Jiří Turner

Zabila spícího stanovým kolíkem a další příběhy „ze života“

Jiná zase spícího vlasáče ostříhala, a ten pak zemřel v rozvalinách. Nejen u Thermopyl se proslavilo oněch „300“ a i s Barackem to bylo zcela jinak? Tušíte vůbec kam směřuje liška, když běží k Táboru? Není nad to číst bulvár.

3.2.2023 v 11:42 | Karma: 11,41 | Přečteno: 382x | Diskuse| Ostatní

Jiří Turner

Himlhergotdonrvetrkruncajselement

Tato roztomilá trautenberovská hláška překonává i proslulé německé složeniny, a právě z němčiny pochází řada více či méně kuriózních frazémů, které slýcháme a používáme automaticky, aniž bychom o jejich původu uvažovali.

29.12.2022 v 10:49 | Karma: 22,46 | Přečteno: 994x | Diskuse| Ostatní

Jiří Turner

Přejdi Jordán a poznáš nevěstku z Jericha

Jericho je dnes malé město ležící na západním břehu řeky Jordán. Je to místo, kde již od úsvitu věků žili lidé. V biblických dobách to bylo město významné a děly se tam prý pozoruhodné věci, ke kterým se také váží ustálená rčení.

29.11.2022 v 18:56 | Karma: 12,78 | Přečteno: 454x | Diskuse| Ostatní

Jiří Turner

Tady se tedy "Mosad" moc nevyznamenal

Předchůdci téměř dokonalých agentů a rozvědčíků selhali. Deset z dvanácti mužů odprezentovalo svou malověrnost a díky nim se na poušti čekalo až zemřou všichni, kteří byli v tu chvíli starší dvaceti let. Celých 40 let.

16.11.2022 v 11:42 | Karma: 10,07 | Přečteno: 538x | Diskuse| Ostatní

Jiří Turner

Leviticus

Někdy by se mohlo zdát, že všechno souvisí se vším. S texty knihy knih přímo či nepřímo souvisí nejen frazémy, ale i reálie, o nichž mnohdy nemáme ani tušení, že tuto souvislost mají.

11.11.2022 v 11:14 | Karma: 8,37 | Přečteno: 184x | Diskuse| Ostatní

Jiří Turner

Exodus

Exodus je hromadná migrace. Může být důsledkem nespokojenosti se stávajícím místem pobytu, může souviset s bezpečnostními riziky a může být odchodem do země zaslíbené. Zaslíbené Hospodinem či štědrým sociálním systémem.

1.11.2022 v 19:30 | Karma: 11,96 | Přečteno: 340x | Diskuse| Ostatní

Jiří Turner

Jsi zarostlej jako Ezop!

„Neříkal jsem ti, aby ses nechal na svátky ostříhat, tatrmane, jsi zarostlej jako Ezop...“ - Ezau, tatínku, Ezau.“ – „Ten taky.“ Abraham, Sára, Lot a jeho žena, Izák, Jákob i ten Ezau jsou postavami, se kterými se setkáváme stále.

20.10.2022 v 14:25 | Karma: 9,93 | Přečteno: 1340x | Diskuse| Ostatní

Jiří Turner

Na počátku bylo Slovo…

...a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ Tak začíná Janovo evangelium a ta slova nás vrací na počátek knihy Genesis a také symbolicky ke slovům z biblických příběhů, která se vžila a obohatila naši slovesnou kulturu.

21.5.2022 v 12:10 | Karma: 9,69 | Přečteno: 242x | Diskuse| Poezie a próza

Jiří Turner

Příběhy biblických frazémů

Říkáme: Od Adama, Kainovo znamení, Lotova žena, chlupatý jak Ezau, Jobova zvěst, egyptské rány, pýcha předchází pád, nevěřící Tomáš nebo Jidášův polibek, ale víme vždy, jaký biblický příběh je zdrojem toho rčení?

24.4.2022 v 12:45 | Karma: 13,21 | Přečteno: 1129x | Diskuse| Ostatní