Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Počátky polabské bezbožnosti

V Tatcích mají šikovně udělané informační tabule, které návštěvníkům obce přibližují její historii. U zdejší kapličky také jedna taková stojí a člověk se z ní dočte, že kaple Panny Marie byla postavena v roce 1843. 

Text se ale neomezuje na suchopárná data. Snaží se je zasadit do širšího kontextu. Dočteme se tak, že zbožnost obyvatel Tatců procházela od konce 18. století změnami. Pokrok vědy a techniky v průběhu následujícího století nahlodal jejich náboženské cítění. Křesťanství zpovrchnělo. Přesto všechno v té době vznikla tato kaplička, která je dodnes považována za hlavní duchovní symbol obce. 

Něco podobného by se dalo napsat asi o všech novějších sakrálních stavbách v okolí. V 18. století se v našem regionu začal projevovat odklon od náboženské víry. Později tato tendence jen zesílila. Ne náhodou umístil Jindřich Šimon Baar příběh svého románu Holoubek právě do Polabí. Hlavní hrdina, dobrosrdečný farář, se zde potýká s nezájmem a někdy i otevřeným nepřátelstvím. O tom, jak to u nás vše začalo, podrobně svědčí sepsané paměti písmáka Františka Jana Vaváka, který byl na konci 18. století rychtářem v sousedních Milčicích.

Konzervativní a k církvi loajální Vavák bolestně nesl tehdejší změny v náboženském životě. Nevedlo ho k tomu tmářství. Přesto že byl „pouhý“ sedlák, byl nebývale sečtělý. Jakožto předchůdce pozdějších obrozenců v mnoha ohledech předběhl svou dobu. V otázkách náboženských a etických ale zastával kritický postoj vůči osvícenství, které relativizovalo principy, na kterých stavěl svůj život. Vavák byl přesvědčen, že osvícenci je mají za „hloupé bláznovství“. Děsilo ho prosazování svobody svědomí oproštěné od autority Boha. Podobné „zhoubné“ myšlenky intelektuálů (i z řad katolických kněží) přijímala hlavně mladá generace, pro kterou, podle Vavákova mínění, byla zbožnost „trnem v oku“.

Zásadní historickou událostí, jež nepřímo a neúmyslně pomohla náboženskou lhostejnost rozšířit mezi prostý lid, bylo vydání Tolerančního patentu Josefem II. v roce 1781. Ten za určitých podmínek povolil Čechům se veřejně přihlásit k dosud zakázanému augsburskému (luterskému) a helvetskému (kalvínskému) vyznání. Patent v Polabí vzedmul vlnu odchodů z katolické církve. Vavák byl situací zaskočen. Věnoval desítky stran svých Pamětí polemice s „odpadlíky“. Herezi spojoval s morálním úpadkem. Když se v Křečhoři objevily případy loupeží, dával to Vavák do souvislosti právě se skutečností, že se v této obci téměř všichni její obyvatelé přihlásili k nově tolerovaným konfesím.  

Milčický rychtář byl vůči evangelíkům zaujatý, nicméně si všímá i celé řady věcí, které jsou důležité pro pochopení tehdejší společenské atmosféry. Byl přítomen oficiálním výslechům některých z nich. Viděl, že za odchodem z katolické církve bývají často emocionální důvody. Šlo většinou o negramotné rolníky s mizivou znalostí helvetské či jiné konfese. A není divu. Potřebnou katechezi nebylo před patentem snadné realizovat. Komunity tajných evangelíků do té doby působily v ilegalitě a distribuce a držení jejich literatury bylo stíháno. Mnozí lidé přijímali nová vyznání spíše intuitivně z odporu vůči římské církvi než z důvodu uvědomělého postoje v otázkách věroučných.  

Živelnost odpadlického hnutí a absence duchovního vedení působila zmatky. Lidé přesně nevěděli, jakou víru spolu s ostatními sdílí. Objevovaly se různé názory, rozličné výklady. Někteří se prohlašovali za husity. Jiní byli mylně přesvědčeni o tom, že jim Toleranční patent dává naprostou svobodu víry a že si mohou vyznávat, co chtějí. Záhy se zrodila první hereze, tzv. ariánská sekta. Vavák je považoval za deisty. V Pamětech o nich píše: „Nevěří v nic jiného, jen to, že Bůh jediný jakožto základ všech viditelných věcí jest. Všecky zákony, Starý i Nový, že jest pouhá smyšlenka a lidské vazby a že tomu nemá se věřiti.“ Na ariány se však nevztahovala tolerance Josefova patentu. S výjimkou dětí mladších desíti let byli posíláni do vyhnanství v Banátu.

Jejich názory děsily i samotné evangelíky, kteří se báli, že budou s tímto „kacířstvím“ spojováni a cítili nutnost se od nich distancovat. Jenže u zakázané sekty to neskončilo. Tu a tam se vyskytovaly případy do té doby neslýchaného rouhačství. Například v roce 1782 v Pátku u Poděbrad vedl muž příjmením Chvalovský tak urážlivé řeči proti Kristu a Panně Marii, že ho sami jeho helvetští soukmenovci nahlásili úřadům. Chvalovský s pobuřujícími řečmi nepřestal ani za mřížemi.

V Plaňanech žil poštmistr Martin Pošíval, který se nijak netajil tím, že jsou mu Bůh, církev, svátosti a jakékoliv náboženské záležitosti protivné. Den po Štědrém večeru roku 1793 nečekaně zemřel. Podle úmrtní matriky ho ranila mrtvice. Jeho náhlá smrt tehdy vylekala nemálo podobně smýšlejících lidí, protože byla považována za trest shůry. Tři dny před svou smrtí navštívil poštmistr pojezdného v Dobřichově a údajně si u něho pochvaloval svoje zdraví slovy: „Ten můj tatík tak brzo zahynul, a tak brzo ho čerti vzali a já jsem vždycky zdráv, mě si tak dlouho nechtějí vzít.“

S evangelíky sympatizovali mladí lidé, kteří odmítali katolickou církev, ale zároveň nevstupovali k luteránům či helvetům. „Tak ani katolíci ani nekatolíci nejsou,“ píše o nich Vavák a na jiném místě moralizuje: „Hle, chasa nezvedná, k ničemu se vázat nedá, vždy jen svou svobodu hledá!“ Když se v roce 1800 dělal pro vojenské účely soupis lidu, mělo být u každého jména uvedeno, jakého vyznání je. Našli se však tací, kteří se k žádnému přihlásit nechtěli. Ve vsi Němčice jakýsi muž prohlásil, že „jest náboženství pokojného.“ Když byl tázán, o jaké vyznání jde, odpověděl: „Já chci dát každému pokoj a chci, aby mně jej taky každý dal.“

S působením evangelických pastorů z Uher počáteční horlivost části nekatolíků ochabla. Pastoři mluvili slovensky, což pro někoho představovalo jazykovou bariéru. Sbory obsluhovaly velká území a pro věřící ze vzdálenějších obcí bylo obtížné pravidelně navštěvovat nedělní shromáždění. Jiným se nezamlouvala povinnost podílet se na financování sboru, nebo se vzdělávat v katechismu. Vavák popisuje i případy, kdy se evangelíci bouřili proti svým duchovním, protože jim kázali o uctivém chování vůči katolíkům. To vše se odvíjelo na pozadí dějinotvorných událostí jako byly josefínské reformy a Velká francouzská revoluce. Náboženský život začal stagnovat.

Šedesátiletý milčický rychtář si v roce 1801 posteskl: „Zajisté duch francouzský, nic nevěřící, již tu i tam v zemi znáti se dává, což ovšem horší jest nežli snad nějaké kacířstvo.“ Na otázku z Lukášova evangelia, zdali před skonáním světa nalezne Syn člověka víru na zemi, odpovídá, že žádnou nenalezne a dokonce „ani tu lutriánskou, ani kalvínskou.“

Možná by se dnes divil, do jaké míry se plní jeho předpověď. Při sčítání lidu v roce 2011 se v kolínském okrese přihlásilo k náboženskému vyznání méně než 15% obyvatel. Přesto všechno minimálně z jedné věci by Vavák určitě alespoň malou radost měl. Když chodíval z rodných Milčic přes Tatce na nedělní bohoslužby do skramníckého kostela, tehdy tu při cestě ještě nestála kaplička Panny Marie.

Článek byl publikován 10. 6. 2021 na serveru svoboda.info

 

Autor: Michal Merhaut | pondělí 12.7.2021 21:12 | karma článku: 15,64 | přečteno: 392x
  • Další články autora

Michal Merhaut

Jak se tismický farář Huf stal „velezrádcem“

Když 7. října 1954 zabouchali na vrata tismické fary příslušníci SNB, nemohlo to sedmadvacetiletého faráře Lubomíra Hufa překvapit.

5.6.2024 v 8:12 | Karma: 17,61 | Přečteno: 337x | Diskuse | Ostatní

Michal Merhaut

František Dvořák – archeologií proti nacistům

Do dveří kolínského muzea vešlo několik mužů, jeden po druhém, s potřebným časovým rozestupem. Hlavní bylo, ničím na sebe nepoutat pozornost okolí. Byl letní podvečer roku 1941.

18.3.2024 v 8:12 | Karma: 18,44 | Přečteno: 340x | Diskuse | Ostatní

Michal Merhaut

Dějiny záclon a závěsů – Proč je Češi tolik milují?

Když jsme se před lety vrátili do Česka a zařizovali si byt v Praze, rozhodli jsme se, že si vystačíme s roletami v oknech. V Anglii jsme záclonám odvykli a poznali, že okna bez nadbytečných clon mají své výhody.

14.11.2023 v 16:10 | Karma: 24,83 | Přečteno: 2876x | Diskuse | Ostatní

Michal Merhaut

Psychedelická historie Sadské - experimenty s LSD

Sadská je obyčejné středočeské městečko v Polabí. Širšímu okolí je známo jezerem, které bývá v létě vyhledáváno milovníky přírodního koupání.

18.10.2023 v 8:12 | Karma: 17,36 | Přečteno: 457x | Diskuse | Věda

Michal Merhaut

Nejmodernější vlaky jezdí na Kolínsku – 60 let zkušebního železničního okruhu Velim

I když se Česko pyšní jednou z nejhustějších železničních sítí na světě, v kvalitě a technické vyspělosti železniční dopravy za těmi nejlepšími zdaleka zaostává.

23.7.2023 v 8:11 | Karma: 15,53 | Přečteno: 261x | Diskuse | Ostatní
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Francouzský volební šok. Vyhrála levicová koalice, Le Penová je až třetí

7. července 2024  14:25,  aktualizováno  8.7 6:05

Druhé kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii překvapivě ovládla levicová Nová lidová...

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Wimbledonská šampionka Krejčíková! Italku přemohla v dramatickém finále

13. července 2024  14:45,  aktualizováno  18:51

Wimbledon má opět senzační vítězku. A znovu po roce tato senzace pochází z Česka! Barbora...

VIDEO: Podívej, chlap na střeše, ukazují lidé před atentátem. Policie nezasáhla

15. července 2024  12:45

Útočník, který na volebním shromáždění střílel na Donalda Trumpa, tak učinil v leže na střeše...

Konflikt v Praze na Žižkově skončil pobodáním. Pachatel unikl, policie po něm pátrá

15. července 2024  7:36,  aktualizováno  12:20

V noci na pondělí došlo v Praze 3 v okolí Žižkova náměstí ke konfliktu mezi několika cizinci, který...

Nemocnici opustily poslední dvě dívky zraněné při zborcení stanu na festivalu

15. července 2024  12:12

Lékaři z jihlavské nemocnice dnes propustili do domácího ošetřování poslední dvě dívky, které se...

Bitcoin po střelbě na Trumpa posílil, jeho cena vyšplhala nad 60 000 dolarů

15. července 2024  11:58

Cena bitcoinu se po střelbě na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa přesáhla 60 000 dolarů...

Nejlepší kosmetika na citlivou dětskou pokožku: Tohle musíte mít!
Nejlepší kosmetika na citlivou dětskou pokožku: Tohle musíte mít!

Značka Bübchen existuje už přes 60 let a v německy mluvících zemích je jedničkou mezi výrobci dětské kosmetiky. Stala se favoritem i pro naše...

  • Počet článků 23
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1029x
Baví mě jezdit na kole krajem (Kolínsko/Nymbursko - Podlipansko/Pošembeří), navštěvovat sousední vesnice, hřbitovy, objevovat stará boží muka zapomenutá vprostřed polí, seznamovat se s regionální historií. Nejzajímavější je sledovat, jak se ony "velké" dějiny z učebnic a knih projevily v historii malých "obyčejných" míst obývaných "obyčejnými" lidmi. Studuju obecní kroniky, hledám v archivech nebo v historických katastrálních mapách. A sem tam o tom něco napíšu.