Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Pokud by mohly volby něco změnit, tak je zruší ...

Vše nasvědčuje tomu, že Trump a jeho lidé si možná pozdě uvědomili, že vítězství ve volbách připadne tomu, kdo nejen získá více hlasů, ale zařídí i správné spočítání. Je pravděpodobné, že skuteční vládci Trumpa asi řádně doběhli.

Začíná být čím dál jasnější, že volby jsou jen takové divadlo pro masy lidí "tam dole". Ukazuje se, že věta Stalina - „Volby nerozhodují voliči, ale ti, co počítají hlasy.“ je aktuální více než jindy.

Než se dostanu k současným volbám v USA malá exkurze do minulosti.

Češi dost dlouho žili v době, kdy volby byly taková radostná, dobrovolně-povinná a nedůležitá drobnost. Kandidátka byla jedna, účast atakovala pravidelně 100%. Pokud by se i našel odvážlivec s myšlenou vlastní kandidatury, neměl šanci - internet neexistoval, tisk, rozhlas a televize byly pevně v rukou vládnoucí skupiny. Nikdo by se tak o hypotetickém odvážlivci ani nedozvěděl, stejně tak, že by se nad ním zavřela voda nějakého uranového dolu. Objektivně ale vzato, měl tento systém vedle nevýhod i výhody - přinášel stabilitu a pro velkou množinu občanů relativně snadný, bezpečný a pohodlný život. Z celonárodního hlediska šlo dobře plánovat a realizovat velké stavby protože nebylo omezení na následující pouhé 4 volební roky - mj. i proto mohly být postaveny přehrady, jaderné elektrárny, dálnice, metro .. atd. Nikdo nemohl stát v cestě, vlastníkům dotčených pozemků a staveb bylo vše bez problému vyvlastněno. Pamatuji si na drobný problém s nově postavenou chemičkou v Ostravě po revoluci - přišlo se na to, že soudruzi formality až tak opomíjeli, že část té nové fabriky prostě stála na nevyvlastněných pozemcích. Z pohledu největšího počtu obyvatel to taky mělo nějakou tu výhodu - přesně se vědělo, co lze na veřejnosti říkat a hlásat a co už nikoliv. Srovnejte to z dneškem - nikdo si není jistý ničím. Výrok pronesený před lety prošel, dnes stačí na něj poukázat a dopady jsou nekompromisní. Další relativní výhoda bylo to, co se nazývalo rovnoměrné rozprostření bídy - vládnoucí skupina prostě mohla dlouhodobě dbát a dbala, aby se zvedala životní úroveň všem, což lze nejlépe doložit na faktu, že medián mzdy koreloval s průměrnou mzdou, což je dnes sci-fi. Šlo to sice pomalu, ale šlo. 60. léta byly lepší než 50., 70. léta byly lepší než 60. ...atd. Aby se systém s pseudovolbami udržel, bylo něco lidem dát - a tak byly byty zadarmo, životní náklady (energie, teplo ... atd) za babku, nevyžadovalo se velké pracovní nasazení, tolerovalo se drobné odklánění materiálu a služeb "dodom". S dnešním pracovním tempem se to nedá ani v nejmenším přirovnat. Zajímavostí pak nesporně je, že neproduktivních úředníků byl zlomek oproti dnešku. Tohle (velikost sboru úředníků) měli soudruzi zmáknuté nepochybně lépe. Celé to fungovalo do doby, než vedoucí postavy zatoužili být pravými kapitalisty - nestačilo jim jen řídit, ale měli touhu i fakticky vlastnit, což se většině z nich povedlo.

Pojďme se podívat, jak k problému případného nevhodného výsledku voleb přistupovali na Západě. Vezmeme-li za bernou minci fakt, že nejdále v "budování" demokracie dospěly USA, pak můžeme konstatovat, že nevhodný výsledek voleb vyřešili atentátem. Poslední a nejznámější případ je vražda J.F.K. Síla skutečně vládnoucích osob v pozadí se projevuje i dnes tím, že stále platí oficiální verze o jednom pomateném střelci ... přestože existuje tzv. Zapruderův film, že v obnoveném vyšetřování se objevuje věta o jistotě min. dvou střelců ... stále je oficiální variantou 1 pomatenec. Kdo si prošel vojnou, musel projít střeleckým výcvikem, tak ten ví, že trefit na danou dálku cíl velikosti melounu je umění. Někdo je v tom horší, někdo šikovnějším, ale zatím nikdo nezopakoval výkon pomatence (dle oficiální verze) - během sekund mít tři zásahy a k tomu ještě jednu kulku naprogramovat tak, aby měnila za letu dráhu. Prostě blbost, nicméně je to oficiální verze, jiná připuštěna zatím není. Navíc stále platí, že záznamy z vyšetřování jsou stále tajné - proč asi?... vždyť přeci by jen potvrdily oficiální verzi. Konspirační teoretikové pak tvrdí, že pravým důvodem vraždy J.F.K byl fakt, že se "vymknul" kontrole. Chtěl omezit vliv mafie, vojensko-průmyslového komplexu a spolupracovat s Chruščovem min. ve vesmíru, což by znamenalo se podělit o tajný výzkum a pod.

Pojďme ale do historie bližší. Taktika se změnila, vraždy vítězů voleb se ukázaly asi jako logisticky komplikované, finančně náročné a s nejistým mediálním dopadem. Za ukázku změny postupu mohou posloužit nedávné prezidentské volby v sousedním Rakousku. Použitý vzorec je společný se současnými volbami v USA - uhelným kamenem je korespondenční hlasování. Princip voleb má být, že se jedná o rozhodnutí jedince, které by nemělo být ovlivňováno. Volby tedy mají být rovné a přímé v tajném hlasování. Tato podmínka u korespondenčního hlasování splněna být nemůže - nikdo nemůže např. zaručit, že při vyplňování volebního lístku neměl dotyčný u hlavy pistoli a taky nemůže být nakonec ani jisté, zda chtěl dotyčný nějaký hlas odevzdat. Přesto je to ze strany skutečně vládnoucích prezentováno, jak další výdobytek demokracie. V případě vzpomínaného Rakouska a poslední prezidentské volby byli dva kandidáti - nežádoucí a skutečnými vládci žádaný. Lid ovšem volil kandidáta nežádoucího a proto, když sčítání hlasů směřovalo k nechtěnému výsledku, nastoupily na scénu korespondenční hlasy, které kupodivu preferovaly žádaného kandidáta. Protože, šlo de-facto o zkoušku nového modelu ovládání občanů, došlo k chybám. Z hlediska voličů se jednalo o volební podvody na které bylo poukázáno a došlo ke zrušení volebního výsledku a byl stanoven nový termín. Následovala mediální masáž na podporu žádaného kandidáta, ovšem ani k novému termínu voleb se nepodařilo zlomit vůli většiny, proto byl termín posunut. Do dalšího termínu už mediální vymývání mozků slavilo úspěch, proto volby mohly zdárně proběhnout - zvolen byl samozřejmě správný kandidát.

Komu nestačí nedávný příklad z Rakouska, nechť si vzpomene na referenda v EU - pokud nevyšlo, následovala mediální masáž a opakování referenda.

V případě USA je nutno poukázat na několik věcí, které mají společné to, že ti největší demokraté hlásají pravý opak než je realita. Zkrátka, ti echt demokraté hlásají přesně podle návodu Orwella ... že válka je mír, svoboda je otroctví apod. Každý si jistě pamatuje, že Obama hned ze startu dostal Nobelovu cenu za mír - ale ve válčení trumfnul i jestřába Bushe. Zkrátka řádné chucpe. V případě voleb v USA demokraté horovali o korespondenční hlasování - opět chucpe, echt demokraté prosazovali způsob odporující principu svobodných, přímých a tajných voleb. Ale pojďme na začátek.

Do roku 2016 bylo v podstatě jedno, kdo vyhraje, šlo jen o to, které strana se nabalíkuje více. V rozhodujících pohledech měli všichni stejný názor. Média usilovně vytvářela zdání volebního boje, lid tak měl své hry a byl relativně klid. V r. 2016 se však na scéně objevil nepolitik Trump, který neměl ani podporu republikánů, za které vlastně kandidoval. On tak nějak kandidoval navzdory skutečným vládcům a občané ho zvolili. Srovnejme to s dneškem, kdy byl vybrán senilní stařík, který mj. svou vnučku představuje jako svého syna, který je již bohužel několik let mrtvý. Vrátíme se k Trumpovi - všechna média byla proti němu, "průzkumy" vůbec nepřipouštěly jeho vítězství ... přesto zvítězil. Někde nastala chyba v matrixu. Ještě k volebním průzkumům - dnes už je snad každému jasné, že ty tzv. "volební průzkumy" žádnými průzkumy nejsou. Je to jen mediální tlak skutečných vládců na formování podvědomí voličů. Nerozhodnutý volič nebo volič nezajímající se o politiku raději odevzdá hlas předpokládanému vítězi ... a kdo je předpokládaný vítěz? ... no přece na to máme průzkumy ... kruh je uzavřen. Nicméně, Trump byl zvolen a začala štvanice, jak škodnou z revíru dostat - doslova za jakoukoliv cenu. Nepodařilo se. Skuteční vládci ovšem prostřednictvím Demokratů nelenili a pečlivě se rovněž připravovali na další volby. První výstřel bylo prohlášení, tuším Pelosiové v tom smyslu, že Trumpa v případě potřeby z Bílého domu dostane armáda, následovala výzva Clintnové, aby senilní Biden nezapomněl a za žádných okolností neuznal volební porážku, protože .... a samozřejmě prosazení korespondenčního hlasování. Všechna média se jak na povel přidala a tak byl účinně vykreslován mediální obraz jednak, že Biden samozřejmě vyhraje a druhák, že se padouch Trump bude nečestně bránit. To, že na mítinky Trumpa chodilo až 50.000 lidí a na Bidenovy pár lidí v autech nehrálo roli. Skuteční vládci všemi prostředky tlačili svoje, vč. hlavní karty - volebních průzkumů, kterými formovali podvědomí voličů. O tom, že skuteční vládci nic neponechali náhodě a nepřipustí opakování své chyby z minula, svědčí následující: Trump vítězil s pohodlným náskokem, pak ovšem došlo (v rozhodujících státech pod řízením Demokratů) k přestávce ve sčítání a po obnovení se Trumpův náskok rozplynul jak pára nad korespondenčními hlasy. A najednou vůbec nevadí, že jsou dokládány volební podvody, kdy např. je fantastická volební účast nad 100% ve volebních okrscích, že odevzdal hlas volič mnoho let mrtvý, že na kameru je zachycen okamžik, kdy došlé volební hlasy putují rovnou do koše, že významný právník Giuliani je odpojen z éteru, kdy začne mluvit o volebních podvodech ... zkrátka nic z toho nevadí, protože z pohledu vládců se situace vyvíjí žádaným směrem a navíc tyhle "drobnosti" se odehrávají v zónách pod řízením Demokratů. Za všechny podivnosti dva grafy - kdo se jen mihnul kolem teorie pravděpodobnosti, tak je mu jasné, že ty dva grafy dokládají v místě kolmého nárůstu hlasů pravděpodobný podvod.

A poslední chucpe, že je vše řádně připraveno - zaregistroval jsem, že Biden měl mít výzvu něco v tom smyslu, že vyzývá aby občané formovali skupiny na podporu a dohled nad regulérním sčítání hlasů ... a snad se už tak i děje. Chucpe stejné, jako když Soros brání demokracii.

Skuteční vládci zkrátka prosadí svou vůli děj se co děj. Otázkou tak jenom je, co na to řeknou voliči a hlavně "byznysklan" kolem Trumpa, který by mohl přijít o své nemalé investice.

Podle mého USA čekají dva prezidenti, rozdělení nebo občanská válka. Pokud bude celým USA vládnout Biden, pak se připravme na válčení. Ostatně, na hranicích RF je už připravena armáda dosti početná.

P.S. Pokud někdo po přečtení dojde k závěru, že účastnit se voleb je tedy naprosto marné a zbytečné, tak opak je pravdou. Pokud nebude alespoň brzda pro ty vládnoucí šílence, tak si vychutnáme jejich pravé, nefalšované a neomezené dobrodiní.

Licence článků: k volnému převzetí za účelem zveřejnění.

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: David Dvořák | čtvrtek 5.11.2020 13:13 | karma článku: 37,99 | přečteno: 1306x
  • Další články autora

David Dvořák

... a jako další opatření chystáme zastropování cen lokomotiv.

Věta použitá v nadpise mě napadla spontánně jako první, když jsem se dozvěděl, jak chce premiér Fiala zkrotit vysoké ceny pohonných hmot.

12.3.2022 v 13:13 | Karma: 38,42 | Přečteno: 1187x | Diskuse| Ostatní

David Dvořák

Něco si přej ... padá rubl

Dotaz na rádio Jerevan: Je pravda, že ruská měna rubl je ve volném pádu a životní úroveň Rusů padne na samé dno?

3.3.2022 v 13:13 | Karma: 26,91 | Přečteno: 758x | Diskuse| Ostatní

David Dvořák

Co je neekologické, to se zdaní …

Na webu seznamzpravy.cz vyšel článek s názvem: “Co je neekologické, to se zdaní. Jak chce Česko ozelenit ekonomiku“. Jako příslušník starší generace bych si dovolil nabídnout překlad do lidštiny...

19.9.2021 v 16:16 | Karma: 37,78 | Přečteno: 1223x | Diskuse| Ostatní

David Dvořák

Hey Joe ... pojď si popovídat

O nediplomatickém výpadu údajně nejmocnějšího muže planety, kterému nesmí foukat vítr při nastupování do letadla, na adresu Putina bylo napsáno už dost. Ovšem článků jdoucí na podstatu věci je jak šafránu.

25.3.2021 v 15:15 | Karma: 34,98 | Přečteno: 914x | Diskuse| Ostatní

David Dvořák

Nevím v čem "jede", ale matroš to musí být kvalitní ...

Tohle se fakt už nedá. Ta manipulace lidmi, ta nadudost, že nemáme paměť a sežereme všechny bláboly. Tohle skončí špatně - rozhodně ne heslem "Nejsme jako oni"

24.3.2021 v 15:15 | Karma: 40,22 | Přečteno: 1780x | Diskuse| Ostatní
  • Nejčtenější

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Vrtulník íránského prezidenta havaroval v mlze, záchranáři po něm pátrají

19. května 2024,  aktualizováno  22:16

Aktualizujeme Na severozápadě Íránu pokračuje rozsáhlá záchranná operace poté, co zde zmizel vrtulník s íránským...

Nemáme na život, říkají zaměstnanci soudů a jdou do stávky. Co vše se omezí?

27. května 2024  14:10,  aktualizováno  15:44

Uzavření informačních center a podatelen soudů, odročení některých jednání, žádná možnost nahlížet...

Přijdu si pro tebe. Američtí politici čelí výhrůžkám, někteří jdou radši do ústraní

27. května 2024  15:39

Američtí veřejní činitelé od komunální politiky až po Kongres čím dál víc popisují výhrůžky a...

Prezident přišel za hokejisty do šatny, ve čtvrtek je přivítá na Hradě

27. května 2024  15:30

Prezident Petr Pavel přijme ve čtvrtek zlaté české hokejisty na Pražském hradě. Oznámila to...

Březí srna přežila pád do třicetimetrové těžební jámy, zachránili ji hasiči

27. května 2024  15:26

Hned dvakrát během jednoho dne vyprošťovali hasiči z Pardubického kraje uvázlou vysokou zvěř. U...

  • Počet článků 250
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1665x
Pivko moc nemusím, ale jedno na genialitu našich vůdců dám. Jinak - čím jsem starší, tím více mi vadí páchání zla na dětech a bezbranných, ve zbytku jsem asi celkem normální ....

Seznam rubrik