Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jak akademik Moskalenko kozla podojil

Akademik Moskalenko podojil kozla! A desítky let po něm hraje stejnou úlohu ministryně Kopicová! Máme 20 let po pádu socialismu a "moskalenkismus" vesele bují – kde to proboha jsme?!

Ministryne Kopicová a její falešný medový pohled...www.vedazije.cz

 

Mnozí z vás si jistě pamatují absurdity z dob předlistopadových. Jednu z nich jsem pro vás dnes připravil – je to rozhovor s nějakým blbečkem, kterého sem přivezli ze SSSR, a označili ho jako odborníka na zemědělství. Soudruh Moskalenko se nejprve zamyslel nad tím, kdo koho lépe vítá – zda Rusové Čechoslováky nebo naopak, potom pochválil naše dojnice, kterým chtěl postavit pomník na Karlově mostě, a nakonec počastoval diváky historkou o tom, jak v Rusku společně s dalšími soudruhy podojili kozla, který po důkladné "masáži a napařování vemene" dával sklenici mléka denně.

Pokud si někdo myslel, že 20 let po pádu socialismu tady u moci žádné Moskalenky mít nebudeme, šeredně se mýlil. Ba co hůř – soudruh Moskalenko, přestože byl evidentně přiblblý, možná nebyl zákeřný gauner. A v tom je ten problém: kapitalističtí Moskalenkové tu jsou, a navíc jsou chytří, vypočítaví, zákeřní, prolhaní, bezcharakterní, nenažraní a všehoschopní.

Tak například Grantová agentura ČR (GAČR) – instituce, která prakticky jako jediná přiděluje finanční prostředky pro základní a aplikovaný vědecký výzkum realizovaný na vysokých školách a Akademii věd ČR. Napříč vědeckou obcí byla shoda na tom, aby v jejím čele zasedl všeobecně uznávaný matematik prof. Netuka. Ale nestalo se tak, protože tehdejší premiér Topolánek prosadil, že v čele GAČRu bude někdo jiný, konkrétně kontroverzní sociolog prof. Matějů (údajně pro své "manažerské schopnosti"). Důsledky tohoto arogantního rozhodnutí pocítili všichni, kdo si letos v dubnu podávali žádost o grant – výraz "manažerské selhání" je tím nejmírnějším, co mě v tomto smyslu napadá.

Klasickým příkladem rozvoje "moskalenkismu" v ČR je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tento poradní orgán vlády je terčem tvrdé kritiky významné části vědecké obce (statistická data nemám k dispozici, ale osobně neznám nikoho z kolegů, kdo by Radu hájil). Členy RVVI jmenovala opět  Topolánkova vláda a ne náhodou se tento orgán stal hlavní příčinou krize financování české vědy.

Kdo vlastně řídí naši vědu a rozhoduje o směřování miliard korun z veřejných rozpočtů?

Členem RVVI je např. známý lobbista Martin Jahn, který už mnohokrát prokázal, že jeho jednání je vedeno jediným cílem, a to kopat za svého zaměstnavatele. Společně s mnoha dalšími členy RVVI z podnikatelského sektoru ovládá pomyslnou pumpu, kterou jsou čerpány veřejné prostředky do soukromých firem. Obrázek o Jahnových lobbistických praktikách si koneckonců mohl udělat každý – stačí si vzpomenout na tzv. šrotovné (já tomu říkám nekalá soutěž), které naštěstí neprošlo. Fakt, že pan Jahn je zaměstnancem koncernu Volkswagen, s navrhovaným "řešením" ekonomické krize jistě nijak nesouvisí, že? Já se pak ptám, jaký má tento "vysoce morální člověk" zájem na české vědě a její budoucnosti?

Podobných "expertů" je v RVVI více. Zaujal mě např. pan doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. ze společnosti ŠKODA HOLDING, a.s. Tento pán se honosí hodností Ph.D. a akademicko-pedagogickým titulem "docent". Pokud byste pátrali po jeho vzdělání a výsledcích vědecké a pedagogické práce, zjistili byste, že vystudoval zahraniční obchod na VŠE v Praze, hodnost Ph.D. získal na Fakultě strojní ZČU v Plzni a titul docent získal na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Takových turistů po vysokých školách jsme tu měli nedávno docela dost, vzpomínáte? Pozoruhodné je ale to, že přes oba dva tituly nemá pan Korecký publikovaný jediný odborný článek v databázi Web of Science. Abyste patřičně "ocenili" tento fakt, musíte vědět, že např. na Univerzitě Karlově musíte mít článek alespoň jeden, abyste dosáhli na Ph.D. a pro titul docent jich potřebujete třeba i několik desítek + léta přednášení a školení studentů. Ale ať jsem pátral, jak jsem pátral, o pedagogické práci pana Koreckého jsem se na webu jeho alma mater nedozvěděl nic... Skutečně je toto prototyp odborníka, chcete-li experta, který by měl rozhodovat o nastavení způsobu financování výzkumu v naší republice?

Co však lze vyčíst práci Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako celku?

Neodbornost: značná část členů rady v oblastech výzkumu a vývoje nijak nevyniká. Nekoncepčnost: rozhodnutí Rady opakovaně prokazují absenci jakékoli koncepce v oblasti vědy a výzkumu. Netransparentnost: působení Rady není veřejně vykazatelné a kontrolovatelné, při své činnosti nepodléhá správnímu řádu. To umožňuje manipulaci, zvůli a zneužívání kompetencí sekretariátem (což se děje). Neodpovědnost: přestože jsou na základě rozhodnutí Rady přerozdělovány miliardové sumy veřejných finančních prostředků, členové za svá rozhodnutí nenesou odpovědnost a o hlasování nejsou záznamy. Proti jakémukoli rozhodnutí Rady, ať by bylo do nebe volající, se není možné odvolat.

Pokud bych s vámi hovořil někde v hospodě, řekl bych i to, o čem se všeobecně hovoří – celá řada členů Rady se práci v ní nevěnuje a hlasuje podle zadání svých chlebodárců, přičemž veškeré podklady jsou soustavně manipulovány sekretariátem, konkrétně jistým panem RNDr. Blažkou, jehož osoba hraje v rozhodování RVVI klíčovou roli. Stačí ovlivnit jediného úředníka (!!!) a miliardy z veřejných prostředků máte v kapse...

Nemalou roli v této žumpě hraje i ministryně Kopicová, rovněž členka RVVI, která se během posledních měsíců ukázala jako velká intrikánka. Její nečestné kroky a opakovaně pronášené lži jednoznačně ukazují na to, že paní ministryně i ve Fischerově vládě plní roli, kterou ji přiřkl bývalý premiér Topolánek, a jejímž cílem je převedení veřejných finančních prostředků ze základního a aplikovaného výzkumu (především tedy z Akademie věd) do soukromých firem na "průmyslový vývoj a inovace".

Aktivity RVVI vedly v minulých měsících k četným protestům vědecké obce a např. známý vědec dr. Grygar dokonce odmítl od Rady převzít cenu spojenou s finanční odměnou půl miliónu korun. Na základě veřejných protestů a nemalé podpory veřejnosti svitla naděje, když premiér Fischer přislíbil nápravu a jmenování nové RVVI. Kandidáti byli známi již počátkem roku, ale k jejich jmenování doposud nedošlo – evidentně i kvůli ministryni Kopicové, které nové a mnohem kvalifikovanější složení Rady nejde pod nos.

Bohužel musím konstatovat, že za významnou část zla, které se na poli financování české vědy v posledním roce odehrálo, nese vinu ODS. Proto mě velmi rozhořčil její volební program týkající se vědy a výzkumu – od tak významné pravicové strany bych opravdu očekával víc, než pár ubohých vět. O čem svědčí skutečnost, že se v největší naší pravicové straně problematice vzdělávání a vědy, s výjimkou poslance Bartoše, prakticky nikdo nevěnuje?! Nemůžeme se tedy divit, že se expremiér Topolánek nikdy netajil záměrem rozpustit Akademii věd – bez jakýchkoli podkladů a zdůvodnění, proč je to potřeba – a že tento plán je stále, byť skrytě, obsažen i v aktuálním volebním programu ODS!

Se zatajeným dechem jsem četl i toto prohlášení z volebního programu: "Budoucí prosperita bude stále více záviset na výsledcích výzkumu, vývoje a inovací. Proto se zaměříme na to, aby finance na výzkum a vývoj šly těm nejlepším institucím a nejlepším vědcům dle měřítek světových univerzit." No není to neuvěřitelná nehoráznost, když ODS dělala a díky své nastrčené "kobyle" Kopicové stále dělá pravý opak?

Opravdu skvělé vyhlídky pro český národ, když se neustále přesvědčujeme o tom, že moskalenkismus kvete a že věda a vzdělávání nejsou pro naše politiky prioritou. Nezbývá než konstatovat otřepané klišé – se sovětskou vědou na věčné časy, pod dohledem "expertů" RVVI a nikdy jinak. Tu sklenici "kozlího mléka" bych jim opravdu přál – do dna a na ex!

Opravdu smutné čtení o práci RVVI

Stěhování ministryně školství Kopicové na ministerstvo průmyslu a obchodu – happening "Sbalte si své věci, paní Kopicová!"

Ministryně školství Kopicová požaduje větší zastoupení průmyslu v RVVI!

Ministryně školství trojským koněm průmyslové lobby?

Autor: Jan Borovička | čtvrtek 6.5.2010 9:09 | karma článku: 30,12 | přečteno: 8734x
  • Další články autora

Jan Borovička

Znesvěcení Rudého náměstí musí být potrestáno!!!

Drzost nikým nevolených aktivistů, levičáků a zastánců různých falešných -ismů nezná hranic. Jedna taková skupina rozehrála své nekalé rejdy na Rudém náměstí v Moskvě.

25.8.2013 v 19:45 | Karma: 24,64 | Přečteno: 2213x | Diskuse| Ostatní

Jan Borovička

Epigram "Vladimír a Livia"

Na hrubý pytel hrubá záplata. Ale podobnost se skutečností je samozřejmě jen čistě náhodná. Varování: ve verších padají sprostá slova, takže by je neměl nikdo číst!

13.8.2013 v 10:36 | Karma: 30,92 | Přečteno: 1931x | Diskuse| Politika

Jan Borovička

Více cedníků na hlavu, prosím!

Brněnský občan Lukáš Nový se na dočasný občanský průkaz nechal vyfotit s cedníkem na hlavě – je totiž pastafarián. Když jsem tuto informaci našel na internetu, udělalo mi to radost hned dvakrát. Jednak vždycky rád vidím, když z Brna dorazí do Prahy něco sympatického. Neděje se to často a bohužel to obvykle nemá dlouhého trvání, protože všechno pozitivní dokáže alespoň v mém případě hluboko do země zadupat svými blogy kolega Paulczynski. No ale to nechme stranou: největší radost mám z toho, že pastafariáni už začínají vystrkovat špagety i v Česku.

2.8.2013 v 9:35 | Karma: 30,90 | Přečteno: 2687x | Diskuse| Společnost

Jan Borovička

Kdo může za povodně?!

Voda opadá a započal hon na čarodějnice - kdo může za povodně? Odpověď na tuto otázku má skoro každý, nikdy tu nebylo tolik vodohospodářů.

11.6.2013 v 8:08 | Karma: 42,92 | Přečteno: 6266x | Diskuse| Společnost

Jan Borovička

Klausova opice zase perlí

Petr Hájek, hradní exkancléř, co není z opice, ve čtvrtečním diskusním pořadu Máte slovo hovořil o používání „zdravého rozumu“. Vyprsknul jsem při tom smíchy – jak Hájek může vypustit z úst něco takového, když právě jím vedený internetový server protiproud.cz zdravý rozum brutálně znásilňuje?

10.6.2013 v 8:08 | Karma: 33,66 | Přečteno: 3079x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Turek: Nejdu rozbít Evropu, potřebuje ale rekonstrukci a velký šok

10. června 2024

Jedním z největších překvapení letošních evropských voleb se stal Filip Turek. Po vyhlášení...

Česko ozáří obří měsíc. V pátek bude úplněk nejníž nad obzorem a bude se zdát větší

17. června 2024  18:26

V noci na sobotu 22. června bude nejjižněji, tedy nejníže nad obzorem, položený úplněk v roce,...

Univerzita Karlova rozporuje závěry vyšetřování střelby. Podá stížnost

17. června 2024  13:18,  aktualizováno  18:16

Karlova univerzita si bude stěžovat na závěry vyšetřování prosincové střelby na filozofické...

Pellegrini vyměnil prezidentskou standartu za své logo, později ji vrátil

17. června 2024  18:11

Slovenská prezidentská kancelář po sobotní inauguraci Petera Pellegriniho na svém oficiálním webu...

Černochová po výbuchu vyloučila sabotáž. Tragická událost, shodují se politici

17. června 2024  18:06

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vyloučila po výbuchu blíže neurčené munice v Libavé...

Agáta Hanychová: Nikdy jsem na nikoho nespoléhala. Sebe i svoje děti uživím sama
Agáta Hanychová: Nikdy jsem na nikoho nespoléhala. Sebe i svoje děti uživím sama

Zdá se, že se Agáta s ničím nemaže. Na první pohled ji nerozhodí žádný hejt, ani bývalí partneři, se kterými se dlouho soudila o rozložení péče o...

  • Počet článků 129
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 7784x
Jsem biogeochemik a mykolog, pracuji v Ústavu jaderné fyziky a v Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývám se environmentální biogeochemií kovů, rolí hub v geochemických cyklech prvků (geomykologie) a taxonomií a ekologií velkých hub. Jsem agnostik a antiklerikalista. Politická orientace: pravý střed. Mám rád přírodu, punkovou hudbu, víno, ženy a zpěv. Nemám rád kremlofilní báby, fundamentalisty a psychopaty všeho druhu, zejména náboženské a politické zprava i zleva.