Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Faltýnkovy deníčky

ANO, jsme proti korupci! Nikdy jsem žádnou firmu nevlastnil! S kým se my vlastně můžeme potkat jako poslanci? Pohlídám tři dotace … jsem ze staré školy a používám takový velký černý diář … a pak to buď řeším,anebo neřeším

 

Naše Listina v druhém odstavci článku 2 stanoví známou veřejnoprávní zásadu, že stát smí činit jenom to, co je mu výslovně zákonem povoleno: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Poslanec a senátor pochopitelně také vykonává státní moc, proto při tom také smí dělat pouze to, co je mu zákonem výslovně dovoleno. Každý poslanec a senátor to slibuje při získání mandátu. Není-li v žádném zákoně výslovně uvedeno, že poslanec smí v jakékoliv věci či v jakémkoliv rozhodování mimo zákonodárnou činnost lobbovat, pak to činit nesmí.

Úkolem poslanců a senátorů je zastupovat zájmy občanů, věnovat se v jejich zájmu tvorbě legislativy, tedy pravidel, podle kterých se bude řídit život v ČR. Úkolem poslanců je také kontrolovat činnost vlády, zda dodržuje platné zákony. Jak to má dělat? Prostřednictvím návrhů, hlasování, interpelací, … Některé další dílčí úkoly jsou jim svěřeny v dalších zákonech.

Z toho ale vyplývá, že je zakázáno to, co bylo běžným zvykem u poslanců za komunismu: zasahovat do činnosti samosprávy, do přidělování dotací, do výběrových řízení.

Samospráva je pod explicitní ochranou Evropské charty místní samosprávy (http://myop.wz.cz/pdf/evropska.pdf), která v čl. 4 odst. 4. stanoví: Pravomoci poskytnuté místním společenstvím jsou zpravidla plné a výlučné. Jiný orgán, ústřední či regionální, do nich může zasáhnout nebo je omezit jen stanoví-li tak zákon.

Samospráva je tedy ‚nadústavním‘ dokumentem chráněna proti jakýmkoliv zásahům do rozhodování v samostatné působnosti ze strany zákonodárců s výjimkou zákonů platných pro všechny. V přenesené působnosti je samospráva automaticky vázána pouze zákony a poslanci ani senátoři do fungování státní správy také nesmí zasahovat ani ji ovlivňovat.

Zákon obcích č. 128/2000 Sb. v odst. (4) § 93 stanoví: Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

To je mimořádná pravomoc, která slouží například k tomu, aby poslanec nebo senátor informoval na zastupitelstvu o stávající nebo připravované legislativě, případně aby informoval o politické situaci. Nesmí zasahovat do jednání zastupitelstva věcně, k tomu nemá žádné zmocnění. Ochrana proti neoprávněnému zasahování do samostatné působnosti spočívá v tom, že poslanec nebo senátor vystupuje veřejně před všemi politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu. Pokud by se poslanec nebo senátor pokusil v rámci svého vystoupení na zastupitelstvu vyvíjet nějaký vliv na rozhodnutí v samostatné působnosti, musí počítat s tím, že za to nese trestní odpovědnost. Pochopitelně ‚o to více‘ je trestné jakékoliv ovlivňování při jednání s představiteli samosprávy mimo zasedání zastupitelstva.

Může se jednat o několik trestných činů:

Předně je to v trestním zákoníku § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby:
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch,
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

Přitom podle druhého odstavce písmeno c) téhož paragrafu může být udělen až dvojnásobný trest tomu, kdo způsobí vážnou poruchu v činnosti … územní samosprávy, … To znamená, že pokus zasahovat do činnosti a rozhodování samosprávy je trestný i v případě, že nezpůsobí ani prospěch, ani škodu, stačí, když naruší správnou činnost samosprávy.

Odstavec (4) v témže paragrafu stanoví, že i příprava je trestná. A samozřejmě je trestná pro obě strany, tedy jak pro poslance či senátora, tak pro případného představitele samosprávy, který s ním o takové věci vede jakékoli jednání (získání dotace, porušení spravedlivé soutěže při jakýchkoli veřejných zakázkách a podobně).

Další trestní postih může mít podobu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Je zakotven v trestním zákoníku v § 257:

(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Druhý odstavec téhož paragrafu výslovně stanoví, že ještě vyšší trest může být uložen tomu, kdo prospěch komukoli (včetně kterékoli obce nebo kraje) a samozřejmě i škodu (včetně škody způsobené státu) vyvolá jako úřední osoba.

Další stíhatelné jednání může mít podobu zneužití informace v obchodním styku podle § 255:

(1) Kdo neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo neoprávněně užije informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení, funkce nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, tím, že uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace v obchodním systému nebo na organizovaném trhu se zbožím, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá jeden podstatný závěr: kdokoli se stane svědkem lobbování kteréhokoliv poslance nebo senátora, včetně poslance Faltýnka, měl by ve vlastním zájmu co nejdříve poskytnout svědeckou výpověď policii, protože jinak se sám vystavuje trestnímu stíhání.

Autor: Jiří Payne | úterý 13.4.2021 2:50 | karma článku: 24,58 | přečteno: 801x
  • Další články autora

Jiří Payne

Spravedlnost je podmínkou demokracie

Přemýšlejme v souvislosti s nejmenováním soudce Roberta Fremra k Ústavnímu soudu a v souvislosti s probíhající diskusí o ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi o spravedlnosti u nás.

20.9.2023 v 20:17 | Karma: 16,62 | Přečteno: 399x | Diskuse| Politika

Jiří Payne

„Operace postupuje podle plánu!“, říká Putin

Ale nám se možná na první pohled zdá, že tomu tak není. Měli bychom si znovu položit otázku: jaký plán vlastně Putin uskutečňuje? Chystal ho nějakých patnáct let.

29.8.2023 v 0:27 | Karma: 18,81 | Přečteno: 765x | Diskuse| Politika

Jiří Payne

Nezamýšlené důsledky manželství pro všechny

Zkusme se zamyslet, zda návrhy na manželství pro všechny nezpůsobí nové diskriminace? Jaké to může mít důsledky?

22.8.2023 v 15:56 | Karma: 27,38 | Přečteno: 1015x | Diskuse| Politika

Jiří Payne

Pane ministře: Je to ostuda

Ministr Vít Rakušan si pochvaluje Dohodu o evropských pravidlech o společné migrační politice. Zkusme se zamyslet, zda nám bude převrácená solidarita fungovat.

15.6.2023 v 12:47 | Karma: 32,43 | Přečteno: 1011x | Diskuse| Politika

Jiří Payne

Úplné zrušení pošty

Do probíhající debaty o první vlně rušení poboček bych zahrnul rovněž variantu úplného zrušení pošty, které by mohlo vést k úspoře, k větší spokojenosti občanů a dokonce k mnohem kvalitnější péči o ty, kdo to potřebují.

17.4.2023 v 8:13 | Karma: 20,22 | Přečteno: 605x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Brusel zveřejnil 10 kroků pro přijímání migrantů, z nichž se Česko nevyzuje

12. června 2024  18:34

Evropská komise zveřejnila harmonogram, který má zajistit, aby v jednotlivých členských státech EU...

„Tak dlouho tam ta zrůda byla...“ Zjištění o střelbě na fakultě rozlítila pozůstalé

18. června 2024

Premium Univerzita Karlova i pozůstalí podali stížnosti proti policejním závěrům prosincové střelby na...

Pravda o střelbě na fakultě. Unikátní rekonstrukce, vrah přišel ve 13:23

17. června 2024

Premium Pravda o střelbě na filozofické fakultě se vynořuje postupně a některé detaily jdou proti tvrzením,...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Razantní propad studijních výsledků. Německé školy nezvládají migraci

19. června 2024

Premium Německé školy jsou v důsledku imigrační vlny přetížené, trpí nedostatkem kvalifikovaných učitelů,...

Němci ho zastřelili s holubem v náručí. Sověti z něj udělali světce

19. června 2024

Seriál Svého času se o něm učili i žáci v Československu. Viťa Čerevičkin se díky svému tragickému osudu...

Při pouti do Mekky zemřelo přes 577 poutníků, většina kvůli vedrům

18. června 2024  20:55,  aktualizováno  22:54

Při letošní velké muslimské pouti do Mekky hadždž zemřelo nejméně 577 lidí. Většina z nich v...

  • Počet článků 132
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1787x
Bývalý jaderný fyzik, bývalý programátor, bývalý pečovatel, bývalý topič, bývalý poslanec, bývalý poradce, bývalý poslanec EP, nyní nezávislý píšící důchodce. 

www.payne.cz