Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Kauza R.Karadžič-2.díl

Příslib beztrestnosti pro Dr.R.Karadžiče od R.Holbrooka je neplatný vzhledem k tomu, že tento bývalý diplomat a dnes člen týmu presidenta Obamy neměl mandát OSN a i přes rozsáhlou dokumentaci, kterou Karadžič předložil a možnost svědectví v jeho prospěch, tento proces začne dle plánu soudu ICTY v Haagu. 

Tak to jsme všichni rádi, že má mandát OSN ještě nějakou platnost, po několika válečných operací USA či NATO bez tohoto „požehnání“ bylo připomenuto, že mandát OSN existuje a patrně bude po procesu opět zasunut do "šuplíku" mezinárodní organizace. Má to být zároveň upozornění, že slova tohoto významného politika nemají žádnou váhu a p.Holbrooke je jen nevýznamná politická figurka?

Česká televize také nezahálela a v Událostech na ČT1 odvysílala, že se Srbové snažili v masových hrobech ve Srebrenici a okolí maskovat své zločiny. To, že byli na očích nizozemským vojákům a že horký červenec zvyšuje riziko nákazy v případě, že se oběti nepodaří rychle pohřbít, samozřejmě ČT neuvedla. Nikdo s jednotek UNPROFOR se nesetkal s maskováním zločinů, Srbové odhadovali počet obětí ve Srebrenici a hlavně v okolí na 2000 ozbrojených Muslimů a 1200 vlastních vojáků, kteří byli pohřbeni ve společných hrobech. Ale vrchol cynismu lze nalézt na webu ČT o této události, kde je doprovodný text, že Muslimové podnikali výpravy do okolí, aby si  zajistili jídlo, které se v obklíčené enklávě nedostávalo. Mrtví, které můžete vidět v 1.dílu a kterých bylo okolo 3000 (vesnice v blízkém okolí a se srbským obyvatelstvem byly téměř všechny zničeny) jsou bráni jako srbská propaganda. Představu o kvalitě zpravodajství za naše koncesionářské poplatky si tak můžete udělat sami. Položme si jednoduchou otázku, jak je možné, že obránci byl kladen odpor, když v demilitarizované zóně neměly být žádné zbraně !  

To „obstarávání chleba“ popisuje i poslanec Izedbegovičovy muslimské strany SDA a jeden s klíčových svědků Ibran Mustafić ve své knize „Plánovaný chaos“(sám přežil několik pokusů o atentát před dobytím města a popisuje řádění Oriće a jeho mužů. Sám uvádí, že Srby v lásce moc nemá, ale jeho lidský postoj mu nedovoluje mlčet o tom, čeho byl svědkem). Sám byl zajat Srby v Srebrenici a na jejich chování si nestěžoval (byl pak jako zajatec vyměněn). Další důležitá otázka zní, proč nebyl zavražděn a jak je možné, že i on sám žádnou genocidu neviděl ! Sám byl později překvapen, kolik lidí, o kterých si myslel že zahynuli potkal.

I.M.- vyprávění Nasira Oriće:„Když jsme vzali tu skupinu zajatou v Zalazje z vězení (ve Srebrenici), abychom je vzali zpátky do Zalazje, a když začalo zabíjení, dostal se mi do rukou soudce Slobodan Ilič. Vylezl jsem na jeho hruď. Byl zarostlý a vlasatý jako zvíře. Díval se na mě bez jediného slova. Vytáhl jsem bajonet a zabodl ho přímo do jeho oka, a otočil s ním tam a zpět. Nevydal ze sebe jediný zvuk. Potom jsem ho trefil nožem do druhého oka… Nemohl jsem věřit tomu, že nereaguje. Abych řekl pravdu, to jsem se poprvé vylekal, tak jsem mu hned potom podříznul krk,“ popsal Orič doslova Mustaficovi svůj „výkon“ během jednoho večera, kdy ho Mustafic navštívil. Vyprávění Ibrana Mustafiće, příběh jeho strýce:„Přišel Naser a řekl mi ať jsem připraven okamžitě přijít s vlajkou před vězení ve Srebrenici. Ustrojil jsem se a vyrazil. Když jsem přišel před věznici, vytáhli všechny zajaté v Zalazje a nařídili mi odvést je směrem k Zalazje. Když jsme dojeli do skladiště/železniční stanice? , nařídili mi, abych zaparkoval kamion. Uklidil jsem se do bezpečné vzdálenosti. Jenomže když jsem viděl jejich divošství a když začalo vraždění, cítil jsem, jak mi z hlavy odešla všechna krev. Když Zulfo (Tursonovic) rozpáral nožem hrudník zdravotní sestry Rady, zatímco se jí ptal na umístění radiové stanice, nemohl jsem se na to už déle dívat. Odešel jsem odtamtud pěšky zpátky do Srebrenice a oni potom přijeli zpátky kamiónem, který jsem poté odvezl ze Srebrenice domů do Potocare. Vnitřek byl celý zkrvavený,“ cituje Mustafic strýcovo svědectví. 

První díl jsem končil připomenutím srpnové operace Bouře, kdy je podezření, že "mediální kauza" Srebrenica mohla mít za úkol zastínit tuto největší etnickou čistku od konce 2.s.v. v Evropě, při níž muselo opustit své domovy v Republice srbská Krajina více než 200000 Srbů a ti co neutekli, byli povražděni nebo jsou nezvěstní. Média byla slepá, hluchá k faktu, že tuto akci chorvatsko–muslimských jednotek nepřežilo téměř 2000 Srbů a jiných etnik. Zde se opět předvedl p.Holbrooke, který celou situaci zlehčoval, příznivci pravdy a lásky z našeho Hradu nevolali po bombardování Záhřebu...... Jak lze z videa a fotek vyčíst, „četnické matky“ se nedočkaly evakuačních autobusů na rozdíl od muslimských matek ze Srebrenice. To, co se nepovedlo v Krajině nacisticko-ustašovské koalici se nakonec podařilo koalici jiné, po 60 letech. Republika srbská Krajina byla taktéž chráněná oblast, jednotky OSN však jenom přihlížely a samy měly okolo 10 obětí. 

Média zároveň citují v bosenském konfliktu pouze jména Karadžić a Mladić, zapomínají přitom na neméně důležitou postavu, muslimského vůdce Aliji Izetbegoviće (foto). Ten se sice na počátku konfliktu snažil vyhnout ozbrojenému konfliktu, svým krokem pro vypovězení smlouvy z Lisabonu, kdy mu byla patrně výměnou přislíbena pomoc USA, zažehl požár krvavé občanské války, kdy nikdo nebyl bez viny a všechny strany se dopouštěly válečných zločinů, taky počet civilních obětí ukazuje, že žádná strana nebyla hrůzám ušetřena. Již ve své Islámské deklaraci Izetbegović napovídá, že pokud by se v BaH dostal k moci, nastanou v soužití tří náboženství složité časy.

 „Je nemyslitelné, aby se Muslim obětoval za jakéhokoliv krále nebo vládce, ať je to kdokoli, nebo za slávu jakéhokoli národa nebo strany, protože ten nejmocnější islámský instinkt v tom spatřuje duch pohanství a   modlářství. Muslim může zemřít pouze ve jménu Alláha za slávu islámu-nebo utéct z bojiště…Nacionalismus  byl vždy dovezené zboží…Islámský řád je jednota náboženství a zákona, výchovy i moci, ideálu a zájmu,duchovní obce a státu, ochoty a síly…“-„Boj za islámský řád a obnova úplné islámské společnosti mohoubýt vedeny pouze osvědčenými a věrnými jedinci, jako vůdci rozhodné a stejnorodé organizace. Toto nemůže  být žádná politická strana ze skladiště západních demokracií, ale hnutí založené na islámské ideologii, která vyžaduje neklamnou morálku a ideologická měřítka svých členů…Muslim neexistuje jako samostatný jedinec..Islámské hnutí by mělo a může začít přebírat moc, jakmile je morálně a početně dost silné, aby zvrátilo nejenneislámskou vládu, ale aby mohlo vytvořit novou, islámskou….(A.Izetbegovič 1990-Islámská deklarace).

Zároveň je A.Izetbegović zodpovědný za zavlečení muslimských extrémistů z Libanonu, Iránu, Afghánistánu aj. do Bosny. Během soudu s Miloševićem vypovídala u soudu v Haagu britská novinářka Eva Prentic, že v době kdy si naplánovala schůzku s Izetbegovićem a kdy čekala ve foyer jeho kanceláře, byla svědkem toho, jak je k muslimskému vůdci doprovázen sám Usama Bin Ládin ! (v polovině 90.let získal bosenský pas). Důležitá je taky informace, že několik  teroristů z 11. září, Londýna či organizátor útoků z Bombaje, působilo v Bosně i později v Kosovu. Na informace tohoto druhu v našich médiích nenarázite, zajimavé je, že např. TV stanice Sky news nemá problém s odvysíláním dokumentu, který přiznává pozdější začlenění bojovníků džihádu z Balkánu do teroristické organizace Al-Kaidá. Počet "svatých bojovníků" v Bosně byl udáván na 10-15000.  

Chronologie důležitých událostí na cestě k občanské válce:

- 18.11.1990 první vícestranické volby v BaH, skončily vítězstvím muslimské SDA (Izedbegovič), druhé místo patřilo SDS(Karadžič) a třetí skončila chorvatská HDZ. Nejvíce hlasů získal pro funkci prezidenta muslimský byznysmen a umírněný politik Fikret Abdić, který však svůj mandát podstoupil Alijovi Izetbegovićovi, později toho však litoval. To když 5.muslimský armádní sbor vpadl do demilitarizované zóny Bihać a zdevastoval v srpnu 1994 autonomní muslimskou oblast  samotného Abdiće, který byl schopen komunikovat jak se Srby, tak i s Chorvaty. 60000 obyvatel převážně Muslimů uteklo do oblasti Republiky srbská Krajina ! Tato malá občanská válka mezi Muslimy ukázala v nahotě složitost tohoto konfliktu a např.v Bijeljině Muslimové se Srby dokonce společně vyhnali extrémisty (mudžaheddíny) z oblasti.(Bosenský zdroj píše o zmasakrování Muslimů Srby-Arkanem, to jenom pro informaci). 

- od 18.11.1991 se měl dle ústavy a funkci rotace stát prezidentem Dr.Radovan Karadžić, což se však nestalo!

- 29.2.-1.3.1992 referendum o nezávislosti BaH, které neodpovídalo bosensko-hercegovinské ústavě, k volbám nepřišla díky ignoraci srbského obyvatelstva požadovaná dvoutřetinová většina, přesto byla nezávislost vyhlášena( výsledek ve volbách byl téměř stoprocentní pro odtržení).

-18.3.1992 konference v Lisabonu o kantonálním rozdělení BaH, kterou přijaly všechny strany včetně  Izedbegoviće ! 

Mezitím probíhají teroristické útoky jako „Masakr na srbské svatbě“, napadání vojenských i civilních cílů, útoky v Bijeljině atd. V této době jsou zároveň vyháněni Srbové ze Srebrenice, kterých tam zůstalo po genocidě z 2.s.v. 28% obyvatelstva. Útěkem si zachraňují život. Po pár dnech po nátlaku velvyslance USA v SFRJ pana Warrena Zimmermanna Izetbegović ruší svůj podpis, de facto se tak rozhodl pro válku. 

-6.4.1992 uznání BaH po referendu za odtržení od SFRJ od Evropského společenství).

-7.4.1992 uznaly USA Bosnu a Hercegovinu jako samostatný stát

-6.května 1992 se setkává Radovan Karadžić s Chorvatem Matejem Bobanem. Oba souhlasí s etnickým a teritoriálním rozdělením BaH a vyslovují se pro mírové řešení. Dr.Radovan Karadžić upozorňuje, že pokud k rozdělení nedojde, propukne krvavá občanská válka s mnoha mrtvými a zničenými městy. Po této strašné válce nakonec dojde k dříve navrhovanému řešení. Bohužel se válka již nedá zadržet. (Rozdělení by bylo podobné, jaké nakonec vzniklo v Daytonu při mírovém vyjednávání na konci války).  

Následuje výčet mnoha krutostí a válečných zločinů, které lze nalézt na všech stranách konfliktu, co však bych chtěl připomenout jsou tři bombové útoky v Sarajevu na tamní tržiště. Dva z nich jsou známé jako "Útoky na tržiště Markale I.a II", ten první jako "Útok na frontu na chleba". Po prvním útoku (27.5.1992) následovany drakonické sankce proti SFJR, které měly neblahý dopad na srbské obyvatelstvo, po druhém útoku nazvaném Markale II.(28.8.1995-foto) dokonce došlo k bombardování srbských pozic a později i srbských civilních cílů aliancí NATO. Ve všech případech byli z útoku obviňováni Srbové , i když je dnes známo z balistických expertiz, že útok nemohl být proveden ze srbských pozic, ale z bezprostřední blízkosti (dokonce bylo již na místě jasné, že patrně nemohlo jít o srbský minometný útok). To neznamená nic jiného, než že útok byl spáchán na sebe sama za účelem vyvolání útoků a bombardování, které následovalo na druhý den po útocích. Když už tyto skutečnosti začaly vyplavovat na povrch, byl v roce 2005 dopraven k soudu v Haagu muslimský velitel R.Delić a v tichosti obviněn a odsouzen k 5 letům odnětí svobody. Samozřejmě že omyl nebude nikdy otevřeně přiznán i z omluvou, sám obviněný byl odsouzen za špatné zacházení a nezabránění mučení srbských zajatců (tím zacházením rozuměj uřezávání hlav a jiný druh poprav).     

Každopádně nevěřím, že kauza Srebrenica tak jak nám ji předkládají média, je založena na věrohodných důkazech. Dokonce bych se odvážil tvrdit, že počet mrtvých Srbů v okolí Srebrenice a při následné vojenské akci je o něco větší než počet muslimských obětí. Svými pochybnostmi se dostávám do skupinky lidí, jako je např. kanadský generál L.MacKenzie, který je obviňován, že je Srby zkorumpovaný a proto tuto oficiální verzi neuznává. Sám generál však měl několik vážných incidentů z muslimskou stranou, na počátku konfliktu velel konvoji UNPROFOR, který měl za úkol dopravit Izetbegoviće z letiště do budovy vedení strany v Sarajevu. Když vysadili muslimského vůdce a konvoj měl pokračovat dál, byl napaden s výsledkem několika mrtvých a zraněných přes prohlášení MacKanzieho, že UNPROFOR tu představuje svět a i sám Izedbegović je zárukou pro bezpečí konvoje. Bohužel to nebyl ojedinělý útok na UNPROFOR během občanské války.

Zatracená matematika !Jedna z dalších věcí, která tu nějak nehraje jsou počty obyvatel před a po údajném masakru. Encyklopedie Wikipedie uvádí stav populace v roce 1991 při sčítání lidu 37 213 Muslimů a Srbů. Tento údaj není patrně v pořádku a zavedl by nás do slepé uličky, protože kdybychom odečetli více než 25% srbské populace, která ze Srebrenice byla vyhnána, ještě by nám přeživší přebývali. Ale pokud by se jednalo o muslimskou populaci, dalo by se z údajem pracovat, i soudkyně tribunálu ICTY Patricia Waldová poskytla odhad 37.000 obyvatel. Pevným bodem je údaj Světové zdravotnické organizace a bosenské vlády, kdy se u ní přihlásilo 35.632 přeživších. Pokud bychom k údaji připočetli 2000 mužů, kteří dosáhli bosenských linií u Tuzly bez informování svých rodin a dva tisíce mrtvých padlých v boji, dostáváme součtem 39.632, už tohle číslo přesahuje odhad soudkyně, musíme však počítat i s tím, že v Srebrenici mohly působit i jednotky bez patřičného zaregistrování, které počet obyvatel navýšily. Pokud bychom ještě připočetli 8000 mrtvých-zavražděných dle oficiální zprávy, dostáváme číslo, které odpovídá údajnému počtu obyvatel, ale z doby, kdy zde ještě působila srbská menšina. Jakkoliv počítám, k údajnému počtu 8000 zavražděných se nemohu dopočítat, ale může to být způsobeno také tím, že získané informace nejsou přesné.   

Mezi mediální senzace (posléze jako jedna z nejznámějších mediálních manipulací) patřil snímek srbského koncentračního tábora Trnopolje z vychrtlým Muslimem Fikretem Alićem (foto) který, a to se přiznávám, silně v té době ovlivnil i mne. Na místo se dostavil štáb ITN vedený paní Penny Marshallovou (později lež přiznala). Při prohlídce tábora, samozřejmě se souhlasem R.Karadžiće, zahlédla skupinku volně pohybujících se vězňů, která šla kolem místa, kde se právě nacházela a požádala je o nafilmování. Jenže ze záběrů nešlo poznat, že za ostnatým drátem objektu je ona sama a vězňové se mohou pohybovat volně v okolí. Vychrtlost Aliće způsobená patrně tuberkulózou vyvolala dojem koncentračního tábora nacistického typu, i když ostatní vězňové vypadali celkem obstojně (neidealizuji si místo, jako jsou tábory tohoto typu při jakékoliv válce). Snímek obletěl svět, aby přesvědčil váhavé o nutnosti podpory boje Muslimů proti srbským agresorům. Zde je i nákres situace v Trnopolje, jak k manipulaci došlo. http://whatreallyhappened.com/RANCHO/LIE/BOSNIA_PHOTO/bosnia.html

V té době o muslimsko-chorvatských táborech média mlčela, názvy jako Bradina, Bugojno, Čelebići, Livno, Ljubuški, Odžak zůstávají pro nás neznámá.       

Snaha „přišít“ Srbům genocidu za každou cenu může mít dva důvody. Jedním z nich je ten, že se aliance NATO a Západ dopustili v konfliktu spoustu prohřešků, mnohdy zločinů, na které se musí najít nějaké alibi. A zabránění  údajné genocidy a možnost „preventivních úderů“ ze stejnou příčinou v budoucnu mají ospravedlnit podobné vojenské akce. Navíc se tato válka bez znalosti minulosti nedá vůbec pochopit, znovu se objevily na "scéně" ustašovské a četnické uniformy, znovu se objevila muslimská vojenská divize pod názvem Handzar (dříve SS jednotka), jakoby minulá válka neskončila a bylo pouze krátké příměří. Jestli se něco Titovi nepovedlo, tak v rámci národního usmíření obecné vypořádání se z minulostí. Ten pro nás nepochopitelný výbuch emocí měl své kořeny v minulosti a tam zamíříme příště.

   http://dokoupil.blog.idnes.cz/c/91068/Kauza-RKaradzic-1dil.html

Odkazy: Dr.Rajko Doleček, messin.estranky, Youtube, ČT, Wikipedie.

Autor: Libor Dokoupil | pátek 7.8.2009 10:05 | karma článku: 25,62 | přečteno: 2611x
  • Další články autora

Libor Dokoupil

Srebrenica; Zrazené město

Název pro tento článek jsem si dovolil vypůjčit od stejnojmenného norského dokumentu, jehož hlavní hrdinou je bývalý muslimský voják armády BiH Misrad Fazlić alias Fazlo, který dnes již jako novinář hledá pravdu o Srebrenici.

10.7.2014 v 9:28 | Karma: 20,72 | Přečteno: 2007x | Diskuse| Politika

Libor Dokoupil

"Falešná vlajka"- Markale II.

28.srpna 1995 se psal další krvavý den občanské války v Bosně a Hercegovině, kdy v 11h 10 min. místního času dopadl poblíž sarajevského trhu Markale 120mm minometný granát. Výbuch zabil dle oficiálních údajů 38 lidí a 75 dalších zranil. Z tohoto útoku byli ihned obviňováni bosenští Srbové a aliance NATO zahájila proti bosensko-srbským cílům letecké údery.

12.12.2013 v 18:16 | Karma: 13,78 | Přečteno: 571x | Diskuse| Politika

Libor Dokoupil

"Falešná vlajka"- Markale I.

Pod slovy válka v Bosně si většina lidí vybaví Srebrenici a pak město Sarajevo, které bylo blokováno armádou bosenských Srbů (VRS) vedenou generálem Ratko Mladićem. Navíc samotné hlavní město BaH má své vlastní symboly utrpení a těmi jsou krvavé útoky známé pod názvy „Útok na frontu na chleba“ nebo „Útoky na tržiště Markale I. a II.“, které si vyžádaly spoustu mrtvých a zraněných civilistů. Ačkoliv jsou mediálně připisovány na vrub bosenským Srbům, při bližším seznámení se s fakty zjistíme, že spíše připomínají „útoky pod falešnou vlajkou“ a při další haagské výpovědi si řekneme proč. Dnes si prostřednictvím osoby specializované v oboru balistiky připomeneme útok z 5.února roku 1994 známý jako Markale I.

2.7.2013 v 19:47 | Karma: 17,34 | Přečteno: 936x | Diskuse| Politika

Libor Dokoupil

O kolektivní vině (Němců)

Mág lidské psychiky C.G.Jung a jeho výstižné pohledy na problematiku kolektivní viny Němců, šíření zla a jeho možnou infikací, to vše napsané v období těsně po skončení 2.světové války ve stati pod názvem "Po katastrofě". C.G.Jung (1875-1961), švýcarský lékař, psycholog a psychoterapeut, nositel mnoha čestných doktorátů, zakladatel analytické psychologie. Žák, který svým dílem překonal svého učitele Sigmunda Freuda.

8.5.2013 v 12:40 | Karma: 12,28 | Přečteno: 936x | Diskuse| Politika

Libor Dokoupil

Cestování po Kosovu a Metohii 2012

Moje letošní dovolená byla odlišná od minulých tím, že se mi splnil sen navštívit srbskou provincii Kosovo včetně Metohie a mohl jsem se tak lépe seznámit s tamní trýznivou životní situací kosovských Srbů. Naše cesta měla charakter nejen poznávací, ale i humanitární, kdy od nás místní Srbové obdrželi jak materiální, tak i finanční pomoc sesbíranou od drobných dárců .

7.12.2012 v 9:42 | Karma: 23,07 | Přečteno: 1550x | Diskuse| Cestování
  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Pozdrav z lůžka. Expert Antoš posílá po srážce s autem palec nahoru

13. května 2024  18:48,  aktualizováno  14.5 22:25

Hokejový expert České televize Milan Antoš, kterého v neděli na cestě z O2 areny srazilo auto, se...

Putinova časovaná bomba. Kadyrov umírá, rozjíždí se krvavý boj o trůny

17. května 2024  14:16

Premium Ramzan Kadyrov ještě dýchá, v Čečensku se však už začíná hledat jeho nástupce. Naznačují to i...

Sněmovna bude příští týden schvalovat sporné zkrácení doby oddlužení

19. května 2024  9:19

Sněmovna bude příští týden schvalovat sporné zkrácení doby oddlužení z nynějších pěti let na tři...

Nizozemec si na zahradě postavil hrad, jeho interiér láká turisty z celého světa

19. května 2024  8:36

Šestasedmdesátiletý Nizozemec Gerry Halman si na své zahradě postavil pětipatrový hrad. V...

Poštovní známka po bagetě i voní. Francie uctila symbol gastronomie

19. května 2024  7:26

Francouzská pošta představila novou známku s obrázkem bagety převázané stužkou v barvách trikolory....

Řekni, kde ti muži z Gazy jsou. Otazníky ohledně obětí: násobně více dětí a žen

19. května 2024

Premium V Gaze je problém, na který upozorňovala už Marlene Dietrichová. Teď si s ní notují demografové a...

  • Počet článků 35
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2171x
Muž středního věku,který se chce podělit se svými zkušenostmi a pohledy na současnou lidskou společnost.

Seznam rubrik