Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Na perzekuci Židů za Hitlera se podíleli i Češi

Tím nikdo rozumný nepopírá, že barbarský cíl vyhladit Židy byl německého nacistického původu. Bylo by ale lživé si namlouvat, že se na tom nepodíleli i někteří Češi. A to z vlastní iniciativy nikoliv pod nacistickým nátlakem.  

„Chodil jsem po nábřeží Vltavy, díval se na Národní divadlo, kam jsem už nesměl vstoupit. Po tvářích mi stékaly slzy,“ vyprávěl herec Hugo Haas, když byl v únoru 1939 vyhozen z Národního divadla kvůli svému židovskému původu. Bylo to ještě v době tzv. druhé republiky, za jeho výpovědí stálo české vedení této kulturní instituce a hitlerovské Německo s tím vážně nemělo nic společného.

Antisemitská opatření za druhé republiky

Ono už po Mnichovu nastal v tehdejším okleštěném Československu mohutný vzestup antisemitismu, kdy Židé byli propouštění ze státní správy a o jejich vyloučení usilovaly lékařské, advokátní a a další profesní komory. Židé prchající ze Sudet před nacistickým terorem byli zvláště po tzv. křišťálové noci v listopadu 1938 vracení čs. pohraničními strážemi zpátky do Německa.

Rozsáhlejším protižidovská opatření brzdil fakt, že západní země vázaly slíbenou finanční půjčku zmrzačenému Československu na zachování práv židovského obyvatelstva. Čs. průmyslníci také měli obavy z možného bojkotu svých výrobků na důležitých západních trzích, jestliže bychom to s útiskem Židů přeháněli.

Na druhou stranu je pravdou, že Německo nás pro změnu tlačilo k radikálním antisemitským opatřením. Ministru zahraničí Františku Chvalkovskému při návštěvě Berlína 21. ledna 1939 sám Adolf Hitler vytknul slabou aktivitu při řešení „židovské otázky“ v Československu. Bezprostředně poté rozhodla čs. vláda o propouštění státních zaměstnanců židovského původu. Vláda přijala též nařízení o přezkoumání státního občanství zaměřené proti Židům, kteří nebyli české nebo slovenské národnosti. Na emigranty žijící v Československu byl vyvíjen tlak k opuštění země a mohla jim být na základě rozhodnutí vlády ukládána různá omezení.

Vymlouvat se ovšem na to, že českoslovenští představitelé jednali pouze na základě německého tlaku, není pravdou. Radikální antisemitská opatření požadovali čeští nacionalisté z hnutí typu Vlajka či Národní obec fašistická bez ohledu na nacisty. Jistě není náhodou, že tito lidé se zpočátku silně oháněli svým vlastenectvím, aby se po okupaci českých zemí stali horlivými kolaboranty.

Postavení Židů se zhoršilo po obsazení českých zemí nacistickým Německem a zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Antisemitismus druhé republiky tak okamžitě přerostl v praktickou protižidovskou politiku a to za přímé podpory protektorátní vlády. Již 17. března vydala vláda premiéra Rudolfa Berana nařízení, jímž zakázala působení židovských lékařů a advokátů, odstranila Židy z vedení průmyslových podniků a společenských organizací. Zároveň připravovala nařízení k označování obchodů, kam by měli Židé zakázán přístup, nápisem Árijský obchod. Smutné je, že i zástupci českých lékařských svazů souhlasili s perzekucí svých židovských kolegů. Jsem proto rád, že nedávno se za to Česká lékařská komora omluvila.

Protižidovský teror v Protektorátu Čecha Morava

Mnozí by rádi věřili tomu, že Češi připravovali protižidovská opatření pouze na nátlak Němců. Bohužel, tomu tak nebylo. Je pravdou, že hlavní iniciativu měli Němci, což dokazuje i nařízení říšského protektora Konstantina von Neuratha z července 1939, který stanovil definici židovství podle říšských norimberských zákonů v přísnější formě, než původně navrhovala protektorátní vláda. Jenomže už krátce po německé okupaci vypukli v českých a moravských městech protižidovské výtržnosti při kterých hořely synagogy, například v Brně, Pardubicích, Náchodě, Vsetíně dalších místech, vybuchovaly bomby. Ničeny byli židovské domy a obchody. Židé byli lynčováni na veřejnosti a někteří z nich byli zavražděni. Velmi brutální antisemitské nepokoje vypukly v Brně. Na těchto násilnostech se aktivně podíleli i Češi, kteří k tomu žádný rozkaz od Němců nedostali. V moravské metropoli dokonce nastala paradoxní situaci, kdy místní Němec přivedl na policejní oddělení zbitého Žida bez oblečení, které z něj násilníci strhali, a žádal přítomné strážce zákona o důrazný zásah proti antisemitským výtržníkům. Je však třeba uznat, že protektorátní úřady vydaly příkazy policii a četnictvu, aby proti těmto výtržnostem rázně zakročily a to se také stalo.

V Praze pak prováděli zástupci „árijských Čechů“ razie proti Židům na koupalištích a vyzývali je megafony, aby odešli. Mluvčí Národní árijské kulturní jednoty požadoval v červenci devětatřicátého roku na manifestaci v Pardubicích, aby byli z národního života vyloučeni a zcela eliminováni Židé a židozednáři. V Plzni česká policie nařídila označit všechny obchody židovských majitelů dvojjazyčným nápisem Židovský obchod. Árijská jednota v Praze chtěla to též. A dále v petici zaslané vedení města jej vyzývala, aby byli Židé nesměli cestovat veřejnou dopravou a měli zakázaný vstup do árijských restaurací, kaváren a veřejných lázní.

Existuje také dopis, který jistá česká žena poslala pražskému policejnímu ředitelství, že její židovská sousedka vychází na veřejnost bez označení Davidovou hvězdou na oblečení, což se nesmí. A také chodí do divadla a do kina, kde rovněž nemá co dělat. České policisty pak varovala, ať nezkoušejí její oznámení neřešit, protože dopis stejného znění poslala i na gestapo. Naštěstí to zřejmě dostal do rukou slušný český policista, který jej bez ohledu na výhrůžky založil ad acta.

Většina Čechů se na útisku Židů nepodílela

Pravdou však také je, že drtivá většina Čechů neměla antisemitským terorem nic společného. Jak uvedl historik Michal Frankl, který se židovskou problematikou dlouhodobě zabývá, nejvíc Čechů bylo lhostejných, čili Židům neubližovali, ale ani jim aktivně nepomáhali. Na jejich obranu je třeba říci, že ne každý má na to být hrdinou, a taková pomoc byla nacisti tvrdě trestána, mohl za ní být i trest smrti. Protižidovská opatření se snažil mírnit i předseda protektorátní vlády Alois Eliáš, který byl ve spojení s protinacistickým odbojem a londýnskou exilovou vládou, a později byl odsouzen k trestu smrti a popraven.

I v hlášení německých okupačních úřadů se objevily zprávy, že Češi z velké většiny antisemitská nařízení, nepodporují. Dokonce i některé české instituce se nepřímo postavily na stranu Židů. Tak například zástupci největší české tělovýchovné organizace Sokola odmítali poskytovat své prostory antisemitským křiklounům. V každém národě se najdou lidé dobří a zlí. A to se samozřejmě týká i antisemitismu. O postoji k Židům vypovídá i titul Spravedlivý mezi národy. Ten Stát Izrael uděluje lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války v období nacistického teroru riskovali svoje životy při záchraně Židů před holocaustem. Situace v Nizozemí a Belgii byla za německé okupace srovnatelná co se týče útisku Židů, s Protektorátem Čechy a Morava. Titul Spravedlivý mezi národy obdrželo k 1. lednu 2018 5569 Nizozemců, 1742 Belgičanů a 118 Čechů.

K T. G. Masarykovi mám mnohé výhrady, ale vážím si ho za to, že dokázal stát na straně pravdy, i když se to velké části jeho spoluobčanů nelíbilo. On v osmdesátých letech 19. století spolu s dalšími odborníky vystoupil s důkazy, že údajné staročeské literární památky - Rukopisy královédvorský a zelenohorský jsou ve skutečnosti novodobé padělky. Pořádně to se svými kolegy schytal, když například spisovatelka Eliška Krásnohorská poslala všechny pány vědátory, do horoucích pekel.

Ještě hůře to s Masarykem vypadalo v roce 1899 v rámci tzv. Hilsneriády, když téměř osamocený burcoval v české společnosti proti nechutné pověře, že Židé se dopouštějí na křesťanech rituálních vražd. Jednalo se o to, že v nedaleko Polné na Jihlavsku byla zavražděna mladá dívka Anežka Hrůzová, kterou někdo podřízl nožem, a z vraždy byl obviněn židovský mladík Leopold Hilsner, s velkou pravděpodobností neprávem. Následně se rozšířila fáma, že Anežka Hrůzová zemřela kvůli tomu, že Židé potřebují ke svým obřadům krev křesťanských panen. To je samozřejmě kolosální nesmysl. Masaryk dopadl hůře než za rukopisné aféry. Dostával anonymy s obrazy šibenic a nápisy typu „ty židáčku masaryčku zasloužíš si s Hilsnerem také šibeničku“ apod. Zfanatizovaný dav mu také vymlátil okna v bytě.

Masaryk to tehdy uvedl jasně. Nelze stavět na lžích, na tom se velikost národa nebuduje. Stejně tak je třeba si umět přiznat pravdu i v jiných selháních. Pravda totiž osvobozuje.

Prameny:

Wolf Gruner, Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava, nakladatelství Academia, Praha 2019

Michael Borovička, Kolaboranti, nakladatelství Paseka, Praha 2007

Lukas_Vasko.pdf (muni.cz)

Antisemitismus za druhé republiky | Holocaust

Protižidovská politika po zřízení Protektorátu Čechy a Morava | Holocaust

Odchody a návraty Židů — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spravedliv%C3%BD_mezi_n%C3%A1rody

 

 

 

Autor: Jan Ziegler | pátek 26.5.2023 13:22 | karma článku: 31,61 | přečteno: 2796x
  • Další články autora

Jan Ziegler

Československo se mělo v roce 1938 bránit německé agresi

Měli jsme tenkrát válčit či bylo správné ustoupit? Zastánci odporu argumentují zachováním si páteře, odpůrci nemožnosti účinné obrany. Je ovšem možné, že naše kapitulace zabránila ve svržení Hitlera.

23.4.2024 v 12:42 | Karma: 16,73 | Přečteno: 457x | Diskuse| Společnost

Jan Ziegler

Je povinností Čechů přijít v případě ruské agrese Pobaltí na pomoc

Už jen z toho důvodu, že nás k tomu zavazují spojenecké smlouvy v rámci NATO. Putin si počíná v Pobaltí stejně jako kdysi Hitler v Československu. Rovnítkem je zneužívání národnostních menšin.

22.4.2024 v 12:20 | Karma: 24,21 | Přečteno: 876x | Diskuse| Společnost

Jan Ziegler

Beneš zradil a podpořil „chcimíry“, když navrhl odstoupení čs. území Německu

Technicky vzato, velezrada jako vyšitá. Prezident republiky vyslal už v polovině září 1938 svého emisara do Paříže s nabídkou předání asi 6000 km2 čs. pohraničí. Stalo se tak bez souhlasu vlády a parlamentu.

19.4.2024 v 12:30 | Karma: 16,80 | Přečteno: 744x | Diskuse| Společnost

Jan Ziegler

Ruský sport je jedna velká špína, kriminálníci, doping a podvody

V ruských sportovních soutěžích nyní startují delikventi, kteří utekli ze svých zemí před zákonem a vězením. A ani nepřekvapuje, že Rusové měli uplácet bývalého šéfa biatlonu, který jim za to kryl doping.

18.4.2024 v 11:14 | Karma: 21,38 | Přečteno: 646x | Diskuse| Sport

Jan Ziegler

Soudružko Konečná, za komunistů bylo cestování šíleně drahé a obtížné

Šéfka KSČM v zoufalství hází opravdové „perly“, které jsou k smíchu a pláči zároveň. Tak nedávno politovala na sociální síti X mladé, že sice mohou cestovat, ale jen když na to mají.

17.4.2024 v 12:15 | Karma: 30,46 | Přečteno: 1185x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl

22. dubna 2024,  aktualizováno  14:47

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a...

Moderní lichváři připravují o bydlení dlužníky i jejich příbuzné. Trik je snadný

18. dubna 2024

Premium Potřebujete rychle peníze, pár set tisíc korun a ta nabídka zní lákavě: do 24 hodin máte peníze na...

Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování

21. dubna 2024  16:37

Mnoho žen si po úterním fotbalovém utkání mezi PSG a Barcelonou postěžovalo na obtěžování ze strany...

Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci

22. dubna 2024  10:27

Otřesný případ odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Při jedné z kontrol...

Prezident Petr Pavel se zranil v obličeji při střelbě ve zbrojovce

19. dubna 2024  15:44

Prezident Petr Pavel se při střelbě na střelnici v uherskobrodské České zbrojovce, kam zavítal...

Spolužáka kopali i bili pěstmi, za surové napadení dostali mladiství podmínku

24. dubna 2024  13:34

Okresní soud v Děčíně rozhodl o podmíněných trestech pro dva mladistvé, kteří loni v září brutálně...

VIDEO: Londýnem běhali splašení královští koně. Vráželi do aut, pět lidí zranili

24. dubna 2024  13:32

Centrem Londýna pobíhalo ve středu pět splašených koní královské kavalerie. Způsobili velký chaos v...

Noci zůstávají mrazivé. Ze čtvrtka na pátek spadne teplota pod nulu na celém území

24. dubna 2024  11:05,  aktualizováno  13:27

Teploty v Česku v nadcházejících dnech opět klesnou k nule a zejména v noci a ráno může i mrznout....

Bezvýhradně plnily jeho instrukce, uvedl znalec o ženách, které zabily vůdce sekty

24. dubna 2024  13:23

Zubařka, která společně s tělocvikářkou v důchodu Irenou Stejskalovou usmrtila vůdce kutnohorské...

Svatý grál na suchou kůží na nohou. Přečtěte si, co vám pomůže!
Svatý grál na suchou kůží na nohou. Přečtěte si, co vám pomůže!

30 uživatelů eMimina mělo možnost otestovat krém na nohy od Manufaktury z kolekce Louka. Pomohl vám na suchou a hrubou pokožku chodidel? Přečtěte...

  • Počet článků 3316
  • Celková karma 26,48
  • Průměrná čtenost 1810x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz