Foto

Chladná fakta. Zná někdo z vás profesionálního demonstranta, kterého by fakta zajímala. Pro teroristu je terorismus výnosné zaměstnání, vždy se najde někdo kdo ho bude platit a živit. Smysluplné zaměstnání by mu nedalo tak opájející moc nad životem a smrtí. Trvalý neklid na blízkém východě někomu zřejmě vyhovuje. Užitečných idiotů na naplnění náměstí se vždy najde dost.

Vašek

Foto

V minulosti jsem se naivně domníval, že se jedná o obecně dostupná fakta, která už snad není zapotřebí opakovat. Jenže současnost mne žel přesvědčuje o opaku, je to zapotřebí, protože mnozí propalestinští aktivisté tato fakta popírají a ovlivňují tím mnohé méně vzdělané jedince,kteří to nevědí.

Takže díky za to, Tome, a doufejme, že se k Tvému textu a těmto informacím dostane aspoň někdo, koho by to mohlo poučit.

Á propos, nemyslím si, že by to byla náhoda, že nejagresivnější islamisté a Arabové někdy smysluprostě zvávaní Palestinci mají tradičně podporu najmě levicových kruhů, včetně levice progresivistické, levice nacionalistické (od hitlerovského Německa po putinovské Rusko), podobně jako v minulosti států komunistických. – Pak mi nezbývá, než za setrvalou podporu Izraele pochválit naši stávající vládu, vůči níž mám v mnoha jiných záležitostech postoj kritický.

Foto

Karma

Myslím, že zásadní a pro další možný vývoj velmi kritický jev je v článku přesně vystižen těmito řádky:

"...ve volbách (v Gaze) zvítězil Hamás a zcela ovládl pásmo. V jeho stanovách je zavedeno právo šaria a cíl – vymazat Israel z mapy. Co by se s občany státu Israel nejspíše dělo, jsme mohli vidět v přímém přenosu v říjnu roku 2023."

Velmi vážným problémem je naprostá asymetričnost. Úplně ve všem. Kromě mnoha jiných věcí nelze od Hamásu ani v nejmenším očekávat, že někdy nějakou dohodu či ujednání dodrží.

Foto

Kde převládá intolerance, povýšená až na ,,fundament", je kompatibilita až vyloučena.

Foto

V roce 1939 Velká Británie uzavřela Židům přístup do Palestiny. Tento čin předcházející druhé světové válce a holocaustu byl pro židovskou populaci fatální. Skončila válka, Židé, kteří přežili holocaust a vraceli se do míst odkud přišli, tak nikde nebyli vítaní. Ani u nás. V Polsku byli vystaveni pogromům. Někteří z nich se vrátili zpět do koncentračního tábora Osvětim. Svět o ně neměl zájem. Židovská organizace Alija Bet se začala o Židy starat. Z Osvětimi se vydal pochod Židů v zimě k Jablunkovskému průsmyku, přes zákaz Polska, aby Židé opustili Polsko. V. Británie vyvíjela tlak na naši vládu a J. Masaryka ministra zahraničních věcí, aby nedovolil průchod Židů přes naše území. Masaryk to odmítl a Židům přistavil vlak. Organizace Alija Bet kupovala vyřazené lodě a snažila se dostat Židy do Palestiny.. Málo se jich do Palestiny dostalo a většina v nich a to i ti co přežili koncentrační tábory, skončila v internačních táborech obehnaných ostnatým plotem, strážními věžemi a s kulomety. Někteří z nich, za snahu dostat se do Palestiny, zaplatili životem. Internační tábory byly umístěny na Kypru, Mauriciu, Haifě. V táborech se tísnilo 50 000 Židů, žen, dětí. Na nátlak USA, Francie, Italie, musela V. Británie souhlasit s rozdělením Palestiny. Při hlasování se V. Británie zdržela hlasování a OSN se usneslo o vytvoření státu Izrael. Židům byla přidělena ze 70 procent neúrodná polopoušť, o kterou neměli Arabové zájem, a to, co si sami Židé zúrodnili a koupili. „Přidělený“ úzký pruh země, byl těžko ubránitelný, a přesto Židé s tím souhlasili, protože chtěli všechny Židy dostat do země zaslíbené. Ještě než byl vyhlášen stát Izrael, už docházelo ze strany Arabů k napadání osad a jejich ničení a vraždění obyvatel. Britové při postupném opouštění Palestiny předávali pevnosti, zbraně a strategická místa Arabům. Po vyhlášení státu Izrael, ve svém prohlášení ke vzniku státu, Izrael nabídl Arabům ruku ke smíru, ke spolupráci a k rovnocennému a vzájemně respektovanému soužití. Izrael

A zase hlas Sparťana, kritizujícího Slávisty.

Problém s migrací byl hlavně před druhou světovou válkou. Po ní přišlo asi 10 % migrujících Židů

Terroristické organizace byli na obou stranách a napadání bylo oboustrané

Foto

Brilantní shrnutí, Tome, které ale musím doplnit o jedno upřesnění. Provincie Judea nebyla přejmenována na Palestinu (přesný název Syria Palaestina) po první židovské válce 66-74 n. l., která znamenala římské dobytí Jeruzalénma a likvidaci Druhého chrámu, ale až po druhé židovské válce (Bar Kochbově povstání); ta se odehrála v letech 132 až 135 n. l. Uvádí se, že za touto pro Židy urážlivou změnou názvu stál sám římský císař Hadrian, jehož protižidovská opatření po porážce povstání byla mimořádně krutá a znamenala mj. zásadní redukci židovské populace v Zemi izraelské. Nicméně platí, že se starověkými "Palestinci" (Filistíny) nemají dnešní palestinští Arabové nic společného. Pokud jde o názory uvedené níže v diskusi, pakliže mezinárodní společenství pravomocně rozhodne o rozdělení území "A" na dva samostatné státy, patří k elementární politické slušnosti, že jeden se bude nazývat "B" a druhý "C" Pokud ten druhý místo "C" použije název "A", pak to znamená jediné: že neuznává existenci státu "B", neboť chce celé území "A" pouze pro sebe. Pro pana Zapletala níže: na názvech v politické geografii velice záleží, ne že ne.

Foto

Společnost národů hlasy 60 států světa rozhodla v roce 1922, že se území Palestina o rozloze 118 000 km/2 . se stane domovinou Židů. V roce 1923 byla východní Palestina z mandátního území, vyňata, a předána Arabům, kteří se stavěli proti myšlence návratu Židů do jejich starobylé židovské vlasti k vytvoření vlastního státu. Vzniklo Hašimovské království, později Zajordánsko a dnes Jordánsko. Více než 65 % všech Jordánců jsou palestinští Arabové. Jordánsko má z mandátního území Palestina území rozlohu 97 230 km/2 a Izrael má z mandátního území Palestina rozlohu 20 770 Km/2., z čehož největší část zabírá Negevská poušť, která se rozkládá na ploše 12 000 km². Velikost Izraele je jako rozloha Moravy bez Slezska.

Foto

Po měsíci se mně podařilo sehnat knihu Šestí denní válka. Vychází z odtajněných dokument z Egypta, Izraele , Jordánska, Jak k té knize napsal Fereed Zakkaria Editor, Newsweek International " Vycizelované a poutavé pojednání..... Dosud nejleší zpracování osudové události na moderním Blízkém východě. Doporučuji každému kdo se zajímá o dění v Izraeli. Mnoho věcí se tam dozví, které neznal.

  • Počet článků 985
  • Celková karma 33,79
  • Průměrná čtenost 2529x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

  • www.blogosfera.cz