Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Otevřený dopis ministru školství ohledně nevhodné koncepce změn ve vzdělávacím programu

Ministerstvo školství otevíralo ve společnosti i mezi učiteli témata a) nerovných šancí ve vzdělání (zatížení rodinou) b) kompetence c) mediální gramotnost d) čtenářská gramotnost e) vztahová degradace f) kreativita a spolupráce,

g) komunitní soužití v obci h) zdravý osobností vývoj ch) závislosti na mobilech a počítačích (nežití reálného světa) i) dopaminové online závislosti j) důsledky nedostatku pohybu a pobytu v přírodě (část dětí) i) občanské kompetence j) schopnost žít zdravé manželství...kromě kompetencí technických a dalších obsahů vzdělávání. 

Když jsme s kolegy z různých škol a s lidmi z praxe nahlédli do revize rvp, měli jsme pocit, že se nám to asi zdá: 

https://revize.edu.cz/

Proto jsem se rozhodla kontaktovat pana ministra, další pracovníky ministerstva, politiky a odbornou pedagogickou veřejnost: 

Vážený pane ministře, 

vážení politici, vážení odborníci ke školstvíprostudovala jsem materiály ke změně rvp. Mám k nim řadu připomínek, prosím, vezměte je do širší diskuse k dalším úpravám, tak aby se mohla schválit konečná verze:

 

 SPOLEČENSKÁ DISUSE PRŮMYSLU 4.0, PŘÍPRAVA UČITELŮJiž několikrát jsem urgovala potřebu komunikovat obecnou potřebu "výuky průmyslu 4.0 pro učitele i veřejnost a přípravu učitelů" - nic se nedělo a až zde se do učitelských řad snáší hotový materiál. Do nepřipravené půdy, protože i řadě nás mladších je počítačový svět vzdálen, jsme lehcí uživatelé + pracujeme případně s prevencí. Stále si nedokážu v praxi představit pracovní pozice a hlavně to, kolik procent a konkrétně jak bude IT dovednosti užívat. Spektrum prací je velké a na rozdíl od všeobecných předmětů, které kultivují duši, je toto nový obor, kde jako "nahlédnutí do určitého způsobu myšlení" tomu rozumím, ale s takovou hodinovou dotací už ne. 

 

 ROZEVÍRAJÍCÍ SE NŮŽKY SPOLEČNOSTIJe jasné, že řadu věcí se děti naučí o počítačích a mobilech samy od spolužáků a tak i když nemají v technice orientované rodiče, nějak to zvládnou. Ale často velmi špatně a vznikají z toho a) špatné návyky práce s technikoub) velmi povrchní práce s technikouc) otevření se řadě nebezpečíV rámci výuky počítačů tedy je třeba počítat i s výukou základů pro některé děti (představme si sever Čech) nejen pokročilejší dovednosti

 

 VÝSTUPY ONLINE VÝUKYKdysi jeden teoretický pedagog hovořil o tom "Kartágo musí být zničeno" "Nechť se děti učí pomocí technologií a od nejlepších odborníků z internetových přednášek". Ukázalo se, že to tak úplně pro všechny nefunguje. Pro intelektuálské hlavy fungují přednášky, pro hračičky programy, ale pokud mají děti něco skutečně aktivně používat, tak se ukazuje, že i když samostatně či ve skupině na něčem pracují, vůbec to neznamená, že si to budou hodně pamatovat. Ukazuje se, že mají určitý zážitek, budují určité měkké dovednosti nebo studijní schopnosti, ale pro skutečné používání je třeba více interakcí v rámci předmětu a to se živými lidmi a v živých problémech a komunikacích. Zrcadlové neurony, přímé propojení energetické, hlas a život jsou o tolik silnější učební nástroje, než prezentace výsledků projektu (a tím vůbec neshazuji projektové vyučování, naopak!). Pro část dětí s nižším intelektem je i typické, že se v projektech zapojují spíše v doplňkových činnostech a uniká jim...Když se ukrojí a) z životného učiva ČLS b) času na projekty - kde mají děti prožít tyto předměty opravdu? Když se podíváte do výstupů rvp, většina věcí, která se z obecného napojovala do praxe, je škrtnuta, protože se počítá s tím, že na to nebude čas. Na online výuce je vidět, jak moc živé učení chybí. Chybí to "proč se něco učíme", co jde za "technické požadavky zaměstnání", ale hovoří k samotnému lidství, proč jsme na světě a dohromady. 

 

 PŘIPRAVENOST UČITELŮ IT, DALŠÍ ÚVAZKYTuto oblast nemám zmapovanou...jen vím, že IT učí kde kdo a za ten plat ne lidi z praxe zároveň didakticky a lidsky zdatní. Tudíž nevím, jak má mšmt přichystané. a) ošetření toho, aby výuka běžela smysluplněSami ve videu říkáte, že se "musí investovat do učitelů IT:" Jak se to konkrétně bude dělat?  Pokud má nové rvp platit už od roku 2023...b) bylo dostatek učitelů IT, když je už tak jich leckde nedostatek (kromě toho, že IT učí kolikrát člověk, který na to vůbec nemá odbornost a je o krok před dětmi) - aby se nestalo to, co nastalo s asistenty pedagogů: Je jich nedostatek speciálně na některé diagnózy (právě, jak je jich nedostatek, vybírají si a k náročnějším postižením - např. nezvladatelné děti na druhém stupni - nejdou, nejsou na to ani typy...)

 

 DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTPráce se základními programy, využití internetu k projektům a studiu by měli umět. Základní rozlišovací pravidla na internetu a i zkreslení mozku (viz youtube návrhy a přednášky Petra Ludwiga). Ale v současné době se dostáváme do další fáze, kdy i politici jsou si vědomí, že pouhou analytickou metodou nemají šanci zjistit, zda je nebo není něco pravda a už ani zdroje nefungují. Uchylují se často k tomu, že sledují několik málo ověřených zdrojů a předávají si osobně ověřené informace. Na toto upozorňoval i Pavel Fischer: Nikoliv internet, ale živý člověk se opět stává garantem. Jak toto bere v potaz rvp digitální gramotnosti? Dospěla jsem ve výuce do bodu (a i sama v životě), kdy je naprosto klíčové "prvně procítit v těle, zda skutečně mám se tím či oním zabývat, tím spíše na internetu." To není analýza - to je odpověď intuitivní "ano či ne" a tím odpadá 90% rozhodování. V těch 10% co je skutečně vhodné pro moji práci TADY A TEĎ i když se k tomu dá najít mnohem mnohem více skutečně extrémně zajímavého (ale pro mysl v tu chvíli nemožné pojmout a odpojujícího od těla a života tady a teď) skutečně ještě pečlivěji vážit. A až ve třetím módu přichází na řadu konkrétní práce s daným informačním zdrojem (video, text apod.) a i tak se vlastně soustředím také na pár ověřených zdrojů a velmi opatrně rozšiřuji. Dá se celý život strávit velmi zajímavě na internetu, ale ty důsledky jsou obrovské a teď je děti v koronakrizi (i dospělí) o to více zažívají. Jak s tímto pracuje rvp? Protože to jsou otázky nikoliv analytického myšlení, ale otázky srdce a těla, viz níže. 

 

PŘEDMĚTY VYVAŽUJÍCÍ DIGITÁLNÍ DEMENCIPoprvé jsem digitální demenci na gymnáziu, kde jsem učila, zaznamenala v roce 2007 a zpracovala k tomu plán (který nebyl realizován, neboť se myslelo, že "to je jen tento ročník") , kolegové z jiného gymnázia zaznamenali první vlnu už v roce 2004. Na základní škole, kde učím, pozoruji už od roku 2014 jevy jako - neschopnost mluvit celou větou- zkratkovité myšlení a přeskakování- neklidné písmo (je často spojené s neklidnou myslí a ne nějakým postižením)- horší kontakt s přírodou a tak horší výchozí bod pro přírodopis i rodinné vztahy- rozpadlejší rodiny (projevuje se už i u dospělých)- závislosti- snížená frustrační kapacita s schopnost "počkat"- skákání do řeči- snížená pohybová koordinace, zkrácené svaly apod.- snížená schopnost vnímat a to nejen uměníatd. Ve své učitelské praxi se mi osvědčuje vyvažovat toa) hovory o skutečných životních problémech - dialog a témata dětíb) zážitková pedagogika ve třídě a pak na týdenním kursuc) doučování malých skupinek i v přírodě, částečně i se všemi výuka v příroděd) tripartity e) velká koncentrace na vnímání těla v hodině tvořivých činností a hlavně hudební výchovy, důraz na vnímání (ne poznatky), prožíváníf) hra na hudební nástroj (co se dá o hudebce a kroužek kytary)e) zpěv - v hudebce (a to zase s vnímáním těla, obsahu...), Sborečekf) vystoupení pro druhé - jen doplňuje (kontakt se spolužáky i seniory)g) slavení svátků - příprava i realizace právě v tvořivých předmětechch) tanec  v rámci hudebky doplňkově, když nazrálé v některé třídě, tak i pokročilejší techniky ochutnávkou (náznak meditace)i) do hloubky prakticky výchova ke zdraví - možnosti, vyzkoušet si, vnímat, popovídat, ne nucení (pracovala jsem jako poradce pro zdravý životní styl, chronická onemocnění, psychosomatiku, školila i lékaře), včetně vztahové a psychologické oblastij) tvořivé činnosti, které jsou nejen kreslením, ale od sedmé třídy hlavně trojrozměrná tvorba z různých materiálů,  pěstování, vaření, klučičí dovednost (pomlázka apod.)  a od osmičky i dílny. Tím spíše, když tatínci i maminky chybí...CO MI CHYBÍ V MÉ VÝUKOVÉ PRAXI: - reálné překážky, které vždy formovaly skutečnou osobnost a ne "nápodobu osobnosti", která má velké sebevědomí, schopnost prosazovat svůj pohled, ale malý rozhled a malou empatii a schopnost vést dialog. Alespoň tedy více zážitkové pedagogiky (nechci rozebírat proč a jak)- eurytmie a bojová umění do hloubky - kontakt a spolupráce se sebou a i druhými apod. .- jen další možnost. V rámci bojového umění nahlédnout do mnohem hlubších možností osobnostního rozvoje a to v dětském a pubertálním věku právě i přes tělo. 

 

 Společnost žehrá na snižující se matematické dovednosti. Psala jsem k tomu před pár lety článek, kde situaci hlouběji rozebírám. S výše zmíněním velmi souvisí: https://kulhava.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=622844 

 

 PREVENCE ROZVODOVOSTI A PROBLEMATIČNOSTI RODIN - OTÁZKA ŘEŠENÍ SEGREGACE ROZDÍLNÉHO PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍVýše zmíněný odstavec s tím přímo souvisí. Skoro 60% rozvedených rodin a v některých třídách i 80%...co čeká další generaci? Jak se na toto pamatuje v úpravě rvp? Je základem budoucnosti lidí technický pokrok, konkurenceschopnost nebo rodina? JAK SE OBOJE V ÚPRAVÁCH RVP KLOUBÍ? NEBO SE RODINA ABSTRAHOVALA? I ROVNÝ PŘÍSTUP K UČENÍ, O ČEM SE JEŠTĚ NEDÁVNO HOVOŘILO? Důsledky rozpadlých rodin řešíme dnes a denně ve třídě a mají na vzdělání dětí velký vliv. Zejména na kluky, tím hůře "zavržené mužství" matkami či mamánkovství. Nebo opravdu hodně špatné chování otců. 

 

 DOPADY SERVISU OBRAZŮ A VIDEÍ NA ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST A SEXUALITU  Možná si kladete otázku, jak to spolu souvisí: Souvisí: Ve čtenářské gramotnosti se zjistilo, že má velký vliv PŘEDSTAVIVOST. Pokud si dítě umí představovat, má fantazii, jde mu čtení, rozumí textu a baví ho to. Pokud nemá dítě rozvinutou představivost, tak čte věty, ale jak si za nimi nepředstaví obraz, konkrétní, nerozumí jim. Videa a cokoliv naservírované se ví, že představivost ubírají, čtení (ze začátku maminkami) a společný hovor představivost zlepšují. Proto "trénovat" porozumění textu zároveň s oslabováním představivosti (vše na videu, obrázkách) je jako skákat s těžkou koulí na noze. Jak to souvisí se sexualitou? Pokud je v těle prožívaná (nikoliv vně v počítači) v živém kontaktu s partnerem, i s vlastní představivostí (zejména v době, kdy děti ještě nemají partnera), rozvíjí se sexualita živě a zdravě. Pokud je sexuální fantazie zaplavena pornem - hotovými scénami (a to ještě nic nemajícího společné s milováním) nebo prostě oslabena netréningem představivosti  jako takové (přehlcené smysly),  kontaktem s tělem, má to velký vliv na partnerství a tím opět v krajním případě i rozvody (nepochopení, že problém je v lidech a není řešením odejít s novou ženou). O tom už psal i Roger Scruton. 

 

 LIMITY PREVENCE VE ŠKOLÁCH A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI - VIZ SETKÁNÍ NA PRAZE 5 PREVENTISTŮNa podzim 2019 jsme se pod vedením radnice sešli školní preventisti v rámci reálného problému (vnímaného i Prahou 5), že preventisté mohou v prevenci závislostí dětí na internetu apod. udělat už jen velmi málo (školy vůbec), protože běží tolik programů, školy dělají poměrně hodně aktivit a teď je míč u samotných dětí a rodin "pro co se rozhodnou". Dílčí pomoc Praha 5 přislíbila a také sledování jevů ve vlastních rodinách. Shodli jsme se na tom, že nejvíce naučí sám život. Osobně jsem dospěla k názoru, že a) zákaz mobilů zcela zcela striktně o přestávkách, ale práce s nimi o hodině (cílená) může vést ke zlepšení. S kolegy jsme se shodli a po koronakrizi vejdeme v ještě pestřejší paletu možností o přestávce (i když prostory máme značně omezené). O hodině s mobilními telefony minimálně někteří pracujeme: rychle informace, projekty a distančně kolega kahoot. Dá se to samozřejmě i více sofistikovaně, ale i tak "živý kontakt a komunikace lídí", jako základ. Přikládám k tomu svůj článekhttps://kulhava.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=727204b) životnou výukou a svým vlastním životným šťastným offline životem být příkladem, až se jim začne zajídat odpojení od těla, emocí a srdce. 

 

 NÁVRH ŘEŠENÍ POČTU HODIN V RVP PRO JEDNOTLIVÉ  VZDĚLÁVACÍ OBLASTIZ rozdělení hodin do vzdělávacích oblastí se jako nejsnazší nabízí "zrušení povinného druhého jazyka" na základních školách a na prvním stupni případné navýšení hodin (s pauzou), když stejně tráví čas na mobilu (bohužel dnes už některé děti první třídy) - ale až případně od koncových ročníků prvního stupně (někteří rodiče nechtějí navíc pro životný vývoj dítěte dát dítěti mobil dříve než v 11 letech, kdy na druhém stupni je již sociálně neunesitelné - je to otázka hledání kompromisu mezi 4. - 6 třídou). Rozhodně neredukovat obsahy ČLS či výchovy. Z našich zkušeností jen malá část dětí má na střední škole stejný druhý jazyk, jako na základní škole. Povinná výuka druhého cizího jazyka je navíc pro některé děti zatěžující a bez ohledu na IT jsme jako učitelé vážně uvažovali o jeho zrušení (převedení do nepovinného předmětu a tak o něj zájemci nepřijdou). Výchovy slouží i jako oddych unavené hlavě. Při čím dál více dětech s poruchami učení a pozornosti je to klíčová věc. Právě zde není vhodné redukovat.  

 

Věřím, že se těmito návrhy budete vážně zabývat a otevřete k dané problematice širší diskusi mezi učiteli a řediteli škol (nikoliv vybraných)

 

 Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | čtvrtek 4.2.2021 22:05 | karma článku: 24,33 | přečteno: 846x
  • Další články autora

Alena Kulhavá

Uvedení na pravou míru fake news pana ministra Beka a návrhy řešení situace ve školství

Pan ministr Bek (ale i další min.před ním) zveřejňovali falešné informace o platech učitelů, pan min. Bek k tomu přidává další výrazně zkreslené info. tom, jak jeho návrhy opatření nepostihnou výuku dětí. Řešení i prostor pro vás.

25.11.2023 v 18:31 | Karma: 24,44 | Přečteno: 619x | Společnost

Alena Kulhavá

17. listopadu 2023 s tématem "Den studentů"

Den studentů...oslava statečnosti a svobody...akcent na rozvoj člověka... proč učitelé nestávkovali za svoje platy, ale stávkujeme 27.11. v rámci nepochopení, co je dnes realita základních škol, v jaké jsme situaci? Desatero

17.11.2023 v 23:21 | Karma: 38,89 | Přečteno: 4717x | Společnost

Alena Kulhavá

Výzvy prezidenta směrem k vládě,možnosti a výzvy občanů: Nová situace, realita ze zákulisí

Co bude dál? Voliči Petra Pavla i Andreje Babiše mají nové možnosti. Jak to? Jaké? Využijeme toho? Umíme se podívat i na vlastní Stín? Umíme využít i toho pro sebe i ve společnosti?

29.1.2023 v 20:29 | Karma: 13,62 | Přečteno: 429x | Společnost

Alena Kulhavá

Proč je současná vláda "tak mimo realitu" i když jsme do ní vkládali tolik nadějí?

Situace je z mého pohledu horší v tom, že nejde o "zkorumpovanou vládu" "vládu odtrženou úplně od reality" "populistickou vládu". Vnímám spíše problémy hlubší, které by se projevily, ať by se do vlády dostala ta či ona politická

23.10.2022 v 16:02 | Karma: 37,29 | Přečteno: 15309x | Společnost

Alena Kulhavá

Hlubší otázky kovidu a jeden hrot mezi očkovanými a neočkovanými

V předchozím článku jsem popisovala současnou aktuální situaci zdravotní a sociální, v tomto článku píši o hlubším podhoubí, kde nás čekají výzvy možná pro každého z nás:

28.11.2021 v 17:17 | Karma: 18,23 | Přečteno: 869x | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Kompletní OH 2024 v Paříži díky televizi Telly

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Získejte 100 televizních kanálů na 30 dní zcela zdarma díky internetové televizi Telly. Součástí...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Vláda schvaluje „český“ Green Deal. Prudce zdraží benzin, uhlí i stavby

17. července 2024

Premium Benzin a nafta podraží od roku 2027 až o deset korun, stavět nové domy bude složitější kvůli...

Po srážce dodávky se třemi auty je osm zraněných, mezi nimi tři děti

23. července 2024  11:46,  aktualizováno  12:40

Silnice I/50 poblíž Slavkova u Brna na Vyškovsku je neprůjezdná poté, co se zde v kopci srazila...

Senátory udivila možnost dvojího hlasování u korespondenční volby

23. července 2024  10:41,  aktualizováno  12:22

Možnosti, kterou dá korespondenční volba Čechům v zahraničí, odvolit poštou a pak si případně...

Muže na Kroměřížsku zavalil strom, hasiči museli zdolávat těžký terén

23. července 2024  12:13

Strastiplné a bolestivé okamžiky prožil muž, kterého při práci v lese na Kroměřížsku zavalil...

VIDEO: „Bylo to jako zemětřesení.“ V Neapoli se zřítil balkon, dva lidé zemřeli

23. července 2024  12:10

Dva mrtvé a třináct zraněných má na svědomí zřícení balkonu ze třetího patra domu na předměstí...

  • Počet článků 234
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1163x
Učím biologii, chemii, zeměpis, výchovu ke zdravÍ, hudební výchovu, letos i kroužek doprovodné kytary. Zároveň jsem (již jen okrajově) poradcem ve zdravém životním stylu a pro léčbu chronických onemocnění. Zpívám, zajdu občas na mši, zatancovat, miluji hudbu, přírodu, příležitostně medituji, maluji, praktikuji jógu a "vím, že nic nevím". Jsem vděčná za život na Zemi. 

Seznam rubrik