Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Uchvatitelé duhy

Přemýšlím o při pohledu na několik týdnů staré záběry z „pochodu hrdosti“ gayů a lesbiček o tom, proč se tak výrazným symbolem a odznakem těchto komunit stala duha. O něco dříve totiž byla základním symbolem hnutí Greenpeace, kteří prý byli inspirováni indiánskou legendou o „duhových válečnících“. Po tisíciletí (bez přehánění) však měla pro naši civilizaci zcela jiný význam. Jaký je tedy původní význam znamení duhy? Ten totiž zná dnes jen málokdo. Zkusme si ale různé využívání tohoto přírodního jevu jako symbolu přiblížit popořádku – počínaje těmi, kdo jej rádi používají dnes, až k jeho původnímu významu:

Duhová vlajka má prý být symbolem jednoty v rozmanitosti i hrdosti gay a lesbických společností. V roce 1978 poprvé zavlála v San Francisku u příležitosti Gay and Lesbian Freedom Day Parade (přehlídka dne gay a lesbické svobody). Vlajku navrhl umělec Gilbert Baker jako vyjádření potřeby symbolu, který by mohl být použit opakovaně každý rok. Vycházel prý z vlajky ras, o pěti pruzích a také ze symbolismu hnutí hippies a občanských skupin, bojujících za práva černochů. Duha také prý hraje roli v mnoha mytologických příbězích, spojených s pohlavím a sexualitou - ať už řeckých, indiánských, afrických a jiných. Duha na první vlajce hnutí se skládala z osmi pruhů a jednotlivé barvy prý mají symbolizovat: růžová - sex, červená – život, oranžová – zdraví, žlutá – slunce, zelená – příroda, tyrkysová – umění, modrá – harmonie, fialová - duševno

Musel jsem si tuto barevnou symboliku nechat několikrát projít hlavou, protože se mi skoro nechtělo věřít, že to je pravda – vždyť tyto barvy svou homosexuálům vlastně soustavně připomínají všechny jejich deficity a zoufalé potřeby. Ty „pochody hrdosti“ s těmi duhovými vlaječkami a ozdobami je tedy vlastně možno vnímat jako pochod deprivantů, kteří dávají takto najevo: podívejte se lidičky, vy, kteří jste normální, jací jsme my homosexuálvé chudáci. Vezměme to postupně:

Sex – neboli pohlavní styk: chudáci homosexuálové jej z principu své orientace (penis-penis/vagína-vagína) nemohou uskutečnit, jsou „odsouzeni“ jen k jakési zdraví škodlivé imitaci sexu.

Život – jejich orientace je odsuzuje k neplodnosti, nemají schopnost vytvořit skutečnou rodinu, jeich stáří je proto osamělé a velmi smutné – jsou podobni jalovému stromu, který sice bere ze země živiny, ale nikdy je nepromění v nějaké užitečné plody.

Slunce – na sluníčko mají rozhodně právo, vždyť Bůj jej stvořil, aby svítilo na všechny – dobré i zlé, přeneseně můžeme v této barvě vidět znamení toho, že Bůh miluje všechny lidi bez rozdílu (jinými slovy – miluje hříšníky, ale nemiluje hřích)*

Zdraví – jejich způsob života jim přináší vysoká zdravotní rizika, tj. velmi často (mnohonásobně více, než normální lidé) bývají postižení pohlavně přenosnými chorobami, právě v jejich komunitě bylo prvně v USA diagnostikováno AIDS, ale trpí i mnoha jinými nemocemi, které jsou důsledkem jejich vysoké promiskuity a nepřirozených praktik při vzájemném obcování.

Příroda – většina takto orientovaných lidí žije v městských aglomeracích, daleko od přírody, protože (především u gayů) vzhedem k své velmi vysoké promiskutě mají vysokou potřebu nových partnerů, které často hledají ve specializovaných podnicích, jež jsou jen ve velkoměstech. Často to bývají „metrosexuálové“. Na venkově, v malých městech se jistě cítí „odmítáni“ - žijí zde většinou konzervativní lidé s malých pochopením pro jejich sklony. A pokud se vyskytují podobné nepřirozené sklony u zvířat, i ona jsou odsouzena k vyhynutí.

Umění – někteří známí gayové se pohybují ve světě umění, ale není to žádné pravidlo. V tomto směru ale asi – jako v ojedinělém případě – nějaký velký deficit nemají oproti normálním lidem

Harmonie - Jestli jsou homosexuální vztahy vzorem harmonie (zvláště když tyto komunity mají často v oblibě okultizmus, orientální medicínu, jež tak zdůrazňuje nutnost vyváženosti „mužské a ženské“ složky bytí jang a jing, což soužití muže a muže resp. ženy a ženy neumožňuje), o tom se dá pochybovat.

Duševno - podle statistik je mezi homosexuály zvýšený výskyt psychických poruch, deviací, sebevražd, apod., než ve většinové populaci...

A jak to bylo s Greenpeace: Od počátku v roce 1970 byla legenda o bojovnících duhy významným podnětem pro ekology ve Spojených státech, a dodala jim ujištění, že jejich hnutí je naplněním indiánského proroctví. Zda proroctví pochází od osoby indiánského původu není vůbec dokázáno, ale moderním zdrojem tohoto mýtu je kniha indiánských legend z roku 1962 s názvem Warriors of the Rainbow. Brown, kterému je nalezení tohoto výroku indiánského původem kmene Hopi přičítáno, byl zakladatelem a majitelem vydavatelství jež tuto knihu vydalo... O rozšíření tohoto mýtu se pak nejvíce zasloužil jeden ze zakladatelů Greenpeace Hunter.

Na historicky první plavbě Greenpeace k ostrovu Amčitka v roce 1971 se prý stala podivuhodná příhoda. Bob Hunter, jeden z členů posádky, si s sebou vzal zmíněnou knihu mýtů a legend severoamerických Indiánů. Daroval mu ji jeden potulný výrobce citer se slovy: „Přečti si ji, změní celý tvůj život!“ Kniha obsahovala údajně dvě stě let staré proroctví jedné indiánské ženy jménem Ohnivé oči. V proroctví se praví, že nastane čas, kdy Země bude zpustošená a vykořistěná, kdy moře zčerná, ptáci začnou padat z nebe, potoky budou otrávené a ryby v nich vymřou. Avšak v poslední chvíli, kdy už se bude zdát, že celá příroda zahyne, Indián znovu získá svého ducha a naučí bílého muže ctít Zemi. Tehdy k ochraně přírody povstanou Indiáni spolu s bílými a budou známi jako Bojovníci duhy. Bob Hunter si proroctví přečetl a celý zaražený nechal knihu kolovat mezi ostatními. Starší členové posádky se k legendě vyjadřovali skepticky, ale všichni cítili, že se stalo něco závažného. Druhý den byl naplněn přímo magickou atmosférou. Několikrát se na obloze objevila duha, jež se zdála sestupovat přímo na loď. (podle webových stránek Greenpeace)

Organizace Greenpeace nepochybně zpočátku své existence sehrála velmi pozitivní úlohu v boji proti znečišťování životního prostředí a za změnu přístupu k šetrnějšímu využívání obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Během svého boje proti nadnárodním, globálním průmyslovým společnostem ovšem postupně paradoxně začala používat podobné prostředky, často manipulující veřejným míněním a ovlivňováním politiků, jako tyto korporace (např. lobying na vládní a nadvládní úrovni, nebo třeba u nás pochybné exhibice na komínech elektráren, či zasahování do politiky - demontrace proti záměru na výstavbu americké vojenské základny a systému protiraketové obrany v Brdedch). Zdá se mi, že této dnes již globální organizaci více záleží na svém zviditelnění v médiích, všelijakých provokacích a dělání „velkých gest“, než aby se soustředila na drobnou, neviditelnou, ale o to potřebnější každodenní práci na místní úrovni. Zcela se v mých očích diskreditovala podporou IPCC, což není nic jiného, než nátlakový nástroj v rukou světových průmyslových korporací, nekritickou propagací škodlivých „biopaliv“, fotovoltaické mafie a naopak odmítáním ekologické atomové energie. Z původní čisté vize neúplatných Bojovníků duhy se tak dnes stala mainstreamová součást establishmentu...

Jaké je ale to v úvodu zmíněné původní poselství znamení duhy? O jeho prastarém a dnes už, také vlivem výše zmíněných komunit a jejich nátlakových skupin, pozapomenutém významu znamení duhy, nás informuje Bible v 10. kapitole Genesis. Podle ní se duha poprvé zjevila na Zemi poté, co opadly vody po potopě světa a její zjevení bylo spojeno s Božím zaslíbením:

8Bůh řekl Noemu a jeho synům:

9„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem

10i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.

11Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“

12Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků:

13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,

15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.

16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“

17Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“

Tento atmosférický jev jako znamení potom mnohokrát v historii povzbudil lidi víry – ať už patřili k národu Staré smlouvy, nebo se připojili k Nové smlouvě. Nevzniklo tedy nějakou invencí lidí, či jejich rozhodnutím, je to čistě znamení Boží svrchované autority.

Autor: Martin Pinc | úterý 13.7.2010 21:15 | karma článku: 14,59 | přečteno: 1831x
  • Další články autora

Martin Pinc

Na hrabalovské téma

Níže uvedený text, který zde zřejmě poprvé a velmi opožděně publikuji u příležitosti stého výročí narození Bohumila Hrabala, je dílem mého slovutného tchána, středoškolského profesora českého jazyka a literatury, pana Miloše Hoznauera. Ve zkratce ukazuje klikatou cestu, po které putovala naše literatura v poválečné době.

27.3.2014 v 22:10 | Karma: 11,39 | Přečteno: 726x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Česká vláda a juvenilní justice

Naše masmédia se tak jako vždy i v nedávných dnech široce zajímala o mnohotvárný život v naší zemi - všechna významná média (televize, noviny, internetové portály) například výborně zpravodajsky pokryla masovou demonstraci (3 osob) proti presidentu Zemanovi v Ostrově v Karlovarském kraji. Proto není divu, že jim občas unikají tak nepodstatné otázky, jako je reálná hrozba likvidace rodin prostřednictvím všemocné "juvenilní justice". Naproti tomu na nedávném zasedání naší vlády byl s velkou pozorností projednáván dopis, zaslaný sdružením "Slovanská kulturní tradice" (podpořený dalšími organizacemi a jednotlivci) a z reakce vlády je zřejmé, že jí tato otázka a její dopady na naši společnost není lhostejná - viz přiložená odpověď.

16.1.2014 v 15:00 | Karma: 22,99 | Přečteno: 2123x | Diskuse| Ostatní

Martin Pinc

Otcové na odstřel?

Chování dětí a mladých lidí se v dnešní době vymyká tomu, co se dříve pokládalo za normální. Berou drogy, mají sklony k násilí, nedokážou navázat trvalé vztahy a v životě jim chybí perpektiva. Mezi odborníky se stále více prosazuje názor, že příčinou tohoto problému je do značné míry nepřítomnost otce v rodinách – ať už fyzická, nebo emocionální. Výchova dětí není jen úloha ženy, jak se to dnes často předkládá, a otec má v rodině mnohem vyšší poslání, než jen zabezpečovat příjmy a řešit technické problémy v domácnosti. Tak dlouho byla moderními „vychovateli“ propagována „bezkonfliktní výchova“, tak dlouho vykřikovali, že máme děti nechat, ať si dělají, co chtějí, že jejich neposlušnost je „žádoucí způsob, jak mohou nalézt sebe sama“, až jsou dnešní rodiče, a zvláště otcové bezmocní: Autorita se stala něčím zakázaným – otec má být kamarádem svých dětí, tím, který jim se podbízí, stal se „měkkým“ a beztvárným.

16.8.2013 v 14:30 | Karma: 36,78 | Přečteno: 5087x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Stereotypy, které se nezakládají na pravdě?

Podle sociologa Zdeňka Slobody ze společnosti Proud biologické rozdíly mezi mužem a ženou jsou irelevantní. Mužství a ženství jsou jen společenské konstrukty. Jinak si jeho výrok neumím vysvětlit. Muž a žena ovšem nejsou nějaké role, které dotyční „hrají“, jak se nám snaží vnutit lidé typu pana Slobody. Mají prý vědecký podklad: Ohánějí se totiž výzkumy sociologů, které prý ukázaly, že děti dvou matek či otců nemají s určením role svých rodičů problém. Otázka stejného pohlaví prý neexistuje, vše je jen věc dohody kdo nakoupí, vypere, uvaří, vyzvedne dítě ze školy či ho dovede do kroužku.

20.6.2013 v 20:20 | Karma: 36,55 | Přečteno: 3678x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Demonstrace v Paříži proti homo-sňatkům

Za okázalého nezájmu našich mainstreamových médií probíhají už několik měsíců ve Francii protestní demonstrace proti homo-sňatkům a adopci dětí homosexuály. Pokud se nějaká informace vypíchne, pak je to sdělení, že prý „tvrdé jádro demonstrantů“ tvoří ultrakonzervativní „homofóbové“, kteří prý měli hodinu po skončení demonstrace zaútočit na sídlo socialistické strany a skandovali výzvy za odstoupení prezidenta Hollanda.

28.5.2013 v 13:00 | Karma: 41,16 | Přečteno: 4247x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Střelba na fakultě: Vysvětlujeme chyby policie v souvislostech

21. června 2024

Premium Policie otočila. A poprvé přiznala, že ne vše, co předcházelo střelbě na Filozofické fakultě...

Čína má zálusk na ruskou řeku. Putin jí však při návštěvě KLDR vytvořil překážku

21. června 2024

Premium Nový projekt silničního mostu mezi Severní Koreou a Ruskem přes řeku Tuman představuje omezení pro...

Policie o střelci na FF UK: Otce zavraždil kvůli obecné zášti. Nechybili jsme

20. června 2024  17:31,  aktualizováno  22:41

Pachatel střelby na fakultě neměl konflikt se svým otcem před tím, než ho zavraždil. Motivem byla...

Slovenští poslanci schválili přeměnu RTVS v STVR. Zbývá jen Pellegrini

20. června 2024  21:10,  aktualizováno  22:13

Slovenská sněmovna ve čtvrtek večer hlasy vládních poslanců schválila nový zákon o veřejnoprávní...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 257
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2304x
Moje krédo je podle NZ, listu Filipským 3,14: "Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši."