Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Desatera bible a jógy - dvě cesty

Obě desatera tvoří základ, směřování cesty, na které stojí celá další stavba. Uvádějí to, co bychom určitě neměli a také to, k čemu bychom měli směřovat. Od čeho máme odejít a o co máme usilovat...

Jama-Nijama

O Jama-Nijama se uvádí např.:Morálně etická hlediska představují skutečný základ jógy a bez jejich respektování pozbývají ostatní složky svůj smysl. A dále se autoři uvádějí:Zájemci o jógu dříve nebyli seznamováni třeba ani se základními tělesnými cviky, pokud neuvedli v život morálně-etické principy jamy a nijamy. V některých případech trvalo toto přípravné období i celou řadu let./Mihulová M., Svoboda M.: Jóga a sebepoznání, Santal 1998/

Tím, že neodděluji Jamu a Nijamu od sebe, ale uvádím je jako Jama-Nijama, chci vyjádřit přesvědčení, že cesta tzv. královské jógy (Rádžajógy) začíná nejen Jamou – zákazy, ale oběma současně. Jakoby královský systém jógy nestál na jedné noze, ale na dvou.

Zákazy a příkazy připomínají dobře známou metodu „medu a biče“. Bičem jsou míněny zákazy, něco před čím utíkáme, čemu se chceme vyhnout. Jedná se o vědomé úsilí vyhnout se nepříjemnému. Med představují příkazy, které ukazují směřování, cosi k čemu jsme vtahováni, co nás láká, co ale ještě nemáme. Nijama pojednává o správném nasměrování našich tužeb a nadějí.

Některým lidem pomáhá k činnosti nátlak. Potřebují, aby byli tlačeni, měli před sebou termíny a překonávali překážky. Sami sebe pak hodnotí podle toho, co překonali. To jecesta zákazů, „cesta biče“. Odstraňování nežádoucích projevů lidské osobnosti, různých druhů sobectví. Jiným lidem zase pomáhá pohled vpřed. Není pro ně důležité, co už překonali, ale směr a cíl, kam jdou. Jsou šťastni v přítomnost a vzhlížejí do budoucnosti. To je „cesta medu“. Mluví o vědomém rozvíjení pozitivních stránek lidské osobnosti.

Většina z nás potřebuje obojí, bič i med. Při výchově dětí i při vyučování ve škole potřebujeme být tlačeni i vtahováni k cíli. Mnoho lidí bez stanovení termínu není schopno se rozhodnout k činnosti. Děláme věci až na poslední chvíli. Často nestíháme, odevzdáváme svou práci „za pět minut dvanáct“. Jindy přicházíme na nádraží pět minut po odjezdu vlaku a divíme se, že vlak odjel včas, vinu nehledáme v sobě, ale zlobíme se na vlak, že na nás nepočkal. Připadáme si důležití a když se k nám svět tak nechová, zlobíme se.

Zákazy Jamy a příkazy Nijamy patří k sobě. Přesto však jsou příkazy Nijamy v něčem vyšší než zákazy Jamy. Jakoby to naznačovalo i označení "nijama" tedy ne-zákazy. Zákazy máme opustit a už se k nim nevracet, příkazy se mají stát naší trvalou součástí osobnosti. K zákazům jsme tlačeni, musíme se bránit jakési vnitřní přirozenosti. Odstraňujeme plevel, který roste tam, kde my nechceme. Příkazy musíme pěstovat. Dlouhodobě, a celoživotně. Přestaneme-li o ně usilovat, objeví se plevel. Když přestaneme mít na mysli čistotu, přestaneme být brzy příjemní našemu okolí. A to nejen v případě čistoty tělesné. Nebudeme-li se vědomě snažit o spokojenost, zotročí nás nejrůznější touhy a žádosti. Bez sebekázně nevede cesta vpřed, stejně jako bez sebepoznávání.

Desatero přikázání

je v odkazech zmiňováno jako základ další cesty věřícího člověka. Bohatý mládenec chce zjistit, co má dělat dál na své cestě a dostane se mu odpovědi: „Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“ Rozhovor dále pokračuje: Mladík mu na to řekl: „To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“ Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.“(Mat 19,17-22). Bez jakýchsi prvních kroků, nejsme pak schopni pokročit dál. A těmi kroky jsou právě desatera.

Přes rozkazovací způsob v přikázání Desatera tak, jak je známe, původní jazyk rozkazovací způsob nepoužívá. V originále je oznamovací způsob u většiny přikázání. Říká se tím, že přikázání jako taková nejsou něčím, co člověk musí dodržovat, ale co je mu dáno jako důsledek vztahu k Bohu. „Nezabíjíš“ takto znamená: nemusíš zabíjet, „nekradeš“ – nemusíš si zabezpečovat své potřeby kradením, „nežádáš“ – jsi osvobozen od závisti, nepotřebuješ závidět druhým.

Pouze dvě přikázání mají formu rozkazu resp. infinitivu – udělat si čas na vztah k Bohu a ctít své rodiče (4. a 5. přikázání). Obě tato přikázání jsou vztahová a odkazem na autoritu. Naší autoritou má být v prvé řadě Bůh a pak naši rodiče. V tomto bodě se jakoby obě desatera od sebe liší. Jama-Nijama má pět zákazů a pět příkazů. Pětkrát co ANO a pětkrát co NE. Biblické desatero říká osmkrát co NE a dvakrát co ANO. O tomto bodě budu mluvit dále, až si jednotlivé body probereme blíže. I v tom je jakási podobnost desater - něco je třeba radikálně opustit, to jsou zákazy resp. to, co určitě ne. A to druhé je potřeba pěstovat, starat se o to každý den. Jakoby směřování od něčeho základního k vyššímu.

Dvě cesty

Svým způsobem znamená jóga cestu od člověka k bohu. Postupnou cestu, po jednotlivých krocích. Křesťanství jde z druhé strany. Nejdřív Bůh sestupuje k člověku a člověk pak „s Bohem“ jde životem.Která cesta je lepší? Dá se říct, že pro jednoho je lepší jedna a pro druhého jiná? Na tyto otázky nechci odpovídat teď ani touto prací. Jen chci poukázat na skutečnost, že už při výběru cesty si vlastně člověk vybírá to, kam dojde. Často se totiž stává, že zapomeneme na to, kam jsme vlastně chtěli dojít. Jsme tak zaujati cestou, že zůstaneme na jejím samém začátku. Pro lidi, kteří začnou praktikovat jógu, se stává, že se jim zalíbí fyzická cvičení a zůstanou u nich. Cíl jógy, který je vlastně už vytyčen v Jamě-Nijamě, pro ně přestane být zajímavý. Natolik se jim zalíbí to, kam došli, že už dále nechtějí... Stejně tak ale křesťané, kteří přijmou Boha, uvěří Boží milosti a mohou zůstat u toho, že vše je jim odpuštěno. A tedy není třeba o nic dalšího se snažit. A zůstanou tak spokojeni se sebou samými na počátku cesty. Vykročili, ale nikam nedošli...

O přikázáních a o vztahu jógy a víry příště :).

Autor: Ludek Bouska | čtvrtek 18.1.2018 10:00 | karma článku: 8,28 | přečteno: 325x
  • Další články autora

Ludek Bouska

Nakvašená sklenice a dvakrát kynutý chlebík

Peču doma chleba. Manželce trvalo asi rok než se vzdala své Šumavy. Teď ale spoléhá na to, že dvakrát týdně peču chleba a jiný už nechce. To je skvělé, ale současně závazek. Přeci jen to chvíli trvá. Je to můj příspěvek k vaření.

28.4.2020 v 21:56 | Karma: 15,96 | Přečteno: 790x | Diskuse| Osobní

Ludek Bouska

Nakvašená sklenice - jak si vyrobit svůj vlastní kvásek

Už jste viděli nakvašenou sklenici? Myslíte si, že sklenice nemůže kvasit? Ale může! Nakvašená sklenice, to je právě způsob přípravy domácího kvásku. Funguje mi takto už tři roky, mnoha lidem jsme kvásek už dali...

24.4.2020 v 22:29 | Karma: 19,22 | Přečteno: 1441x | Diskuse| Osobní

Ludek Bouska

Klacky pod nohama II

Psal jsem o klackách pod nohama - když se člověk o něco snaží, tak najednou mu začnou házet klacky pod nohy. Jak to ale vlastně je? Když se podívám na tu situaci znovu, tak mi připadá, že ty klacky pod nohy si házím já sám sobě...

5.1.2020 v 8:30 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Začít podnikat v důchodu?

Začínám podnikat! Ale blíží se mi důchodový věk. Nebude to hned, ale důchod už klepe na dveře. Má to smysl? A mohu to já mezi těmi mlaďochy zvládnout? S těmi jejich kontakty po sociálních sítích, které jsou pro mě asociální?

17.12.2019 v 7:00 | Karma: 8,89 | Přečteno: 333x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Klacky pod nohama

Zažili jste, když vám někdo "házel klacky pod nohy"? Používá se to obrazně, ale i prakticky je to docela nepříjemné. Asi si to někdy děláme sami, ale teď nevím - čeho je moc, toho je příliš...

14.12.2019 v 18:00 | Karma: 9,89 | Přečteno: 280x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Chci si splnit svůj sen ...

Chci se podělit o osobní příběh s kartami. Začínám dělat to, co jsem celý život toužil dělat. A vlastně se k tomu nikdy pořádně nedostal. Je to otevřené, teď začínám a třeba se to povede. Nechci psát "až to bude jasné". Teď není...

12.12.2019 v 7:00 | Karma: 0 | Přečteno: 62x | Diskuse| Osobní

Ludek Bouska

Rád si hraju! A tak jsem si vymyslel novou hru :)

Rád si hraji a tvořím nové hry. Ty si pak hrajeme doma. Dříve s našima klukama, ale když už "vylítli", tak s kamarády. Anebo i klukama a jejich partnerkama. To je paráda. Udělal jsem novou hru TRIETO a ta lidi zaujala nejvíc.

9.12.2019 v 22:48 | Karma: 7,05 | Přečteno: 290x | Diskuse| Hobby

Ludek Bouska

Desatero - proč to číst?

Snažím se porovnávat dvě desatera. Jsou z různých kultur. Východ, západ. Křesťané nepřijímají jógu. Východ se zase na křesťanství dívá asi tak, jako Gándí, který prohlásil: „Stal bych se křesťanem, kdybych nepoznal křesťany."

12.3.2018 v 9:48 | Karma: 8,65 | Přečteno: 327x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Desatero bible a desatero jógy - základní rozdíl

Základní rozdíl mezi desatery je v tom, že Jama-Nijama se zaměřuje na stav člověka a desatero bible na vztah k autoritě a vztahy mezi lidmi.

3.3.2018 v 8:00 | Karma: 11,04 | Přečteno: 392x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Desatera bible a jógy - deset slov

Desatero: Není, nečiníš, neneseš, hlídej, cti, nezabíjíš, nesmilníš, nekradeš, nelžeš, nežádáš. Jama-Nijama: Nenásilí, nelhaní, nekradení, neulpívání, zdrženlivost, čistota, spokojenost, sebekázeň, poznávání, oddanost.

7.2.2018 v 12:00 | Karma: 6,66 | Přečteno: 158x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Desatera bible a jógy - úvod

Jama a Nijama spolu s biblickým Desaterem tvoří jakési základy dvou odlišných světů. Západ a Východ. V současném globalizovaném světě se mnohé myšlenkové, světonázorové a náboženské světy setkávají. Všude jsme doma...

8.1.2018 v 22:55 | Karma: 8,64 | Přečteno: 324x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Modlitba za ovoce ducha

Modlitba za ovoce ducha inspirovaná textem listu Galatským 5,23: Ovoce Ducha Božího je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

23.6.2017 v 12:00 | Karma: 11,42 | Přečteno: 261x | Diskuse| Osobní

Ludek Bouska

Pět tajemství, které musíte objevit, dříve než zemřete

Přečetl jsem si knihu od Johna Izza s uvedeným názvem. Velmi mě oslovila, volně jsem zpracoval hlavní myšlenky. Možná to osloví i někoho jiného. Lépe je si knihu sám koupit a načerpat i mnoho dalších inspirací :).

27.1.2016 v 12:00 | Karma: 13,12 | Přečteno: 503x | Diskuse| Osobní

Ludek Bouska

Mohu být naštvaný, že jsem šťastný?

Celý den jsem něco dělal a podařilo se mi to! Cítil jsem se z toho velmi dobře, mohu říct, že jsem byl šťastný. Něco se mi podařilo posunout o značný kus vpřed. Ale pak po chvíli najednou přišlo rozčarování, které jsem nečekal.

6.1.2016 v 0:00 | Karma: 6,01 | Přečteno: 158x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Jsem šťastný, že jsem naštvaný

Napsal jsem před pár dny, že jsem šťastný, že jsem šťastný a ještě před tím, že jsem naštvaný, že jsem naštvaný. A teď jsem zažil něco, co mě nadchlo - byl jsem šťastný, že jsem byl naštvaný!

3.1.2016 v 0:00 | Karma: 0 | Přečteno: 47x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Jsem šťastný, že jsem šťastný

Štěstí je pro nás každého žádaný stav. Chceme mít alespoň trochu štěstí, prý taková „muška jen zlatá“ znamená štěstí. Štěstí také přeje připraveným, ale pak se také řekne, že štěstí nepřichází dvakrát, ale neštěstí nepřichází samo

31.12.2015 v 1:00 | Karma: 7,46 | Přečteno: 207x | Diskuse| Osobní

Ludek Bouska

Vánoční stromek a úplně zdarma!

Máte rádi vánoční atmosféru se stromkem? A je vám líto krásných stromků, které musely být uříznuty kvůli Vánocům? A taky chcete ušetřit a nestát ve frontě na stromek?

20.12.2015 v 0:00 | Karma: 5,95 | Přečteno: 175x | Diskuse| Ostatní

Ludek Bouska

Jsem naštvaný, že jsem naštvaný…

Některé věci mě strašně dokáží naštvat. Tak, že jsem schopen být destruktivní. Ve vztazích, i vůči věcem nebo i vůči sobě. Jsem schopen v tu chvíli rozkopnout dveře. Vynadat někomu, udělat z něj blba. Vůči sobě tak, že ...

19.12.2015 v 1:38 | Karma: 6,18 | Přečteno: 292x | Diskuse| Osobní

Ludek Bouska

Fandíme hokeji - každý jinak

Kamarád včera sehnal lístky na semifinále s Finskem. Na poslední chvíli, za sedmičku. Já jsem se dostal domů stejně až po deváté, ve chvíli, kdy to bylo 3:3. Zapneme televizi? Žena nechtěla ..

15.5.2015 v 10:19 | Karma: 12,24 | Přečteno: 470x | Diskuse| Sport

Ludek Bouska

Probuď svého autokouče!

Některé věci jsou těžké jen proto, že si na ně netroufneme - Jan Werich psal ze své zkušenosti. Znal svoje limity a svůj výrok prohlásil ve velké vnitřní pokoře člověka, který toho hodně prožil. Pozitivního i negativního.

13.5.2015 v 10:08 | Karma: 6,85 | Přečteno: 237x | Diskuse| Pozvánky, akce
  • Počet článků 78
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 971x
Koučink hrou - hrajeme si na změnu. Kdo si hraje nezlobí!

Pracuji s lidmi na změně. Změnit něco potřebujeme každý. A většině z nás se to nedaří. Změna je život! To víme, ale i změna typu jo-jo efektu patří k životu. Chceme se změnit a zůstáváme stále stejní... Pojďte si hrát!

Mám stránky 333coaching.cz. 

Nechci psát rady pro druhé, ale to, co vychází z mé osobní zkušenosti. Co jsem prožil a zakusil na sobě. Jen to má sílu, to funguje. Pokud to nepomůže mě samotnému, nemám právo to nabízet druhým.

Přečetl jsem spoustu dobře míněných příruček. Málokdy za nimi ale byl osobní prožitek autora. Pisatelé píší proto, aby psali ne aby sdělovali, co prožili.

Psaní je pro mně nacházením sama sebe. Ta slova jsou moje myšlenky a tím kousek mě samotného. Možná by šlo podobně jako při detekci krve podle slov určit DNA autora. To, co píšu je moje DNA. Asi tam bude i spousta chyb. Nejsem dokonalý. Některé věty bych možná znovu nenapsal. Měním se. Snažím se o osobní růst, i když je to někdy těžké. Možná bych taky za všechny svoje názory nedal ruku do ohně. Nejsem neomylný.

Stává se mi, že mě reakce čtenářů dovedou k jinému uvažování. Třeba to zabolí, ale pomáhá mi to. Moc mi ta zpětná vazba pomáhá. Díky za ní.