Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Duel Kateřiny Janouchové ve Švédské veřejnoprávní televizi SVT – obraz korektnosti (?)

Poslední měsíc rozbouřilo švédské veřejné mínění poslední několik událostí: rozhovor K. Janouchové v televizi DVTV, veřejné prohlášení švédského policisty P. Springare a výrok D. Trumpa k situaci ve Švédsku.
Kateřina II

Tyto události s největší pravděpodobností rozhýbaly švédské veřejné mínění natolik, že se zdá, že ve Švédsku se v této otázce „překročil Rubicon“.  Hranice únosnosti byla dosažena. Padají bederní zástěrky státní moci, které chabě zastíraly skutečnost množstvím eufemismů, překrucováním, polopravd a upravováním skutečnosti ze strany vládního a mediálního establishmentu.

Kateřina Janouchová byla za svoje kritické vyjádření v DVTV o důsledcích nezvládnuté imigrace obviňována z nepravdy, vyrojily se články a pořady, které měly dokázat lživost jejího tvrzení. Některé knižní obchody dokonce stáhly její knihy z pultu s odvoláním na řadu negativních reakcí vůči její osobě.

Na policistu Petera Springare bylo podané trestní oznámení z podněcování nenávisti proti skupině obyvatel, ale naštěstí státní zástupce neshledal na výroku policisty nic závadného. V těchto dnech bylo proti němu vzneseno nové podezření, tentokrát z nedovoleného vstupu do policejních registrů, ke kterým údajně neměl mít přístup. Oznámení řeší „zvláštní státní zastoupení“, cosi jako GIBS. Peter Springare k tomu říká, že prostě „budou hrabat tak dlouho, až na něj něco najdou“.

Je třeba připomenout, že u kolébky onoho nepodařeného multikulturalismu stál Olof Palme, tedy švédská sociální demokracie, která za přispění ostatních politických stran prosazováním svých socioinženýrských vizí o soužití různých kultur, přikrýváním a zametáním faktických problémů vyplývajících se střetu nekompatibilních kultur a civilizačních návyků masou přistěhovalců, připravila švédskému národu kruté procitnutí do nechtěné reality.

Do debaty, která kolem rozhovoru K. Janouchové, prohlášením P. Springera a výroku D. Trumpa se vložili mnozí švédští politici na vládní úrovni unisono s tím, že Švédsku žádná krize nehrozí, že Švédsko prosperuje.

23. února proběhl ve švédské veřejnoprávní televizi. SVT, debatní duel mezi Kateřinou Janouchovou a Andersem Lindbergem, redaktorem sociálně demokratického časopisu Aftonbladet. Politická korektnost v přímém přenosu.

První otázka moderátorky směrem A. Lindberqerovi zněla: „Co si myslíš o obrazu, který se nyní rozšiřuje v mezinárodních médiích o Švédsku, který se mj. týká mj. vyjádření D. Trumpa?“

AL: „Ten ukazuje, jsou základem této propagandy v těch prohlášeních jsou pravicová populistická propaganda a pravicové populistické mýty a ty nejsou nijak pravdivější, když to hlásá Donald Trump nebo Vladimír Putin, který se o tom v týdnu zmínil, nebo když ruská propaganda tvrdí to samé.

Tento obraz Švédska, který se pokouší představit, (Trump), má politický důvod. Chce vykreslit Švédsko tak, aby se mohlo použít jako vnitropolitický klacek v USA a ukázat, že takhle špatně to dopadá, kdyby se povolil muslimům vstup do USA.

Ty obrazy nejsou pravdivé, to nejsou jen chybná fakta, žádný teroristický útok se tu nestal, což vlastně byl základ celé té historie. Toto je dezinformace. Ale to se vplétá do švédské pravicové populistické debaty a k tomu musíme zaujmout stanovisko“.

Dotaz moderátorky na Kateřinu Janouchovou: „Kateřino, ty si myslíš opak, že? Ty vítáš, že Trump vyzdvihl tento obraz?

Kateřina Janouchová: „Je zajímavé sledovat, jak Anders přímo v televizi lže a říká, že to je desinformace. To je ale faktický obraz, který ukazuje, jak to dnes ve Švédsku vypadá, i když je přehnaný, tak je obecně pravdivý. Švédsko se potýká s velkými problémy, a tomto jsem se zmiňovala, tak to vidím já a mnoho dalších lidí, kteří se s tím obrazem, který tady AL a média, které reprezentuje, neztotožňují. A tak roste nespokojenost vůči vám… Žijete vůbec v realitě? My ano, naše děti chodí do školy, moje dcera chodí do školy a tyhle události v Rinkeby vidí na internetu, tyhle hrozné věci, a pak čtou ve vašich novinách, že to tak není!? Žijete vůbec v realitě? Vy žijete v profiltrované bublině. Střední třída sedí, všude klid, žádné auto nehoří. Tvoje auto shořelo, Anders? Ne. Jak můžeš tohle psát? Můžeš sám sobě pohlédnout do očí?“

AL: „Třebaže SVT ukazuje, že je klid a že to je desinformace, ale Kateřina se ozve, že to tak není, běží na to sítích, a najednou je tady zase Kateřina a tvrdí, že je to jinak. A toto je problém. Podívejte se na skutečnost, na hospodářský růst, rovnoprávnost, na inovaci, na vytvoření více pracovních míst, a vidíte, že to vypadá se Švédskem velice dobře. Naproti tomu tenhle ponurý obraz o Švédsku, který se rozšiřuje, ten šíří z politických důvodů, to je součást zadání těch lidí a já věřím tomu, že to, co dneska vidíme, je druh pravicové populistické vlny, kde Trumpova desinformace souvisí s domácími pravičáky a s ruskou desinformací. Všude se s touto desinformací potýkáme z toho důvodu jako v případě Trumpovo zvolení, kdy se prolhal volební kampaní, a tak si švédští pravicový extrémisté myslí, že by pomocí tohoto ponurého obrazu ty volby mohli také vyhrát.“

Moderátorka se vmísí: „Donaldu Trumpovi se prokázalo mnoho lží a nepravdivých informací od té doby, co se ujal úřadu. To není nic, co jsme si my tady vymysleli, to je šetření mediální skupiny Washington Post.“

KJ: „Washintgon Post, to je stejný výměšek jako Aftonbladet. Já tomu, co tady říkáte, nevěřím.“

M: „Ty nevěříš tomu, co WP píše?“

KJ: „Ne, já nevěřím Washington Post, to opravdu ne.“

KJ: „Říkáš, že DT vyhrál volby na lžích, ale není to náhodou tak, že vyhrál volby proto, že to tak ve skutečnosti je, že je to problém a že lidé to cítí a jsou tím znepokojení?“  A dává příklad z Rinkeby, kde se majitelé obchodů musí podřizovat gangům, jinak jim rozbijí obchod.

M. „Myslíš si tedy, že on nelže?

KJ: „Je hodně dobrého ve Švédsku, jako je hodně dobrého v USA, ale on je překvapen tím, co se ve Švédsku děje, protože Švédsko bylo jakýmsi vzorem, spadlo však velice rychle, máme problém s přistěhovaleckou zločinností.“

M: „Takže ty si myslíš, že Donald Trump nelže?“.

KJ: „Ne, to si nemyslím, i když to v něčem může připadat, ale ten celkový obraz je pravdivý.“

AL: „On tvrdí, že se tu stal teroristický útok.“

KJ: „Ne, to on netvrdí. To jste vy žurnalisté, co to tvrdí.“

AL: „Ale ano, on to tvrdí a dává to souvislosti s tím, co se stalo v Nice, v Paříži, v Německu atd., a celá sociální síť se tomu směje. Celý svět se Trumpovi směje. Najednou se něco stalo to v Rinkeby.  To je problém, ale zamíchalo se to najednou do celé té lživé historky, kterou Trump uvedl. Já říkám, že pokud tyto lži zakomponujeme jako součást toho problému, tak najednou budeme mít velký problém to řešit.“

M ke KJ: „Ty jsi udělala rozhovor v české televizi a tvůj prezentovaný obraz Švédska byl velmi temný.  Byla jsi za to velice kritizovaná.“

KJ: „Já jsem neříkala, že to je zásluhou přistěhovalectví. To zdůrazňuji, aby se tu zase nevytvořil nějaký zpravodajský fejk, ale že příčinou je nepodařená imigrační politika a nezodpovědnost politiků v tomto směru.“

M: „Ne, nechceme vytvářet nějaký zpravodajský fejk, ale ty tvrdíš, že mnoho Švédů se učí střílet a že se bojí.“

KJ: „To souhlasí.“

M: „Policie naproti tomu tvrdí, že mají méně žádostí o zbrojní pas.“

KJ: „Ano, protože získat pas trvá hodně dlouho, a naopak policie tvrdí, že se zvyšuje zájem o automatické zbraně. Kde ty informace berete? Ty to otáčíš!“

M:  „SVT co se dotazovala na policii.“

KJ: „Já jsem mluvila se střeleckými kluby, policií a lidmi kolem sebe. Vaše informace nesouhlasí.“

M: „V rozhovoru jsi uváděla, že hodně Švédů opouští zemi, že jich je na 150 000.“

 KJ: „Ano, do VB a USA, ale já neřekla během jednoho roku, to není pravda, ale v delším časovém úseku a mnoho další se ke stěhování chystá.“

M: „Ale ty čísla 150000, odkud jsou?“

KJ: „Ty jsou z Dagens Nyheter, zhruba 50000 ročně, takže za tři roky…“

M: „Na základě toho, jaká je ve Švédsku situace?“

KJ: „Uvádí různé důvody.“

Moderátorka se pokouší Kateřinu Janouchovou chytit na čísle a důvodu emigrace. Kateřina Janouchová konstatuje, že Švédi si hledají bydlení mimo Švédsko, hodně o tom mluví. „Já nejsem žádný politik“, říká, „ale privátní osoba, která je znepokojená vývojem, všedním dnem a budoucností mých dětí.“ Tak to vidí ona. Je také novinářskou a fakta si nasbírá. Ten názor, který přednesla v české DVTV je její názor na věc a za tím si stojí.

Moderátorka říká, že když Kateřina Janouch prezentovala tento obraz Švédska v médiích, tak to vzbudilo velký ohlas, a ta fakta se probírala, že dokonce ministerský předseda pocítil nutnost se k tomu vyjádřit a řekl, že ten obraz je chybný. Moderátorka konstatuje dále, že Kateřina není v politické pozici, je privátní osoba a s ohledem na rozbouřené debatní klima, se ptá, jestli by se Kateřině neměl dát prostor, aby se vyslovila, řekla co si myslí?

AL: „Každý má právo na svůj názor, ale jiné je posouzení faktů. Tady vidíme, co řekl DT, co řekla Kateřina v rozhovoru a jiné nepřesnosti a co SVT prokázala jako chybné.“

KJ: „Ne, tak to není

AL: „Kateřina tím že říká, že SVT neosvětluje fakta, že Washington Post také ne, že ani velké redakce ne, tak se vlastně se nevytváří normální realita, která je základem k diskuzi, že vlastně tím se debata dostala mimo normální diskuzi. To potom můžeme říkat cokoliv. Donald Trump udělal přesně to, co ty, Kateřino, on si vymyslel vlastní fakta, … vymyslel teroristický útok, kolik osob mělo zahynout…“

Kateřina debatní stranu několikrát přeruší s tím, že neříká fakta, že lže, že v televizi nestydatě lže…

AL: „Donald Trump si vymýšlí a svádí vše na média, že lžou. Je přesně to samé, co dělá pravicové extrémistické hnutí, když tvrdí, že média lžou a sami přichází s vlastní představou skutečnosti. A člověk si musí klást otázku, proč to dělají. A to dělají proto, že to mají na pořadu dne, že to je jejich cíl.“

Moderátorka konstatuje, že Aftonbladet nyní začíná se sérií článků, které ukazují situaci v okrajových čtvrtích obydlených většinou přistěhovalci a že se jedná o drogy a násilí, že je to hrozný obraz.

AL: „No to je zajímavé. Na jednu stranu říkají, že popíráme skutečnost a na druhou stranu se setkáváme s kritikou, že se to uveřejňuje. Musíme mluvit o věcech jak jsou. Nikdo nezíská nic na tom, když bude přehánět. Já si myslím, že za to může zvětšující se společenský rozdíl mezi přistěhovaleckou komunitou a většinovou společností. Že se jedná o málo práce, vyčlenění, nejasnou budoucnost, nedostatek bytů atp., ale to je na politicích, aby to řešili.“

KJ: „Tady se jedná o účelovou alianci mezi médiemi a politiky, kteří se spolu pokouší držet občany stranou těchto problémů. Mne znepokojuje to, že ve Švédsku se vytváří, vyrůstají, dvě paralelní společnosti, kde se lidé necítí dobře. Bereme příliš mnoho uprchlíků, nemáme možnost se starat o všechny, nemůžeme jim nabídnout vyvíjet se, pak je jasné, že se vytváří segregace. Zvláště ohrožené jsou ženy, a to mne velice znepokojuje. Akceptujeme násilí ze cti, násilí na ženách, sňatky s dětmi. Feministická vláda nedělá vůbec nic. Nepracuje jak má.“

AL: „To, co vytváří tento obraz Švédska, tuto alternativní skutečnost, je nenávistná kampaň na sociálních sítích. Jsou to stejní lidé, mála skupina lidí, co má za úkol vytvářet obraz země, která se rozpadá. Jedná se o pravicové populistický svět, který má vždy za pět dvanáct.“

K: „Já si prostě myslím, že vláda musí odstoupit, protože je skandální, co se teď děje ve Švédsku, tvoje kecy o pravicovém populismus jsou zcela nezajímavé. Máme problém v této zemi a jsme to my co ho musíme řešit.“

***

Klišé ze strany mainstreamu je stejné: všechno je v pořádku, máme se dobře, všechno funguje a ti, co říkají opak jsou pravicoví populisté, to v lepším případě, v tom horším případě rasisté a fašisté.

Problém prostě neexistuje, protože o něm establishment nemluví a ti, kteří s tím vyjdou na světlo Boží, ti přehání. Když problémy jsou, tak jsou jen přechodné a musí SE řešit a receptem je více diskuzí s „lidmi“, více bytů, více práce, ale kdo tyto předepsané medikamenty z receptů zaplatí, to se samozřejmě nikdo nedozví. A ani za desítky let nejsou vidět výsledky.

Docent a lektor globálních studií v Göteborské univerzitě Jens Stilhof Sörensen říká: „Filosofie, že se státní úřady dají řídit jako firma, kde se od zaměstnanců očekává absolutní loajalita, se natolik vpila do společnosti, že bývalá i nynější vláda řídí Švédsko jako obchodní značku.“ Říká, že to je „vysvětlení toho, že mj. nynější i bývalý předseda vlády se kriticky veřejně vyjadřují o privátních osobách, jako Kateřina Janouchová a Peter Springare, kteří kritizují švédskou přistěhovaleckou a integrační politiku, místo toho, aby to chápali jako rozumnou kritiku dění ve společnosti.“

 Nazývá to „novou politickou kulturou, kde vytvořený obraz, presentace, je důležitější než realita, skutečný obsah.“ A jmenuje francouzského sociologa Jean Baudrillarda, který v r. 1981 popsal, jak naše společnost nahrazuje skutečnost simulací a mediálně konstruovaným obrazem.

Jiný dominující společenský trend současnosti je pojetí neoliberalismu, kde myšlenka trhu a svobodné konkurence stojí modelem pro všechny sociální vztahy ve společnosti. Ve státním veřejném sektoru znamenala tato implikovaná ideologie, kdy státní instituce se mají podobat podniku, hlubokou změnu.

Ve starém klasickém modelu byli státní úředníci v prvé řadě strážci demokracie. Oni sloužili společnosti. Ale nyní se od nich očekává loajalita vůči úřadu, šéfu a hodnotám úřadu.“

 A s ironií pokračuje: „Ve Švédsku, jako obchodní značce, je obraz a slovo důležitější než obsah. Máme feministickou zahraniční politiku, jsme nejlepší na světě, co se morálního hodnocení týče, od humanitárního přijímání uprchlíků až k multikulturnímu chápaní, a jsme v zásadě nejhodnější národ na světě. A ti, co se chovají jinak a nás kritizují, např. Dánové, jsou netolerantní a rasisté“.

Závěrem cituje slova klasického liberálního filosofa Johna Stuarta Milleho: „Pokud se člověk dobrovolně přizpůsobuje okolnímu nátlaku na jednotný vzor, není sám svobodný.“

***

To, co se děje ve Švédsku i jinde v Evropě, se může dít i u nás, pokud si zavčasu neuvědomíme, jak nebezpečné je podléhat politické korektnosti a nedbat na realitu.

Z toho důvodu je nutné veřejně deklarovat podporu lidem jako je Kateřina Janouchová, Peter Springare a dalším, kteří se nebojí věci pojmenovat. Proto se i já zúčastním páteční demonstrace v Praze, kterou na podporu Petera Springare pořádá web policisté.cz.

Zdroje: https://youtu.be/-ZDDLPgn4Sc

Jens Stilhof Sörensen: https://www.svd.se/skadligt-att-sverige-drivs-som-ett-varumarke

 

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Otto Černý | pátek 3.3.2017 10:50 | karma článku: 41,69 | přečteno: 3810x
  • Další články autora

Otto Černý

Odkaz Stiega Larssona – Po stopách vraždy O. Palmeho

Před týdnem proběhl v knižním obchodě Dobrovský křest knihy Jana Stocklassy: „Odkaz Stiega Larssona – Po stopách vraždy Olofa Palmeho.

14.3.2019 v 13:27 | Karma: 12,53 | Přečteno: 368x | Diskuse| Politika

Otto Černý

Stát, kam Jezinky své prstíčky už strčily.

Předvolební debata s tématem uprchlických kvót neušetřila ani pohádkové bytosti se svými pověstnými prstíčky. Kam je jednou strčí ...

24.1.2018 v 16:03 | Karma: 34,77 | Přečteno: 1404x | Diskuse| Politika

Otto Černý

Kdepak přistěhovalci, národe švédský, vy sami.

Švédskem otřásá skandál. Úspěšný a oblíbený programový ředitel švédského kanálu TV 4 byl svými kolegyněmi nařčený ze sexismu, rasismu, homofobie a sexuálních obtěžování.

23.10.2017 v 21:17 | Karma: 44,12 | Přečteno: 4574x | Diskuse| Politika

Otto Černý

Poslední předvolební...

„Většina konfliktů, jež svět zažil v minulých deseti letech, nebyla vyvolána ambicemi panovníků ani spiknutími ministrů, nýbrž vášnivou agitací veřejného mínění, jež prostřednictvím tisku a parlamentů uchvátilo výkonnou moc."

20.10.2017 v 8:32 | Karma: 14,14 | Přečteno: 435x | Diskuse| Politika

Otto Černý

Jedenadvacátý ....

Srpen, samozřejmě, a čtyřicátý devátý v řadě. Žádné kulaté výročí, ale některé přispěvovatele neodolatelně přitahuje proto, aby si při té příležitosti přihřáli protiruský guláš.

21.8.2017 v 14:01 | Karma: 21,64 | Přečteno: 567x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

Drahé a rezavé, řeší Ukrajinci zbraně z Česka. Ani nezaplatili, brání se firma

18. května 2024  12:02

Premium České zbrojařské firmy patří dlouhou dobu mezi klíčové dodavatele pro ukrajinskou armádu i tamní...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Putinova časovaná bomba. Kadyrov umírá, rozjíždí se krvavý boj o trůny

17. května 2024  14:16

Premium Ramzan Kadyrov ještě dýchá, v Čečensku se však už začíná hledat jeho nástupce. Naznačují to i...

Přežil jsem rakovinu, jsem spokojený, říká Kajínek. A trvá na obnově procesu

23. května 2024

Premium Nejznámějšímu českému vězni Jiřímu Kajínkovi dnes vyprší sedmiletá podmínka, kterou dostal spolu s...

Blackface! Ne, jen mast na uhry. Škola v Kalifornii vyhodila žáky, teď jim zaplatí

23. května 2024

Premium Mlýn války proti „systémovému rasismu“ a cynismus školy semlel i studenty, kteří se v roce 2014...

Překvapivé oznámení. Volby budou už 4. července, oznámil britský premiér

22. května 2024  19:05,  aktualizováno  20:58

Britský premiér Rishi Sunak oznámil, že parlamentní volby v ostrovní zemi se uskuteční už 4....

Loď při smrtelné srážce na Dunaji řídil Čech. Soud mu zakázal opustit bydliště

22. května 2024  20:13,  aktualizováno  20:32

Kapitán výletní lodi, která v sobotu na Dunaji narazila do motorového člunu, je podle MTI Čech...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 37
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1708x
zastánce tradičních hodnot, které se přirozeně utvářely s vývinem společnosti a na nichž stojí základy naší evropské civilizace, aktivní odpůrce sovětské invaze, pol. vězeň, signatář CH77, emigrant ve Švédsku, redaktor Severských Listů, nyní v ČR. Zastánce de Gaullových ideí Evropy od Lisabonu až po Vladivostok.

Aktivní člen Trikolora hnutí občanů-

"Co je možné se udělalo, co je nemožné, se udělá!"

Seznam rubrik