, a generuje roční příjem 4,0 milionu euro. Zároveň se o 65% snížila uhlíková stopa města. V současné době vstoupila obec do projektu Pebbles, jež chce využít blockchainu jako platformy pro přímý prodej a nákup elektřiny.
https://inhabitat.com/german-village-produces-500-of-its-energy-from-renewable-sources/

WOLFHAGEN, Hessensko, SRN
Počet obyvatel: 13 121 (2017)
Plocha: 111,95 km2
OZE: větrný park, elektrárna na biomasu a bioplyn, malé domácí FVE systémy.
Implementace: 100% dosažení OZE bylo reakcí na rostoucí počet energetických Výdajů, kterým čelilo město a vytvořilo ve městě mnoho nových pracovních míst. Důležitý milník pro energetickou transformaci města bylo dosažen v roce 2003, kdy se rada rozhodla odkoupit elektrickou síť zpět. V roce 2012 bylo v souladu s politickým závazkem zajistit, aby občané měli přímý prospěch z investic do OZE formou občanského energetického družstva. Energetické družstvo má 25% podíl v komunálním podniku Stadtwerke Wolfhagen. Město si klade za cíl vytvořit inteligentní síť, která propojuje domácnosti s komunálními službami, což by optimalizovalo domácí zařízení, například v době, kdy je do sítě přenášeno velké množství energie větru a slunce. Probíhá pilotní projekt 35 domácností se záměrem vyvinout obchodní model založený na důkazech.

 

Autor: Milan Smrž | neděle 15.11.2020 16:55 | karma článku: 6,43 | přečteno: 443x
  • Další články autora

Milan Smrž

Co nás stojí a bude stát uran?

Svět jako by stál před další renesancí jaderné energetiky. Jak jsou tyto plány reálné? Jaké jsou následné náklady na dnes nejrozšířenější způsob těžby - podzemní loužení? Co srovnání s obnovitelnou energetikou?

9.6.2024 v 11:39 | Karma: 9,69 | Přečteno: 329x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Poznámky k revitalizace uhelných regionů

Severočeské i severomoravské uhelné regiony čeká transformace. Budou se tam stavět malé jaderné elektrárny a nebo se vydají cestou jinou cestou?

20.5.2024 v 13:01 | Karma: 8,26 | Přečteno: 220x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

České jaderné plány jsou špatným politickým rozhodnutím

K lednu 2024 se přihlásilo 25 zemí k programu ztrojnásobení jaderné výroby, z toho pět zemí, které jádro nemají. Tento slib je v protikladu se současným stavem jaderné energetiky, s cenovým vývojem i rostoucí délkou výstavby.

9.5.2024 v 11:19 | Karma: 9,76 | Přečteno: 553x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Otevřený dopis k referendu o větrných turbínách v Líšťanech u Loun

Dne 22.března proběhlo v obci Líšťany na Lounsku referendum o výstavbě větrných elektráren. Jen třetina hlasovala pro. Doufejme, že občané za dva roky názor změní. Nebo budeme raději spoléhat na drahou jadernou energii?

24.3.2024 v 9:47 | Karma: 11,13 | Přečteno: 578x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Také jste proti Green Dealu?

Protesty zemědělců v Evropě i mnoho příspěvků na sociálních sitích nesou pečet protestu proti Green Dealu. Kdo tomu tleská?

3.3.2024 v 22:32 | Karma: 22,65 | Přečteno: 6110x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Nedostatkových léků je skoro 30 druhů, lékárny musí hlásit zásoby

18. července 2024,  aktualizováno  11:52

Léků, u kterých musí lékárny od června hlásit zásoby kvůli riziku jejich nedostupnosti, jsou už...

Jsme v satanově domě, křičela rumunská europoslankyně. Museli ji vyvést

18. července 2024  11:52

Evropský parlament (EP) zahájil ve středu desáté funkční období. A první výstřelek na sebe nenechal...

Pohnojil jsi to, vyčetl Havlíček premiérovi emisní povolenky pro domácnosti

18. července 2024  11:15,  aktualizováno  11:35

Kvůli Green Dealu, konkrétně kvůli emisním povolenkám pro domácnosti, se do vlády Petra Fialy...

Při kopání kanalizace v Kuřimi našli lebku, patrně pochází z doby Velké Moravy

18. července 2024  11:33

Nečekaný objev učinili dělníci při výkopových pracích v Kuřimi na Brněnsku. Pod jednou ze starých...

  • Počet článků 62
  • Celková karma 9,24
  • Průměrná čtenost 979x
Působil jsem na katedře energetiky VŠCHT. Jsem autor a spoluautor desítek odborných publikací a patentů a od roku 2003 viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, usilující o úplnou náhradu fosilních a jaderných zdrojů obnovitelnými. Účastník rozvojových projektů v Zambii 2005-2010. Baví mě ekologická výchova a práce s mládeží.

Kdybyste se chtěli dozvědět víc o obnovitelné energetice,  o její perspektivě i o zásadních limitách současné civilizace, rád k vám přijedu na přednášku s diskuzí. Napište na: milan.smrz(et)eurosolar.cz

Seznam rubrik