Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.
KT

Vendelín nadále řádí:

Proč se "rozčiluji" nad pojetím, že tělesa se gravitačně přitahují?

1: Protože sám Newton se nad tím „rozčiloval.“

2. Protože z tohoto pojetí vyplývá cela řada nesmyslů – např. možnost shlukování objektů s velkou hmotností až do černých děr.

Nebo tohle:

"Gravitace" závisí na času. Buď bylo pozorováno, že se mění G (gravitační "konstanta") nebo g (tíhové zrychlení) v závislosti na čase – a to přibližně periodicky. Různými vlivy se nedostane G (či g) po periodě (T) přesně k téže hodnotě: Avšak hodnoty těchto veličin oscilují – grafy se podobají modulovaným sinusoidám. Můžeme je přeměnit na dokonalé sinusoidy, jestliže na nich uměle vymažeme podružné vlivy. Mezi ty modulační čili podružné vlivy můžeme započítat přibližně periodické změny velikosti (a tvaru) Země, chvění "roviny" naší galaxie, otáčení celé sluneční soustavy kolem centra naší Galaxie + její "přímočarý" let s celou kupou Místních galaxií kamsi vesmírem, a já nevím, co ještě dalšího. Na "hlavních" sinusoidách se tyto vlivy objevují jako menší výchylky než amplituda "hlavní" sinusoidy. Jsou tedy podobné modulačním vlnám, jaké jsou obvyklé na "nosné" vlně (např. při amplitudové modulaci (AM) elektromagnetické rozhlasové vlny); nebo jako jsou modulační vlny na základním tónu, jimž říkáme "horní harmonické" a jež vytvářejí "barvu" tónu – podle druhu hudebního nástroje). Tyto modulační entity jsou však "špičaté" a ne sinusové. Proč – to nevím! Ale mám to ověřeno ze tří na sobě nezávislých zdrojů.

0 0
možnosti
KT

Vendelín je vážně třída! To bych nevymyslel...

Je známo, že naše Země pulzuje, tepe jako srdce: periodicky zvětšuje a zmenšuje svou velikost. (Ani to nějak nepociťujeme, ale přesné fyzikální přístroje ano. Rozhodně toto tepání je mnohem menší než u nějaké Cefeidy. Nicméně existuje!).

Tato všechna fakta podporují předpoklad, že "vesmír" osciluje (kmitá): jednotlivé oblasti různě – různými frekvencemi a různými intenzitami. Pak tedy dochází k interferencím, tj. také k rázům a také ke chvění (stojatému vlnění). Důležité je, že vesmír se nerozpíná, ale ociluje. A jaká „látka“ (správně: jaká entita) v tom vesmíru osciluje? No přece ta, jíž vesmír "plný" – totiž (kvantové) vakuum. Tato kmitající entita vysílá záření. Jedno z nich je CMB (mikrovlnné záření kosmického pozadí), jiné CIB (infračervené záření kosmického pozadí) a další záření kosmického "pozadí", Je jistě zajímavé, že se jistí vědci pozorovali přeměnu virtuálních fotonů vakua na reálné fotony, na mikrovlnné "světlo.." To je jasný důkaz vzniku CMB – a ne že by šlo "relikt" velkého třesku!

Oscilující vakuum rozkmitává všechny kosmické objekty, samozřejmě, že různě. Cefeidy moc, Zemi málo. Také kvasary kmitají.

0 0
možnosti
Foto

Možná je pan Vendelín Dobrotivý jeden z vědců, které chtěli kreacionisté najmout do svých řad.

0 0
možnosti
Foto

Charles Darwin (1809-1895) Biolog, původce vývojové teorie"Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nadevše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha.

0 0
možnosti
Foto

Uvedený "citát" Vendelína Dobrotivého je těžko uvěřitelná směs lží (jakože si Einstein vypůjčil pro popis gravitace hmotné těleso uměle vložené do geometrického prostoru), fabulací (absolutní zborcení části čtyřrozměrného prostoru) až po logické fauly. I když je otázkou jestli lze vůbec o logice uvažovat.

0 0
možnosti
Foto

Albert EinsteinFyzik, zakladatel teorie relativity, nositel Nobelovy ceny za rok 1921 "Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, neboť si nemůže představit, že on první myslel na neobyčejné spojitosti, které zjistil v přírodě. V nepochopitelném vesmíru se projevuje bezmezný, povědomý rozum. Dost rozšířené mínění, že jsem ateista, se zakládá na velkém omylu. Ten kdo toto vyčetl z mých teorií, ten z nich nepochopil vůbec nic."

1 0
možnosti
VM

"Miluji" samovykladače Bible.

1 0
možnosti
Foto

Bible sice není vědeckou učebnicí, ale některé věci jsou zajímavé, třeba : Bible říká, že slunce – jedna z hvězd, které tvoří „nebesa“ – bylo stvořeno dřív než rostlinstvo, anebo slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít má.

0 0
možnosti

Teda, oni se vám ozvali hned všichni tři potrefení Vendelíni. Další se tu aktivně příliš nevyskytují.

2 0
možnosti
Foto

Vesmír začal existovat při jediné obrovské explozi energie a světla, kterou nyní označujeme jako velký třesk. Byl to počátek všeho, co existuje. Počátek existence vesmíru, počátek existence prostoru a dokonce počátek samotného času.Nic, co dnes pozorujeme, před tímto okamžikem neexistovalo.Vznik toho všeho navíc způsobilo něco, co stálo mimo čas, mimo prostor a mimo hmotu. Fakt, že náš vesmír má počátek a neexistoval vždy, představuje pro vědce závažný problém pro který nemají vysvětlení. Jak je Bibli : Bůh řekl budiž světlo a bylo světlo.

0 1
možnosti

Jenže v Bibli také je, že byla Země stvořena dřív než Slunce. Souhlasíte?

0 0
možnosti
JP

J70o26s95e15f 47P20o36t15r

22. 5. 2019 19:36

Dovolil bych si využít této diskuze k upozornění na sobotní Hyde park, kde vystupoval světoznámý kosmolog, britský královský astronom, jeden z ateistických guru, Martin Rees.

Na otázku moderátora, co bylo před Velkým třeskem, jednoznačně, jedním slovem prohlásil "nevíme", a víc k tomu nedodal ani slovo. Jasný důkaz postoje skutečného vědce,který ví, že vše, co se o tom dá říci, je fantasmagorie.

Ale dalekosáhle se rozhovořil o první nanosekundě po Velkém třesku. Vývoj energie, hmoty, prostoru, času na základě fyzikálních zákonů, což vše v tom okamžiku vzniklo a trvá dodnes.

Přesvědčivý důkaz o tom, že vznikl Kosmos, a ne nějaký, podle NÁHODY Chaos.

1 1
možnosti
KT

S Martinem Reesem souhlasím. Nikdy jsem netvrdil, že vím, co bylo před velkým třeskem. Vesmír mohl být velkým třeskem klidně stvořen. Proč tedy kreacionista Vendelín Dobrotivý velký třesk odmítá?

1 0
možnosti
MP

Tady se prohřešujete proti kodexu blogera :

"Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku.

Zdroj: https://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=30939

0 1
možnosti
KT

Vendelín Dobrotivý je smyšlená postava, něco jako Jára Cimrman. Citace bible je autentická, ostatní texty jsou autentické jen zčásti. Citace zde byla použita spíše jako literárně autorská forma.

1 0
možnosti
Foto

Základem vesmíru je ze 74% - skrytá energie, 22% - skryté hmoty a 4% - viditelné hmotaRvRvRv

2 1
možnosti
KT

Docela by mě zajímalo, nakolik je základem vesmíru také lidská hloupost. Albert Einstein považoval lidskou hloupost za nekonečnou.

1 0
možnosti
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik