Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Zprovozněn největší mořský větrný park

Tento týden byl v Německu oficiálně zprovozněn aktuálně největší mořský větrný park na světě BARD Offshore 1 o výkonu 400 MW.

Z pohledu Jihočecha znajícího vodní živel především v rozměru a klimatických podmínkách rybníka Bezdrev se rozhodně jedná o velmi zajímavé technické dílo, které stojí za čas věnovaný vyhledávání podrobnějších informací. Pro technicky orientované čtenáře zajímající se o elektroenergetiku níže prezentuji základní technické údaje.Pro ekonomicky zaměřené čtenáře již v úvodu konstatuji, že ekonomické aspekty projektu nejsou předmětem tohoto článku. Nicméně v informačním servisu německých médií k zprovoznění parku bylo možno zaznamenat stručné sdělení agentury dpa o vzrůstu investičních nákladů výrazně nad 2 miliardy eur s navazující poznámkou o významném překročení původně plánovaných nákladů (v podkladech z období plánování projektu byla uváděna suma 1,5 miliardy eur). Takže z tohoto pohledu se nejedná o žádnou výjimku mezi velkými energetickými či průmyslovými projekty. Nyní se však vraťme zpět k technice.Park BARD Offshore 1 sestává z 80 větrných turbín o výkonu 5 MW, tj. celkový elektrický výkon výrobny činí 400 MW. Výstavba parku byla povolena Spolkovým úřadem pro námořní dopravu a hydrografii již v dubnu 2007 a první jednotky začaly dodávat elektřinu v prosinci 2010. Park je lokalizován v Severním moři, v tzv. výlučné ekonomické zóně NSR, definované v souladu s mezinárodním právem pásmem 200 námořních mil (cca 370 km). Konkrétně se nachází přibližně 100 km severozápadně od ostrova Borkum. Rozkládá se na ploše 59 km2, hloubka moře v lokalitě se pohybuje okolo 40 metrů. Předpokládaná roční výroba je vyčíslena na 1,6 miliardy kWh (1,6 TWh), což by odpovídalo opravdu vynikajícímu koeficientu ročního využití instalovaného výkonu 46%.

Větrné elektrárny BARD 5.0 v parku BARD Offshore 1Pro představu čtenářů o grandiózním měřítku: rotorová hlava se nachází ve výšce 90 metrů nad hladinou moře, průměr rotoru činí 122 m, délka listu rotoru 60 m, váha 28 tun, výška nosné konstrukce nad hladinou moře 21 m, délka tubusu 63 m, průměr tubusu v dolní/horní části 6,5/5,5 m. Další údaje jsou uvedeny ve fotogalerii jednotlivých konstrukčních dílů na konci článku. Data/foto: BARD-Gruppe

Projekt BARD Offshore 1 souhrnně představuje 120 000 tun oceli, které bylo nutno smontovat na lokalitě, a to mnohdy v drsných klimatických podmínkách Severního moře. Výstavba finišovala v letošním roce, když od ledna do konce července bylo instalováno 40 větrných turbín, což si vyžadovalo nasazení až 4 montážních lodí, 12 specializovaných pomocných plavidel, hotelové lodi Regina Baltica a průběžnou přítomnost až 400 pracovníků na „staveništi“.

Montážní loď Wind Lift 1 v přístavu EmdenVybrané parametry: délka 115m, šířka 45 m, ponor 3,9 m, hrubá tonáž 7 962 GT, čistá tonáž 2 388 NT (data BARD-Gruppe)Foto: Wikipedia (DE)Čtenáře s povědomím o elektrotechnice bude zřejmě zajímat technické řešení elektráren a vyvedení výkonu 400 MW z mořského větrného parku. Podle veřejně dostupných informací jsou výrobní jednotky osazeny asynchronními generátory s napájeným rotorem (double fed induction generator). Jednotky v počtu až 8 kusů jsou zapojeny do sekcí (cluster). Z jednotlivých sekcí je vedeno trofjázové střídavé napětí 33 kV AC podmořským kabelem na transformátorovou plošinu „BARD 1. Transformátorová plošina slouží jako přívodní bod jednotlivých sekcí a k transformaci na napětí 155 kV AC.

Transformátorová plošina BARD 1Vybrané parametry: rozměry: 42 x 42 x 15 m, hmotnost 3 400 t, výrobce: loděnice Klaipeda (Litva), elektrická část Siemens AGData/foto: BARD-GruppeZ transformátorové plošiny „BARD 1“ je vedeno trofjázové střídavé napětí 155 kV AC podmořským kabelem na plošinu elektrických měničů „BorWin alpha“ vzdálenou přibližně 1,5 km. Zde je napětí usměrněno a vyvedeno na hladině 150 kV DC vysokonapěťovým podmořským kabelem BorWin1 (ABB) do rozvodny Diele síťového operátora Tennet. Celková délka přenosové trasy činí 200 kilometrů, přičemž 125 km je vedeno podmořským kabelem a 75 km na pobřeží podzemním kabelem. Koncovým prvkem systému vyvedení výkonu elektrárny BARD Offshore 1 je měnírna 150 kV DC – 380 kV AC v rozvodně Diele, která je připojovacím bodem do německé přenosové soustavy 380 kV AC.

Plošina elektrických měničů BorWin alphaVybrané parametry: délka 52 m, šířka 35 m, výška 21 m, hmotnost plošiny 3200 tun, hmotnost nosné konstrukce 1800 tunVýrobce plošiny: loděnice Vlissingen (Holandsko), elektrická část (ABB)Foto: Tennet

Výše prezentované koncepční technické řešení vyvedení výkonu z větrných parků v Severním moři s dálkovým přenosem kabely HVDC představuje momentální technicko-ekonomické optimum a bude aplikováno i pro další aktuálně budované popř. plánované větrné parky v Severním moři.

Základní technická koncepce vyvedení výkonu z německých mořských větrných parků v Severním mořiZdroj: Wikipedia (DE)V souladu s politikou rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie plánuje Německo další rozsáhlou výstavbu mořských parků v pobřežních vodách, jejichž výkon by se měl v následujících desetiletích rychle zvyšovat. Aktuální koncepce Spolkové vlády předpokládá navýšení instalovaného výkonu až na 25 000 MW do roku 2030. Pro bližší představu: v roce 2012 překročil výkon pevninských (onshore) parků 31 000 MW a výkon mořských (offshore) parků dosáhl 280 MW. Aktuálně je v Severním moři budováno 7 parků o celkovém výkonu 1860 MW.

Mořské větrné parky s uděleným povolením výstavby a připojovacími body v Dolním Sasku. Souhrnně představují 1073 větrných turbín o celkovém výkonu cca 6000 MW, které jsou soustředěny do níže uvedených 17 parků:1          alpha ventus2          Borkum Riffgrund3          Borkum Riffgrund West4          Delta Nordsee I5          Global Tech I6          Hochsee Windpark Nordsee7          Godewind I8          Bard Offshore I9          Hochsee Windpark He Dreiht10        Borkum Riffgat11        Borkum West II12        Nordergründe13        Godewind II14        Veja Mate15        Delta Nordsee II16        MEG Offshore I17        Deutsche BuchtZdroj: www.erneuerbare-energien-niedersachsen.de

Pro zájemce z řad čtenářů přikládám fotogalerii k projektu BARD Offshore 1, kterou jsem sestavil z dostupných internetových zdrojů.
Fotogalerie k článku

Letecký pohled na větrný park BARD Offshore 1, uprostřed transformátorová plošina BARD 1, vpravo plošina měničů BorWin alphaFoto: BARD-Gruppe

Větrná elektrárna BARD 5.0 ve srovnání se zásobovací lodíFoto: BARD-Gruppe

Větrný park BARD Offshore 1, v popředí transformátorová plošina BARD 1 se zásobovací lodíFoto: BARD-Gruppe

Větrné elektrárny BARD 5.0 v parku BARD Offshore 1Foto: BARD-Gruppe

Dělníci výrobního závodu Cuxhaven Steel Construction, v pozadí nosné konstrukce typu BARD-Tripile pro větrné elektrárny BARD 5.0Vybrané parametry: celkové rozpětí konstrukce 26 m, výška k montážní přírubě 25 m, hmotnost 490 tunFoto: BARD-Gruppe

Rám pro upevnění stroje v gondole jednotky BARD 5.0Vybrané parametry: průměr 6 m, hmotnost 70 tunFoto: BARD-Gruppe

Gondoly jednotky BARD 5.0Vybrané parametry: délka 14 m, šířka 8,5 m, výška 8 m, hmotnost 280 tunFoto: www.erneuerbareenergien.de

Listy rotoru větrné elektrárny BARD 5.0Vybrané parametry: délka 60 m, hmotnost 28 tunFoto: dpa/www.ndr.de

Vrcholná fáze výstavby větrné elektrárny na moři – montáž rotoru na gondolu pomocí hlavního jeřábu montážní loděFoto: BARD-Gruppe

Smontovaná jednotka BARD 5.0. Na střeše gondoly je umístěn držák snímačů pro meteorologickou stanici (viz rovněž následující foto)Foto: BARD-Gruppe

Pro lepší představu o měřítku předcházející fotografie: servisní technik kontroluje snímače meteorologické stanice na střeše gondoly jednotky BARD 5,0 necelých 100 m nad hladinou mořeFoto: BARD-Gruppe

Pracovníci jedné ze servisních skupin na pomocném plavidle, v pozadí hotelová loď REGINA BALTICAVybrané parametry hotelové lodi: 145m, šířka 25 m, ponor 5,5 m, nosnost 2 830 tdw, kapacita až 2 000 osob, 200 lůžekFoto: BARD-Gruppe(Psáno pro blog.iDNES)Petr Nejedlý

Autor: Petr Nejedlý | neděle 1.9.2013 11:09 | karma článku: 29,38 | přečteno: 3082x
  • Další články autora

Petr Nejedlý

Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 3)

Závěrečný díl miniseriálu o energetické transformaci z pohledu plnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, spolehlivosti dodávek energie a hospodárnosti.

21.5.2017 v 10:45 | Karma: 23,66 | Přečteno: 1444x | Diskuse| Věda

Petr Nejedlý

Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 2)

Pokračování miniseriálu o energetické transformaci z pohledu plnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, spolehlivosti dodávek energie a hospodárnosti.

14.5.2017 v 10:59 | Karma: 17,46 | Přečteno: 829x | Diskuse| Věda

Petr Nejedlý

Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 1)

Poradenská společnost McKinsey od září 2012 pravidelně zveřejňuje analýzu, která na základě hodnocení patnácti parametrů názorně dokladuje postup energetické transformace.

9.5.2017 v 14:56 | Karma: 22,87 | Přečteno: 1394x | Diskuse| Věda

Petr Nejedlý

Jižní Austrálie, kraj bez baseloadu a po sérii blackoutů

Jižní Austrálie měla být globálním příkladem náhrady uhelných elektráren pracujících v základním zatížení obnovitelnými zdroji. K prvnímu blackoutu došlo za necelých pět měsíců.

23.4.2017 v 13:24 | Karma: 31,45 | Přečteno: 1498x | Diskuse| Věda

Petr Nejedlý

O jednom zimním týdnu a obnovitelných zdrojích v Německu

Elektroenergetika musí zajistit spolehlivé dodávky elektřiny i za nejnepříznivějších podmínek, které v případě obnovitelných zdrojů určují přírodní vlivy.

26.3.2017 v 14:08 | Karma: 35,13 | Přečteno: 1590x | Diskuse| Věda
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Policie na tiskové konferenci hovoří k výsledkům šetření střelby na FF UK

20. června 2024  17:31,  aktualizováno  20:08

Přímý přenos Po skončení schůze sněmovního bezpečnostního výboru vystupují zástupci policie také na tiskové...

Jsme nebešťané, aleluja! Českým věřícím káže samozvaný apoštol z Nigérie

20. června 2024

Premium Říkají si Církev Oáza. Považují se za křesťany a řídí je nigerijský duchovní vůdce Festus Nsoha,...

Všechno, co máme, půjde na Ukrajinu, řekl Biden. Poskytl protiraketový systém

20. června 2024  19:42

USA odloží vojenské dodávky jiným zemím ve prospěch Ukrajiny, oznámil ve čtvrtek mluvčí Bílého domu...

Z Kasselu je metropole „nacistických“ mývalů. V honbě za potravou ovládli ulice

20. června 2024  19:15

Mývalové ovládli německé město Kassel, zdálo by se z videa, které se šíří na sociálních sítích....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 157
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 3028x
Autor je absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické, specializace jaderné elektrárny. Od ukončení studií v r. 1988 pracuje ve společnosti ČEZ a.s., jaderná elektrárna Temelín - v současné době jako manažer útvaru technika, Výstavba jaderných elektráren. Profesně se zabývá elektroenergetikou, zvláště jadernou energetikou. Ačkoliv je technicky vzdělán, zajímá se rovněž o historickou religionistiku (z pohledu ateisty) a cizí jazyky (angličtina, němčina, ruština, francouzština).