Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Uveďme kosmologii na pravou víru

V půlnočním království žije kreacionista Vendelín Dobrotivý. Jeho koníčkem je kosmologie. Poté, co vrchní inkvizitor vyobcoval téměř všechny heretiky, stal se Vendelín Dobrotivý v půlnočním království zásadní vědeckou autoritou.

Vendelín Dobrotivý odjakživa toužil stát se uznávaným kosmologem, ale fyziku moc neuměl. Spíše vůbec. Stal se hledačem citátů.

Je obtížné vysledovat, jakými cestami jeho mysl bloudila, nakonec však ve svých úvahách dospěl nejen k nepochopení současné vědy, ale k jejímu popírání.

V bibli se píše:

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Matouš  7,13-14

Bible se nezmiňuje o velkém třesku, o evoluci, ani o černých dírách, gravitačních vlnách nebo o temné hmotě a energii. Prostorná je brána sekulární vědy, cesta blátem a trním je jen pro vyvolené.

Vendelín Dobrotivý je věřící, základním zdrojem vědeckých informací se mu proto stala bible, doplněná kreacionistickou propagandou a špetkou záhadologie. Popularizující texty od skutečných vědců studuje pouze tehdy, potřebuje-li najít vhodné citace potvrzující jeho závěry. Někdy dokáže opsat i vzorečky.

Nám laikům mohou některé Vendelínovy myšlenky připadat nesrozumitelné:

Deformaci pružného tělesa si Albert Einstein vypůjčil pro popis gravitace. Hmotné těleso uměle vložené do geometrického prostoru zvaného gravitace tento prostor deformuje. Nemůže jít o výklad fyzikální příčiny ani o reálný děj. To proto, že onen prostoročas je čtyřrozměrný. Geometrický prostor je myšlený, a tedy jej nelze deformovat reálně. Absolutní zborcení části čtyřrozměrného prostoru (prostoročasu) blízké hmotnému třírozměrnému objektu může sice sloužit k formálnímu popisu útvaru zvaného černá díra nebo lépe řečeno horizont událostí, jenže tento úvar je pouze myšlený. Černé díry tedy neexistují.Nedávno prezentovaná údajná fotografie černé díry vznikla také jako myšlenkový konstrukt. Obraz byl vytvořen doplněním mezer ve velmi nekompletní skládačce složením obrazů z osmi radioteleskopů. I kdyby každý z těchto přístrojů měl v průměru 100 m, proti ploše srovnatelné s povrchem Země, kterou měly radioteleskopy vytvořit, to budou maličké ostrůvky a mezi nimi obrovské mezery, z nichž žádný obraz neexistuje. Dá se říci, že máme osm kousků puzzle a máme složit skládačku, ve které nám stovky kousků chybí. Ostatně, jak můžeme fotografovat něco, co z principu není vidět?Základem vesmíru je vakuum, které není prázdné, ale je vyplněno vlněním se základní frekvencí. Elektromagnetické vlnění může být generováno z vakua bez přítomnosti hmotných těles. Máme-li v nádobě vakuum a toto vakuum odstraníme, vakuum v nádobě stále zůstává. Sekulární věda se s tímto paradoxem neumí vypořádat.Velký třesk se dnes opírá o velký počet hypotetických entit, věcí, které jsme nikdy nepozorovali – inflace, temná hmota a temná energie jsou nejvýznamnější příklady. Bez nich by byl smrtelný rozpor mezi pozorováním a předpověďmi teorie velkého třesku. V dnešní kosmologii bohužel nejsou pochyby ohledně velkého třesku a rozpínání vesmíru tolerovány a mladí vědci se již během studia fyziky učí autocenzuře, kdy oprávněné pochybnosti vytěsňují, aby nebyli šikanováni.

Stanisław Lem rozlišoval tři typy geniality. Génius prvního (nejnižšího) stupně je jako génius rozpoznán ještě za svého života. Génius druhého stupně je pochopen až po své smrti, kdežto génius třetího (nevyššího) stupně nebude pochopen nikdy. Je zde však ještě jedna možnost. Až uslyším hlas svolávající k poslednímu soudu, až soud zhodnotí mé činy a zodpoví poslední otázky, budu znát odpověď. Bude-li Vendelín Dobrotivý trávit zbytek věčnosti u paty zlatého trůnu, mýlil jsem se.

Autor: Karel Tejkal | středa 22.5.2019 16:21 | karma článku: 10,95 | přečteno: 458x
  • Další články autora

Karel Tejkal

Fermiho paradox a temná hmota

Fermiho paradox vyjadřuje podivení, že jsme dosud nenalezli stopu po mimozemské civilizaci. Nabízím jedno z možných vysvětlení.

5.5.2021 v 13:42 | Karma: 13,17 | Přečteno: 501x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista klade otázky

Kreacionisté mladé Země (dále jen kreacionisté) kladou někdy sugestivní a ze svého pohledu patrně jen řečnické otázky. Zkusme jim na ně odpovědět.

18.4.2020 v 20:15 | Karma: 15,09 | Přečteno: 811x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Satan a miliony let

Křesťané z bible vědí, že existuje skutečný nepřítel, který obchází kolem a hledá koho by sežral a zničil. Je to Satan.

12.4.2020 v 21:03 | Karma: 16,20 | Přečteno: 653x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Evoluce, stvoření a pád do hříchu

Kreacionisté mladé Země s oblibou argumentují krásou a dokonalostí živých organismů a své okouzlení považují za důkaz tvůrčích schopností stvořitele. Živé organismy však nemusí být vždy jen krásné a dokonalé. Co s tím?

5.4.2020 v 19:20 | Karma: 12,91 | Přečteno: 360x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma: 39,52 | Přečteno: 1627x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Turínské plátno a dědičnost krevních skupin

Jednou za uherský rok navštívím kontrarevoluční magazín Petra Hájka. To je ten pán, co nepochází z opice. Zaujal mne zde článek "historika a publicisty" Radomíra Malého dokazující údajnou pravost Turínského plátna.

21.1.2020 v 19:13 | Karma: 19,98 | Přečteno: 1196x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Úbytek magnetického pole Země ukazuje na apokalypsu soudného dne

Ano, to se skutečně píše v novém "vědeckém" pojednání na webu kreacionismus.cz. Podle vrchního inkvizitora se článek zabývá "pošetilým postojem sekulárních kosmologů k problému postupného slábnutí magnetického pole".

10.12.2019 v 11:35 | Karma: 22,87 | Přečteno: 1356x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistická kuchařka aneb jak se dělá propaganda

Propaganda je veřejné šíření myšlenek s cílem získat příznivce. Získávání příznivců pro dobrou věc je chvályhodné, pokud však propaganda hojně užívá manipulativní techniky, může být s šířenými myšlenkami něco hodně v nepořádku.

31.10.2019 v 19:16 | Karma: 15,47 | Přečteno: 638x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistický experiment

Kreacionista mladé Země Jiří Zelinka v diskusi k mému předchozímu článku dle svých slov záměrně nasadil stejné výrazové prostředky, které používají jeho oponenti. Prý aby si ověřil naše reakce. Prostě takový malý experiment.

24.10.2019 v 22:43 | Karma: 15,42 | Přečteno: 569x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Mucholapka podivná se zakusuje do kreacionismu

Kreacionistům mladé Země (dále jen kreacionisté) obvykle nevadí, že jejich tvrzení jsou vzájemně nekonzistentní. Pokud evoluci vyvrací tvrzení A a současně i negace A, tím lépe.

21.10.2019 v 13:28 | Karma: 14,26 | Přečteno: 484x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Proti vyhynutí

Nedávno jsem se zúčastnil přednášky hnutí Rebelie proti vyhynutí. Chtěl jsem prostě vidět, kdo, proč a hlavně jak tlačí lidem do hlav zelené fobie.

2.10.2019 v 9:12 | Karma: 29,42 | Přečteno: 945x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Kreacionista neumí klást otázky

Kreacionisté mladé Země na stránkách kreacionismus.cz kladou špatné (manipulativní) otázky, na které často nelze rozumně odpovědět.

26.9.2019 v 18:48 | Karma: 13,08 | Přečteno: 689x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Pro záchranu planety

Ke snížení produkce kysličníku uhličitého pro záchranu planety jsme povinni využít každou možnost, která se nabízí. S výjimkou energie z jádra, ovšem.

19.8.2019 v 15:59 | Karma: 16,10 | Přečteno: 523x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Zelená řehole

Každé správné náboženství zakládá kláštery. V nich žijí řeholníci a řeholnice příkladným životem, nepodléhajíce pokušením vnějšího světa.

28.7.2019 v 19:35 | Karma: 18,34 | Přečteno: 501x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Pohrobci geocentrismu

Spor mezi geocentrismem a heliocentrismem, který gradoval před čtyřmi sty lety, nám dnes téměř výhradně připomínají jen historické články a publikace. Pro kreacionistu však historie není zdrojem poučení.

27.7.2019 v 19:08 | Karma: 13,33 | Přečteno: 425x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Proč nelze diskutovat s kreacionistou

Člověk s pouhým názorem sotva může diskutovat s někým, kdo zná Pravdu. Fanatika faktická platnost argumentů nezajímá, fanatik má "axiomy".

11.7.2019 v 19:58 | Karma: 19,66 | Přečteno: 869x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista na Měsíci

Nejnovější článek na webu kreacionismus.cz nepřinesl mnoho překvapení, zajímavé je však sledovat jeho investigativní logiku a následně v diskusi reakci prostších kreacionistů.

14.6.2019 v 17:45 | Karma: 12,77 | Přečteno: 448x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Setkávání s křesťany

Kdybychom všichni druhým činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu, postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání, které máme tolik zapotřebí. (František)

11.5.2019 v 19:13 | Karma: 11,79 | Přečteno: 418x | Diskuse| Ostatní

Karel Tejkal

Biblická potopa v údolí Vltavy

Uvědomuji si, že přinášet další důkazy pravdivosti biblického příběhu o Potopě je nošením dříví do lesa. V USA se však podobnými tématy pár pisálků slušně živí, proč to tedy nezkusit? Má neznalost geologie zde bude spíše výhodou.

16.4.2019 v 20:40 | Karma: 14,32 | Přečteno: 527x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Až počítač uvěří v boha

Bez nadpřirozené duše jsou lidé spoutáni zákony fyziky. Jsme tím redukováni na automaty a důsledky toho jsou nesmírné.

11.4.2019 v 21:49 | Karma: 12,06 | Přečteno: 396x | Diskuse| Věda
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 728x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik