Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Biblická potopa v údolí Vltavy

Uvědomuji si, že přinášet další důkazy pravdivosti biblického příběhu o Potopě je nošením dříví do lesa. V USA se však podobnými tématy pár pisálků slušně živí, proč to tedy nezkusit? Má neznalost geologie zde bude spíše výhodou.  

Podle Pavla Kábrta je biblická Potopa nejlépe zdokumentovanou a prokazatelnou událostí v celých lidských dějinách. Důkazů biblické Potopy jsou miliardy (zde) a nemusíme za nimi cestovat do vzdálených krajin. Všímavý a přemýšlející člověk může, ba musí důkazy Potopy vidět všude kolem sebe.

Nejznámější česká řeka Vltava protéká v oblasti Prahy - Sedlec poměrně úzkým korytem lemovaným z obou stran rozeklaným skalním masivem. Stejně jako Grand Canyon v Arizoně vytvořily tuto geologickou strukturu ustupující vody biblické Potopy roku 2349 př. n. l.

V sedleckém úseku Vltavy probíhají v současnosti práce zajištující lepší splavnost řeky. Za dnes panujících podmínek se totiž řečiště Vltavy postupně zanáší a je třeba jej za pomoci speciálního ponorného stroje čistit od usazenin. Zejména povodně v letech 2002 a 2013 přinesly značné množství materiálu v podobě štěrku a oblázků. Místo aby Vltava po miliony a miliony let postupně (pomalu) prohlubovala své koryto, jak nám tvrdí sekulárně ateistická geologie, pozorujeme naopak zvyšování úrovně jejího dna.

Okolní krajina nad sedleckým kaňonem je naopak dosti plochá. Tvoří ji vrstvené sedimenty, které přinesla potopa a horizontálně rozprostřela po velké ploše tehdejšího mořského dna. Tlakem vody došlo k rychlému zpevnění usazenin, ve kterých ustupující voda mocným proudem vymlela dnešní říční koryto.

Údolí Vltavy má u Sedlce tvar písmene U. Na okolních skalách však v pravidelných odstupech pozorujeme mělké rýhy tvaru V kolmé na tok řeky. Tyto rýhy nepochybně vymlely poslední zbytky vod stékající z ploché krajiny do nově vytvořeného říčního koryta, odpovídá tomu jejich tvar i velikost.

Skály nad údolím Vltavy u Prahy - Sedlec

V Roztokách, jen několik kilometrů od Sedlce, se do Vltavy vlévá Únětický potok. Ten protéká Tichým údolím sevřeným podobně jako Vltava vysokými skalami, přičemž údolí potoka je prakticky stejně hluboké jako to vltavské. Jak je možné, že mělký potok vytvořil údolí téže hloubky jako mohutná řeka? Kreacionista odpověď zná, udělala to biblická Potopa. Evolucionista se zmůže jen na hromadu prázdných slov a obvyklé mlžení.

Skály v Tichém údolí u Roztok

Pod vrcholem jižní strany Tichého údolí se hojně vyskytují oblázky, které kdysi v minulosti musela ohladit tekoucí voda. Tato dnes suchá, téměř stepní stanoviště občas navštěvuji v rámci mykologického průzkumu a ani zde jsem stopy Potopy nemohl přehlédnout.

Popisná geologie rozlišuje tři základní typy hornin – vyvřelé, usazeniny a horniny přeměněné. Současnou geologickou tvář Země formovala Potopa, všechny známé horniny jsou důsledkem celosvětové katastrofy nebývalých rozměrů. Při Potopě vznikaly mocné vrstvy usazenin, přitom usazeniny jsou velmi často překryty horninami vyvřelými – sopečná činnost při potopě byla velmi intenzivní. Přeměněné horniny formoval vysoký tlak a teplota hluboko v zemském plášti a jen při Potopě mohly být vyzdviženy na povrch. O nepředstavitelně monumentálním rozsahu v bibli popsané celosvětové katastrofy svědčí skutečnost, že z původních předpotopních hornin se nezachovalo prakticky nic. Celý zemský povrch semlela Potopa, erodovaný materiál odnesla tisíce kilometrů daleko, pečlivě roztřídila mořské fosilie, rozlámala kontinenty, za intenzívní sopečné činnosti mořské dno i pevnina klesaly a zase se zdvíhaly. Nenacházíme-li dnes žádné pozůstatky předpotopního světa, i to je důkazem obrovských sil formujících naši planetu během Potopy. Hallelujah!

Autor: Karel Tejkal | úterý 16.4.2019 20:40 | karma článku: 14,32 | přečteno: 527x
  • Další články autora

Karel Tejkal

Fermiho paradox a temná hmota

Fermiho paradox vyjadřuje podivení, že jsme dosud nenalezli stopu po mimozemské civilizaci. Nabízím jedno z možných vysvětlení.

5.5.2021 v 13:42 | Karma: 13,17 | Přečteno: 501x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista klade otázky

Kreacionisté mladé Země (dále jen kreacionisté) kladou někdy sugestivní a ze svého pohledu patrně jen řečnické otázky. Zkusme jim na ně odpovědět.

18.4.2020 v 20:15 | Karma: 15,09 | Přečteno: 811x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Satan a miliony let

Křesťané z bible vědí, že existuje skutečný nepřítel, který obchází kolem a hledá koho by sežral a zničil. Je to Satan.

12.4.2020 v 21:03 | Karma: 16,20 | Přečteno: 653x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Evoluce, stvoření a pád do hříchu

Kreacionisté mladé Země s oblibou argumentují krásou a dokonalostí živých organismů a své okouzlení považují za důkaz tvůrčích schopností stvořitele. Živé organismy však nemusí být vždy jen krásné a dokonalé. Co s tím?

5.4.2020 v 19:20 | Karma: 12,91 | Přečteno: 360x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma: 39,52 | Přečteno: 1627x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Turínské plátno a dědičnost krevních skupin

Jednou za uherský rok navštívím kontrarevoluční magazín Petra Hájka. To je ten pán, co nepochází z opice. Zaujal mne zde článek "historika a publicisty" Radomíra Malého dokazující údajnou pravost Turínského plátna.

21.1.2020 v 19:13 | Karma: 19,98 | Přečteno: 1196x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Úbytek magnetického pole Země ukazuje na apokalypsu soudného dne

Ano, to se skutečně píše v novém "vědeckém" pojednání na webu kreacionismus.cz. Podle vrchního inkvizitora se článek zabývá "pošetilým postojem sekulárních kosmologů k problému postupného slábnutí magnetického pole".

10.12.2019 v 11:35 | Karma: 22,87 | Přečteno: 1356x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistická kuchařka aneb jak se dělá propaganda

Propaganda je veřejné šíření myšlenek s cílem získat příznivce. Získávání příznivců pro dobrou věc je chvályhodné, pokud však propaganda hojně užívá manipulativní techniky, může být s šířenými myšlenkami něco hodně v nepořádku.

31.10.2019 v 19:16 | Karma: 15,47 | Přečteno: 638x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistický experiment

Kreacionista mladé Země Jiří Zelinka v diskusi k mému předchozímu článku dle svých slov záměrně nasadil stejné výrazové prostředky, které používají jeho oponenti. Prý aby si ověřil naše reakce. Prostě takový malý experiment.

24.10.2019 v 22:43 | Karma: 15,42 | Přečteno: 569x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Mucholapka podivná se zakusuje do kreacionismu

Kreacionistům mladé Země (dále jen kreacionisté) obvykle nevadí, že jejich tvrzení jsou vzájemně nekonzistentní. Pokud evoluci vyvrací tvrzení A a současně i negace A, tím lépe.

21.10.2019 v 13:28 | Karma: 14,26 | Přečteno: 484x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Proti vyhynutí

Nedávno jsem se zúčastnil přednášky hnutí Rebelie proti vyhynutí. Chtěl jsem prostě vidět, kdo, proč a hlavně jak tlačí lidem do hlav zelené fobie.

2.10.2019 v 9:12 | Karma: 29,42 | Přečteno: 945x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Kreacionista neumí klást otázky

Kreacionisté mladé Země na stránkách kreacionismus.cz kladou špatné (manipulativní) otázky, na které často nelze rozumně odpovědět.

26.9.2019 v 18:48 | Karma: 13,08 | Přečteno: 689x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Pro záchranu planety

Ke snížení produkce kysličníku uhličitého pro záchranu planety jsme povinni využít každou možnost, která se nabízí. S výjimkou energie z jádra, ovšem.

19.8.2019 v 15:59 | Karma: 16,10 | Přečteno: 523x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Zelená řehole

Každé správné náboženství zakládá kláštery. V nich žijí řeholníci a řeholnice příkladným životem, nepodléhajíce pokušením vnějšího světa.

28.7.2019 v 19:35 | Karma: 18,34 | Přečteno: 501x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Pohrobci geocentrismu

Spor mezi geocentrismem a heliocentrismem, který gradoval před čtyřmi sty lety, nám dnes téměř výhradně připomínají jen historické články a publikace. Pro kreacionistu však historie není zdrojem poučení.

27.7.2019 v 19:08 | Karma: 13,33 | Přečteno: 425x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Proč nelze diskutovat s kreacionistou

Člověk s pouhým názorem sotva může diskutovat s někým, kdo zná Pravdu. Fanatika faktická platnost argumentů nezajímá, fanatik má "axiomy".

11.7.2019 v 19:58 | Karma: 19,66 | Přečteno: 869x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista na Měsíci

Nejnovější článek na webu kreacionismus.cz nepřinesl mnoho překvapení, zajímavé je však sledovat jeho investigativní logiku a následně v diskusi reakci prostších kreacionistů.

14.6.2019 v 17:45 | Karma: 12,77 | Přečteno: 448x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Uveďme kosmologii na pravou víru

V půlnočním království žije kreacionista Vendelín Dobrotivý. Jeho koníčkem je kosmologie. Poté, co vrchní inkvizitor vyobcoval téměř všechny heretiky, stal se Vendelín Dobrotivý v půlnočním království zásadní vědeckou autoritou.

22.5.2019 v 16:21 | Karma: 10,95 | Přečteno: 458x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Setkávání s křesťany

Kdybychom všichni druhým činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu, postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání, které máme tolik zapotřebí. (František)

11.5.2019 v 19:13 | Karma: 11,79 | Přečteno: 418x | Diskuse| Ostatní

Karel Tejkal

Až počítač uvěří v boha

Bez nadpřirozené duše jsou lidé spoutáni zákony fyziky. Jsme tím redukováni na automaty a důsledky toho jsou nesmírné.

11.4.2019 v 21:49 | Karma: 12,06 | Přečteno: 396x | Diskuse| Věda
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 728x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik