Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Vánoce – totalita konzumu vyhrává

Vánoce jsou krystalicky čistou ukázkou toho, jak původní slavnost, naplněná hlubokým lidským obsahem, spojená s mnoha podstatnými rituály ztratila v moderní české (nejen) společnosti svůj obsah (resp. téměř ztratila, abych neublížil těm, kteří původní smysl respektují a ctí). Období Vánoc se zmocnila chapadla konzumu a totalita konzumu velmi zručně využívá i rituálů napojených na původní slavnost.

Vyměnili jsme politickou totalitu za totalitu konzumu (ovládanou korporacemi a bankami) a tato totalita s námi zachází ve své podstatě úplně stejně jako totalita politická. Činí tak ale mnohem skrytěji a rafinovaněji, takže máme pocit, že si vlastně o všem rozhodujeme sami, a o to jednodušeji lidé totalitě konzumu podléhají. Situace se dostala do takového stádia, že ten „kdo v tom nejede“, jakoby přestával být součástí společnosti.

Období, jako Vánoce jsou obdobími největšího tlaku. Dospělí mají stále ještě jistou naději na obranu, na uchování si vlastních pravidel, proto konzum naprosto brutálně vstupuje také do světa našich dětí a skrze ně ovlivňuje životy i těch, kteří by jinak měli trochu síly se bránit. Cokoliv se nějak dotýká dětské aktivity, je v období Vánoc doprovázeno velmi tvrdou reklamou, která je často za hranicí klamavé reklamy a téměř vždy za hranicí vkusu. Boj s tou hydrou je v podstatě nemožný.

Pokud byla politická totalita snadno čitelná (každý věděl, kdo je „nepřítel“), pak totalita konzumu nemá jednoznačnou podobu, zdá se být všude a nikde, zdá se být neorganizovaná. Ten kdo určuje trendy, metody a rozsah působnosti konzumu, nemá konkrétní tvář, struktura moci v rámci konzumu není patrná na první pohled. Vše běží jakoby samo. V zemích našeho regionu došlo k nenápadnému překrytí pojmů – možnost „svobodně“ nakupovat pokládá mnoho lidí za základní znak demokracie.

Nejde o celosvětové spiknutí, ale jde o nekompromisní zneužití prostoru, který je k dispozici, a tam kde ještě k dispozici není, si jej korporace dokáží vytvořit. (V tuto chvíli například dosáhly korporace, vlastnící prodejní řetězce změny zákona v Indii, kde doposud byly supermarkety zakázány. Indická federální vláda pod tlakem zastánců tzv. otevřeného obchodu otevřela hranice k jejich podnikání na svém území. Naštěstí 50 států z 53, sdružených do indické federace, tento federální zákon odmítlo promítnout do místní legislativy.)

Jak to vše souvisí s Vánocemi a s rituály obecně?  Vánoce byly ve svých počátcích především oslavou naděje. Naděje, že člověk není na své cestě životem sám, že život má nějaký cíl, směřování a smysl, a to i v případě, že je provázen mnoha strádáními a strastmi. Dá se určitě přiklonit k názoru, že oslava Vánoc navazuje na ještě starší oslavu Slunovratu, který byl doprovázen podobnými nadějemi – končilo období vlády zimy, zmaru, smrti a přichází nadějné období znovuzrození, života, nadvlády Slunce. Rituály spojené s Vánocemi měly svůj hluboký vnitřní smysl. Ať už se jednalo o obdarování potřebných, solidaritu a podporu v nejtěžším období roku.

Základním rituálem spojeným s obdobím Vánoc je rituál obdarování. Obdarovat blízké a potřebné, rozdělit se nesobecky, třeba jen o drobnost. Dnes je z tohoto rituálu jen povinnost něco nadělit a pro většinu lidí jen honička za zbožím. Sám obsah rituálu je ztracený. Totalita konzumu si rituál obdarování přivlastnila a přepracovala jej k obrazu svému.

 

Staré rituály nebyly samoúčelné. Většina slavností a rituálů souvisela především se zajištěním obživy, zajištěním chodu společnosti, utvrzení postavení vládnoucí garnitury a přechodem ze světa živých do světa mrtvých, popř. ze světa dětství do světa dospělosti. Obživa hrála vždy dominantní roli.

Většina lidí se starala o zabezpečení obživy nebo o nejdůležitější věci spojené s přežitím, či státním zřízením včetně kultu vládce a víry. Mnoho podobných základních rituálů najdete ve starých kulturách Egypta, Indie, či andských indiánských kulturách. Vznikaly v různých koutech světa nezávisle na sobě právě proto, že byly velmi úzce spjaty s primárními potřebami lidí.

Když Inka svým zlatým rydlem „otevřel“ zemi, aby mohla být oseta, musel zemi skropit svou krví. Vladař tím dával na vědomí, že je „něco za něco“. Respekt, úcta. A v neposlední řadě jasná zpráva všem, kdo s půdou zachází, že tento respekt je nezbytný k zajištění budoucí úrody. Postupem času se tento rituál začal objevovat i u důležitých staveb (nejen církevního charakteru). Bylo nezbytné prolít krev, či poskytnout dar, aby stavba probíhala zdárně. Dnes už zbyla z tohoto rituálu jen slavnost pokládání základního kamene. Slavnost, která je jen prázdnou schránkou pradávného rituálu a slouží jen a pouze k „památečným“ fotografiím politiků.

Rituály spojené se systémem zajištění obživy sloužily i k výchově společnosti k úctě k půdě a k těm, kteří obživu zajišťují. Zemědělec v Andách odevzdával 2/3 své úrody. 1/3 patřila vladaři a 1/3 se stávala součástí zásob, které sloužily k zajištění výživy národa. Zásobárny, do kterých byla umístěna tato 1/3 úrody byly budovány na dobře viditelných místech, aby každý mohl vnímat, že je o národ dobře postaráno. V mnoha případech byly tyto zásobárny postaveny tak, aby byly osvíceny slunečními paprsky právě v obdobích oslav sklizně, či v období zimního Slunovratu, kdy lidem docházeli jejich vlastní zásoby, a přicházelo období čerpání státních zásob. Tyto zásoby zároveň sloužily v rámci výměnného systému s dalším spotřebním materiálem (o zboží se nedá mluvit, protože se s materiálem neobchodovalo).

Dnes si většina lidí neuvědomuje, že za zbožím, které si za své peníze kupujeme je skryta něčí práce, která má nějakou hodnotu a ke které bychom měli mít přirozenou úctu a respekt. Je to dáno především tím, že hodnota se netvoří na poli, či ve výrobě, ale úplně někde jinde. Vlastní hodnota lidské práce a tvorby je pokroucena nepřehledným systémem subvencí a podpor (zemědělská výroba), obchodními praktikami řetězců, systémem spotřebních daní a daní z přidané hodnoty apod. Za výrobkem už dávno nevidíme člověka, který výrobek vyrobil. Nemůžeme se pak divit, že nikdo nevidí nás za naším výrobkem, za službou, kterou poskytujeme.

V období Vánoc si postupné „vypařování“ obsahu starých rituálů můžeme uvědomovat mnohem silněji, než v běžném roce. Je to určitě velká škoda a stojí za to, alespoň ve svém nejbližším okolí, s okruhu svých nejbližších, pokusit se obnovit původní obsah a ubránit kousek prostoru a času před vlivem totality konzumu. Je to stále těžší, ale určitě to stojí za to.

 

Autor: Jan Papež | čtvrtek 15.12.2011 12:21 | karma článku: 12,44 | přečteno: 1257x
  • Další články autora

Jan Papež

Prezidentská kampaň začala, aneb jak zneužít 17. listopad

Sympatická demonstrace s červenými kartami, plánovaná na 17. listopadu se bohužel mění na předvolební shromáždění Šimona Pánka.

4.11.2015 v 12:00 | Karma: 19,09 | Přečteno: 917x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Lufthansa vyhodila Čechy z letadla!

Letecká společnost Lufthansa vyhodila ze svého letu do Tampy několik Čechů. Nic neprovedli! Jen byli v nesprávný okamžik na nesprávném místě a hlavně byli držiteli toho nesprávného pasu – pasu České republiky.

2.11.2015 v 15:00 | Karma: 40,81 | Přečteno: 3561x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Čuňárna bankéřů z ČNB

Bankovní rada se rozhodla pro intervenci v neprospěch koruny. Šest pánů a jedna dáma se rozhodli zahýbat s ekonomikou celé země. Rozhodli se tak udělat v období praktického bezvládí, v době kdy se teprve bude formovat nová vláda, která má mít právo na svou ekonomickou strategii. Těchto šest pánů a jedna dáma brutálně zasáhlo do práva budoucí vlády a beze sporu ovlivnilo veškeré dění v zemi.

8.11.2013 v 8:20 | Karma: 37,58 | Přečteno: 3102x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Pokrytecký postoj EU a USA k Egyptu nikomu nepomůže

Postoj k situaci v Egyptě odhalil v plné nahotě pokrytectví EU a USA. Nikdo si jistě nepřeje mrtvé civilisty na ulicích egyptských měst, ale vytrhávat tyto nešťastné a tragické momenty z kontextu celkových událostí a snažit se získat vizáž spravedlivého, nezaujatého a lidumilného soudce je nejen pokrytecké, ale i velmi nebezpečné.

29.8.2013 v 7:30 | Karma: 18,48 | Přečteno: 353x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

V Egyptě se dějí pozitivní věci, jen my to nechceme vidět

Už je zase poprask kolem Egypta. Páni diplomaté vydali varování (zjevně inspirováni administrativou USA) a straší turisty. Straší je velmi demokraticky – bez rozdílu, všechny. Nehledí na to, zda se jedná o individuální cestující, nehledě na to, kam směřují a co tam chtějí dělat.

2.7.2013 v 14:50 | Karma: 15,15 | Přečteno: 921x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Když ublížíš mým dětem, zabiju tě!

Kdyby někdo ublížil mým dětem tak, jak ublížil Petře z Jihlavy, zabil bych ho. To nebyla náhoda, nešťastná rána osudu. Byl to naprosto brutální, nelidský skutek, pro který neexistuje jediné slovo omluvy. Za poslední dva roky jsem dvakrát umřel a dvakrát se znovu narodil. Přesněji, dvakrát jsem byl v kómatu a dvakrát jsem se znovu probral k životu. Teď bojuji s nádorem v ledvině a vím, že vyhraji, vím to. Proč zrovna já mám takovou kliku? Proč zrovna ke mně je osud, Bůh (?), tak milostivý?

7.4.2013 v 10:00 | Karma: 37,17 | Přečteno: 3214x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Bílý muž nemá kam odejít (pokračování)

I já, bílý muž, chci lepší život, svobodu, rovnoprávnost a spravedlnost! Musím žádat, aby mi to vše zajistila moje vláda, protože jinou možnost nemám. Musím žádat, aby moje vláda především chránila můj svět, protože: BÍLÝ MUŽ NEMÁ KAM ODEJÍT!

28.3.2013 v 8:30 | Karma: 27,98 | Přečteno: 1182x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Pojišťovna Generali prohrála soud a musí platit !

Soud rozhodl ve prospěch klienta zkrachovalé cestovní kanceláře Parkam Holidays a pojišťovna Generali musí vyplatit klienta v plné výši. Přesně před rokem vydala Generali rozsáhlou tiskovou zprávu, ve které komentovala a vyvracela naše tvrzení, že je pojišťovna podle zákona povinna plnit klientům v plné výši.

27.3.2013 v 9:43 | Karma: 14,64 | Přečteno: 962x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Pane Sobotko pošlete pana Mládka do života !

O tom, jak moc šílené bylo prohlášení pan Mládka na sjezdu ČSSD bylo už napsáno hodně a netřeba se k tomu již vyjadřovat. S jeho prohlášením jsou ale spojeny některé další věci, které za zastavení určitě stojí.

18.3.2013 v 20:30 | Karma: 34,44 | Přečteno: 1557x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Jedná pan advokát Kalvoda jako hyena?

Pan Kalvoda zastupuje pojišťovnu Generali v kauze zkrachovalých cestovních kanceláří a zároveň nabízí klientům, kterým Generali odmítla zaplatit vzniklou škodu, že je bude zastupovat a bude za ně žalovat stát. Zneužívá situace, kterou vytvořil jeho klient? Jedná jako hyena?

14.3.2013 v 6:55 | Karma: 21,35 | Přečteno: 1327x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Proč jsem nedal peníze Červenému kříži

„Jsi zavrženíhodný chlápek!“ řekla by jistě moje matka, kdyby ještě žila a připomněla by mi, s jakou radostí jsem jako dítě stříhal perforované okraje losů s červeným křížem, které s naprostou pravidelností kupovala, když šla do místní Jednoty pro balík Partyzánek pro otce a Startek pro sebe. Měla by pravdu, stříhal jsem ty okraje strašně rád a prožíval napjaté očekávání při jejich otevírání. Roky jsem dostával stále stejné zprávy: nevyhrál jsi nic nebo vyhrál jsi další los. Až jednou bylo úsilí mojí matky odměněno nečekanou zprávou: vyhrál jste zájezd do Rumunska. Matka odletěla do letoviska Mamaia a byla to její jediná cesta do zahraničí letadlem v celém jejím životě. Byla osmdesátá léta minulého století a svět vypadal dost jinak.

6.3.2013 v 7:45 | Karma: 25,45 | Přečteno: 1320x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Jak jsem šlápl hadovi bosou nohou za krk

Pojišťovna Generali se stala většinovým majitelem největšího českého pojišťovacího domu České pojišťovny. Stala se tím dominantním hráčem na našem trhu a dá se předpokládat, že její chování bude v mnoha případech určující pro chování ostatních pojišťoven. Dá se také předpokládat, že její vyjednávací pozice v jednání se státem a regulátorem (Česká národní banka), bude velmi silné. Ustát morálně takovou situaci vyžaduje jistou míru sebekontroly a zdravého sebevědomí a velké množství kvalitních profesionálů v managmentu.

1.2.2013 v 19:10 | Karma: 24,34 | Přečteno: 1222x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Reinkarnace Václava dokončena

Bylo nebylo, Václav Havel zemřel. Opustil svůj lid. Celá země se oblékla do smutku a smutek to byl tak nezměrný a upřímný, že se Svatý Petr rozhodl nevpustit duši Václava do Ráje: „Inu, chlape, teď je ještě nemůžeš opustit. Ty svoje Čecháčky. Nemůžeš utéct od rozdělané práce. Hybaj zpátky.“

25.1.2013 v 8:00 | Karma: 19,81 | Přečteno: 758x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Vítěz prvního kola prezidentských voleb: marketing !

Skvělá zpráva: k volbám přišlo více než 60% procent voličů. Přímá volba dokázala aktivovat lidi a přesvědčit je, že má smysl jít volit a přidat svůj hlas k některé z nabízených alternativ. To je určitě nejpozitivnější věc na celé přímé volbě. Lidé ještě nerezignovali, jsou schopni sebrat se a udělat alespoň to nejmenší, co udělat mohou, jít k anonymním volbám. Další velmi pozitivní věc – mnohem důkladnější zkoumání toho, kdo je kdo, jakou mají kandidáti minulost, přítomnost a jaké mají představy o budoucnosti.

13.1.2013 v 11:28 | Karma: 16,75 | Přečteno: 1139x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Nebuďme při volbě jako ti pakoně!

Pokud někdo volí pana Fischera nebo pana Zemana, chová se úplně stejně jako tohle stádo pakoňů.

11.1.2013 v 22:38 | Karma: 14,36 | Přečteno: 927x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Nakonec jsem se rozhodl volit paní Zuzanu Roithovou

Když jsem před časem napsal pár blogů, ve kterých jsem kritizoval pana Okamuru a jeho snahu stát se prezidentem, dostával jsem v diskusích od spousty lidí, co proto a často se objevovaly názory, že pracuji v něčím žoldu, že ne nějaká strana platí za to, že očerňuji pana Dokonalého a budoucího Spasitele. Šlo mi opravdu jen a jen to, aby čtenáři blogů uviděli tohoto pána i z jiného úhlu pohledu. Pohledu člověka, který pana Okamuru zná a přišel s ním do kontaktu a do názorového střetu. Člověka, který může z vlastní zkušenosti potvrdit, že je pan Okamura lhář, populista a má naprosto jiné cíle, než veřejně prezentuje.

11.1.2013 v 10:31 | Karma: 22,36 | Přečteno: 1279x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Nevolte nikoho, kdo je na billboardu!

Chtějí Češi opravdu politickou změnu? Pak nemohou volit pány Fischera, Zemana, Schwarzenberga, ani Dienstbiera! Přiznám se, že jsem původně nebyl moc nadšený z přímé volby prezidenta. Dnes ji vidím mnohem pozitivněji. Jsem dokonce přesvědčený, že přímá volba prezidenta je šancí na obnovení možnosti alespoň zčásti ovlivnit politické dění.

9.1.2013 v 12:07 | Karma: 19,71 | Přečteno: 932x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Mrtvé duše pana senátora Okamury

Pan senátor Okamura využívá svého práva a obrátí se se stížností na Ústavní soud. Je to jeho právo a je třeba toto právo plně respektovat. Je to právo každého kandidáta na prezidenta a je součástí pravidel pro volbu prezidenta. Pravidla ale neobsahují pouze právo na stížnost Ústavnímu soudu, ale mnoho dalších podmínek. A je ukázkové, jak si pan senátor Okamura vybírá z pravidel pouze ta, která mu vyhovují a ta, která mu nevyhovují ignoruje, nebo na ně útočí, či je přímo nazývá neústavními apod.

20.12.2012 v 12:47 | Karma: 14,97 | Přečteno: 1118x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Sdružení na obranu spotřebitele politiky

Stály u regálu s uzeninami. Jedna z nich držela v ruce velkou lupu. Sherlog Holmes a Dr. Watson. Studovaly obsah masa a dalších složek ve vystavených párcích. „To je ostuda, tyhle mají jen 38% masa a těch Éček! Máš ten seznam?“ Následovalo pečlivé studium emulgátorů a dalších přísad a porovnávání s archem papíru větším než nákupní taška. „To nemyslej vážně, fakt hrůza, dej to zpátky.“ Jeden balíček párků následoval druhý a výsledek byl stále stejný, nespokojené vhození balíčku zpět do regálu.

14.11.2012 v 17:30 | Karma: 14,81 | Přečteno: 780x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Tomio Okamura je výtahem komunistů na cestě k moci

Rozumní už naštěstí pochopili (dokonce i někteří novináři!), že smyslem celého snažení pana Okamury není to, co prohlašuje, tedy spasení národa a této země, ale získání pozornosti publika a získání takového postavení, ve kterém nebude za nic odpovídat, ale pozornost publika bude snadno udržovat na patřičně vysoké úrovni. Když z toho všeho vypadne i nějaký ten nik láček, pak to bude jenom ku prospěchu věci. Vždyť užívání si radostí života něco stojí.

30.10.2012 v 14:50 | Karma: 27,08 | Přečteno: 2444x | Diskuse| Ostatní
  • Počet článků 47
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2848x
Cestovatel jsem specializovaný na Afriku, se zaměřením na safari a Latinskou Ameriku, se zaměřením na předkolumbovské kultury, zejména ty peruánské. Tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR, majitel cestovní kanceláře Marco Polo Int. (www.marco-polo.cz) a výrobce nábytku La Casa Nova. (www.lacasanova.cz)