Tonička Plíšková

Historička, nezávislá publicistka, spisovatelka a badatelka:    www.kruhy-v-obili.cz                   

E-knihy:  https://www.ebux.cz/index.php?pg=1&autor=107011&ofs=1

Svět v němž žijeme se rychle mění - nebuďme ovcemi a otroky systému - poznejme pravou podstatu bytí člověka, lidstva, planet i vesmíru. Člověk je dokonalá vesmírná bytost - má právo zbavit se závislostí, lpění a okovů.

         

 

                       

 

                

 

         

 

 

             
  • Počet článků 270
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2746x

Seznam rubrik

Tonička Plíšková

Nejen děti ze Sýrie - i krásné dívky z Afriky...

Majdany zničily jejich země, v občanských válkách ztratili rodiče, boj o úrodnou půdu, plantáže a suroviny je krutý. A zuří tam již mnoho let. Blízký i Střední východ a téměř celá Afrika jsou v rozvalinách. Vyvražďují se celé vesnice, města mizí z mapy světa. Z krásných a bohatých zemí nezbylo vůbec nic, jen lidé bez přístřeší a uprchlické tábory, utečenci bloudí světem, hledají místa k pobytu. Z teplých a půvabných míst, kde Evropané trávili svou dovolenou, se milióny utečenců hrnou do drsné Evropy hledajíce zde nový domov. A multikulturní šašci v Bruselu to dirigují. Proč? Usadíte je na cizím území, s jinou kuturou, jiným jazykem a vírou? Bez možnosti trvalého bydlení, sociálního začlenění, trvalého výdělku?

20.1.2015 v 8:15 | Karma: 29,65 | Přečteno: 1833x | Politika

Tonička Plíšková

Rozděluje lidstvo víra nebo ovládací elity???

Všichni věříme v jednoho boha Stvořitele všehomíru. Základ, který lidstvo spojuje je stejný, ač rozdílnost v uctívání a morálce je dána odlišností zemí a kultur. Čím více se země, jejich náboženství a kultura liší - tím zajímavější a krásnější je naše planeta. V rozmanitosti přírodních scenérií, zvířectva, ptactva, ryb, v barevnosti lidských ras a různosti jejich ideí a tvořivosti, spočívá unikátnost planety Země - nositelky Knihovny života. Žijeme na překrásném místě ve vesmíru, na modré planetě obdařené spoustou vod a vodnho tvorstva, na 3.planetě Sluneční soustavy, na okraji disku galaxie Mléčné dráhy. Co více si můžeme přát??? Bůh nám dal do vínku krásnou planetu, na níž jsme se zrodili, morální zásady, které máme dodržovat, milovat bližního svého jako sebe samého. A tady jsme Boha zklamali!

15.1.2015 v 7:20 | Karma: 15,26 | Přečteno: 668x | Politika

Tonička Plíšková

Žádná válka - mír!

Vesmírem se řítí k Zemi meteority a nepoučené lidstvo nechápe! Elity a vědci mlčí. Mediální krysy nás zahlcují nenávistí a politickými rozbroji. Aktivita Slunce se nebývale zvýšila, objevují se videa se záběry průletu obrovských meteoritů nad jižní Amerikou i Evropou. Zvláštním úkazem posledních dní je rozsáhlá skvrna na jižním okraji Slunce, která se zformovala v prvních minutách po půlnoci 1.1.2015 - a další meteority se blíží...Situce ve světě se vyhrocuje, NATO hrozí válkou a rozdmychává další nepokoje. Vesmír však varuje všechny iniciátory rozbrojů! V den 70.výročí vylodění amerických a anglických vojsk v Normandii 6/6 2014 se objevila v Anglii zpráva v poli v Morseově abecedě: NO MORE WAR - NO MÁS GUERRA - ŽÁDNÁ VÁLKA! Vylodění v Normandii bylo velmi obtížné, zahynulo zde mnoho vojáků na konci 2.světové války a další při přechodu přes Ardeny. Výstrahu obrazce a v krajině symboliku pro "rakev" a "válečné hroby"naleznete na světovém webu: http://www.cropcircleconnector.com/2014/GipsyLane/comments.html

11.1.2015 v 11:12 | Karma: 18,57 | Přečteno: 1155x | Politika

Tonička Plíšková

Změny probíhají plnou silou!

Obří erupce na Slunci i ve společnosti - náhlé změny počasí. Nic se neděje náhodně, přemýšlejte, máte mnohé pochopit. Proces probíhá již mnoho let a nyní velmi zesílil. Sluníčko se nám přepólovalo - čeká totéž i Zemi? Vše ve vesmíru i v přírodě má svůj řád a pravidelné cykly, jimiž my i planeta procházíme. Narodili jsme se do zvláštní doby, plné změn společenských i přírodních. Děje se zde mnoho zajímavých věcí, u kterých jsme chtěli být. Slunce i Měsíc již změnili svou pozici, póly se posunují, vše je jinak, než bylo dříve. Musíme si určit priority! Vesmír i příroda mají svůj řád - agresivní civilizace porušila řád, vytvořila chaos a ničí vše kolem sebe...

28.12.2014 v 12:28 | Karma: 25,72 | Přečteno: 2225x | Politika

Tonička Plíšková

A neříkejte, že jste nic nevěděli!

Všichni jste se těšili na svobodu - ale sametová revoluce ji nepřinesla. Jste ovádáni a manipulováni více než dříve. Pootevřeli jste dveře do světa, trochu se po něm porozhlédli a vlast vám zatím rozkradli. Vlastní i cizí. Zbytek jste dvakrát věnovali církvi "svaté", která národ po staletí okrádala a udržovala v temnotě. Národní hrdost jste prodali cizákům, za něž bojujete i v cizině a jejichž mrzkým penízem pokořujete a ovládáte vlastní národ. Pro bezcenný peníz jste lid i studenty zradili a tím národ rozdělili. Český lid tvoří jádro národa - kdo se nad něj vyvyšuje - bývá ponížen. Oslavovali jste hrubce a prevíty, zprznili české školství i mládež. Kdo nemá úctu k druhým, též si ji nezaslouží. Na hrubý pytel, hrubá záplata!

13.12.2014 v 13:12 | Karma: 37,51 | Přečteno: 2972x | Politika

Tonička Plíšková

Ztratily se hloupé ovce...

Začátek prosince překvapil - trochou deště, trochou mrazu - a stádo 30 000 ovcí zmizelo. Majdan se nekonal. Ani 1 500 sympatizujících oveček se neobjevilo! Hrstka beranů v čele s akademikem Putnou dorazila ku Hradu, aby pod taktovkou Kocába zabékla naposled Kde domov můj? Tolik smutku - tolik smutku! Zastávka v pražské kavárně na srocení stáda, udělení pokynů cizí ambasády a tažení pod vlajkami Ukrajiny a Tibetu začíná... Dlouhá cesta plná zimy, útrap a hladu čeká hloupé ovce. V srdci Evropy se jim nelíbilo, nevážily si dobrého bydla a své úrodné zemičky, národ se bez nich obejde, ať táhnou do světa na zkušenou.

2.12.2014 v 18:07 | Karma: 42,84 | Přečteno: 4623x | Politika

Tonička Plíšková

Doba kavárních povalečů - havloidů - končí...

Červené karty hloupých a snadno manipulovatelných ovcí vyrojivších se 17. listopadu na Albertově snad zmizely natrvalo. Spojení špiček komunistů a estébáků propojených s "elitou" Chartistů nám vládlo 25 let. Žádná demokracie! Reálný socialismus havlistický - čili postkomunismus EU pod totalitou západu. Změna systému dle iluze studentů se nekonala. Revoluce jim byla ukradena. Scénář převzetí moci se připravoval po mnoho let. Rozkradení podniků a likvidace prosperujícího zemědělství též. Ke splnění těchto plánů se Havlovi a jeho kancléři nadšení studentů nehodilo.

23.11.2014 v 11:23 | Karma: 43,84 | Přečteno: 11948x | Diskuse | Politika

Tonička Plíšková

Loutky cizí mocnosti a Káji s čírem!

Revoluce požírají své děti. Ovládací systém je propracovaný a silný. Potřebuje stáda hloupých ovcí, aby ho živily a sytily. Občas jim nabídne trochu volnosti k rozletu - aby je v zápětí spoutal a pokořil ještě víc. Vše mají světové elity připraveno ve svém programu s předstihem mnoha let. Nic se neděje náhodně. Jste pouzí roboti plnící příkaz vůdců, v domnění, že nesete novou ideu přetvářející svět. Brzy zjistíte, že iluze skončila, ideály vyšuměly, dravci upevnili své pozice a ovce zůstaly napospas hladovým vlkům. Stádo se rozprchlo a osamnělé ovce bezútěšně bloudí cizími končinami.

21.11.2014 v 8:21 | Karma: 37,15 | Přečteno: 1924x | Politika

Tonička Plíšková

Studenti dnes táhnou na Hrad...

Doufám, že s omluvou, vlastními bílými kartami a kyticí růží! Prezidenta si národ zvolil ve svobodných volbách a je nutno je respektovat. Úctou k prezidentovi republiky vyjadřujeme úctu k vlastnímu národu, rodině i všem předkům. Žijeme ve středu Evropy, odedávna jsme střetem zájmu silných mocností, jimž i naši předkové museli odolávat. Váš život je dokladem toho, že svou roli úspěšně zvládli. A teď je řada na vás! Česká inteligence musí být oporou národa - ne přisluhovači a loutkami cizáků.

19.11.2014 v 11:42 | Karma: 42,33 | Přečteno: 3611x | Politika

Tonička Plíšková

Trapné oslavy sametové revoluce

Roztříštěnost společnosti se plně projevila. Většina národa necítila potřebu oslavovat, sametová revoluce jim nepřirostla k srdci. Nesplnila jejich touhu po svobodě a lepší, spravedlivější společnosti. Morálka národa poklesla, školství neplní svou výchovnou funkci, úroveň vzdělanosti se snížila. Svoboda národa je omezena nařízeními EU, prodloužené ruky USA. Práva menšin a jedinců jsou stavěna nad zájmy národní - často i proti nim. Nevyjasněnost dvojích církevních restitucí velmi rozdmychala nespokojenost lidu s politickými stranami i nenasytnotí církví, jež měly nemovitý majetek jen propůjčen k užívání - 2x restituce nestačí - chtějí stále víc. Znevažování Benešových dekretů rozčeřilo poklidnou hladinu a vydání mnohých majetků nad rámec Benešových dekretů lid zaprodaným a hamižným politikům nemůže odpustit!

18.11.2014 v 8:11 | Karma: 39,69 | Přečteno: 2198x | Politika

Tonička Plíšková

Poselství kruhů a obrazců na Zemi

Zdobí naši planetu na přesně určených místech odpradávna na křížení energetických linií. Planety i bytosti mají svůj energo - informační systém, o tok energií musí být pečováno, blok způsobuje nemoc a musí být odstraněn. Akupunkturní jehličkou u člověka - kruhem v obilí nebo menhirem na Zemi. Tok kosmických a zemských energií Jang a Jin je harmonizován. Energetický nesoulad znamená nemoc či přírodní katastrofy. Kruhy a obrazce na planetě - na vodě, ledu, sněhu, v hlíně, písku či rozličných plodinách (agrosymboly), na skaliskách (petroglyfy) - vytvoří energetický vír, propojující nebe se zemí, vírovité struktury se vzájemně propojují v energetický obal bytostí a planet. Vše ve vesmíru je soulad energií. Narušení znamená kolaps smrt. Mnozí lidé si tohle neuvědomují a ničí sebe, ostatní i planetu. Vesmír má však tendenci k harmonii!

23.9.2014 v 8:00 | Karma: 18,35 | Přečteno: 2614x | Společnost

Tonička Plíšková

Podivné léto a zvláštní útvary v obilí i u Prahy

Lidé jsou udiveni a fotí. Zdiby, Klecany, Klíčany - Bořanovice, Pakoměřice, Líbeznice. Znaky, kódy, linie a zákruty. Geometrické obrazce byly letos 2 - Boskovice a Přívětice. Nádhera tvarů, pohoda uvnitř i varovné poselství. Pro lidstvo i pomlouvačné jedince. Tvrdíte hošíci, že jste je vyhopkali? Vesmír si rád tropí šprýmy pánové! Ozdobil celou republiku netradičními obrazci - vytvaroval podivně celé lány. Snopky přeskládal zvláštně přes sebe. Zohnul u země a nezlomil, svazky zohnul v kolénkách a nezlomil. Umíte to též a předvedete??? Lidé se podivují a zemědělci nehubují. Obilí dozrálo i v podivném počasí a úroda je bohatá.

8.8.2014 v 21:18 | Karma: 14,65 | Přečteno: 2525x | Věda

Tonička Plíšková

Přichází zprávy z celé republiky!

Pole jsou pokryta nádhernými útvary. Netradičních obrazců přibývá. Zprávy přichází i z dalších zemí. Děje se tak již 10 let. Letos však s plnou silou! Proud energií přicházejích z vesmíru transformován naším zářícím Sluncem plyne k planetám...

27.7.2014 v 21:48 | Karma: 18,35 | Přečteno: 2710x | Věda

Tonička Plíšková

Záhadologické kluby pod vlivem agentů STB

Komunisté přinutili národ mlčet a mít jednotný názor - jediné strany. Kdo nemlčel měl problém, ztratil funkci, zaměstnání, děti nemohly studovat. Jedni mlčeli, druzí utíkali za hranice, neboť pusu otevřít nesměli, aby je ti třetí neudali. Národ si přál demokracii v mylné naději, že bude svoboda. Demokracie není, svoboda též ne - možná pro někoho. Vliv, moc a majetek si udržely bývalé elity a přidaly se k nim nim další. V podstatě se nic moc nezměnilo. Klíče sametové revoluce drželi v rukou ti, co měli nejvíce másla na hlavě, aby si udrželi své pozice. Agenti STB se přesunuli tiše z jedné kanceláře do druhé a vládnou nám doposud placeni možná jinými ovládači světa než dříve...

25.7.2014 v 7:25 | Karma: 15,55 | Přečteno: 1298x | Věda

Tonička Plíšková

Signál Wow - rozluštil Ludvík Tuček - nesměli jsme to vědět!

12.7.2014 zemřel český výtvarník a badatel, o němž se nesmělo hovořit, neboť rozkódoval vesmírné poselství, čímž předstihl celý svět. Česká republika neumí podpořit chytré mozky - věda je záměrně ponižuje. To pochopil i Ludvík Tuček při setkání s Jiřím Grygarem, že od Sysifa podporu nezíská, neboť Sisyf musí svůj Bludný balvan valit do kopce pořád dál - sám a sám... Coź je krutý úděl!

23.7.2014 v 7:23 | Karma: 21,41 | Přečteno: 4602x | Věda

Tonička Plíšková

Agrosymbolů v ČR přibývá - tradičních i netradičních...

Nádherné obrazce jsou zatím 2 - obrovský u Boskovic a menší u Přívětic - oba s významným poselstvím pro lidstvo, týkající se probíhajících změn na planetě, čímž navazují na světovou databázi obrazců myšlenkově i geometricky. Vše souvisí se vším. Netvoří je primitivové hopsající s prkýnky, jak se nám jiní primitivové snaží namluvit. Sílící změny v přírodě i společnosti vyžadují přípravu psychickou i fyzickou, abychom naše těla i mysl udrželi v pohodě, i když se vše převrací naruby - zatím pozvolna, ale může dojít i dojít i k totálnímu zvratu všeho, na co jsme si na Zemi i v životě navykli. Uneseme to???

21.7.2014 v 7:21 | Karma: 14,07 | Přečteno: 2212x | Věda

Tonička Plíšková

Mediální chamraď a agenti STB v obrazcích v obilí

Nádherné obrazce v obilí, které se u nás objevují neustále přitahují pozornost mediální chamradi nejhoršího kalibru a agentů STB, o něž již nikdo nejeví zájem, a jen před kamerami se svými "znalostmi" zviditelňují. Vletí do té nádhery jako potopa, natočí se plno pitomin - z těch šéfové vyjmou tu největší a vypustí do TV, rozhlasu či tisku. A hloupé OVCE - dosud přijímající to mediální bahno a hnus - s očima vypoulenýma sledují nebo čtou ty nesmyslné bláboly, jimiž je média za jejich těžce vydřené peníze krmí!

10.7.2014 v 7:10 | Karma: 24,97 | Přečteno: 2846x | Společnost

Tonička Plíšková

Pád ovládacího systému

Zastaralý ovládací systém plný útlaku, násilí, válek a utrpení - se hroutí! Ovládání poslušných "ovcí" a "oveček" nadřazenými "elitami" a "mírumilovnými církvemi" udržujícími lid v nevědomosti a poslušnosti, již nefunguje. Ovce i ovečky zmoudřely - domlouvají se na facebooku - jak těm prevítům iluminátským zmizí, pak ať si hledají jiné hloupé ovce, nebo vyrobí bezduché roboty. Nebudeme, těm lumpům mamonářským a vyděračským pořád sloužit! Chceme zpět svou Zemi s čistými vodami, hlubokými lesy a modrou oblohou. Co jste nám ukradli musíte vrátit - restituce neskončily. Svět je veliký - oveček mnoho - ovladačů světa hrstka.

23.6.2014 v 6:23 | Karma: 17,97 | Přečteno: 1364x | Politika

Tonička Plíšková

Obří asteroidy v blízkosti planety Země

Asteroid široký 352 metrů minul Zemi v uctivé vzdálenosti hned na začátku června . Vědci z NASA ho zaznamenali před 6 týdny 23/4 2014, řítil se k Zemi rychlostí 14 km za sekundu, kdyby do Země narazil nastala by totální katastrofa. Minul Zemi jen v 3x větší vzdálenosti než je Měsíc. Asteroid o průměru 270 metrů se řítil sluneční soustavou rychlostí 12,37 km/s, ač byl označen za potencionálně nebezpečný, míjel Zemi 18.2. 2014 ve vzdálenosti 8x větší než ji obíhá Měsíc.

10.6.2014 v 7:16 | Karma: 15,10 | Přečteno: 1624x | Věda

Tonička Plíšková

Vřelé přijetí pana Danikena v Olomouci i Pardubicích po 8 letech.

Mimozemšťané bezpochyby existovali a navštěvovali Zemi v dávných dobách a navštěvují ji dodnes. Jejich působení je zdokumentováno v literárních pokladech všech pozemských civilizací, které si jich neskonale vážily, uctívaly je, přijímaly je za své učitele, přinášející jim nové poznatky a vedoucí je k dodržování vesmírného zákona. Lidé je považovali za své starší, moudřejší a dokonalejší bratry a nazývali je "bohy." Božstva k nim sestupovala s nebes, přinášela jim dary i detailní technické i hygienické rady a poznatky. Stavitelské a technické památky z doby předpotopní též poukazují na vyspělé tvůrce s dokonalými technologiemi - ne primitivní civilizace doby kamenné.

19.5.2014 v 9:15 | Karma: 14,90 | Přečteno: 930x | Věda

Tonička Plíšková

Příjezd Ericha von Dänikena do ČR se blíží!

Obecenstvo v Olomouci a Pardubicích záhady miluje. Na Slovensku proběhlo setkání s novináři 12/5, úžasný rozhovor už mají na webu cez - okno.net a natočili i video. Dokonalá dokumentace! Po přednášce v Bratislavě míří světový spisovatel do Trnavy, kde návštěvu významného badatele kolegové jistě s radostí uvítají, Trnava je známé centrum záhadologů a blízká jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice bývala sledována obrovskými mimozemskými koráby. Kruhů v obilí zde bývalo také hodně. Trenčín je nové centrum setkávání ufologů, ze všech stran je obklopen výskytem záhadných jevů! Příznivci záhad a tajemna se těší na setkání s badatelem, který již 40 let tvrdí, že Zemi od dávných dob navštěvují mimozemšťané a zanechali zde spoustu stop.

8.5.2014 v 20:14 | Karma: 12,06 | Přečteno: 566x | Pardubice

Tonička Plíšková

Zkamenělé mozky českého klubu Sisyfos

28/3 2014 v den výročí J. A. Komenského udělovali opět Bludné balvany. Nevychovaní BALVANI. Drzouni nejapní. Prý vědecký klub a elita??? Hlupáci a samozvanci! Uctívači Darwina pocházející z opic - předvádí se a opičí - genetický základ nezapřou. Mozky malé, už i zkameněly. Tvrdost získaly vyšší než Bludné balvany. Nové ocenění pro skeptiky a členy klubu Sysifos: ZKAMENĚLÝ MOZEK - zlatý, stříbrný, bronzový - dokonce i diamantový!

30.3.2014 v 7:30 | Karma: 18,82 | Přečteno: 3421x | Diskuse | Společnost

Tonička Plíšková

Erich von Däniken - turné 2014 v ČR a SR

Příznivci záhad a tajemna se opět mohou těšit na setkání s badatelem, který již před 40 lety zformuloval hypotézu, že naši planetu navštívili mimozemšťané a zanechali zde spoustu stop. Důkazy mimozemského vlivu vyspělých bytostí na vývoj lidské civilizace a hmotné artefakty nalézá po celém světě. Mnozí se jistě domníváte, že česká kotlina a střed Evropy byl vzdálen tomuto vlivu - ale opak je pravdou. Nálezy vymykající se zařazení do historického schématu jsou utajovány. Doklady setkání našich předků s neznámými objekty a bytostmi však nalezneme nejen ve starých kronikách, ale i v přírodě, pokud jsme intuitivní a osloví nás zvláštní jevy, jichž si ostatní ani nepovšimnou.

21.3.2014 v 21:32 | Karma: 14,64 | Přečteno: 958x | Společnost

Tonička Plíšková

Svět se mění...

EU není taková, jak jsme si ji naivně přáli, Amerika ztratila náš obdiv pro ztrátu demokratických principů a úsilím o světovládu, církve zklamaly zbytky věřících odhalením homosexuality a pedofilie kněží i uctívám ,,Zlatého telete'' v touze po majetku. Země střední Evropy nic nezískaly přikloněním se k západu - více ztratily. Havlistický liberalismus pod rouškou ,,lidských práv'' nastolil totální chaos a právo silnějšího a otrlejšího, bezohlednost, neúctu k člověku, úpadek morálky i vzdělanosti. Dobro a zlo nabralo nebývalých protikladů. Zneužívání převahy a moci vyústilo v satanismus - moudrý člověk ví, že tímhle směrem nelze jít...Cesta duchovna a uchování tradic, úcty k člověku a tradiční rodině se však opět otevírá.

19.3.2014 v 9:13 | Karma: 14,41 | Přečteno: 1046x | Společnost

Tonička Plíšková

Blízká setkání třetího druhu

Blízká setkání třetího druhu - úžasný film režiséra Stevena Spielberga z roku 1977 je o přímém setkání lidí s mimozemskými bytostmi. Kontakt lidstva s bytostmi odjinud probíhal dle literárních pramenů i památek hmotných po celou nám známou historii. Lidé vídali nejen vznášet se objekty různých tvarů - často i v hojném množství - nad světovými metropolemi, mnohdy uzřeli zvláštní bytosti tváří v tvář, považujíc je za nebeské bohy. Dnešní člověk není žádnou výjimkou - vídá zvláštní objekty různých tvarů na obloze, hlásí jejich výskyt záhadologickým klubům, mnozí je vyfotí i natočí na video. Dokumentace máme i v ČR neuvěřitelné množství. Svědectví o spatření bytosti či bytostí vystupujícíc z diskovitého objektu nebo obrovského doutníku je v dokumentaci klubu Záře, KPUFO, Záblesk i Moravia též hodně. Kontaktéři zaznamenávají své zážitky a informace sdělené Vesmířany - mnozí je i pravidelně publikují. Doba se mění - hromadný kontakt se blíží...

11.3.2014 v 9:49 | Karma: 12,10 | Přečteno: 1148x | Věda