Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Nešťastná "Újma z radosti z dovolené"

Novela Občanského zákoníku uvádí do našeho života úplně nový právní pojem, a to "Újmu z radosti z dovolené". Podobu této právní normy ovlivnil populismus do takové míry, že v podstatě pozměnil její smysl. Možná je poslední chvíle, kdy se stím dá ještě něco dělat. 

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podobný bájnému silákovi Héraklovi se rozhlédl po Česku a jal se vyčistit po právnické fakultě Západočeské univerzity další Augiášův chlév, a to český cestovní ruch. Rozhodl se k tomu použít proces novely Občanského zákoníku zavedením zcela nového pojmu do našeho právního řádu, tzv. „újmy na ztrátě radosti z dovolené“. Pokládám tuto snahu pana ministra Pospíšila za promyšlený marketingový tah, který má k jeho osobě přilákat pozornost médií a troufám si tvrdit, že se z jeho strany jedná o jasný populismus, tedy   úsilí o získání přízně bez ohledu na věc samu.

Novela Občanského zákoníku je jistě novela, která zasáhne do našich životů v mnoha ohledech a v mnoha podstatných i méně podstatných případech změní vztahy ve společnosti. Je zvláštní, že pokud pan ministr hovoří o novele Občanského zákoníku téměř vždy uvádí jako příklad zavedení nového právního institutu, tzv, „újmy na ztrátě radosti z dovolené“, jako by ani jiné změny v této novele nebyly.

Podezření, že pan ministr vnímá téma újmy na ztrátě radosti z dovolené jen jako populistické téma, které mu umožní být více viděn v médiích a sama podstata věci mu uniká jsem nabyl ve chvíli, kdy pan ministr začal v médiích dávat příklady, kdy by takový zákon měl být uplatňován. Je vidět, že ví přesně, co chce divák, či posluchač slyšet, ačkoliv i panu ministrovi musí být jasné, že jeho příklady jsou nesmyslné – např. jeho tvrzení, že by měla cestoví kancelář odpovídat za ekologické katastrofy typu ropná skvrna a že by měla cestovní kancelář mít s hotelem na pláži takovou smlouvu, která jí umožní, aby klienty odškodnil hotel a pokud takovou smlouvu nemá, je to chyba cestovní kanceláře. Zní to krásně, ale je to hloupost. Ekologická katastrofa v Mexickém zálivu je jistě něco, co nemůže žádná cestovní kancelář předvídat a tím pádem za to nést odpovědnost.

Ale ponechme různá prohlášení bájného siláka Hérakla v bájích, kam patří a podívejme se suše pragmaticky na technologii jeho úklidových prací. Náš silák se do úklidu nepustil vlastnoručně a zadal tuto špinavou a nevděčnou práci panu profesorovi Eliášovi, kolegovi ze Západočeské univerzity, uznávanému odborníkovi na občanské právo. A pan profesor začal plnit zadání, nezkoumal však základní otázku : je zákazník cestovní kanceláře dostatečně ochráněn ? Jsou jeho práva dostatečně zajištěna ?

Dovoluji si tvrdit, že práva zákazníků jsou dostatečně zajištěna a celá aktivita pana ministra je tedy zbytečná. Kromě občanského zákoníku upravuje vztah cestovní kanceláře a zákazníka především zákon č. 159/ 2006 sb., který zavedl institut Cestovní smlouvy a její forma plně odpovídá směrnici Rady č. 90/314/EHS o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy a tato směrnice zakládá právo zákazníka na náhradu nemajetkové újmy v důsledku neplnění nebo vadného plnění služeb zahrnutých v zájezdu. A to přeci právě jde. Tvrzení, že problémem je to, že cestovní kancelář není povinna takové plnění nemajetkové újmy poskytnout automaticky je sice pravdivé, ale ani připravovaná úprava nic takového nezaručuje, ba naopak svou velmi obecnou a vágní formou celou věc komplikuje. Nemajetková újma (nejen v oblasti cestovního ruchu) je zásahem do osobních práv a jako taková je právní cestou vymahatelná již nyní, podle současné právní úpravy. To že  takové újmě a výši náhrady rozhoduje soud se ani připravovanou úpravou nezmění. Toto bohužel pan profesor Eliáš a pan ministr Pospíšil vůbec neberou v úvahu.

Profesor Eliáš ve snaze najít zcela originální řešení musel odpovědět především na otázku : Jakou hodnotu má radost z dovolené ? Při snaze odpovědět na tuto otázku vyšel z předpokladu : „Každý potřebuje delší odpočinek od každodenního shonu. Proto si plánuje dovolenou a chce si ji užít. Mnohdy si zaplatí služby cestovní kanceláře. Leč stává se, že výsledek zklame: zákazník tráví místo výletů dny s kufry na letišti, octne se ve vzdálené zemi bez tlumočníka, slíbené ubytování v dobrém hotelu nahradí noclehárna - a očekávaná rekreace se mění v utrpení.“ (Karel Eliáš, LN,28.7.2010)

Sám pan profesor Eliáš tímto svým tvrzení popírá smysluplnost pojmu „újma radosti z dovolené“, protože jemu samému vůbec nejde o „újmu z radosti“, ale jde mu zcela evidentně o „zmařený čas na odpočinek“. Pokud má čas na odpočinek nějakou finančně vyjádřitelnou hodnotu, má ji podle mého mínění vždy a ne pouze v okamžiku, kdy je tento čas trávený v rámci organizované turistiky. Jdeme-li tedy v době svého volna (času, určeného na odpočinek, času tráveného mimo pracovní čas) do restaurace a tam nám dají špatné jídlo, nebo v té době špatné ostříhá kadeřník, či někdo jiný poškodí náš čas určený k odpočinku, můžeme žádat odškodnění? Zdá se to absurdní ? Možná, ale čím je cestovní ruch natolik výlučný, aby na v jeho rámci byla uplatňována jiná měřítka vztahu zákazník – dodavatel služby ? Na to nám nikdy nikdo nedal uspokojivou odpověď.

Navíc cestovní kanceláře sami již několik let připravují a postupně i zavádějí do praxe jistá pravidla a možnosti, která již nyní zajišťují klientům v případě vážného narušení kvality zájezdu vinou cestovní kanceláře čerpat nad rámec normálního běžného odškodnění navíc jistou formu odškodnění právě za onen ztracený čas. Nepotřebují k tomu žádnou novelu Občanského zákoníku ani bájného hrdinného siláka Hérakla. Činí tak především proto, aby jejich obor byl vnímán jako obor důvěryhodný a férový k zákazníkům. Tuto naši snahu ovšem pan ministr Pospíšil svými neuváženými a nerozmyšlenými prohlášeními často poškozuje a to se zdá být velkou „újmou na radosti z české justice“. Možná by bájný Hérakles mohl pro změnu vyčistit Augiášův chlév, který má přímo ve své pravomoci. To by bylo jistě to nejlepší, co by pro nás všechny mohl udělat a nikdo by ho nemohl podezřívat z populismu.

 

 

Autor: Jan Papež | sobota 12.2.2011 20:03 | karma článku: 7,24 | přečteno: 1536x
  • Další články autora

Jan Papež

Prezidentská kampaň začala, aneb jak zneužít 17. listopad

Sympatická demonstrace s červenými kartami, plánovaná na 17. listopadu se bohužel mění na předvolební shromáždění Šimona Pánka.

4.11.2015 v 12:00 | Karma: 19,09 | Přečteno: 917x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Lufthansa vyhodila Čechy z letadla!

Letecká společnost Lufthansa vyhodila ze svého letu do Tampy několik Čechů. Nic neprovedli! Jen byli v nesprávný okamžik na nesprávném místě a hlavně byli držiteli toho nesprávného pasu – pasu České republiky.

2.11.2015 v 15:00 | Karma: 40,81 | Přečteno: 3561x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Čuňárna bankéřů z ČNB

Bankovní rada se rozhodla pro intervenci v neprospěch koruny. Šest pánů a jedna dáma se rozhodli zahýbat s ekonomikou celé země. Rozhodli se tak udělat v období praktického bezvládí, v době kdy se teprve bude formovat nová vláda, která má mít právo na svou ekonomickou strategii. Těchto šest pánů a jedna dáma brutálně zasáhlo do práva budoucí vlády a beze sporu ovlivnilo veškeré dění v zemi.

8.11.2013 v 8:20 | Karma: 37,58 | Přečteno: 3102x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Pokrytecký postoj EU a USA k Egyptu nikomu nepomůže

Postoj k situaci v Egyptě odhalil v plné nahotě pokrytectví EU a USA. Nikdo si jistě nepřeje mrtvé civilisty na ulicích egyptských měst, ale vytrhávat tyto nešťastné a tragické momenty z kontextu celkových událostí a snažit se získat vizáž spravedlivého, nezaujatého a lidumilného soudce je nejen pokrytecké, ale i velmi nebezpečné.

29.8.2013 v 7:30 | Karma: 18,48 | Přečteno: 353x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

V Egyptě se dějí pozitivní věci, jen my to nechceme vidět

Už je zase poprask kolem Egypta. Páni diplomaté vydali varování (zjevně inspirováni administrativou USA) a straší turisty. Straší je velmi demokraticky – bez rozdílu, všechny. Nehledí na to, zda se jedná o individuální cestující, nehledě na to, kam směřují a co tam chtějí dělat.

2.7.2013 v 14:50 | Karma: 15,15 | Přečteno: 921x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Když ublížíš mým dětem, zabiju tě!

Kdyby někdo ublížil mým dětem tak, jak ublížil Petře z Jihlavy, zabil bych ho. To nebyla náhoda, nešťastná rána osudu. Byl to naprosto brutální, nelidský skutek, pro který neexistuje jediné slovo omluvy. Za poslední dva roky jsem dvakrát umřel a dvakrát se znovu narodil. Přesněji, dvakrát jsem byl v kómatu a dvakrát jsem se znovu probral k životu. Teď bojuji s nádorem v ledvině a vím, že vyhraji, vím to. Proč zrovna já mám takovou kliku? Proč zrovna ke mně je osud, Bůh (?), tak milostivý?

7.4.2013 v 10:00 | Karma: 37,17 | Přečteno: 3214x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Bílý muž nemá kam odejít (pokračování)

I já, bílý muž, chci lepší život, svobodu, rovnoprávnost a spravedlnost! Musím žádat, aby mi to vše zajistila moje vláda, protože jinou možnost nemám. Musím žádat, aby moje vláda především chránila můj svět, protože: BÍLÝ MUŽ NEMÁ KAM ODEJÍT!

28.3.2013 v 8:30 | Karma: 27,98 | Přečteno: 1182x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Pojišťovna Generali prohrála soud a musí platit !

Soud rozhodl ve prospěch klienta zkrachovalé cestovní kanceláře Parkam Holidays a pojišťovna Generali musí vyplatit klienta v plné výši. Přesně před rokem vydala Generali rozsáhlou tiskovou zprávu, ve které komentovala a vyvracela naše tvrzení, že je pojišťovna podle zákona povinna plnit klientům v plné výši.

27.3.2013 v 9:43 | Karma: 14,64 | Přečteno: 962x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Pane Sobotko pošlete pana Mládka do života !

O tom, jak moc šílené bylo prohlášení pan Mládka na sjezdu ČSSD bylo už napsáno hodně a netřeba se k tomu již vyjadřovat. S jeho prohlášením jsou ale spojeny některé další věci, které za zastavení určitě stojí.

18.3.2013 v 20:30 | Karma: 34,44 | Přečteno: 1557x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Jedná pan advokát Kalvoda jako hyena?

Pan Kalvoda zastupuje pojišťovnu Generali v kauze zkrachovalých cestovních kanceláří a zároveň nabízí klientům, kterým Generali odmítla zaplatit vzniklou škodu, že je bude zastupovat a bude za ně žalovat stát. Zneužívá situace, kterou vytvořil jeho klient? Jedná jako hyena?

14.3.2013 v 6:55 | Karma: 21,35 | Přečteno: 1327x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Proč jsem nedal peníze Červenému kříži

„Jsi zavrženíhodný chlápek!“ řekla by jistě moje matka, kdyby ještě žila a připomněla by mi, s jakou radostí jsem jako dítě stříhal perforované okraje losů s červeným křížem, které s naprostou pravidelností kupovala, když šla do místní Jednoty pro balík Partyzánek pro otce a Startek pro sebe. Měla by pravdu, stříhal jsem ty okraje strašně rád a prožíval napjaté očekávání při jejich otevírání. Roky jsem dostával stále stejné zprávy: nevyhrál jsi nic nebo vyhrál jsi další los. Až jednou bylo úsilí mojí matky odměněno nečekanou zprávou: vyhrál jste zájezd do Rumunska. Matka odletěla do letoviska Mamaia a byla to její jediná cesta do zahraničí letadlem v celém jejím životě. Byla osmdesátá léta minulého století a svět vypadal dost jinak.

6.3.2013 v 7:45 | Karma: 25,45 | Přečteno: 1320x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Jak jsem šlápl hadovi bosou nohou za krk

Pojišťovna Generali se stala většinovým majitelem největšího českého pojišťovacího domu České pojišťovny. Stala se tím dominantním hráčem na našem trhu a dá se předpokládat, že její chování bude v mnoha případech určující pro chování ostatních pojišťoven. Dá se také předpokládat, že její vyjednávací pozice v jednání se státem a regulátorem (Česká národní banka), bude velmi silné. Ustát morálně takovou situaci vyžaduje jistou míru sebekontroly a zdravého sebevědomí a velké množství kvalitních profesionálů v managmentu.

1.2.2013 v 19:10 | Karma: 24,34 | Přečteno: 1222x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Reinkarnace Václava dokončena

Bylo nebylo, Václav Havel zemřel. Opustil svůj lid. Celá země se oblékla do smutku a smutek to byl tak nezměrný a upřímný, že se Svatý Petr rozhodl nevpustit duši Václava do Ráje: „Inu, chlape, teď je ještě nemůžeš opustit. Ty svoje Čecháčky. Nemůžeš utéct od rozdělané práce. Hybaj zpátky.“

25.1.2013 v 8:00 | Karma: 19,81 | Přečteno: 758x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Vítěz prvního kola prezidentských voleb: marketing !

Skvělá zpráva: k volbám přišlo více než 60% procent voličů. Přímá volba dokázala aktivovat lidi a přesvědčit je, že má smysl jít volit a přidat svůj hlas k některé z nabízených alternativ. To je určitě nejpozitivnější věc na celé přímé volbě. Lidé ještě nerezignovali, jsou schopni sebrat se a udělat alespoň to nejmenší, co udělat mohou, jít k anonymním volbám. Další velmi pozitivní věc – mnohem důkladnější zkoumání toho, kdo je kdo, jakou mají kandidáti minulost, přítomnost a jaké mají představy o budoucnosti.

13.1.2013 v 11:28 | Karma: 16,75 | Přečteno: 1139x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Nebuďme při volbě jako ti pakoně!

Pokud někdo volí pana Fischera nebo pana Zemana, chová se úplně stejně jako tohle stádo pakoňů.

11.1.2013 v 22:38 | Karma: 14,36 | Přečteno: 927x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Nakonec jsem se rozhodl volit paní Zuzanu Roithovou

Když jsem před časem napsal pár blogů, ve kterých jsem kritizoval pana Okamuru a jeho snahu stát se prezidentem, dostával jsem v diskusích od spousty lidí, co proto a často se objevovaly názory, že pracuji v něčím žoldu, že ne nějaká strana platí za to, že očerňuji pana Dokonalého a budoucího Spasitele. Šlo mi opravdu jen a jen to, aby čtenáři blogů uviděli tohoto pána i z jiného úhlu pohledu. Pohledu člověka, který pana Okamuru zná a přišel s ním do kontaktu a do názorového střetu. Člověka, který může z vlastní zkušenosti potvrdit, že je pan Okamura lhář, populista a má naprosto jiné cíle, než veřejně prezentuje.

11.1.2013 v 10:31 | Karma: 22,36 | Přečteno: 1279x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Nevolte nikoho, kdo je na billboardu!

Chtějí Češi opravdu politickou změnu? Pak nemohou volit pány Fischera, Zemana, Schwarzenberga, ani Dienstbiera! Přiznám se, že jsem původně nebyl moc nadšený z přímé volby prezidenta. Dnes ji vidím mnohem pozitivněji. Jsem dokonce přesvědčený, že přímá volba prezidenta je šancí na obnovení možnosti alespoň zčásti ovlivnit politické dění.

9.1.2013 v 12:07 | Karma: 19,71 | Přečteno: 932x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Mrtvé duše pana senátora Okamury

Pan senátor Okamura využívá svého práva a obrátí se se stížností na Ústavní soud. Je to jeho právo a je třeba toto právo plně respektovat. Je to právo každého kandidáta na prezidenta a je součástí pravidel pro volbu prezidenta. Pravidla ale neobsahují pouze právo na stížnost Ústavnímu soudu, ale mnoho dalších podmínek. A je ukázkové, jak si pan senátor Okamura vybírá z pravidel pouze ta, která mu vyhovují a ta, která mu nevyhovují ignoruje, nebo na ně útočí, či je přímo nazývá neústavními apod.

20.12.2012 v 12:47 | Karma: 14,97 | Přečteno: 1118x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Sdružení na obranu spotřebitele politiky

Stály u regálu s uzeninami. Jedna z nich držela v ruce velkou lupu. Sherlog Holmes a Dr. Watson. Studovaly obsah masa a dalších složek ve vystavených párcích. „To je ostuda, tyhle mají jen 38% masa a těch Éček! Máš ten seznam?“ Následovalo pečlivé studium emulgátorů a dalších přísad a porovnávání s archem papíru větším než nákupní taška. „To nemyslej vážně, fakt hrůza, dej to zpátky.“ Jeden balíček párků následoval druhý a výsledek byl stále stejný, nespokojené vhození balíčku zpět do regálu.

14.11.2012 v 17:30 | Karma: 14,81 | Přečteno: 780x | Diskuse| Ostatní

Jan Papež

Tomio Okamura je výtahem komunistů na cestě k moci

Rozumní už naštěstí pochopili (dokonce i někteří novináři!), že smyslem celého snažení pana Okamury není to, co prohlašuje, tedy spasení národa a této země, ale získání pozornosti publika a získání takového postavení, ve kterém nebude za nic odpovídat, ale pozornost publika bude snadno udržovat na patřičně vysoké úrovni. Když z toho všeho vypadne i nějaký ten nik láček, pak to bude jenom ku prospěchu věci. Vždyť užívání si radostí života něco stojí.

30.10.2012 v 14:50 | Karma: 27,08 | Přečteno: 2444x | Diskuse| Ostatní
  • Počet článků 47
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2848x
Cestovatel jsem specializovaný na Afriku, se zaměřením na safari a Latinskou Ameriku, se zaměřením na předkolumbovské kultury, zejména ty peruánské. Tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR, majitel cestovní kanceláře Marco Polo Int. (www.marco-polo.cz) a výrobce nábytku La Casa Nova. (www.lacasanova.cz)