Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Co dělat proti konfliktům ve skupinách

V poslední době se objevuje trend nahrazovat tradiční hierarchické uspořádání lidských skupin společným rozhodováním na principu poradních kruhů, kde dostane hlas a je vyslyšen a respektován každý člen uskupení.    

Při těchto pokusech o dekonstrukci hierarchie a moci se bohužel může objevovat ještě víc konfliktů než při hierarchickém uspořádání, kde mají všichni jasno v tom, kdo rozhoduje a kdo případný konflikt rozetne. Přesto existují nástroje, jak tyto krize překonávat a jak jim dostatečně prozíravá skupina může předcházet.

Vynikající zpracování těchto témat jsem našla v knize světoznámé „klasičky“ v oboru ekovesnic a dalších záměrně vytvářených komunit (intentional communities) Diany Leafe Christian, která nese název Vytváření společného života, praktické nástroje pro růst ekovesnic a záměrně utvářených komunit (Creating a Life Together, Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities). Kniha má sice mnohem širší záběr a řeší konkrétní majetkové a právní situace ekovesnic, kde to bez řešení „úředničiny“ a financí prostě nejde, ale tady se chci zaměřit na aspekt společný snad všem nehierarchickým skupinám: autorka zdůrazňuje, že 90 % ekovesnic a cohousingových skupin se během několika prvních let rozpadne; my lidé jsme různí a máme komplikované povahy a vztahy, takže počáteční nadšené očekávání, že se samozřejmě ve všem shodneme a dohodneme, když nám jde o totéž, prostě nefunguje. No dobře, ale jak to tedy dělá těch úspěšných deset procent komunit, které vydrží? Autorka uvádí podrobné návody odpozorované z praxe.

Překlad této knihy do češtiny se chystá vydat iniciativa Soběsta(te)čnost, která má vazby na rozvíjející se komunity na Sklenářce a ve Vrábsku. Můžete si tedy počkat na českou verzi, nebo si sehnat tu anglickou; tady uvádím drobné nakouknutí pod pokličku…

 

Recepty na úspěch

Hned na začátku je zásadní sepsat si společnou vizi (a také misi a cíle ale vize je základ) ,protože k písemné podobě vize se můžeme později vracet ve chvílích pochybností a různících se názorů. Vize nás nabíjí energií, je to paprsek světla, maják, vtělený ve slogan, který nám visí nade dveřmi (doopravdy nebo obrazně).V knize najdete řadu příkladů, jak může taková krátce formulovaná, ale dostatečně konkrétní vize vypadat.

Další rady jsou zvlášť cenné pro skupiny, které plánují společné bydlení, protože v nich je vzájemný kontakt členů velmi intenzivní a potenciální třecí plochy značné. Ale jak jsem si sama ověřila, hodí se i pro skupiny jako environmentální neziskovky, které prostě jen pracují na nějakém společném projektu, i když tady jsou vazby mezi členy skupiny volnější; jenže určité modely a vzorce platí všude.

Už ve stádiu, kdy zakládáte nějakou skupinu spolupracujících a vzájemně sdílejících lidí, je potřeba se naučit procesům dobré komunikace (komunikačním dovednostem) a řešení konfliktů. Jde o prioritu! Vyšlete někoho ze skupiny na kurz facilitace, poradních kruhů, nenásilné komunikace, sociokracie, Dragon Dreaming… všechny tyto metody mají hodně společného, pomáhají měnit naše zažité vzorce dominance, hierarchičnosti, konkurence a soutěžení, vzájemného nenaslouchání a nerespektování se ve vzorce skutečného propojení, otevřené komunikace ze srdce a udržitelných, vyživujících vztahů.

Pak je také potřeba aktivně vytvářet a posilovat to pozitivní, kvůli čemu lidé ve skupině jsou –  potřebují se totiž cítit součástí skupiny, mí tpocit propojení s ostatními i s celkem. K tomu jepotřeba „community glue“ neboli tmelící substance společné zážitky jako příprava a konzumace jídel, brigádky, výlety a dlouhé a důvěrné rozhovory, mohli bychom tomu také říka t„vnitřní péče o členy“. Je to podobné společnému tkaní tapiserie zážitků, zkušeností, dovedností, vyměňovaných informací… společně trávený čas je důležitý podobně jako v rámci rodiny.

 

Nastavení vnitřních procesů

Autorka popisuje jev, kterému říká rock polisher effect“,neboli efekt obrušovaného kamení: značná blízkost a časté kontakty s dalšími členy skupiny mohou v lidech vynést na povrch nejhorší a nejvíc destruktivní chování. Ale tyto hrany se dají obrousit pomocí výše zmíněných dobrých procesů -„good processes“.

Čeho se třecí plochy nejčastěji týkají?

-Především seskrytá očekávání od komunity u jednotlivých lidí velice liší – někomu může připadat, že svým chováním zrazujeme ideály komunity, ačkoli nám samotným naše chování přijde v pořádku. Právě tady hodně pomůže, když se můžeme vrátit ke společně vytvořené vizi.

-Často se také nedaří rovné sdílení moci a dochází k neúmyslné dominancněkterých (například zakládajících) jedinců: tito lidé si obvykle sami neuvědomují svoji moc a privilegia (moc definujeme jako možnost ovlivňovat dění ve skupině).

-Místo rozhodování konsenzem, kde se bere ohled na postoje a výhrady všech členů skupiny a hledá se řešení přijatelné pro všechny, nastupuje pseudokonsenzus. Může se to stát v případě, že skupina lidí (nejčastěji zakladatelů nebo hlavních tahounů) má tendence všechno rozhodovat, protože mají pocit, že stejně všechno vědí nejlíp, a ostatní to přijímají pasivně; k pseudokonsenzu dochází také v případě, že se jednání táhne donekonečna a vydrží jen ti nejvytrvalejší, nebo když všichni mají rozhodovat o všem, takže je množství detailů umoří. Taková rozhodnutí samozřejmě vyvolávají v lidech stupňující se nespokojenost.

-Při společné práci je potřeba mít bezbolestné procesy, jak sledovat, jak jednotliví členové plné své úkoly – například můžeme stanovit, že se někdo bude přeptávat, jak věci postupují, nebo to budeme sledovat na nějakých přehledech a na setkáních. Pokud to neděláme, máme k tomu chaotický přístup, nebo si pěstujeme různé domněnky, proč lidé své úkoly neplní, zaděláváme si na velké problémy a pravděpodobně to povede ke vzájemnému zraňování.

Existují dva typy lidí, které mají potenciál ve skupině působit problémy kvůli svým povahám nebo sklonům: lidé očekávající, že jim komunita zahojí jejich emocionální zranění, a když se to nestane, začnou být zatrpklí, zklamaní i rozzlobení; a pak lidé, které bych označila jako bezohledné individualisty, kteří nejsou ochotní respektovat ostatní, naslouchat jim a dodržovat skupinové dohody. Pro všechny případy je dobré mít pro nové členy zavedenou nějakou zkušební dobu, než se stanou členy řádnými.

 

Jak zacházet s konflikty a jak je řešit

Co je to vlastně konflikt? Situace, kdy lidé mají k něčemu rozdílné postoje, přičemž to alespoň v jedné straně vyvolává emoce. Tedy negativní emoce. Dokonce i malé neshody a drobné nespokojenosti, pokud o nich mlčíme, mohou časem podkopat pohodu ve společenství, i malá míra nedůvěry naruší proces, kdy se sobě navzájem otvíráme. To pak vede k větším konfliktům.

Když už ke konfliktu dojde, je dobré přesně zaznamenat, o co šlo a jak se kdo vyjádřil. Lidé sitotiž obvykle nepamatujíco přesně si během střetu řekli, a vykládají si celý střet různě– je velký rozdíl v tom, co člověk chce říct, co řekl doopravdy, a další posun nastává v tom, jak to ten druhý pochopil.

V předcházejí konfliktům je velmi důležité zvládnout umění dávat a přijímat zpětnou vazbu, tedy nekritizovat zraňujícím způsobem, a na druhé straně se umět zamyslet i nad nepříjemně pronesenou kritikou: není v ní nějaké jadérko pravdy? To si ověříme třeba tak, že se na spornou věc zeptáme někoho jiného.

Pro sebe jsem si z toho všeho vydestilovala základní poučení, že ze všeho nejdůležitější je překonat první instinktivní, spontánní reakci na vznikající konflikt, což je nejprve jeho ignorování, zametení pod koberec, a pak, když se konflikt přece jen proklube na světlo, stresová reakce typu útěku nebo útoku. Nic z toho není řešení a všechno konflikt jen zesiluje.

 

Diana Leafe Christian: Creating a Life Together, Practical tools to grow ecovillages and intentional communities

New Society Publishers, 2003

 

Autor: Eva Hauserová | středa 5.10.2022 8:08 | karma článku: 8,38 | přečteno: 436x
  • Další články autora

Eva Hauserová

Nebojme se mrtvých

Jak se lidé loučí se svými zemřelými blízkými? Způsoby, jakými to děláme – nebo neděláme – právě my v naší kultuře, nemusí vůbec být samozřejmé. Podrobněji se o tom dočteme v knize americké „mileniální Morticie“ Caitlin Doughtyové

4.10.2023 v 8:47 | Karma: 12,85 | Přečteno: 484x | Diskuse| Kultura

Eva Hauserová

Nerůst: jak by to šlo udělat?

Neustálý hospodářský růst nás žene do slepé uličky a do vyčerpávání planetárních zdrojů, přesto pořád nějak neumíme uvažovat jinak. Jak by mohla v praxi vypadat radikální proměna k nerůstu?

2.10.2023 v 8:48 | Karma: 10,79 | Přečteno: 579x | Diskuse| Ekonomika

Eva Hauserová

Vítejte v roce 2038

Chcete-li se ponořit do nočních můr týkajících se poměrně brzké budoucnosti a potvrdit si své nejhorší obavy z toho, kam spěje EU, přečtěte si právě vyšlou knížku Deník 3038.

11.9.2023 v 8:39 | Karma: 12,22 | Přečteno: 574x | Diskuse| Kultura

Eva Hauserová

Může za všechno kapitalismus?

Vývoj naší civilizace vyvolává obavy: takhle to přece nemůže pokračovat dál! Mezi ekologicky smýšlejícími lidmi se objevuje názor, že za veškerý neblahý vývoj může kapitalismus. Opravdu?

14.8.2023 v 10:26 | Karma: 16,04 | Přečteno: 698x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Eva Hauserová

Dvě babičky na dovolené v Egyptě

Už delší dobu jsem opravdu silně toužila jet někam šnorchlovat a kochat se pozorováním podmořského života. K tomu jsou nejlepší korálové útesy, a ty máme relativně nejblíž v Egyptě.

12.6.2023 v 9:44 | Karma: 21,51 | Přečteno: 914x | Diskuse| Cestování
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  12:47

Chorvatská policie vyšetřuje 46letého občana Česka v souvislosti se středečním výbuchem u města...

Hlavní záhadou Putinovy cesty po Asii je díra v limuzíně, říká Kmoníček

21. června 2024  14:52

Podcast Vladimir Putin si v Severní Koreji pořídil řadu rozverných fotek s Kimem, Vietnamu slíbil pomoc při...

Na Česko udeří velmi silné bouřky. Odpoledne a večer zasáhnou většinu území

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  14:45

Česko odpoledne a večer zasáhnou velmi silné bouřky. Doprovázet je budou nárazy větru kolem 90...

Češi v zahraničí budou moci poslat hlas ve volbách poštou, kývli poslanci

21. června 2024  5:23,  aktualizováno  14:35

Češi, kteří žijí, pracují či studují v zahraničí, nejspíš při volbách dostanou šanci poslat svůj...

Na D1 bouraly dva náklaďáky, jeden vezl žíravinu. Stojí i D46 u Vyškova

21. června 2024  14:13,  aktualizováno  14:23

Provoz na 52. km D1 směrem k Brnu odpoledne výrazně omezila nehoda dvou nákladních aut bez zranění....

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  • Počet článků 380
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2106x
Spisovatelka, publicistka, překladatelka na volné noze, původně bioložka, v současnosti přírodní zahradnice a ekoložka, www.hauserova.cz. Jako editorka jsem vymyslela a dala dohromady Encyklopedii soběstačnosti 1-3 a totéž jsem v letech 2014-2021 dělala s edicí brožurek Klíč k soběstačnosti, viz e-shop na www.permakulturacs.cz. Radím s plánováním a osazováním nízkoúdržbových přírodních zahrádek, viz www.prirodni-zahradky.cz. Mé minikurzy přírodního zahradničení najdete na www.naucmese.cz.

Pokud byste chtěli dostávat můj měsíční permakulturně-ekologický zpravodaj Permatruhlík, nebo pokud byste mi chtěli cokoli sdělit, pište na evahauserova@gmail.com.