Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Volby do EP 2024 - přehledně hlavní body politických stran

Přečetl jsem za vás programy důležitých českých politických stran pro volby do EP 2024 a udělal z nich zkrácenou verzi v přehledné tabulce.
Politická stranaProgram strany do voleb EP 2024
Polit.stranaImage strany,
lídr
Hlavní profil vůči EU
(zahr. politika, imigrace, euro, ...)
Hlavní body volebního programu pro volby do EP
Zeleníprounijní,
proimigrační

[J. Nejedlová]
Pro silnou a akceschopnou EU (společná obranná politika); ochrana klimatu nade vším a rychle (konec uhlí 2030); prosadí výrazné navýšení společného evr. rozpočtu; nestavět nové jaderné zdroje; hráz proti extrémní pravici a fašistům; principem evropské migrační politiky musí být důsledné dodržování lidských práv a mezinárodního práva - ne stavění zdí, plotů...;
přijmout euro do 5 let, cesta k fiskální unii
• pro silnou a akceschopnou EU, pro výrazné navýšení společného EU rozpočtu
• přijmout euro do 5 let, cesta k fiskální unii
• pro silnou a akceschopnou EU (společná obranná politika), EU musí mít vlastní, jednotnou bezpečnostní politiku, pomoc Ukrajině
• principem evropské migrační politiky musí být důsledné dodržování lidských práv a mezinárodního práva - ne stavění zdí, plotů...
• rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, konec uhlí 2030; klimatická proměna ekonomiky by měla být sociální; pro uhlíkové clo na výrobky přicházející na evropský trh; nepodporujeme předčasné uzavírání jaderných elektráren, pokud splňují potřebné bezpečnostní předpisy, ve výstavbě nových jaderných zdrojů ale nevidíme cenově dosažitelné, dostatečně rychlé a udržitelné řešení energetických potřeb v Evropě; klimaticket, jednotnou zvýhodněnou jízdenku na všechny druhy veřejné dopravy
• budeme bránit Evropu proti populistům, extremistům a konzervativcům
• sociální spravedlnost (zvlášť u klima tranzice), férové daně, velké firmy mají také platit; Erasmus+ pro všechny; výrazně zvýšit výdaje na výzkum a vývoj
Česká pirátskáprounijní,
proimigrační

[M. Kolaja]
Pevně v EU a NATO; pomoc Ukrajině, i jejímu členství v EU; zahr. a bezpečn. otázky v Radě EU rozhodovat kvalifikovanou většinou;
podpora Pařížské klima-dohody;
migrace v souladu se zásadami humanity
• silná a konkurenceschopná Evropa; zahr. a bezpečnostní otázky v Radě EU rozhodovat kvalifikovanou většinou
• euro: v programu neřeší; digitální euro má být užitečnou alternativou k současným platebním systémům, ne nástrojem orwellovského šmírování
• pevně v EU a NATO; pomoc Ukrajině, i jejímu členství v EU; neumožnit kontrolovat naše strategicky důležité podniky Rusy a Číňany (Rusko a Čína hrozby);
• migrace v souladu se zásadami humanity, odmítáme výzvy ke střílení lidí či potápění lodí, ne kvóty ale solidarita
• podporujeme Pařížskou klima-dohodu, pozvolně a z peněz uhlobaronů
• digitální stát, ale ne sledování občanů; podpoříme zákaz šmírovací www reklamy založené na osobních datech uživatelů
• přímá státní podpora ve strategických sektorech; proti daňovým rájům, pro progresivní zdanění gigantů; podpora slabších regionů, rychlovlaky; evropskou produkci léčiv; manželství pro všechny; moderní přístup k drogám; navýšit Erasmus+
STANprounijní,
spíše proimigrační

[D. Nerudová]
Evropa silnější v rámci NATO, vlastní obrana EU; rozumná legální imigrační politika, solidarita; zahr politiku EU rozhodovat kvalifikovanou většinou; posílit evropský rozměr voleb do EP;
pro nefosilní energetiku;
co nejrychlejší přijetí eura;
volební právo od 16 let;
dobré podmínky pro ochranu neziskových organizací, aktivistů a obránců práv v EU
• rozšíření EU; snížení zbytečných regulací; volební právo od 16 let; zahr politiku EU rozhodovat kvalifikovanou většinou; posílit evropský rozměr voleb do EP; dobré podmínky pro ochranu neziskových organizací, aktivistů a obránců práv v EU
• co nejrychlejší přijetí eura
• posílení evr. pilíře NATO a prohloubení spolupráce mezi státy EU v obraně, pomoc Ukrajině
• zesílíme ochranu vnějších hranic, posílení Frontexu, zavedeme přísné hraniční kontroly, rychlou návratovou politiku a efektivní spolupráci sezeměmi původu i tranzitu
• Evropa světovým lídrem v zelených technologiích; upouštění od fosilních paliv, přechod na nízkoemisní energetiku a dopravu;
• proti dezinformacím; ochrana osobních údajů
• energetická, surovinová, potravinová a léková soběstačnost a bezpečnost Evropy; udržitelné zemědělství; spravedlivé zdanění technologických gigantů, pravidla proti daňovým rájům; rychlovlaky; navýšit Erasmus+
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)prounijní, kritičtější

[A. Vondra]

design programu nedobrý
Funkční, flexibilní a pragmatická EU; posilování evr obranyschopnosti v rámci NATO (ne evropské armádě), intenzivní pomoc Ukrajině, podpora Izraeli; účinnější ochrana vnější hranice EU; jádro• poukazují na své úspěchy (předsednictví 2022), zkušenosti a kompetence; proti superstátu i proti extremismu; pro EU funkční, flexibilní a pragmatickou; postupné rozšiřování EU (i o Ukrajinu); nerušit právo veta v zahr. a obranné politice, daních; ne nové EU daně
• euro: v programu neřeší
• posilování evropské obranyschopnosti v rámci NATO (více synergie evr. obranného průmyslu, ne evropské armádě), intenzivní humanitární, vojenská a finanční pomoc Ukrajině, podpora Izraeli
• účinnější ochrana vnější schengen. hranice (ne nekontrolované imigraci, kvótám), rychlé navracení azylantů, human. pomoc zemím vně EU
• suverenita zemí o energet. mixu, férových podmínek pro rozvoj a financování jaderné energetiky; ne zneužívání zelené politiky k deformacím trhů s bydlením či automobily
• posilování kybernetické bezpečnosti, obrany a kritické infrastruktury, proti dezinformacím, ale proti omezování svobodné diskuse a zavádění cenzury (?)
• posilování svobodné soutěže, inovací a usnadnění investic, snížení regulace o 25 %; snižování závislosti v čipech, důležitých surovinách, lécích; restrukturalizace výdajů EU; rychlé železnice; zkracování dodavatelských řetězců; zohlednění národních tradic a zvyklostí
SOCDEM
(ČSSD)
prounijní,
spíše neimigrační

[L. Zaorálek]
EU musí být silná a vystupovat jednotně, nespoléhat jen na NATO, armády států akceschopné; EU konsensu, ne přebíjení menšin; v imigraci hlavní slovo člen. státy; příliš sociální (větší zdanění kapitálu,…)• EU konsensu, ne přebíjení menšin
• euro: v programu neřeší
• EU musí být silná a vystupovat jednotně, nespoléhat jen na NATO, posílit strategickou autonomii a akceschopnost armád členských států, EU silnější v hledání mírových řešení
• imigrace: důraz na integraci příchozích, hlavní slovo členské státy, nezneužívat levné prac. síly migrantů; požadujeme zavedení jednotné evropské jízdenky hromadné dopravy podle něm. vzoru
• přechod na čisté energie nesmějí platit jen ti nejchudší a střední třída; ne dotace na elektroauta podnikatelům; uhlíkové clo pro dovozce do EU -> strategii „Vyrobeno v Evropě“; dostupné energie musejí být chápány jako základní lidské právo
• sbližování ekon. úrovně mezi starými a novými člen. státy (nepřiměřené dividendy); sjednocení sektorových a daní z mimořád. zisků v EU; rozšířit Erasmus+; soběstačnost potravin, proti monopolům; rozšíření definice sociálního bydlení; soběstačnosti EU v klíčových zdrav. produktech; větší zdanění kapitálu, ne práce (v EU vlastní horní 1 % celých 25 % veškerého bohatství, v Česku dokonce 36 %); zrušit daňové ráje, zavést daň z fin. transakcí
ANO 2011o něco méně unie

[K. Dostálová]

design i obsah programu dobrý (ač překlepy)
Zásadní reformu EU: zachovat naši suverenitu, ne euru, rušení práva veta; změnit migrační pakt EU i Green Deal; spolupráce mezi EU a NATO; jádro• ne rušení práva veta, fanatickému ekologismu, migračním vítačství, ANO základním hodnotám; odstavit od moci zelené fanatiky a sociální inženýry a dotáhnout jednotný trh a 4 základní svobody; přijmout státy západního Balkánu
• ne euro (dluhová unie), proti zavádění nových vlastních zdrojů pro rozpočet EU
• prioritou spolupráce mezi EU a NATO, koordinace evropského obranného průmyslu; (AB: ne posedlost zbrojení Ukrajině)
• ilegální migraci musíme řešit mimo EU dohodou s třetími zeměmi (zejména na severu Afriky), ne kvótám, povinné solidaritě, proti neziskovkám, pro účinnné vyhošťování
• revidujeme nereálný Green deal, nedává smysl ekonomicky, nepomůže ani lidem, ani klimatu; snižovat škodlivé emise, ale receptem musí být adaptace na změny klimatu, které můžeme maximálně zpomalit, nikoli zastavit; proti zákazu spalovacích motorů v roce 2035; podpora železniční dopravě; zachovat bezplatné emisní povolenky pro letectví; energetická a ekonomická soběstačnost EU, hájit svůj energetický mix; podpořit výstavbu jaderných elektráren (i modulárních reaktorů), chceme oddělit cenu elektřiny a plynu - ukončit výpočet ceny energií z nejdražšího zdroje; ukončit obchodování s emisními povolenkami na burze, aby jejich ceny nemohly podléhat spekulacím; pro dobrovolné, nikoliv povinné snižování energetické náročnosti budov, soukromých i veřejných
• občané musejí mít možnost se na internetu, v médiích a veřejném prostoru vyjadřovat svobodně; odmítáme cenzuru maskovanou bojem proti dezinformacím; výrazné snížit vliv neziskových organizací a polit. nevládek
• posílit evr. soběstačnost ve strategických oblastech; rozšířit Erasmus; evropské fondy v ČR nasměrovat na podporu zadržení vody v krajině, na zlepšení kvality zeměd. půdy, podpora výsadby stromů; proti omezování chovů, zavádění emisí u krav..., rozšiřování emisních povolenek na potraviny, zavádění speciálních daní na potraviny; schválit biologické přípravky a nové odrůdy plodin (omezit chemické postřiky); minimalizovat a srovnat zeměd. dotace; soběstačnost výroby léků
PŘÍSAHA a MOTORISTÉeuroskeptičtí

[F. Turek]

nemají sepsán program, jen body
Nerušit právo veta, ne euro, ne společnou evr. armádu, ale podpora Ukrajině v obraně, proti imigraci a Green dealu, pro jádro• budu hlasovat PROTI veškerým snahám o narušení práva veta a omezení suverenity ČR; ne nové daně; obnovit přístupové rozhovory s Tureckem
• budu vystupovat PROTI veškerým snahám opustit českou korunu a nahradit ji společnou měnou euro
• ne společnou evr. armádu; EU nadále podporovat Ukrajinu v obraně proti ruské invazi
• budu hlasovat PRO a aktivně navrhovat striktní a přísnou ochranu hranic před nelegální migrací; jakákoli podpora masové migrace či následné pokusy o přerozdělování migrantů mezi evropskými zeměmi jsou NEPŘIJATELNÉ; Ano pro společnou přísnější návratovou politiku a pro vedení azylového řízení v zemi mimo EU (Rwanda); NE pro politiku zavádění přerozdělovacích kvót v jakékoli podobě (např. v rámci tzv. Migračního paktu)
• budu hlasovat a aktivně vystupovat PROTI současné podobě tzv. Zelené dohody pro Evropu (známé jako Green Deal), kterou považuji za ohrožení průmyslu, energetické bezpečnosti a prosperity ČR i jejích občanů; pro jádro
• PODPOŘÍM všechny snahy o zrušení zákazu spalovacích motorů a PROTI jakýmkoliv novým pokusům tento zákaz prosadit
• ne minimální mzdě v celé EU; snížit minimální výši DPH v EU; neuznávat manželství pro stejnopohlavní páry; ne jednotný boj proti desinfo kampaním; ne kvótní zastoupení žen
STAČILO!
(KSČM, ČSNS, Spojení demo-kraté...)
kriticky unijní

[K. Konečná]
Ne prohlubování integrace EU, ne euru; nezbrojit z rozpočtu EU, ne evr. armádu a posílání zbraní na Ukrajinu, co nejlepší vztahy i s Čínou a Ruskem; ne Green dealu, nelegální migraci• rovné a suverénní postavení ČR v EU; neomezovat jednomyslné rozhodování; zákon o obecném referendu
• ne euru
• předpokladem spolupráce je mír, NE zbrojení z rozpočtu EU, společné evr. armádě a posílání zbraní na Ukrajinu, co nejlepší vztahy i s Čínou a Ruskem
• zastavení nelegální migrace (bezpečnostní a sociální riziko)
• ne Green dealu a emisním povolenkám, ochrana přírody s rozumem; energetika a strategická infrastruktura ve veřejném vlastnictví (posilování jádra)
• ochrana svobod a soukromí obyvatel (ne cenzuře odlišných názorů coby nepřátelské propagandy)
• posílení ekonomické suverenity v průmyslu i zemědělství, potravinová soběstačnost; dostupné zdravotnictví, výroba léků v EU; konec odsávání zisků do zahraničí; minimální důstojná mzda; daň z fin. transakcí, prohloubení daňové progrese; bydlení je základním právem; zkrácení pracovního týdne bez krácení mezd
PRO (Jindřicha Rajchla)euroskeptičtí

[J. Raichl]

program: PRO/STOP body (logické)
STOP rozšiřování a federalizaci EU, PRO podřízení EK pod EP a čl. státy, ne euro, ne voj/fin pomoc Ukrajině, STOP nařízené migraci, STOP Green dealu a emisním povolenkám, PRO jádro• PRO zachování práva veta, STOP rozšiřování a federalizaci EU, STOP nadřazenosti Bruselu (podřízení nevoleného orgánu EK pod EP a čl. státy), STOP evropským daním a dluhům, PRO rovné podmínky ČR v EU (zemědělci), PRO lepší fungování EU (omezení byrokracie), PRO vyšetření hospodaření EU (covid)
• PRO českou korunu (v hotovosti), STOP digitálnímu euru
• PRO obranu (NATO je základem společné obrany Evropy, ale obranný pakt), PRO mírové řešení, STOP válce (ne vojenskou či finanční pomoc Ukrajině)
• STOP nařízené migraci, STOP statutu uprchlíka (“dočasné ochrany“ Ukrajincům), PRO vyšší ochranu hranic EU
• STOP zelenému šílenství (ne Green dealu), STOP emisním povolenkám, PRO levnější energie (jádro, uhlí do 2046)
• STOP plýtvání fondy EU, nekvalitním potravinám, PRO soběstačnost ČR, PRO dostupnost bytů, PRO investice do vzdělání
Svobodníeuroskeptičtí libertariáni

[L. Vondráček]
Odmítají posilování EU na úkor suverenity ČR, obnovení práva veta ve všech oblastech, ne euro, ne armáda EU, ne nelegální migraci, ne Green dealu, pro svobodu slova• odmítají další posilování EU na úkor suverenity ČR: udržme právo veta (obnovit platnost hesla „naše země, naše pravidla“, tlaky na federalizaci totiž vytvořily mezi státy již dost zlé krve. Našim cílem tak musí být obnovení práva veta ve všech oblastech) - garantem zásady předseda strany Libor Vondráček
• korunu a hotovost nedáme, ne digitální euro - garantem Markéta Šichtařová
• nepodpořím zřízení armády EU, do vlastní armády bychom nyní měli chytře a efektivně investovat - garantem Jiří Hynek
• pevnost Evropa = konec nelegální migrace (nelegální migraci organizuje síť převaděčů a je formou organizovaného zločinu): podpořím důslednější ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, aby Frontex začal opět fungovat jako bezpečnostní složka a přestal fungovat jako neziskovka; využití 3tí země (viz UK, Itálie) - garantem Robert Vlášek
• jádro a mašiny místo Green dealu: zrušit zákaz aut se spalovacím motorem v roce 2026 (?), podpořím zmírnění systému emisních povolenek či jiných regulací, které dělají z bydlení, podnikání, topení, energií či aut luxus - garantem Jiří Strachota
• svoboda slova: nepodpořím žádné omezování svobody slova a křivení mediálního trhu, nepodpořím další působení Věry Jourové v EK, nacházejme pravdu prostřednictvím legitimního otevřeného dialogu, zachovejme si právo na otázky, omyly i spory - garantem Natalie Vachatová
• prošetření covid-zakázek (EU netransparentně a draze nakoupila 1,8 mld dávek vakcín proti covidu-19 u Pfizeru - smlouvu sjednala EK na jaře 2021) - garantem Miroslav Havrda
SPD a Trikoloraz EU odejít (referendum), EU rozpustit

[P. Mach]
Vystoupit z EU (na základě celostátního referenda), EU rozpustit, aby vznikla org. úzce spolupracujících evr. suverénních národů;
NE imigraci, Green dealu, euru, evr armádě,
proti vstupu Ukrajiny do EU a NATO
• obrana národní suverenity, obrana práva veta a rušení nesmyslných regulací, právo odmítat unijní nařízení na národní úrovni, nenavyšovat rozpočet EU; zabráníme dalšímu předávání pravomocí do Bruselu a pokusíme se získat maximum pravomocí zpět,
dokud nebude EU rozpuštěna a nevznikne organizace úzce spolupracujících evr. suverénních národů
• zachování české koruny, jasné ne euru (chceme referendum) a zakotvení práva na platbu v hotovosti
• NE evropské armádě a policii pod kontrolou bruselské elity; posílení naší vlastní armády (obrana v rámci V4)
• zabránění tomu, aby EU financovala válku na Ukrajině, podpora mírového řešení; jsme proti vstupu Ukrajiny do EU a NATO
• zastavení nelegální imigrace a islamizace, zablokování kvót na imigranty, ochrana hranic a vyhošťování nelegálních imigrantů, chceme odstoupení od Migračního paktu EU; nulovou toleranci nelegální imigrace, imigranti nesmí mít právo na azyl
• odstoupení od „Green Dealu EU“ i od systému obchodování s emisními povolenkami a energií přes Lipskou burzu
• zabránění všem snahám o omezení automobilové dopravy a spalovacích motorů, žádné vynucování elektromobility
• odpor proti cenzuře (ve jménu „boje proti dezinformacím“) a neomarxistické „politické korektnosti“; svobodu slova
• odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny; ne pozitivní
diskriminaci menšin a odstřižení politických neziskovek od veřejných peněz
• odmítnutí společné zemědělské politiky, návrat k potravinové soběstačnosti
• odmítnutí snah EU o zavedení centrální digitální identifikace a ochrana osobních dat v rámci regulace AI
• obrana práva občanů držet zbraň a práva na sebeobranu
Autor: Konstantinos Dimelis | čtvrtek 30.5.2024 23:26 | karma článku: 11,75 | přečteno: 271x
  • Další články autora

Konstantinos Dimelis

Turecko čekají v neděli 14.5. důležité volby

V Turecku se budou konat důležité prezidentské a parlamentní volby, které určí další směr nejen Turecka, ale celé této oblasti.

16.5.2023 v 9:16 | Karma: 6,53 | Přečteno: 95x | Diskuse| Politika

Konstantinos Dimelis

Důkaz existence mimozemské civilizace by lidstvu mohl jen prospět

Slyšte, slyšte, slyšte. Je tu článek kritizující naše současné poZemské politické elity, s nadhledem nadpozemským.

16.5.2020 v 9:03 | Karma: 9,72 | Přečteno: 140x | Diskuse| Ostatní
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

ANALÝZA: Ukrajina se loučí se snem o NATO. Biden jí dal jen slabou náplast

14. června 2024

Premium Joe Biden a Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek podepsali bezpečnostní dohodu, která by Ukrajině na...

Urychlovač z pušky kulomet nedělá, rozhodl nejvyšší soud USA a zrušil zákaz

14. června 2024  18:09,  aktualizováno  19:56

Nejvyšší soud Spojených států dnes zrušil téměř šest let starý zákaz technických doplňků...

Velké požáry ve středních Čechách: vzplála výroba pyrotechniky a sklad

14. června 2024  15:28,  aktualizováno  19:34

Středočeští hasiči zasahují u dvou velkých požárů. V obci Praskolesy poblíž Hořovic na Berounsku...

Prezident daroval krev. Nejjednodušší způsob, jak zachránit život, vyzval ostatní

14. června 2024  19:34

Prezident Petr Pavel v pátek daroval krev a apeloval, aby lidé, kteří jsou zdraví, zvážili totéž....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 3
  • Celková karma 11,75
  • Průměrná čtenost 168x
Kostas Dimelis, narozen 1964 v Praze, ČVUT, IT business analytik. Rád historii, filosofii, politiku. Proto vystudoval i politologii na FF UK, 2013 diplomka na zahraniční politiku Turecka. Soustředí se na Turecko, Střední východ, Řecko, ale zájem o celý svět.

Seznam rubrik