Foto

Mimo tak zvaných palestinců na území státu Izrael žije 20% arabského obyvatelstva (zhruba 1,5 milionu), kteří mají stejná práva s izraelskými Židy. Arabové v Izraeli mají stejná práva, včetně hlasovacího. Stát Izrael je jednou z mála zemí, kde mohou volit i arabské ženy, Arabové mají stejné možnosti získat vedoucí pozice v zemědělských, průmyslových podnicích či ve službách Mají možnost si kupovat půdu vlastnit majetek. Arabští studenti mají volný přístup na střední a vysoké školy, stejně tak zvaní Palestinci. Někteří dobrovolně slouží v jejich armádě i na velitelských postech.. Třeba bojují i Gaze. Ve Finku zastupuje stát Izrael Arab-muslim. V Turecku zastupuje stát Izrael Arabka- muslimka. Tisíce Arabů tak zvaných palestinců jsou zaměstnány v Izraeli. Kdo však společně s Izraelci žít nechce, tomu je k dispozici rovnocenná, dokonce třikrát větší palestinská země na druhém břehu Jordánu, není tedy třeba „zahánět Izraelce do moře“,

Foto

Nechápu. A jak to mění holý fakt, že Izrael vznikl agresí a okupací cizího území? Ani o milimetr. Já byl taky zaměstnaný v minulém režimu, neměl jsem moc na výběr.

Nikdo nemluvil o zahánění Židů do moře. O to se evidentně dnes snaží izraelská vláda soudě podle toho, jak se chová v Gaze a na Západním břehu a jak od roku 1948 vytlačuje Araby, kde se dá.

Opravdu nevidíte, co se děje v Gaze. Ono třeba uvnitř v Rusku je celkem klid, ovšem jak se chovají na Ukrajině, je jiné kafe. Opravdu jde obhájit srovnání půlky Gazy se zemí, uvrhnutí miliónu do humanitární krize a desetitisíce zabitých na základě toho, že uvnitř se Izrael chová hezky?

Proč se vyhýbáte hlavním argumentům a řešíte věci kolem. Je to prostě proto, že založení Izraele nelze obhájit a byla toi agrese na místním obyvatelstvu.

AK

Třebaže se s autorem shoduji v jeho historickém popisu nedávných dějin (někdo by mohl poukázat na obsazenost před 2000 lety - pro mne stejně šílený argument k (ne)oprávněnosti čehokoliv), jeho závěry z tohoto vyplývající jsou absurdní. Historie světa jsou plné nespravedlností (ať skutečných nebo domnělých). Pokud bychom na nich stavěli právo na nenávist, tak by nikdy nemohlo nastat období bez válek. Trianonská smlouva a Maďaři -chodí na žitném ostrově občané SR maďarské národnosti s noži a bodají své slovenské sousedy? Pouštějí na naše území Sudetští Němci zápalné draky a rakety? Pokud bude existovat většinové mínění na straně palestinských Arabů, že jediné možné řešení je palestinský stát od Jordánu ke Středozemnímu moři, o čem se dá jednat? Tzv. blokáda Gazy Izraelem - kdyby byla skutečná, těžko by mohli vyrábět rakety a budovat podzemní labyrinty.

Před 7. 10. byl Izrael neustále ohrožován raketami z Gazy. Jednou za čas provedl odvetnou operaci. Která jiná armáda upozorňuje civilisty, že místo, kde se nachází bude bombardováno, aby ho opustily? O zápalných dracích ničících na polopoušti vysázených lesích nemluvě.

Foto

Palestinci nejsou národ v obvyklém slova smyslu, až do založení státu Izrael roku 1948 byl Palestinec každý, kdo žil na území Eretz Jisrael: Židé, křesťané, drůzové, Arabové. Do té doby neexistoval žádný palestinský národ, zakladatelé státu Izraele David Ben Gurion či Chajm Weizman měli palestinské pasy, první židovské noviny se jmenovaly „Palestine Post“(dnešní Jerusalem Post). Turci, kteří Zemi Izrael dobyli roku 1517, nazvali tuto zemi Sýrií. Angličané Zemi Izraelskou dobyli roku 1917 a dali ji znovu název Palestina. To však nic neříká o lidech, kteří zde žili, beduíni, mniši, drúzové, Židé, všichni se jmenovali Palestinci. Teprve roku 1964, vznikla legenda, že Arabové, kteří žijí v Eretz Jisrael, jsou „národ Palestinců“, byla tak vytvořena umělá národní příslušnost, aby prostřednictvím arabské národní fronty bylo možné lépe potírat Izrael.

Foto

Jak můžete míchat podíly židovského obyvatelstva v oblasti Palestina v roce 1900, která zahrnuje i část Libanonu okolo Bejrútu, Golanské výšiny v Sýrii a hlavně nejzalidněnější část dnešního Jordánska? To je jako porovnávat podíl česky a německy mluvícího obyvatelstva v roce 1937 s podílem za Rakouska Uherska a poukazovat na to, že jsme trochu narostli. My přesná historická čísla oblasti dnešního Izraele, Gazy a Západního Břehu nemáme. Je to nový útvar.

Imigrace arabských muslimů do oblasti Palestina je také významná. Jak to přebrali Britové a rostoucí židovský kapitál, plno arabů tam šlo za prací.

Židé násilně nevyhnali 700tisíc arabů, většina odešla sama a vyslechla volání vládců okolních arabských zemí s tím, že až to jejich bratři "vyčistí", vrátí se do "lepších domů". Naprosto otevřeně padala genocidní hesla. Šlo jim opravdu o kejhák.

Podle jakého klíče si myslíte, že tam 150 tisíc muslimských arabů mohlo zůstat?

Zato po vyhrané válce došlo k etnickým čistkám v arabských zemích a odhadem 800 tisícům židů byl zabrán majetek a byli vyhnáni s tím, že drtivá většina šla do Izraele.

Foto

Autor taktně zaměřuje řadu historických dat, která mu nesedí do jeho vidění světa

Foto

Na mandátním území Palestiny o rozloze 118 000 km/2 žilo 420 000 Arabů v roce 1920. Tady je vidět, že byla silně přelidněná. Jednalo se zejména o kočovné kmeny. Vedoucí britského oddělení pro rozvoj Palestiny Lewis French napsal : „Narazili jste tam jen na drobné zemědělce v hliněných chýších, těžce postižené malárií... Pokud nebyli sami zloději dobytka, ochotně poskytovali úkryt jiným pachatelům... Rozsáhlá území byla neobdělána... Jednotlivé parcely měnily každý rok svého majitele. Veřejná ochrana neexistovala a drobní zemědělci se sami stávali obětí útisku a plundrování ze strany jejich beduínských sousedů. Židé měli většinu v Jeruzalémě, Hebronu, v Judei a Samaře. Od roku 1881 do současné doby se vracejí Židé do Palestiny. Z peněz Sionistické organizace (do které přispívali filantropové, např. Rothschild či baron Hirsche), nakupují půdu od bohatých arabských velkostatkářů, kterým hebrejské zlato přišlo vhod a nákupčím prodávají bezcennou, neúrodnou půdu, zejména bažiny plné krys a štírů. . Židům se nezměrným úsilím daří bažiny odvodnit, zúrodnit, tak, že přináší užitek a Palestina se ekonomicky zvedá a to láká Araby. Vznikají zde obydlené osady. V Palestině je v roce 1909 vybudované první židovské město Tel Aviv. (Pahorek jara) Je zde vybudovaná Hebrejská univerzita. V Jeruzalémě žije většina Židů. V roce 1930 žije už zde 50 000 Židů.. Židé v Palestině uzavřeli s Araby reprezentované Fajsalem mírovou smlouvu, ve které Arabové uznali i lidské právo Židů na Palestinu. Británie vydává tak zvanou Blafourovou deklaraci Magnu Chartu židovského národa, kterou uzná 50 států, a ve které je slíbeno židovské právo na Palestinu a v níž se zároveň Británie zavazuje, že udělá vše pro dosažení tohoto práva.

Foto

420 tisíc obyvatel na 118 000 km čtv. pokládáte za přelidněnost??? Přebíráte údaje, aniž byste se zamyslel nad tím, co píšete.

JM

J21a73n 63M13i29k80e93š

16. 4. 2024 21:35

s násilím jako způsobem řešení problémů přišli palestinští arabové, nikoli židé. nejstarší útok na civilisty, který se mi podařilo najít, je z roku 1891 (útok na židovskou osadu hadera). následuje např. 5 mrtvých židů v jeruzalémě při vyhlášení britského mandátu, následující rok při nepokojích v jeruzalémě arabové zavraždili na 50 lidí, útoky na židy v roce 1929 už byly po celém mandátním území (wiki): Napadnuta byla židovská předměstí Jeruzaléma, sedm Židů bylo zabito v čtvrti Hadar ha-Karmel v Haifě. Boje se přenesly i do Tel Avivu, kde zemřelo 6 Židů.[1]... Nejvážnější incident se odehrál v Hebronu, kde arabský dav zabil 59 Židů včetně žen a dětí, z toho 23 lidí zemřelo v jediném domě, kam se uchýlili... Rozsáhlé násilí se odehrálo také ve městě Safed, kde bylo zabito 20 Židů a 32 jich bylo zraněno.[1][6]...

další arabské povstání a útoky na židy i brity následovalo v letech 1936-39, kdy se mrtví počítali již ve stovkách. židé sáhli ke zbraním až v letech 1944-48 jako způsobu ochrany před arabským terorismem, před kterým je nedokázala ochránit britská armáda.

VF

Možná by stačilo začít v roce 1000 př.n.l., nebo alespoň 50 n.l., a vycházelo by Vám to s těmi procenty osídlení tohoto území Židy a Araby jinak.

Vy jste ale chtěl dokázat, že Židé ukradli Arabům zemi, tak jste začal v době, kdy to tak může vypadat.

JH

J65a60n 93H86r61u80š40k63a

17. 4. 2024 7:50

Autor je pohádkář a to nejen v tomto...

Současný kritický postoj USA vůči Izraeli mají na svědomí blížící se prezidentské volby. Bidenovi hrozí ztráta hlasů arabsky mluvících občanů USA, tak bere trochu zpátečku. Nicméně při posledním masívním útoku Íránu na Izrael USA se spojenci Izraeli významně pomohli protivzdušnou obranou. Vámi uvedenou historii osídlení inkriminované oblasti nezpochybňuji. Jen bych nenazval současnou operaci Izraele v pásmu Gazy vendetou. Kdyby se Hamás vzdal a vydal rukojmí, k tak velkému zásahu ze strany Izraele by určitě nedošlo.

Foto

Současnou situaci neřeším. To by chtělo spoustu aktuálních informací a nejden z novin. Ukazuju příčinu celé té řady konfliktů.

Jinak i spousta evropských zemí kritizuje to, co teď dělá Izrale v Gaze. Vztah k Íránu, no to je něco jiného. Řekněme jemně, že je Írán ještě problematičtější, viz dodávky zbraní Rusku atd.

Foto

J21o87s27e85f 12B32á88r27t82a

16. 4. 2024 10:25

Stát Izrael funguje špičkově asi bez vnější finanční pomoci a je neustále vystaven útoku raket. Palestincům proudí mohutná finanční pomoc, ale zároveň se nikam neposunuje. A vy k tomu uvádíte velmi zajímavé souvislosti. Kdo se v tom má vyznat?

Foto

Je to složité. Ale Izrael teď finanční pomoc z USA dostane. A silná a bohatá je i židovská komunita v USA.

Jo, uvnitř funguje Izrael skvěle, ekonomicky je silný. Ale to není jediné kritérium. A že jsou Palestinci slabí, to je na jedné straně jejich slabina, na druhé straně žijí na okupovaném území, v Gaze v ghettu. To ekonomickému rozvoji moc nepomáhá. Neodvažuju se odhadovat podíl těch dvou vlivů. I když jsou ekonomicky slabí, není to nejmenší důvod zbavit je práva na jejich zemi.

Foto

Arabové jsou přistěhovalci a na území Palestiny od roku 1920 nebyl žádný stát, kterému bylo možné území předělit. Území bylo pusté a řídce osídlené. Mezi křižáckými válkami a mongolskými válkami se Palestina vylidnila. Od roku 1517 do roku 1918 patřila Osmanské říši. Arabové jsou přistěhovalci. Arabové nevlastnili území Palestiny nikdy kontinuálně a nepřerušovaně. Obyvatelé Palestiny netvoří potomci původního domorodého lidu. Židé jsou skutečnými, původními obyvatelé země . Protože území nebylo komu přidělit, stalo se mandátním územím V. Británie do doby než se rozhodne co bude s uvedeným územím. Společnost národů hlasy 60 států světa rozhodla v roce 1922, že se území o rozloze 118 000 km/2 . se stane domovinou Židů. V. Británie se rozhodla v roce 1923 že z území Palestiny bez souhlasu mezinárodního společenství vyčlení území o rozloze 97 230 km/2. k založení Palestinského státu dnešního Jordánska . Zde žije 79% Arabských palestinců. Dne 29. 11. 1947 Valné shromáždění OSN rozhodlo rozdělit zbytek Palestiny na dva státy Arabský a Židovský Liga 19 Arabských zemí návrh vytvoření svého státu odmítla. Kdyby jej přijala stal by se zákonem. Takže Izrael nemůže okupovat území státu, který neexistuje K dnešnímu dni je rozloha Izraele 20 770 Km/2., z čehož největší část zabírá Negevská poušť, která se rozkládá na ploše 12 000 km². Z Mandátní území Palestina o rozloze 97 230 km/2 mají Arabové- Jordánsko. Takže na území Palestiny vznikly dva státy. Jordánsko a Izrael

Foto

Je to úplně jedno, jestli tam byl nějaký stát. Právní úprava státu je jen vyjádření přirozeného práva obyvatel na území, na kterém žijí. Chcete říci, že když jeden kmen v minulosti napadl jiný, bylo to spravedlivé proto, že ještě neexistovala právní úprava?

Takže když třeba ještě není zákon trestající vraždu, je zcela v pořádku vraždit? Právo je jen formalizování určitých přirozených "práv", které vyjadřuje. Základem jsou ta přirozená "práva", ne jejich formalizace. Pokud se nerespektují, začíná se válčit. Formální hry, které jsou v této oblasti z velké části kolonialistické, jsou "právem" silnějšího, ne skutečným právem. Nebo chcete obhajovat koloniální právo, na které zařvalo několik desítek miliónů lidí. Třeba jen v belgické Kongu 19 miliónů? To je dle vás ta správná morálka a právo? Proč tedy, když to bylo tak super spravedlivé, nemáme kolonialismus dodnes? V Hitlerovském Německu bylo právo, že byste se divil.

Historie té oblasti dříve je nepodstatná. Můžeme to tedy brát vážně někdy od roku 1900. A OSN nemělo žádné právo rohodnout, jestli tedy nepovažujete Mnichova za stále platný a Sudety součást Německa.

  • Počet článků 316
  • Celková karma 23,97
  • Průměrná čtenost 3100x
Vystudoval chemii (SŠ), kybernetiku, řízení, ekonomii a teorii systémů (interdisciplinární studia - VŠ), je obecně uvažujícím člověkem někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Od září 2021 Ph.D. se zaměřením na filosofii fyziky a matematiky. Pracoval jako evropský expert pro "Future Technologies", 7 let pak v jedné z nejvyšších evropských pozic v počítačové bezpečnosti. Momentálně finanční expert na evropské úrovni. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR. Je členem světové vědecké Společnosti pro filosofii času. Absolvent Oxfordského kurzu Filosofie vědy. Více informací zde.

Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen). jfikacek@gmail.com
 
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány. P.S.: Osobně útočné a odborně velmi nekvalitní komentáře, zejména velmi dlouhé, budou mazány.