Foto

Článek se zabývá neoddiskutovatelnými fakty. Dal si někdo práci spočítat ty miliardy dolarů proudících do Gazy ve formě různých pomocí a zneužívaných od roku 2007 Hamásem? Kdyby se místo do zbraní investovaly do infrastruktury, zavlažování, rozvoje turistiky, mohla by být Gaza prosperující turistickou destinací.

Vašek

Foto

Vynikající shrnutí, pane doktore. Ale je to marné, marné, marné...

Foto

Palestinci nejsou národ v obvyklém slova smyslu, až do založení státu Izrael roku 1948 byl Palestinec každý, kdo žil na území Eretz Jisrael: Židé, křesťané, drúzové, Arabové. Do té doby neexistoval žádný palestinský národ, zakladatelé státu Izrael David Ben Gurion či Chajm Weizman měli palestinské pasy, první židovské noviny se jmenovaly „Palestine Post“(dnešní Jerusalem Post). Turci, kteří Zemi Izrael dobyli roku 1517, nazvali tuto zemi Sýrií. Angličané Zemi Izraelskou dobyli roku 1917 a dali ji znovu název Palestina. To však nic neříká o lidech, kteří zde žili, beduíni, mniši, drůzové, Židé, všichni se jmenovali Palestinci. Teprve roku 1964, vznikla legenda, že Arabové, kteří žijí v Eretz Jisrael, jsou „národ Palestinců“, byla tak vytvořena umělá národní příslušnost, aby prostřednictvím arabské národní fronty bylo možné lépe potírat Izrael. Dne 15.11 1988 OOP nacházející se v té době v Tunisku vyhlásila jednostranně stát Palestina. Do té doby byl to pojem zcela neznámý. Rada bezpečnosti OSN jediná může takový stát uznat, ale do současnosti jej neuznala, takže takový stát neexistuje. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN ze dne 22. 11. 1967, č. 242, přijatá po Šestidenní válce v r. 1967, stanovila kritéria pro mírová jednání mezi zúčastněnými stranami. Tak zvaní Palestinci odmítají tato kritéria splnit. To znamená dohodnout se s Izraelem na společných hranicích, uznat stát Izrael a uzavřít mír. Palestinci odpovídají žádné jednání s Izraelem.

Foto

Nikdo nemůže říci, že IIzrael se dopouští genocidy. Podle všeho jde o propagandu ze strany Hamasu Dosavadní zkoumání izraelského vojenského chování neshledalo šetření žádné porušení norem. Pokud se Izraelští vojáci dopustili válečných zločinů, tak rozhodně bude tyto vojáky Izrael stíhat tak, jak to dělá armáda USA a všechny demokratické státy. Proč, máme brát čísla a zprávy Hamasu za správná bez ověření z jiných věrohodných zdrojů. Čísla , která uvádí Hamas nerozlišují mezi civilisty a členy Hamasu. Kdo je za válku v Palestině zodpovědný a kdo civilisty do této situace dostal. Odpovědí je Hamas a i civilní osoby. Hamas z pásma Gazy udělal živý štít. To je krutá a barbarská věc. Obranou strategií Hamasu je používat obyvatele Gazy jako první obrannou linií : To je v podstatě válečný zločin. Právo Izraele na na sebeobranu by nemělo být omezováno barbarstvím druhé strany. V opačném případě vzniká teroristické veto nad izraelským právem na sebeobranu. Tím se vše obrací na ruby. Nejrychlejším způsobem ukončení války v Gaze je aby Izrael válku vyhrál

Foto

Tomáši, díky!

Izrael je už řadu desetiletí opakovaně vystaven agresím s otevřeným, proklamovaným cílem jeho totální likvidace. Přesto si Izrael stále drží étos země pokoje: Šalom!

Izrael není totalitní stát, je to civilizovaná vyspělá demokracie. Pří jeho návštěvě můžete vidět na vlastní oči, že každý, kdo che žít pokojně, s úctou k základnímu zákonu pokojné lidské koexistence, tam skutečně může žít. Také Palestinci - ti z nich, kdo tento princip přijali - žijí v Izraeli pokojně. (Nechci to úplně naivně idealizovat, každá země má různá vnitřní pnutí, to je normální). Avšak esenciálně platí, že v Izraeli žijí civilizovaně, kultivovaně, ve vzájemné úctě a pokoji mnohá etnika, různé občanské názory a mnohá náboženství. Nepaušalizuji: Myslím tím ty skupiny, které opravdu ve vzájemném konstruktivním smíru žít chtějí. Izrael také v mezinárodních vztazích prokazuje, že je vždy ochoten a schopen žít v míru se všemi, kdo žít v míru chtějí. Je to vidět na spolupráci a dohodách o mírovém soužití s řadou zemí jako např. Jordánsko, Egypt a Saudská Arábie.

Avšak právě princip Izraele jako země pokoje je zároveň k smrti nenáviděn těmi, kdo sami pokojné soužití odmítají. Nejsou to paušálně "všichni Palestinci", avšak u nich je dlouhodobě velmi silná skupina těch, kdo nejenomže pokojné mírumilovné soužití zásadně odmítají, ale opakovaně se pokoušejí je zlikvidovat velmi brutálně, teroristicky. Další symptomatickou věcí je, že tyhle - nenávistné - v jejich destruktivní zášti vždy někdo podporoval. Svého času to byl komunistický "tábor míru" v čele se SSSR, nyní je to především totalitní islamistický Irán.

Foto

Díky, Tome. Skvělý článek. Obávám se ale, že ti, kteří by si to měli přečíst tak neučiní.

MB

Poznámka k té genocidě ... na netu lze najít klip, který porovnává počty Židů v arabských státech (Maroko, Alžírsko, Libye, Egypt, Jordánsko, Sýrie ...) v roce 1948 a 2023 - redukce v průměru 99.8%. Změna počtu tzv. Palestinců v Izraeli ve stejném časovém úseku - nárust 1296%. Asi tak ...

Foto

Asi jsem viděl stejný klip a zapsal si to.

1948 - Maroko 265000 židů, dnes 2150, Libye - 38000 dnes 0, Irák 135000 dnes 5, Alžírsko 145000 dnes 50, Egypt 75000 židů v roce 1948 dnes 100. V Jemenu 63000 dnes 50, v Tunisku 105000 židů dnes 1050, v Sýrii 30100 dnes 100, v Libanonu 5000 židů dnes 100.

Foto

Od roku 1881 do současné doby se vracejí Židé do Palestiny. Z peněz Sionistické organizace (do které přispívali filantropové, např. Rothschild či baron Hirsche), nakupují půdu od bohatých arabských velkostatkářů, kterým hebrejské zlato přišlo vhod a nákupčím prodávají bezcennou, neúrodnou půdu, zejména bažiny plné krys a štírů. . Židům se nezměrným úsilím daří bažiny odvodnit, zúrodnit, tak, že přináší užitek. Vznikají zde obydlené osady. V Palestině je v roce 1909 vybudované první židovské město Tel Aviv. (Pahorek jara) Je zde vybudovaná Hebrejská univerzita. V Jeruzalémě žije většina Židů. V roce 1930 žije už 50 000 Židů.. Židé v Palestině uzavřeli s Araby reprezentované Fajsalem mírovou smlouvu, ve které Arabové uznali i lidské právo Židů na Palestinu. Británie vydává tak zvanou Blafourovou deklaraci Magnu Chartu židovského národa, kterou uzná 50 států, a ve které je slíbeno židovské právo na Palestinu a v níž se zároveň Británie zavazuje, že udělá vše pro dosažení tohoto práva

V roce 1923 byla východní Palestina z mandátního území, vyňata, a předána Arabům, kteří se stavěli proti myšlence návratu Židů do jejich starobylé židovské vlasti k vytvoření vlastního státu. Vzniklo Hašimovské království, později Zajordánsko a dnes Jordánsko. Více než 70 % všech Jordánců jsou palestinští Arabové. Jordánsko z mandátního území Palestina má území o rozloze 97 230 km/2 a Izrael z mandátního území Palestina má území o rozloze 20 770 Km/2., z čehož největší část zabírá Negevská poušť, která se rozkládá na ploše 12 000 km². Velikost Izraele je jako rozloha Moravy bez Slezska.

OF

To že 700 000 Arabů odešlo z Izraele na výzvu arabské koalice, jsem netušil. Jinak dík za velmi fundovaný článek.

Foto

Naprosto správně. To je na základě dochovaných dokumentů . Vy snad máte dojem, že to není pravda.

  • Počet článků 1000
  • Celková karma 29,78
  • Průměrná čtenost 2517x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

  • www.blogosfera.cz