Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Proč nelze diskutovat s kreacionistou

Člověk s pouhým názorem sotva může diskutovat s někým, kdo zná Pravdu. Fanatika faktická platnost argumentů nezajímá, fanatik má "axiomy".

Nejnovější článek na webu kreacionismus.cz je příznačně nazván Víra a fakta. Slov se slovním základem odvozeným od slova pravda se zde vyskytuje celkem osmnáct a na první nezaujatý pohled by kdekdo usoudil, že na pravdě zde někomu záleží. Leč není tomu tak.

Již úvodní obrázek, kde se kreacionista s evolucionistou přetahují o zkamenělinu, se snaží vzbudit zdání, že vědecký spor mezi kreací a evolucí je stále v řešení a síly jsou vyrovnané. Kdepak. Skutečná věda žádný podobný spor neřeší, protože bůh či stvoření jsou představy v zásadě nefalzifikovatelné. Moderní přírodní věda zkoumá svět bez jurodivého třeštění. Velikost náboje elektronu je stejná, ať si během měření mumlám Zdrávas Maria, Hare hare či Píseň práce.

Pokud jde o axiomy, bibličtí kreacionisté interpretují fakta / data zjevená v Písmu: stvoření asi před 6 000 lety, Pád, který přinesl hřích a smrt a celosvětová Potopa.

Na axiomech staví matematika. Ve fyzice (v přírodních vědách) lze formulovat obecně platné zásady (postuláty), ty však nikdy nemají charakter věčné a neměnné (zjevené) pravdy. Například obecná teorie relativity přichází s konstantní rychlostí světla (ve vakuu) a zatím se nepodařilo najít jediný experiment, který by ukázal, že chování hmotných těles a světla v gravitačním poli teorii neodpovídá. Naopak se daří experimentálně ověřit teoretické předpovědi učiněné před desítkami let, například existenci gravitačních vln.

Zkusme se však zeptat (biblického) kreacionisty mladé Země (dále jen kreacionista), zda připouští možnost zpochybnění jemu zjevené Pravdy. Byl vesmír stvořen za 7 dní? Je svět opravdu starý šest tisíciletí? Nebo může být trochu starší? O kolik? Dvacet tisíc let už by byla hereze?

Vlastíku, Zelenáči a další, opravdu vám nelze ukázat, že svět není stár dle vašich zjevení? Nebo že údajné stopy po celosvětové biblické potopě ve skutečnosti pocházejí z lokálních událostí, které oddělují miliony let?

Všichni víme, že nelze. Máte přece své "axiomy".

"Axiomy" vyčtené z bible mají i zastánci ploché Země a zaznamenal jsem, že i kreacionisté se jim snažili vyvrátit jejich omyly. Marně, proti "axiomům", zejména těm vyčteným ze svatých knih, diskutovat nelze. Existuje dokonce (křesťanské) hnutí argumentující ve prospěch geocentrismu, které se také odvolává na biblické "axiomy".

Kreacionista rád zdůrazňuje, že "axiomy" užívá i moderní věda a až na jakousi "interpretaci" pozorovaných skutečností jsou si vlastně oba pohledy rovny, i když...

Bible nás učí, že některé zásadní pravdy o Bohu a jeho skutcích jsou poznatelné i pro nevěřící, kteří je ovšem potlačují.

kreacionismus je přece jen o něco rovnější.

Mikuláš Koperník nebo Galileo Galilei v sobě najednou objevili "axiom" heliocentrismu? Charles Darwin "axiom" evoluce? Může se z kreacionisty následkem víry v nový biblický "axiom" stát plochozemec? Funguje radiometrické datování jen díky světonázoru zaměstnanců certifikovaných laboratoří?

Kreacionista tvrdí, že fakta jsou sice společná, ale jejich interpretace může být odlišná podle systému "axiomů" (náboženského přesvědčení, víry). V podobném schématu by ale představa ploché Země byla také jen interpretací pozorovaných skutečností dle "axiomu" Země je placka.

Různé interpretace zjevně nejsou rovnocenné. Existují způsoby, jak posoudit, která interpretace lépe odpovídá pozorovaným jevům. Například máme argumenty, které jednoduše vyvrací představu ploché Země a kreacionistům bych velmi doporučil seznámit se se způsoby, jak se s nimi vypořádávají zarytí plochozemci. Protože podobně existují argumenty, které jednoduše vyvrací například "biblické" stáří vesmíru.

Podívejme se, jaké kejkle musí kreacionista provádět, aby se vypořádal s konečnou (a dle obecné teorie relativity konstantní rychlostí světla), například v článku Světlo letící příliš dlouho od vzdálených hvězd řeší nová kosmologie. Pouze z jakýchsi "axiomů" vyplývá, že rychlost plynutí času byla při jakémsi stvoření o mnoho řádu vyšší než na Zemi. Zdrojem Pravdy je zde pouze bible, tvrzení není podepřeno žádným pozorováním. Když něco nesedí na platné a ověřené fyzikální zákony, zkusíme zázrak. To ale není věda, ale čiré náboženství.

Autor: Karel Tejkal | čtvrtek 11.7.2019 19:58 | karma článku: 19,66 | přečteno: 869x
  • Další články autora

Karel Tejkal

Fermiho paradox a temná hmota

Fermiho paradox vyjadřuje podivení, že jsme dosud nenalezli stopu po mimozemské civilizaci. Nabízím jedno z možných vysvětlení.

5.5.2021 v 13:42 | Karma: 13,17 | Přečteno: 501x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista klade otázky

Kreacionisté mladé Země (dále jen kreacionisté) kladou někdy sugestivní a ze svého pohledu patrně jen řečnické otázky. Zkusme jim na ně odpovědět.

18.4.2020 v 20:15 | Karma: 15,09 | Přečteno: 811x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Satan a miliony let

Křesťané z bible vědí, že existuje skutečný nepřítel, který obchází kolem a hledá koho by sežral a zničil. Je to Satan.

12.4.2020 v 21:03 | Karma: 16,20 | Přečteno: 653x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Evoluce, stvoření a pád do hříchu

Kreacionisté mladé Země s oblibou argumentují krásou a dokonalostí živých organismů a své okouzlení považují za důkaz tvůrčích schopností stvořitele. Živé organismy však nemusí být vždy jen krásné a dokonalé. Co s tím?

5.4.2020 v 19:20 | Karma: 12,91 | Přečteno: 360x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma: 39,52 | Přečteno: 1627x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Turínské plátno a dědičnost krevních skupin

Jednou za uherský rok navštívím kontrarevoluční magazín Petra Hájka. To je ten pán, co nepochází z opice. Zaujal mne zde článek "historika a publicisty" Radomíra Malého dokazující údajnou pravost Turínského plátna.

21.1.2020 v 19:13 | Karma: 19,98 | Přečteno: 1196x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Úbytek magnetického pole Země ukazuje na apokalypsu soudného dne

Ano, to se skutečně píše v novém "vědeckém" pojednání na webu kreacionismus.cz. Podle vrchního inkvizitora se článek zabývá "pošetilým postojem sekulárních kosmologů k problému postupného slábnutí magnetického pole".

10.12.2019 v 11:35 | Karma: 22,87 | Přečteno: 1356x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistická kuchařka aneb jak se dělá propaganda

Propaganda je veřejné šíření myšlenek s cílem získat příznivce. Získávání příznivců pro dobrou věc je chvályhodné, pokud však propaganda hojně užívá manipulativní techniky, může být s šířenými myšlenkami něco hodně v nepořádku.

31.10.2019 v 19:16 | Karma: 15,47 | Přečteno: 638x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistický experiment

Kreacionista mladé Země Jiří Zelinka v diskusi k mému předchozímu článku dle svých slov záměrně nasadil stejné výrazové prostředky, které používají jeho oponenti. Prý aby si ověřil naše reakce. Prostě takový malý experiment.

24.10.2019 v 22:43 | Karma: 15,42 | Přečteno: 569x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Mucholapka podivná se zakusuje do kreacionismu

Kreacionistům mladé Země (dále jen kreacionisté) obvykle nevadí, že jejich tvrzení jsou vzájemně nekonzistentní. Pokud evoluci vyvrací tvrzení A a současně i negace A, tím lépe.

21.10.2019 v 13:28 | Karma: 14,26 | Přečteno: 484x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Proti vyhynutí

Nedávno jsem se zúčastnil přednášky hnutí Rebelie proti vyhynutí. Chtěl jsem prostě vidět, kdo, proč a hlavně jak tlačí lidem do hlav zelené fobie.

2.10.2019 v 9:12 | Karma: 29,42 | Přečteno: 945x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Kreacionista neumí klást otázky

Kreacionisté mladé Země na stránkách kreacionismus.cz kladou špatné (manipulativní) otázky, na které často nelze rozumně odpovědět.

26.9.2019 v 18:48 | Karma: 13,08 | Přečteno: 689x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Pro záchranu planety

Ke snížení produkce kysličníku uhličitého pro záchranu planety jsme povinni využít každou možnost, která se nabízí. S výjimkou energie z jádra, ovšem.

19.8.2019 v 15:59 | Karma: 16,10 | Přečteno: 523x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Zelená řehole

Každé správné náboženství zakládá kláštery. V nich žijí řeholníci a řeholnice příkladným životem, nepodléhajíce pokušením vnějšího světa.

28.7.2019 v 19:35 | Karma: 18,34 | Přečteno: 501x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Pohrobci geocentrismu

Spor mezi geocentrismem a heliocentrismem, který gradoval před čtyřmi sty lety, nám dnes téměř výhradně připomínají jen historické články a publikace. Pro kreacionistu však historie není zdrojem poučení.

27.7.2019 v 19:08 | Karma: 13,33 | Přečteno: 425x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista na Měsíci

Nejnovější článek na webu kreacionismus.cz nepřinesl mnoho překvapení, zajímavé je však sledovat jeho investigativní logiku a následně v diskusi reakci prostších kreacionistů.

14.6.2019 v 17:45 | Karma: 12,77 | Přečteno: 448x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Uveďme kosmologii na pravou víru

V půlnočním království žije kreacionista Vendelín Dobrotivý. Jeho koníčkem je kosmologie. Poté, co vrchní inkvizitor vyobcoval téměř všechny heretiky, stal se Vendelín Dobrotivý v půlnočním království zásadní vědeckou autoritou.

22.5.2019 v 16:21 | Karma: 10,95 | Přečteno: 458x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Setkávání s křesťany

Kdybychom všichni druhým činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu, postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání, které máme tolik zapotřebí. (František)

11.5.2019 v 19:13 | Karma: 11,79 | Přečteno: 418x | Diskuse| Ostatní

Karel Tejkal

Biblická potopa v údolí Vltavy

Uvědomuji si, že přinášet další důkazy pravdivosti biblického příběhu o Potopě je nošením dříví do lesa. V USA se však podobnými tématy pár pisálků slušně živí, proč to tedy nezkusit? Má neznalost geologie zde bude spíše výhodou.

16.4.2019 v 20:40 | Karma: 14,32 | Přečteno: 527x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Až počítač uvěří v boha

Bez nadpřirozené duše jsou lidé spoutáni zákony fyziky. Jsme tím redukováni na automaty a důsledky toho jsou nesmírné.

11.4.2019 v 21:49 | Karma: 12,06 | Přečteno: 396x | Diskuse| Věda
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 728x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik