Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ukrajinec, Ukrajina - historie

Putin a další váleční zločinci omlouvají svůj vpád na Ukrajinu tím, že Ukrajinci vlastně neexistují. Nemají historii, jsou to vlastně Rusové, kteří "sešli z cesty". Původně je Putin označoval za "bratrský národ". 

Kreml vždy tvrdil o Slovanech, že jsou bratrské národy. Včetně Ukrajinců. Teď už z pohledu kremelské mafie samostatným národem Ukrajinci vlastně vůbec nejsou. No... i Kain a Ábel byli bratři. Co se týče "slovanských" genů jsou na tom Rusové a Češi zhruba stejně. Akorát ten zbytek (60 - 80 %) se odlišuje. Nejvíc těch "slovanských genů" je paradoxně u národů, pro které je Rusko po staletí historickým úhlavním nepřítelem. A jeden z nich právě vede největší válku od konce druhé světové, dokonce s jadernou velmocí - Ukrajinci. O "historických genech" tohle vůbec není. Když si po staletí nějaký národ vybíjí nebo nutí k emigraci inteligenci, odvážné a inovativní lidi, tak tím genofond utrpí na rozdíl od národů, které si takové lidi naopak hýčkají. Pro všechny, kteří se tak rádi ohánějí geny, bych zdůraznil, že Slované nejsou genetickou skupinou, ale jazykovou.

Nejstarší písemná zmínka o "Ukrajině" pochází z doby Kyjevské Rusi. Poprvé je zmíněna v Kyjevské kronice v roce 1187 v souvislosti se smrtí knížete Volodymyra Hlibovyče z Perejaslavi. Rusáci píšou, že se jedná o okrajová (pohraniční) území. Jsem trochu v rozpacích, jestli se dá jedno ze tří největších a taky sídelních měst kyjevských knížat považovat za okrajovou - pohraniční oblast. Jenže kraj znamená taky to samé, co v češtině - region, oblast, ne jenom okraj něčeho. "U kraju" se da přeložit taky "v regionu/zemi/knížetství". Nebo taky "na kraji něčeho". Rusáci si vybrali druhou variantu. Vědci se neshodnou.

"Název Ukrajina se na mapách objevil ve druhé polovině 16. století. Jednou z prvních map s názvem Ukrajina a "Cosaques" (Kozáci) je mapa z roku 1572 (uchována v Archivu Ministerstva zahraničních věcí Francie). Podle Serhije Šeluchina (1921): "V národě. Knihovna (Paříž) má zeměpisnou mapu povodí Černého moře, vytvořenou neznámým autorem, v dokumentech francouzského obchodníka Motiela. Motiel cestoval z Francie po souši do Turecka přes Ukrajinu. Z domova odešel v roce 1580 a vrátil se v roce 1582 poté, co strávil 2 roky a více. Je zřejmé, že mapa, kterou při této cestě použil, byla vytvořena před rokem 1580. Na Motielově mapě je území na obou stranách Dněpru (pravý břeh a levý břeh) má nápis „Uckrania“ (Ukrajina).“" Od té doby je tenhle pojem na mapách docela pravidelně. Moskevské knížetství nebo carství se na mapách nekreslí pod názvem Rusko, ale "Moscovia". Ukrajinci a Bělorusové byli označovány Kremlem jako Malorusové a západem jako "Ruthene" - Rusíni. Rusové z pohledu Kremlu byli Velkorusové, z pohledu západu "Moscovitae".

V roce 1721 vydal car Petr I. dekret o změně názvu svého království z „Moskevského carství“ na „Ruské imperium“. Zároveň se Petr I. rozhodl používat název „Malá Rus“ pro zemi kozáků a „Novorossija“ pro její jižní část. S novým vlastníkem této země, carem Petrem I., přestává mít jméno Ukrajina díky jeho úsilí politickou váhu. Krym získala Kateřina II. zvaná "Veliká". Podle soupisu obyvatel z její doby celý dnešní jih Ruska (tehdy taky jeho část známá jako Taurská gubernie) byl osídlen převážně Malorusy s výjimkou Krymu, kde jednoznačně převažovali Tataři. No a "Malorusy" osídlené území sahalo až na Kubáň (a dodnes tam ukrajinská příjmení převažují).

Byl tady článek o kozáckem hetmanovi (neboli atamanovi) možná českého původu https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pilip-orlyk-ukrajina-rusko-mazepa-petr-veliky-poltava-ustava.A220729_094546_zahranicni_aha. Znovu a znovu se s pojmy Ukrajina, Ukrajinci setkáváme v aktech a dokumentech B. Chmelnického , I. Vyhovského , P. Dorošenka , I. Samojloviče , I. Mazepy a P. Orlyka (všichni kozáčtí hetmani). Ten poslední jmenovaný zpropagoval název Ukrajina na západě asi nejvíce. I když se carové snažili, z map už nezmizel.

Není jasné, jak se ten název prosadil. Ale mohlo se jednat jednoduše o historickou tradici. Jednoznačně bylo slovo Ukrajina synonymem pro kozácké země. Ukrajinci - obyvatelé bez ohledu na etnickou příslušnost.

Mimochodem. Jelikož mluvím perfektně slovensky, tak trochu česky, taky ukrajinsky nebo rusky a navíc nemám problém se čtením a porozuměním starých textů v bohoslužební slovanštině (t.j. jazyk zhruba z 9. století), všiml jsem si zákonitě např., že na Moravě je kombinace písmen "ou" docela častá tam, kde se jinde píše "u". Ukrajina je taky v historických záznamech v cyrilice psaná jako Oukrajina.

Co se týče osídlovaní Česka Slovany, tak část z nich přešla přes řeku Moravu. Genetické testy naznačují, že Moravané nebo jejich část mají původ na území mezi řekami Morava a Váh (tedy na Slovensku). Invazní vlna do České kotliny přišla ze severu. Na rozdíl od pověsti o praotci Čechovi se jednalo zřejmě o perfektně naplánovanou a provedenou vojenskou operaci. Navíc v době "mocenského vakua" u germánských kmenů, čili i skvěle načasovanou. Hlavními "podezřelými" budou nejspíše Bílí Chorvati. Ti v té době nebo předtím expandovali i na jih. O nich se ví, že sídlili severně od Karpat zejména na historické Haliči, zabírali taky i dnešní Zakarpatskou Ukrajinu (neboli za ČSR Podkarpatskou Rus) i část severovýchodního Slovenska. O velikosti jejich území se vedou spory. O velikosti jejich pravděpodobného hlavního města (u obce Stiľske ve Lvovské oblasti Ukrajiny), kde sovětští archeologové od poloviny 70. let vedli vykopávky a dnes v tom tak nějak "kostrbatě" pokračují ukrajinští nejsou pochybnosti. Počet obyvatel se tam odhaduje na 40 000. Citadela má velikost cca 15 ha, celé město obklopeno několika obrannými liniemi s věžemi v délce 10 km má cca 250 ha. Pro srovnání, Londýn v té dobé (stále v starých římských hradbách) měl o dost menší rozlohu (v podstatě shodnou s antickým Londoniem) a cca 15 000 obyvateli. Paříž byla provinčním městem s cca 20 000 obyvateli na ještě snad menší rozloze. Hlavní město z něho udělali Kapetovci později. Rozloha Kyjeva byla v té době 9,5 ha. Takže hlavní město bílých Chorvatů bylo prostě na tu dobu obrovské. Pokud se podíváme na další kmen z Česka: Dulebové (nebo Doudlebové) - podle názvu kmene mají původ na dnešní Volyni - taky Ukrajina.

Putin to tedy může posunout od Ukrajinců k tomu, že taky Češi jsou jenom "zbloudilí" potomci starých ruských kmenů. Což vzhledem na pravlast Slovanů někde na pomezí Běloruska, Polska a Ukrajiny zkusí nějak okecat. Proč asi tak chtěl aby Česko vystoupilo z NATO? Měl na mysli nějakou "buffer zónu"? Je zjevné, že jakákoliv jeho "buffer zóna" znamená poslušnost a Rusku podřízený stát.

Pokud tady lidi píšou, že Rus je stejný jako Ukrajinec. S tím souhlasím... ale Rusák stejný jako Ukrajinec není. Masové demonstrace na Ukrajině každých několik let už byly v podstatě folklórem. V Rusku je možné taky demonstrovat, ale jenom za podporu "cara". Slovo "Ukrajinec" byl synonymem kozáka po staletí. Tedy svobodného válečníka (slovo "kozák" se nejčastěji interpretuje jako slovo turkického původu znamenající "člověk bez pána"). Všechny funkce u kozáků byly volené. Kozákem jsi se nemusel narodit, mohl ses jím stát. V tomhle byli pokrokovější i ve srovnání se západní Evropou. I v dalších věcech: u kozáků panoval patriarchát. To znamenalo dělbu rolí. Četl jsem o tom, jak kozácký hetman po návratu z výpravy sesedl z koně, klekl na kolena před zástupem lidí a děkoval ženám za to jak se staraly v jeho nepřítomnosti o jejich zemi a "bránily ji v sedlech koní". Co tak trochu naznačuje, že se zbraněmi dokázaly zacházet i ženy, pokud to bylo nutné. A další věcí jsou zmínky zahraničních diplomatů a cestovatelů (muslimských i křesťanských). U kozáků uměly dle nich obvykle číst a psát i ženy a dívky. Zatím co v jejich zemích ani většina mužů ne.

Do kontrastu s tím bych dal nevolníky cara. To je jediná jejich tradice. I v bitvě u Slavkova se nechali prostě vybít, protože tam nebyl nikdo, kdo by měl odvahu přijmout odpovědnost a zavelet na ústup i v beznadějné situaci. Z pohledu Francouzů "bojovali do posledního muže", takže ti je tak nějak i obdivovali za statečnost.

Pokud jsem u vzdělání, zaujal mě rozhovor s generálem Krivonosem: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/general-serhiy-krivonos-ukrajina-kandidat-prezident-zelensky.A240304_153655_zahranicni_ivos

Na tom mě už na první pohled zaujalo příjmení. Protože to byl taky jeden z kozáckých vůdců: https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxim_Krivonos. Možná skotského původu (dle německých dobových zdrojů). Národnost u kozáků nehrála roli, takže je to možné. Ale víra ano.

Ale tak nějak obecně, když se podíváme na životopisy kozáckých hetmanů, byli to často velice vzděláni lidi. Aristokraté, nebo i lidi "bez původu" se vzděláním a ovládali několik jazyků. Taky se kromě zabíjení někteří z nich věnovali i kultuře atd. Když se podíváme na zvrat války s Turky ve střední Evropě - bitvu o Vídeň, tak klíčovou roli tam sehrál taky údajně bývalý kozák - díky perfektnímu ovládání tureckého jazyka.

Na závěr. Často se tady píše, že Rusáci jsou nějakými asijskými hordami, Mongolové a podobně. Četl jsem vtip, že ruština je vlastně výsledkem pokusu Mongolů naučit se ukrajinsky. :) Ale, když se to tak vezme, Mongolové vytvořili jednu z největších a taky i nábožensky nejtolerantnějších říší historie. Měli v ní pořádek, udržovali komunikace, dokonce i poštovní systém a podobně. Ten bordel známý pod názvem "Rusko" s tím nemá nic společného. :)

@Jindřich Zapletal 10. 3. 2024 21:55 "slova "Ukrajinec" a "kozák" jistě synonyma nebyla. Existovali i kozáci na Donu, Yaiku (Uralu), nebo Tereku, později na Sibiři." Moje reakce: Těch 12 kozáckých armád vzniklo v době, o které se už nebavíme vzhledem k původu Ukrajinců. Řeč je o ukrajinských - kozáckých zemích. Což je Záporoží nebo "Divoká pole". Pokud se chceme např. bavit o původu Donských kozáků, tak je založily tisíce lidí ze Záporoží, kteří na Don migrovali. Byla tam velká povstání Rjazina a Pugačeva... podle ruských soudních spisů i oni byli Ukrajinci, i když o Rjazinovi má ruský folklór písně a pamatuje si ho jako hrdinu. Současné Rusko ho za hrdinu nepovažuje. Dnešní "ruští kozáci", které z ničeho nic "našel" Putin, jsou parodií na historii. Na Donbasu fungovali jako "mafiánský gang", ne jako disciplinována armáda.@Jiří Kindl 11. 3. 2024 8:17 "Území dnešní Ukrajiny ovládali Varjagové, což byli skandinávští Normani Normani byli postrachem celé Evropy..." . No ono to platí spíše pro západní Evropu - Franskou říši, kde byli třetím největším problémem. A Anglii. Paradoxně čím blíže ke Skandinávii, tím menším postrachem vikingové byli. Protože jejich sousedé byli taky vikingové. :) Varjagové přišli asi ze Švédska, možná z ostrova Gotland, to jsou spekulace.  Rjurik dost možná vůbec neexistoval, protože starší kyjevské kroniky ho neznají. Vikingové v tom měli prsty a je úplně jedno v jakém složení a odkud jejich party přišli. Na základě testů DNA z jejich hrobů víme, že to nebyli jenom Skandinávci a v jejich ságách se to píše taky. Slovo viking, varjag a asi ani rus neoznačovaly etnickou příslušnost. Viking byl "životní styl", varjag označoval sociální status, slovo rus vzniklo ze slova veslař.
Co se týče vztahů Polsko-litevské unie, je to komplikovanější. Nárokovala si území až po Volhu na základě toho, že jim tam utekli poddaní z Haliče a Volyně (taky Haličsko - volyňské knížetství/království sahalo v max. rozloze po Černé moře), ale nekontrolovala ho. Četl jsem kdysi zprávu, jak tyhle nároky uplatnit. Vojenské řešení v té době nepřicházelo v úvahu. Válku s kozáky mohli taky prohrát (co se později taky i stalo, když to zkusili). A bylo by to navíc drahé. Kozáky si koupit, co bylo mimo možnosti státní pokladny nebo si koupit jejich část. Tak vznikli registrováni kozáci. To byl jistý úspěch, který však neznamenal kontrolu ale spíše vliv. Co se týče ztotožnění pojmu Ukrajina, s kozáckými územími souhlasím. Používali ho i samotní kozáci, nebo zástupci duchovenstva, je i na novověkých mapách, na kterých je vidět, že zahrnovalo obě strany Dněpru a taky i Kyjev, neboli teď už přesněji Kyjiv (nemusíme používat ruský název). No a na těch samých mapách je Ukrajina i Okrajina zároveň. Co taky znamená, že jak Rusáci tvrdí, je to označení pro jižní součástí Ruska, zároveň mlčí o tom, že byly dvě. Navíc i tu svoji kolonizovali ukrajinskými kozáky. Protože jejich nevolničtí mužici si asi nevedli v bojích tak dobře jako profesionální ukrajinští vojáci. :) @Jindřich Zapletal: Na co přesně z mého blogu reagujete? Mám takové tušení, že na nic.@Jindřich Zapletal: "protože jednak na polovině území dnešní Ukrajiny žádní kozáci neexistovali a jednak jistě nejméně polovina lidí označovaných jako kozáci žila na místech i velmi vzdálených od Ukrajiny a jakákoliv jejich etnická identifikace s dnešní Ukrajinou je pouze přání otcem myšlenky..." Jednak se dnešní Ukrajina odkazuje na kozáckou tradici, taky polovina lidí v Českém království nebyli Češi a nejspíše Čechy nebyli ani Přemyslovci, jak nám ukazují prozatím testy DNA. Jak si vykládáte moje výroky, cituji: "Jednoznačně bylo slovo Ukrajina synonymem pro kozácké země. Ukrajinci - obyvatelé bez ohledu na etnickou příslušnost."? Vy diskutujete pod něčím, co jste vůbec nečetl. Podotknul bych, že v té době ani na 95 % dnešního Ruska nežili Rusové. Jak se s tím vypořádáte? Nebo s tím, že v dnešní Kurské, Belgorodské, Voroněžské oblasti nebo na severením Kaukazu, Kubáni podle sčítání lidu z r. 1926 měli převahu Ukrajinci, ale v roce 1937 už ne? Tedy se bavíme o celém jihu dnešního Ruska, které si nárokuje Ukrajinu jako celek.@Jindřich Zapletal: "slovo Ukrajina bylo synonymem pro kozácké země". To právě a zcela přesně nebylo, protože kozáci z většiny žili jinde než na Ukrajině, a na polovině Ukrajiny žádní kozáci nežili." A ten blog pod kterým diskutujete fakt nechcete číst? Snažíte se vyvracet tvrzení, které v něm nejsou. Zmiňuji tam 12 kozáckých armád právě v Reakci na Vás, ty nebyli taky na dnešní Ukrajině. Co tak zkusit i myslet v kontextu?

Autor: Michal Grešlik | neděle 10.3.2024 20:49 | karma článku: 22,10 | přečteno: 547x
  • Další články autora

Michal Grešlik

Starověký Egypt - kolébka naší civilizace? Vznikl tam monoteismus?

Asi všichni více méně známe příběh o Mojžíšovi. Info pro mladší generace: byl to jeden z nejvýznamnějších influencerů v historii lidstva. Pokud skutečně existoval.

28.5.2024 v 20:41 | Karma: 9,53 | Přečteno: 205x | Diskuse | Společnost

Michal Grešlik

Hysterie z medvědů na Slovensku?

Řekl bych, že autor blogu Evžen Korec na tohle téma napsal jeho pocity. Dodám známá fakta, čísla a názory. I důvody té hysterie a možná řešení.

24.5.2024 v 21:50 | Karma: 27,14 | Přečteno: 803x | Diskuse | Společnost

Michal Grešlik

Co je sebeobrana? Reakce na zproštění obžaloby pana Rohozyna.

Říká se, že násilí plodí násilí. Někdo k tomu dodal: A tak je to správné. Pokud se zeptáme: Co v historii násilí vyřešilo? Odpovědí možná bude: fašisty a jiné režimy toho druhu, včetně nacistů, komunisty atd.

24.3.2024 v 21:09 | Karma: 34,37 | Přečteno: 1234x | Diskuse | Společnost

Michal Grešlik

Situace u Avdijivky. Třetí blog s názvem: Omyly našich "expertů".

V předešlých dvou jsem psal o "neexistující" 2. ukrajinské linii obrany. Aktuální situace plně potvrzuje to, co jsem napsal před zhruba 10 dny. Tedy, kde ta linie je atd.

10.3.2024 v 15:29 | Karma: 21,34 | Přečteno: 846x | Diskuse | Společnost

Michal Grešlik

Boj o Avdijivku, lži kremelských onucí atd.

Aktualizace mého vlastního blogu https://greslik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=813878. Který byl reakcí zároveň na analýzu pana Hájka: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajinci-si-za-avdijivkou-nevybudovali-druhou-liniii-

6.3.2024 v 20:50 | Karma: 22,16 | Přečteno: 788x | Diskuse | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: 1 000 Kč na letenky díky Pelikan.cz

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Rádi létáte? Láká vás cestování po Evropě za pár stovek? Nebo se chcete vypravit někam dál a...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Můj syn Xavier zemřel, říká Musk o transgender dceři. A chce zničit „virus woke“

24. července 2024  11:37

Miliardář Elon Musk tvrdí, že byl podveden, když dovolil svému synovi stát se transgender ženou. V...

VIDEO: Kapitán výletní lodi v Řecku spláchl vlnou turisty na pláži. Vyšetřují ho

23. července 2024  9:29

Nevyžádané dobrodružství na jinak poklidné dovolené zažili v sobotu turisté na pláži Agios Stefanos...

Stačí zpomalit a zachráníte život, říká Veselá z České asociace pojišťoven

25. července 2024

Spěch a jeho negativní následky jsou zřetelné v mnoha oblastech našeho každodenního fungování. Ty...

KOMENTÁŘ: Čtyřdenní pracovní týden. Zvýšení efektivity, či pokles disciplíny?

25. července 2024

Koncept čtyřdenního pracovního týdne se již úspěšně rozšířil do řady zemí. Aktuálně je možné tuto...

Práci mi zadávali faxem a létala jsem Concordem, vzpomíná Daniela Peštová

25. července 2024

Modelka Daniela Peštová (53) zažila nejzářivější dobu modelingu. Modelky musely splňovat přísná...

Už spolu nejsme, potvrdil Prokop Zach rozchod s dcerou Ondřeje Havelky

25. července 2024

Píše se o něm, že je podobný tátovi, ale sám to vidí jinak. „Jak kdy. Z jednoho profilu vypadám víc...

  • Počet článků 14
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 868x
Amatérsky záujemca o históriu, (aktuálne pasívny) modelár, človek hľadajúci súvislosti a snažiaci sa dať udalosti do širšieho kontextu.

Seznam rubrik