Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Teória zjednotenia (TZ) v kocke

Toto je môj diskusný príspevok k článku Hlavolam. Mám dojem, že sa medzi ostatnými príspevkami stráca, tak som sa ho rozhodol zverejniť samostatne.

Vyjadrite sa prosím k týmto bodom:

1) Ako definovať zotrvačný pohyb? Zotrvačný pohyb si vyžaduje impulz, ďalej si nevyžaduje pôsobenie sily. Svetlo impulz (daný jeho hybnosťou) odovzdáva, keď je emitované (vyžiarené) a impulz odovzdáva, keď narazí do telesa. To má spoločné s telesom, napr. guľkou vystrelenou z pušky. Čím sa líši? Zrýchlenie z nuly na c je ekvivalentné  gravitačnému zrýchleniu na horizonte udalostí. Pri tomto zrýchlení môžeme povedať, že svetlo má pri emitácii, rýchlosť c hneď. Na rozdiel od telesa, svetlo nadobúda rýchlosť c svojou energiou. Pohyb svetla nie je zotrvačný!

Poznámka. Fotón má hybnosť, má teda aj hmotnosť. Rozdiel medzi fotónom s nulovou pokojovou hmotnosťou a telesom je ten, že fotón sa pri stálej rýchlosti c udržuje svojou energiou. Teleso sa pri stálej rýchlosti, ľubovoľne nižšej ako c, udržuje zotrvačne.

2) Telesu môžeme dodať impulz, ale zotrvačne sa na horizonte udalostí neudrží. To isté platí pre fotón. Fotón sa na horizonte udalostí nemôže udržať zotrvačne! Na horizonte udalostí sa nemôže nič udržať zotrvačne, ani fotón s nulovou pokojovou hmotnosťou. Fotón má hybnosť, má teda aj hmotnosť, aj naň pôsobí gravitácia. Gravitácia napr. zakrivuje dráhu svetla. Aj na svetlo pôsobí gravitácia, ako na objekty s nenulovou pokojovou hmotnosťou, ale fotón sa udržiava na horizonte udalostí svojou energiou, tou istou energiou, ktorou nadobudne rýchlosť c pri emitácii. Touto energiou sa udržiava pri rýchlosti c. Všetko ostatné z toho vyplýva.

3) Zotrvačný pohyb si nemôže zachovať konštantnú rýchlosť v každej inerciálnej sústave! Podľa TZ svetlo sa správa ako zrýchlený objekt, na ktorý pôsobí sila: vzhľadom na co-moving sústavu (pozri článok Hlavolam) má väčšie zrýchlenie, ako vzhľadom na  pokojovú sústavu. Týmto spôsobom vysvetľujem princíp konštantnej rýchlosti svetla. Je to dané tým, že svetlo sa udržiava pri rýchlosti c svojou energiou (je to tá energia, ktorá ho udrží na horizonte udalostí), podobne ako energia hmoty budí gravitačné pole. 

ŠTR vychádza z princípu konštantnej rýchlosti svetla, článok Hlavolam princíp konštantnej rýchlosti svetla vysvetľuje. Myslím, že by sa z toho mali dať odvodiť relativistické javy, ktoré sa ďalej pokúsim intuitívne objasniť. Lorentzove transformácie by sa mali dať nahradiť týmto mechanizmom.

Svetlo má vzhľadom na co-moving teleso väčšie zrýchlenie ako na pokojové teleso. Pohybujúce sa teleso sa potom správa tak, akoby malo prekonávať väčšiu (relativistickú) zotrvačnú silu. To sa prejavuje dilatáciou času v pohybujúcej sa sústave z hľadiska pokojovej sústavy, narastaním zotrvačnej hmotnosti pohybujúceho sa telesa (čím vyššiu rýchlosť má teleso, tým väčšia zotrvačná sila naň pôsobí) a kontrakciou dĺžky pohybujúcej sa sústavy, ktorú som (v článku Hlavolam) vysvetlil na výsledku Michelsonovho-Morleyho pokusu s interferometrom. 

Najťažšie je objasniť neaditívny zákon skladania rýchlostí.

Máme pokojovú sústavu s dvomi elektrónovými delami, delom A a delom B, namierenými proti sebe. Delo A vystrelí elektrón x rýchlosťou 0,9c. Zároveň s tým vyšle svetelný signál. V tom istom čase delo B vystrelí elektrón y tiež rýchlosťou 0,9c. Elektrón x je pre svetlo viac co-moving objekt ako delo A, preto svetlo má vzhľadom naň väčšie zrýchlenie. Elektrón y sa pohybuje opačným smerom, svetlo má preto vzhľadom naň menšie, ale nenulové zrýchlenie. Keďže elektróny sa vzhľadom na seba pohybujú zotrvačne, svetlo sa medzi nimi pohybuje rýchlosťou c. Ich vzájomná rýchlosť musí byť teda menšia ako c! Zrýchlenie svetla vzhľadom na elektróny sa spočítava, čím rastie ich vzájomná rýchlosť.

S rýchlosťou rastie zrýchlenie svetla vzhľadom na co-moving objekt. Pridávať (pripočítavať) sa môže len pod (menej ako) zrýchlenie na horizonte udalostí, pokiaľ má platiť limitná rýchlosť svetla.

4) Aký je váš postoj k môjmu myšlienkovému experimentu? Vyplýva z toho vysvetlenie gravitácie. Gravitačná sila je relativistická zotrvačná sila.

Môj myšlienkový experiment: 

Keďže pod horizontom udalostí čiernej diery je väčšia (silnejšia) gravitácia a na udržanie telesa je potrebné viac energie, teoreticky (!) môžeme raketu na horizonte udalostí udržať dodaním konečnej energie. Ďalej je to vec čistej logiky. Gravitácia rovnako ovplyvňuje svetelnú vlnu aj raketu, takže keď si čiernu dieru odmyslíme, situácia sa nezmení: na raketu, aj na svetlo, ďalej pôsobí rovnaká sila ako na horizonte udalostí, len teraz sa raketa pohybuje rýchlosťou c zarovno so svetelnou vlnou v otvorenom priestore. Keďže čiernej diery tu niet, teraz je to relativistická zotrvačná sila. Svetlo prekonáva túto silu svojou energiou, raketa dodávanou energiou. Silu vyrovnáva sila. Preto sa svetlo sprava ako zrýchlený objekt, na ktorý pôsobí sila (pozri bod 3). 

Akceptujete môj myšlienkový experiment, alebo nie? V čom sa mýlim? 

Z myšlienkového experimentu vyplýva tiež predpoveď, že teleso sa rýchlosťou c nemôže pohybovať zotrvačne. Na dosiahnutie rýchlosti c by sme mu museli dodať energiu, ktorá by ho udržala na horizonte udalostí, zarovno so svetelnou vlnou. Po vypnutí energie by sa stalo zotrvačnou sústavou, spadlo by z horizontu udalostí a stratilo by rýchlosť c, svetlo by sa  vzhľadom naň šírilo tak, ako v pokojovej sústave. Padla aj otázka: Na akú rýchlosť teleso spomalí po vypnutí energie? To neviem. Predpoklad je len jeden, že sa rýchlosťou c (zarovno so svetelnou vlnou) nemôže pohybovať zotrvačne.

Poznámka k čiernym dieram: relatívnosť nekonečna. Pod horizontom udalostí čiernej diery je gravitácia ešte silnejšia a energia ešte väčšia, ako na horizonte udalostí. Najviac energie má hmota čiernej diery. Môžeme povedať, že nekonečne. Existujú však rôzne hmotné čierne diery, teda aj ich nekonečno je rôzne veľké. 

5) Zhrnutie. Základné tézy sú:

a) Zrýchlenie z nuly na c je ekvivalentné gravitačnému zrýchleniu na horizonte udalostí. Pri tomto zrýchlení môžeme povedať, že svetlo má pri emitácii, rýchlosť c hneď.

b) Fotón sa udržiava na horizonte udalostí svojou energiou, tou istou energiou, ktorou nadobudne rýchlosť c pri emitácii.

c) Svetlo sa udržiava pri rýchlosti c svojou energiou  - je to tá energia, ktorá ho udrží na horizonte udalostí.

d) Gravitačná sila na horizonte udalostí je relativistická zotrvačná sila pôsobiaca v sústave s rýchlosťou c.

6) Záver. TZ je alternatívna teória k ŠTR aj VTR. Zjednotenie elektromagnetizmu a gravitácie.

Autor: Pavol Dančanin | neděle 2.4.2023 8:44 | karma článku: 7,55 | přečteno: 206x
  • Další články autora

Pavol Dančanin

Hlavolam

Podľa môjho názoru pohyb svetla nemôže byť zotrvačný. Zotrvačný pohyb si nemôže zachovať konštantnú rýchlosť v každej inerciálnej sústave

18.3.2023 v 10:56 | Karma: 13,85 | Přečteno: 257x | Diskuse| Věda

Pavol Dančanin

Teória zjednotenia (pôvodná verzia) – časť 3 Záver

Otázka na záver: Môže sa teda raketa pohybovať zarovno so svetelnou vlnou (rýchlosťou c) s vypnutými motormi? Podľa mojej teórie musí mať zapnuté motory!

15.3.2023 v 7:23 | Karma: 4,46 | Přečteno: 97x | Diskuse| Věda

Pavol Dančanin

Teória zjednotenia (pôvodná verzia) – časť 2 Fyzikálne eseje

Z limitnej rýchlosti svetla vyplýva aj predpoveď ŠTR, že na udržanie hmotnej častice na horizonte udalostí čiernej diery je potrebná nekonečne veľká energia. To sa mi zdá tiež nie pravdivé, pretože na udržanie hmotnej častice pod

12.3.2023 v 9:12 | Karma: 0 | Přečteno: 106x | Diskuse| Věda

Pavol Dančanin

Teória zjednotenia (pôvodná verzia) – časť 1 Teória zjednotenia

V tomto článku by som rád objasnil analógiu pohybových zákonov šírenia sa svetla a gravitácie. Obidva javy majú podľa môjho názoru ten istý princíp, ktorý možno nazvať „relativistický pohyb“, pričom šírenie sa svetla a gravitácia

8.3.2023 v 7:14 | Karma: 4,68 | Přečteno: 109x | Diskuse| Věda

Pavol Dančanin

Teória zjednotenia (skrátená verzia)

Keby sme akceptovali UNIVERZÁLNY PRINCÍP EKVIVALENCIE, bola by to báza pre zjednotenie zotrvačných síl, gravitácie a pohybového zákona šírenia sa svetla – relativistickej zotrvačnej sily.

7.3.2023 v 7:42 | Karma: 4,76 | Přečteno: 147x | Diskuse| Věda
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Policie prověřovala nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Zajistila 300 milionů

5. června 2024,  aktualizováno  8.6 21:12

Premium Česká policie v tichosti prověřovala třaskavý případ, který může mít negativní dopad na zbrojní...

Starostové nesouhlasí s plánem na další rušení pošt, testy chtějí překazit

14. června 2024

Premium Česká pošta začala na venkově testovat, nakolik zvládne klasické poštovní pobočky nahradit Mobilní...

Začíná nová éra válčení. Na Ukrajině proběhla první bitva robotů na světě

14. června 2024

Premium Historie si možná bude pamatovat, že jedna z prvních bitev mezi roboty se odehrála na Ukrajině...

Kazaň a Helena. Ruská a americká jaderná ponorka se přiblížily na dohled

13. června 2024  22:12

Na Kubě, kam tento týden dorazily ruské bojové lodě, se nachází i americká jaderná ponorka USS...

„Jako impérium si musíme podrobit barbary.“ Ruský moderátor rozzuřil Číňany

13. června 2024  22:11

Ruský propagandistický moderátor Sergej Mardan silně pobouřil čínské uživatele sociálních...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  • Počet článků 11
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 131x
Som vyštudovaný filozof. Od svojho štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave, ktorú som absolvoval v roku 2003, rád vymýšľam kontroverzné hypotézy z oblasti filozofie, biológie a fyziky. Publikáciou svojich článkov chcem propagovať svoju e-knihu Schizofrénia a náboženstvo: výber z tvorby, ktorá je dostupná zdarma na stihnutie napr. v internetovom kníhkupectve Martinus.cz https://www.martinus.cz/?uItem=978321

Seznam rubrik