Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ještě větší kopka hnoje

Dle představ mnohých kreacionistů (mladé Země) je větší kopka hnoje větším důkazem stvoření (mládí vesmíru, biblické potopy apod.) než kopka hnoje menší.

Stejně jako si kreacionisté pro své potřeby upravili pojmem lež, obdobně přisoudili specifický význam slovu důkaz. Kreacionistický důkaz se vyznačuje tím, že zpravidla nic (krom úporného fanatismu kreacionistických apologetů) nedokazuje. Tyto své tzv. důkazy kreacionisté s oblibou kupí do větších nevábných hromádek v přesvědčení, že z nich budeme muset vybírat každý jednotlivý exkrement a dokazovat, že se skutečně jedná o exkrement a ne například o valoun zlata.

Příklady takových hromádek máme zde:

Stáří světa - 101 argumentů pro nízké stáří země a vesmíru

95 tezí proti evoluci

Nesmírně mě v této souvislosti pobavil strhující úvod videa Darwinovy tragické omyly: Celosvětová potopa, kde nám Pavel Kábrt s tváří sfingy sděluje: Za sto padesát let svého řádění ve vědě a prznění vědy namluvila Darwinova zločinecká parta prolhaných evolucionistů lidem, že k žádné celosvětové potopě nikdy v historii lidstva nedošlo. Přitom historicita celosvětové potopy je přírodovědecky nejlépe zdokumentovatelnou a prokazatelnou událostí v celých lidských dějinách. Díky miliardám faktů a nálezů na zemském povrchu i pod ním.

Jak jde rok za rokem, výška kreacionistických hromádek narůstá. Pavel Kábrt zde již licituje s miliardami faktů a nálezů údajně dokumentujících událost, která se nikdy nekonala. Světe, div se, o miliardách faktů a nálezů dokazujících biblickou potopu zde počátkem 21. století hovoří dospělý gramotný muž, středoškolsky vzdělaný občan České republiky, disponující volebním právem.

Skutečnou lahůdku z kreacionistických hnojišť však představuje přednáška Ing. Michala Roda na téma 100 jasných argumentů proti evoluční teorii (na webu kreacionismus.cz zveřejněna 26.07.2016). Přiznávám, že poslouchat kreacionistické nesmysly mi způsobuje téměř fyzické utrpení, přesto jsem se tentokrát obětoval, video shlédl až do hořkého konce a dokonce jsem si psal poznámky.

Přednáška se uskutečnila v rámci evangelizačního festivalu XcamP a nelze si nevšimnout, že v obecenstvu převládaly děti a mládež. Opravdu by mě zajímalo, co se při přednášce odehrávalo v hlavách posluchačů, nakolik kriticky jsou dnešní mladí lidé schopni přijímat proud hloupostí linoucí se z kreacionistické kazatelny.

Ale k přednášce

Hned úvodem ing. Michal Rod zmínil, že tzv. důkazů proti evoluční teorii existuje ve skutečnosti kolem čtyř tisíc a že prezentované důkazy vybíral z knihy s názvem "3000 argumentů proti evoluční teorii". Pro svoji přednášku měl vyhrazenu hodinu a půl, za nějakých 90 minut ze sebe musel vysypat sto důkazů nejdůkazovatějších, majících i jednotlivě falzifikovat již 150 let všeobecně přijímanou teorii, na které stojí dnešní biologie. Jeden každý tzv. důkaz v průměru za méně než minutu. Před publikem dětí a mládeže.

Začínáme kosmologií

Ing. Michal Rod se ptá (důkazy 1 až 6). Odkud se vzala hmota? Odkud se vzala energie? Jaký mechanismus způsobil, že se veškerá hmota shlukla do bodu? Jaký mechanismus způsobil, že se veškerá hmota neuvěřitelně zhustila? Jaký mechanismus způsobil, že veškerá hmota měla tak vysokou teplotu? Jaký mechanismus způsobil, že se veškerá hmota začala rozpínat?

Opravdu nechci na tomhle místě pitvat zjevné fyzikální a kosmologické nepřesnosti přednášejícího, všimněme si však - kdybych na všechny citované otázky odpověděl "to bůh", na evoluční teorii to nezkřiví ani vlásek. Evoluční teorie se totiž velkým třeskem, kosmologií, původem hmoty, energie apod. nijak nezabývá a bude fungovat i v případě, kdy hmotu, energii, hustotu, teplotu nebo rozpínaní (ba dokonce i první buňku) zázračně přičaroval nadpřirozený element. O čem však takové důkazy svědčí? O nenávisti kreacionistů nejen k evoluční biologii, ale k celé stavbě současné vědy.

Například se podívejme, proč ve vesmíru nemohla vzniknout oblaka plynu, a pokud by přece jen vznikla, proč by z nich shlukováním nemohly vznikat hvězdy. Dejme slovo panu inženýrovi, ten to umí vysvětlit mnohem lépe, než já.

Přestavme si, že z toho původního bodu, kterým byla ta špendlíková hlavička, se to začalo rozšiřovat, to znamená do celého toho vesmíru začaly ty prvky se od sebe oddalovat, ale pozor, my jsme ve vakuu a plyny se ve vakuu neshlukují, ale rozptylují, takže žádné protohvězdy a žádné shlukování těch mračen k tomu nemohlo docházet, protože to prostě není možné, protože si představte, co zastaví když prostě vymrštíte nějaký objekt ve vesmíru, tak on se vzdaluje, a pokud ho nepřitáhne gravitací nějaký objekt jiný, tak vlastně putuje stále dál a dál. A když si představíte počátek, tak ve vesmíru dle této teorie nebylo nic, takže se to všechno od sebe oddalovalo, jak je tedy možné, že se to začalo shlukovat? Tam prostě není možnost aby se to začalo shlukovat. Protože obecně to je i proti entropii či druhému termodynamickému zákonu, že prostě ty procesy od těch uspořádaných se posouvají k těm neuspořádaným. To znamená, že se to zjednodušuje, když to řeknu takhle, protože původně ty plyny pokud vlastně byly takto nashromážděny, tak pokud mají možnost se rozptýlit, tak se rozptýlí. Takže to také odporuje fyzikálním zákonům. Takže mračna vodíku a helia nemohla vzniknout, protože se plyn ve vesmíru rozptyluje.ing. Michal Rod ve své přednášce

K některým dalším kosmologickým či fyzikálním pseudoargumentům, které se kreacionisté naučili papouškovat z propagandistických příruček se samostatně a podrobněji dostanu v dalších příspěvcích svého blogu.

Pojďme k biologii

Většina mých biologických znalostí pochází z četby populárně vědeckých článků a publikací. Přesto si troufám hodnotit kreacionistické argumenty i z biologických oborů, zvláště pokud argumentuje skutečnou biologií nedotčený ing. Michal Rod.

Ing. Michal Rod tvrdí:

V Mexiku byl nalezen gigantický živočich listonoh jarní, který je nápadně podobný trilobitům, je to živý trilobit!

Ne, pane inženýre, listonoh není trilobit a konkrétně listonoh jarní (Lepidurus apus) dorůstá velikosti 3 - 5 cm.

Ptáci by měli být pokračovatelé podle evoluční teorie dinosaurů a oni je sežrali, takže... ha ha ha... to je trochu divné, že?

Co je na tom divného? Ptáci jsou skupinou opeřených dinosaurů, jejíž počátek spadá do svrchní jury. Po celé křídové období byli ptáci současníky neptačích dinosaurů.

Další je, že savci žerou dinosaury. Ti by tam také neměli, co dělat.

Savci se na Zemi objevili přibližně ve stejné době jako dinosauři.

Atd. Atd. Atd.

Populační statistika

Opravdu nelze jednotlivě komentovat každou blamáž, kterou kreacionisté plácnou, nemám motorové vidle, podívejme se proto až na závěr kreacionistických výměšků, kde se ing. Michal Rod projevil jako kovaný exponenciál.

My víme, že hruba v roce 2050 by mělo být nějakých 10 miliard lidí. Což ten výhled je poměrně blízko a deset miliard lidí je poměrně hodně. Ale když... přemýšlel jsem o tom, když se vlastně objevilo to, že známe přesné datum, kdy zde bude sedm miliard lidí. A já jsem si říkal, tak počkat, když známe přesný den, kdy bylo 7 miliard lidí, tak se podle geometrických řad dá přece spočítat, kolik lidí bylo tehdy a kolik tehdy a kdy byl počátek.

Opravdu se to dá spočítat, pane inženýre, když populační funkce obecně není funkcí exponenciální?

Tak jsem o tom přemýšlel, ještě jsem to konzultoval se svým tchánem, který je vlastně prorektorem vysoké školy nebo byl, on už je v důchodu teďka, ale učil matematiku a statistiku. On mi s tím trochu pomohl a říkal, jo máš to dobře... že vlastně z toho ten výpočet je tak, že když se na to podíváte, takže vlastně pokud bychom brali že Homo sapiens je tady 280 000 let, tak bychom v současné době tady měli přibližně v tom současném přírůstku obyvatel jaký dnes máme, že nás bude 12 krát 10 na šedesátou lidí. To bychom si lezli po hlavách, jo, to by tady nebylo místo, ale naproti tomu, kdybychom vzali 4500 let od doby potopy, tak dojdeme k přesnému číslo, jaké máme teď.

Takže skutečnost, že na Zemi není lidí víc než atomů, dokazuje mládí lidstva a biblickou potopu?

Nejvelkolepější myšlenka však přišla až téměř na závěr. Ing. Michal Rod odvodil, že růst populace pro statisíce let historie člověka by činila cca 0,005% ročně, což znamená, že lidský pár by v pravěku umřel dříve, než by se mu narodilo první dítě. Takhle jsem to aspoň pochopil. Úžasné.

Křesťanské hodnoty

Hodně se v posledních dnech v souvislosti s migrační krizí mluví o křesťanských hodnotách. Aby výzva k návratu ke křesťanským hodnotám působila věrohodně, měli by sami křesťané jasně a srozumitelně artikulovat, že mezi křesťanské hodnoty nepatří ohlupování mládeže primitivní kreacionistickou propagandou, jakou předvedl například ing. Michal Rod. Ostatně... neměl by ten pán pro svou bídnou schopnost užívat matematiku a statistiku vrátit diplom?

Autor: Karel Tejkal | pondělí 8.8.2016 22:04 | karma článku: 23,03 | přečteno: 909x
  • Další články autora

Karel Tejkal

Fermiho paradox a temná hmota

Fermiho paradox vyjadřuje podivení, že jsme dosud nenalezli stopu po mimozemské civilizaci. Nabízím jedno z možných vysvětlení.

5.5.2021 v 13:42 | Karma: 13,17 | Přečteno: 501x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista klade otázky

Kreacionisté mladé Země (dále jen kreacionisté) kladou někdy sugestivní a ze svého pohledu patrně jen řečnické otázky. Zkusme jim na ně odpovědět.

18.4.2020 v 20:15 | Karma: 15,09 | Přečteno: 811x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Satan a miliony let

Křesťané z bible vědí, že existuje skutečný nepřítel, který obchází kolem a hledá koho by sežral a zničil. Je to Satan.

12.4.2020 v 21:03 | Karma: 16,49 | Přečteno: 654x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Evoluce, stvoření a pád do hříchu

Kreacionisté mladé Země s oblibou argumentují krásou a dokonalostí živých organismů a své okouzlení považují za důkaz tvůrčích schopností stvořitele. Živé organismy však nemusí být vždy jen krásné a dokonalé. Co s tím?

5.4.2020 v 19:20 | Karma: 12,91 | Přečteno: 361x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma: 39,52 | Přečteno: 1629x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Policie prověřovala nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Zajistila 300 milionů

5. června 2024,  aktualizováno  8.6 21:12

Premium Česká policie v tichosti prověřovala třaskavý případ, který může mít negativní dopad na zbrojní...

Bek naznačil rezignaci, předtím pohrozil pádem vlády. Žádá o peníze do školství

13. června 2024  18:41

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) naznačil rezignaci na svou funkci v případě, pokud by státní...

POLITICKÝ DIÁŘ: Lídr Zdecháč, cirkus Piráti a Ivánkova cesta

13. června 2024

Premium O složitostech vládních stran, sjezdu Pirátů v cirkusovém stanu i skoku Mikuláše Ferjenčíka nikam,...

Pilulka na rozdíl od potratů přežila. Nejvyšší soud USA ji odmítl omezit

13. června 2024  17:51

Nejvyšší soud Spojených států jednomyslným rozhodnutím odmítl žádost odpůrců potratů, aby omezil...

Poslanci se hádali o statusu umělce. Odfláknutý návrh, říká Pokorná Jermanová

13. června 2024  8:37,  aktualizováno  17:45

Poslanci ve čtvrtek schválili navýšení peněz pro Státní fond podpory investic. V prvním čtení...

Realita práce s dětmi: Nikdy neuhádnete, co o svém povolání říká setra Lucia
Realita práce s dětmi: Nikdy neuhádnete, co o svém povolání říká setra Lucia

Dětská sestra a laktační poradkyně Lucia Berešová se pohybuje ve zdravotnictví již 19 let. Přestože se ke studiu střední zdravotnické školy dostala...

  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik