Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Znát minulé životy je mnohdy tragikomické

Vědět, proč politik za našimi zády smolí na tajňačku dohodu s WHO, abychom my občané ČR přímo podléhali nařízením WHO, to je síla. Vědět i, že dávno politici na nejvyšších postech nerespektují, že si je platíme z našich daní, 

že jsou naši zaměstnanci a jsou tam pro nás, aby našemu národu pomáhali s co nejmenšími šrámy procházet trýzně, které se tu a tam na cestě životem nás všech vyskytnou. Vysokou politiku berou jako by byli šlechtici ve středověku a my ostatní poddaní, kdy něco jako demokracie je pro ně sakra nebezpečná záležitost, kdy už jen představa, že by nesměli rozhodovat z pozice moci a peněz (a moc a své osobní bohatství si rozmnožovat), že my ´dole´ bychom si dovolili jim připomínat, že jsme je zvolili, protože ve svých stranických prohlášeních a předvolebních slibech se zavázali k věcem pro dobro ´nás dole´, to je pro ně nepřijatelné.

Modla je pro ně věčný ekonomický růst a totální globalizace, kdy i hlupákovi je jasné, že Země má své limity, že růst až kamsi do nebe není technicky proveditelný a globalizace (předání moci EU, teď nově sepisování poddanství vůči WHO) je pro nás dole jen větší utažení smyčky kolem krku.

Ale nebojme se. Ekonom, sociolog, politolog pan Petr Robejšek a další už dlouhou dobu vysvětlují, že je to jen agónie lidí u moci (kteří jinak nemohou, protože coby ryby by si sami sobě vypustili rybník, museli by ze své role mocipánů vystoupit a vzdát se výhod, které si pracně budovali), ale že v reálu totální globalizace je za zenitem, že se rozpadá, že nemá budoucnost.

Mocní to vědí, ale budou neustále předstírat, že nadnárodní příkazy, to není totalita ale krásná demokracie, že okleštění všeho demokratického je pro nás nejenom nezbytné a jediné možné, ale je to pro naše dobro to nejúžasnější.

A my ´dole´ se tomu těžko můžeme cestou právní bránit, do funkcí jsme je zvolili, máme, co jsme chtěli. A že jsme demokracii nepřevařili do smysluplnějšího pokrokovějšího systému, a teď jen chudneme a bojíme se, jaké zákazy zase ´shora´ přijdou?
Opět podruhé: nebojme se. Slovy pana Robejška: lidé na vysokých postech jsou na tom hůř, nežli kdysi byli bolševici nebo fašisti, když přebírali moc. Bolševici i fašisti slibovali svému lidu zlepšení životních podmínek, a lid jim uvěřil, po určitou dobu měli podporu lidu. Ale dnes nám ´uchvatitelé moci´ říkají: vzduch, vodu, zem jste si poničili, suroviny se tenčí, neumíte si upevnit své zdraví, tak co byste chtěli? Koukejte mlčet a utahovat si opasky… A sami? Mažou si své kapsy.

A my nebudeme zdvihat klacky a mlátit lidi u moci po hlavě, ani snovat další defenestraci a vyhazovat je z oken na dlažbu, byť od nich nic dobrého neplyne a nepoplyne.

My ´dole´ budeme přemýšlet a konat bez nich. Oni ať nám zajistí mezinárodní politiku, zabezpečí zemi proti válce, ale školství, zdravotnictví, soběstačnost… (nákup produktů od lidí ze své blízkosti), setkávání se se zodpovědnými, důvěryhodnými lidmi, vzájemné pomáhání si navzájem se službami… to je ´revoluce zdola´: budování nové společnosti od nás občanů. (I o tom informují lidé jako např. výše vzpomínaný pan Robejšek.)

Na nikoho nespoléhejme, jen na sebe – a co umíme, nabízejme lidem kolem. Vzájemně si pomáhejme, budujme kontakty s lidmi, kterým důvěřujeme.

Systém, který běží, je za zenitem a nic dobrého od něj nečekejme, nic dobrého od něj nepřijde.

A že jeden z momentálně námi zvolených byl ve středověku šéf inkvizice, šel v čele a opájel se svou moc… bezohledný, úlisný, bez špetky modrosti i soucitu, ´lišáček´ s chorým mozkem… a teď je tu a mohl by začít lépe, ale také nemusí? Může pouze navázat na to, co žil v minulosti a v tom pokračovat? Ano, i tak je to s návazností našich životů. A na nás je nepodléhat skepsi a jít svou přímou cestou v rodině i mimo ni, odevzdat během let, která jsme dostali darem pro tuto inkarnaci, ze sebe co nejvíc smysluplného – teď to konkrétně znamená: podílet se ´zdola´ na budování nové společnosti.

-----------------------------------------

 

Co chystá ministerstvo zdravotnictví na nás občany, vyplývá z tohoto dopisu:

Vážený pane ministře zdravotnictví Válku,

obracíme se na Vás jako svobodní občané České republiky s naléhavou žádostí.

Podle dostupných informací Světová zdravotnická organizace (WHO) na konci ledna 2022 uspořádala v Ženevě mimořádné zasedání a jednání o rozšíření svých pravomocí, aby mohla převzít kontrolu nad všemi členskými státy v případě pandemie, a jakékoliv jiné formy ohrožení nebo katastrofy. WHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu o COVIDu-19, která rozšiřuje smlouvu z roku 2005. Jakmile by ji ministři zdravotnictví podepsali, ústava WHO má podle svého článku devět přednost před ústavami členských zemí při přírodních katastrofách nebo pandemiích.

Tuto snahu o převzetí kontroly nad všemi členskými státy dokresluje i dokument s názvem “Multilateralismus v době globální pandemie: Poučení a další postup”, vydaný skupinou G20 v prosinci 2020 (G-20 je skupina největších ekonomik světa představovaná ministry financí a guvernéry centrálních bank, tj. členy je 19 států a Jednotný vnitřní trh Evropské unie), ve kterém je uvedeno: „Jednotlivé státy nemohou samy účinně zvládnout globální veřejné hrozby, jako je pandemie COVID-19 […] překonání současné zdravotní krize a obnovy zdrojů obživy lze dosáhnout pouze prostřednictvím mnohostranných opatření na ekonomickém i sociálním poli […] Pandemie COVID-19 a její ekonomické důsledky odhalily slabiny současných opatření pro mnohostrannou spolupráci. Mezinárodní organizace s mandátem hrát vedoucí úlohu při řešení mezinárodních krizí nefungovaly efektivně.“

Z výše uvedeného vyjádření je patrné, že pokud vlády jednotlivých zemí nejsou schopné donutit své obyvatelstvo splnit to, co je oficiálně doporučováno, je třeba tuto pravomoc vládám jednotlivých zemí odejmout a legalizovat centrální nástroj, který toho dosáhne.

Vzhledem k tomu, že před několika lety byla změněna definice pandemie (v důsledku nátlaku farmaceutických firem změnila WHO v roce 2009 definici pandemie tak, že k jejímu vyhlášení postačí, aby se onemocnění rozšířilo po celém světě; počet případů je dnes stanoven na základě PCR testů), mohou si v každé zemi vynutit poslušnost a vnutit veřejnosti pokyny WHO, které budou povinné, nikoliv jen doporučené. Otázkou tedy bude, jaké druhy tzv. katastrof či hrozeb budou představovat nucené zásahy Světové zdravotnické organizace v suverénních zemích? Nové pandemie? Změna klimatu? Jaderná válka? A hlavně, jak bude tato moc zneužívána?

Rovněž zde upozorňujeme na Otevřený dopis od mezinárodních organizací pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o problematice bezpečnosti očkování ze dne 27.9.2018, ve kterém se uvádí závislost financování WHO na soukromých darech, například od Nadace Billa a Melindy Gatesových, aliance pro očkování GAVI, na partnerství s bankami a průmyslovými společnostmi.

S tímto neodmyslitelným střetem zájmů je absolutně nutné, aby do procesu schvalování a doporučování vakcín a do očkovací politiky byly začleněny nezávislé studie a stanoviska nezávislých odborníků.
A pokud Světová zdravotnická organizace předem garantuje bezpečnost vakcíny, měla by také zaručovat spolehlivost informací ohledně nežádoucích účinků po očkování tak, aby ti, co se pro očkování rozhodnou, mohli podepsat informovaný souhlas na základě všech dostupných informací.

Na oficiální webové stránce Evropské unie je možné si přečíst, že očkovací látky proti COVID-19, splňují přísné normy EU ohledně bezpečnosti a účinnosti a zároveň tyto stránky upozorňují na zavádějící informace, vědecky neprokázané teorie a nepodložená tvrzení o očkovacích látkách, že mění DNA nebo že jsou toxické. 

Dle vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) „Vakcíny firem BioNTech/Pfizer a Moderna (tzv. mRNA vakcíny) obsahují nukleovou kyselinu mRNA, podle které jsou v buňkách syntetizované bílkoviny. Tento proces ale probíhá v odděleném buněčném prostoru (v cytoplazmě), a nikoli v buněčném jádře, kde se vyskytuje lidská DNA. Volná mRNA žádným způsobem lidskou DNA v buňkách neovlivní, člověk není vybaven enzymy, které by umožnily RNA přepsat a včlenit do DNA – genetické informace člověka.“

Zcela opačný názor potvrzuje studie švédských vědců z Lundské univerzity publikovaná v Current Issues of Molecular Biology dne 25.2.2022, podle které je messengerová RNA (mRNA) z vakcíny proti covidu-19 společnosti Pfizer schopna vstoupit do lidských jaterních buněk a přeměnit se na DNA: „V této studii předkládáme důkaz, že mRNA vakcína proti covidu-19, BNT162b2, je schopna vstoupit do lidské jaterní buněčné linie Huh7 in vitro,“ napsali vědci ve „mRNA (vakcíny) BNT162b2 je intracelulárně reverzně přepisována do DNA již 6 [hodin] po expozici BNT162b2.“

Tímto naprosto šokujícím zjištěním v citované studii švédských vědců jsme velmi znepokojeni a žádáme Vás s odkazem na výše citovaný Otevřený dopis od mezinárodních organizací pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o problematice bezpečnosti očkování o zajištění dostatečného množství informací ohledně snížení zdravotního rizika pro občany, vyplývajícího z aplikace produktů, u kterých se ohledně jejich bezpečnosti a účinnosti zcela spoléhá na údaje od výrobce, a to je očividným porušením principu bezpečnostních opatření a toto  očkování se tak stává vynuceným lékařským pokusem na lidech.

Vzhledem ke snaze o naprosto bezprecedentní nadřazení rozhodovací pravomoci dané v budoucnu výše zmíněnou schválenou mezinárodní smlouvou nad právem jednotlivých samostatných států Vás žádáme, abyste jako ministr zdravotnictví České republiky vyjádřil nesouhlas s připojením se k této dohodě.

Je naprosto nepřijatelné, aby podpis ministra zdravotnictví se souhlasem vlády mohl rozhodnout o osudu milionů lidí České republiky bez referenda či široké diskuze o této otázce ve veřejném prostoru.

Věříme však, že si uvědomujete zásadní charakter a dopady takového rozhodnutí a že důležitost nezávislosti rozhodování o zásadních otázkách týkajících se České republiky podpoříte. Současně věříme, že si uvědomíte, že by jako již mnohokrát v historii negativní důsledky takovéhoto okleštění národní svrchovanosti negativně dopadly i na ty, kteří je, byť v dobré vůli, prosadili či jeho prosazení podporovali.

 

13. 3. 2022

Autor: Bohumila Truhlářová | úterý 15.3.2022 9:40 | karma článku: 10,78 | přečteno: 265x
  • Další články autora

Bohumila Truhlářová

Přesně takhle se choval Hitler, když chtěl dostat svět do války, řekla mi prababička

„Putin v pytli na mrtvoly, modrožluté vlaječky kam se podíváš, hodinové telefonické rozhovory Macrona s Putinem, přátelská jednání Merklové s Putinem... děvenko, to všechno smrdělo už na dálku.

28.2.2023 v 9:08 | Karma: 6,53 | Přečteno: 178x | Diskuse| Společnost

Bohumila Truhlářová

Zákulisní hry šmejdů

Kam oko dohlédne, nikdy jsme nevedli útočnou válku proti jiné zemi. Kdo si dovoluje podsouvat českému lidu, že jeho povinnost je útočit na jiné!?!! Ústavně zakotvená povinnost je bránit naši zemi, pokud jsme napadení nepřítelem!

28.2.2023 v 7:38 | Karma: 12,53 | Přečteno: 242x | Diskuse

Bohumila Truhlářová

Kdy je nejhůř? Když zločinecké bandy proniknou do sfér života

...a nastolí vládu jedné strany. A je jedno, jestli to udělají fašisti, komunisti nebo zbohatlíci. Hrůza, jakou způsobí jejich lež a neomalenost vede až

26.2.2023 v 12:07 | Karma: 16,20 | Přečteno: 600x | Diskuse| Společnost

Bohumila Truhlářová

A pak najednou ze dne na den jako by se nic nestalo

Do objektu vstoupili vojáci, mladí, zdraví, při pohledu na tu hrůzu kolem se odvraceli a zvraceli. Paní, která přežila

14.2.2023 v 9:20 | Karma: 23,90 | Přečteno: 856x | Diskuse| Společnost

Bohumila Truhlářová

Je europoslanec Milan Uhrík v Bruselu jediný při smyslech?

Když islamisté posílali k sebevražedným útokům své soukmenovce, říkal k tomu náš přítel ing.Jan Konfršt: "Všimněte si, nikdy do toho nejdou jeho synové, jeho rodina." Posílat na smrt druhé, to zločince nebolí.

3.2.2023 v 14:17 | Karma: 33,40 | Přečteno: 1322x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Turek: Nejdu rozbít Evropu, potřebuje ale rekonstrukci a velký šok

10. června 2024

Jedním z největších překvapení letošních evropských voleb se stal Filip Turek. Po vyhlášení...

Motorkář v Troji na přechodu srazil školačku, skončila v umělém spánku

17. června 2024  16:29

Vážná zranění pánve a kyčle utrpěla v pondělí ráno nezletilá dívka, když ji na přechodu před ZŠ...

Ve francouzských Metách řeší útok bodnou zbraní, pět lidí je zraněných

17. června 2024  16:07,  aktualizováno  16:25

Pět lidí v pondělí utrpělo zranění při násilném činu spáchaném sečnou nebo bodnou zbraní ve...

Od přátel a příbuzných vylákal skoro 52 milionů, za podvod dostal pět let

17. června 2024  16:23

Krajský soud poslal dnes na pět let do vězení za podvod čtyřiašedesátiletého Zdeňka Starého, který...

Američané vyhlížejí klíčovou bitvu slov. Trump je v ráži, Biden tvrdě trénuje

17. června 2024  15:25

Premium Spojené státy čeká příští týden první debata prezidentských kandidátů. Oba ke klíčovému bodu...

  • Počet článků 286
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1042x
V každé době je o koho se opřít, vždycky tu byl někdo, kdo ostatním svítil (Komenský, Masaryk, Havel).Teď jen zbývá zamyslet se nad tím, zda taky něco pořádného zůstane po nás.

Seznam rubrik