Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Titulománie do kapsy aneb...

...praktický průvodce světem titulů pro laickou veřejnost. Tehle národ si na tituly potrpí a v době afér na vysokých školách nebude škodit si je zrekapitulovat.

K sepsání tohoto článku mě dovedly dvě věci:  1) Před časem mi ke jménu přibylo několik těch tituloidních zkratek, a přestože jsem už svému okolí už nejméně 5krát vysvětlil, jak tomu mají rozumět, nikdo si to nedokáže správně zapamatovat. 2) A protože v titulech panuje zmatek (a teď se o nich i hodně mluví), dovolím si vám jako člověk, který se v prostředí titulovaných pohybuje, poskytnout  tento malý přehled.

Ve smyslu tohoto článku je titul něco, co se přidává ke jménu, aby vám na něj netáhlo - zepředu nebo i zezadu. Obvykle vypovídá o dosaženém vzdělání, ale ne vždy. Tak si to rozebereme.

TITUL v užším slova smyslu se píše před jméno:

Bc. - titul bakalář, získáte jej po absolvování 3 let studia na vysoké škole, složení státní zkoušky a obhajobě bakalářské práce. Tento titul je u nás relativně krátce. Přestože jeho majitel dosáhl vysokoškolského vzdělání, veřejnost bakaláře často vnímá jako neplnohodnotného vysokoškoláka.

Mgr., Ing. - tituly, které vypovídají o  absolvování 5 let studia na vysoké škole (tj. třeba 3 roky bakalářského a 2 roky magisterského programu), složení státní zkoušky a obhajobě diplomové práce. Titul Mgr. je udělován většině absolventů vysokých škol, titul Ing. je pak udělován absolventům technicky zaměřených oborů (např. ČVUT nebo VŠCHT). Tito absolventi často nelibě nesou, že je titul Ing., který chápou jako "technický", přidělován i ekonomům, na které (někdy právem) hledí skrz prsty. Jako osoba nezasvěcená do příčin tohoto problému s nimi souhlasím, ekonom by měl být dle mého názoru titulován zkratkou Mgr., no ale co se dá dělat... Za socialismu byl vysokoškolákům nějaký čas udělován titul prom. geol. (promovaný geolog), prom. biol. (promovaný biolog) apod., což je de facto ekvivalent titulu Mgr. 

RNDr., PhDr., PaedDr., JUDr. - pokud se po absolvování 5 let studia na vysoké škole rozhodnete podstoupit tzv. rigorózní řízení, složíte státní zkoušku a obhájíte rigorózní práci (lze uznat i práci diplomovou), můžete získat tzv. malý doktorát. Titul může charakterizovat obor, ve kterém jste jej dosáhli - např. JUDr. (doktor práv) se uděluje výhradně právníkům. Naopak z titulu RNDr. (doktor přírodních věd) nevyčtete, jestli je jeho nositel matematik, chemik anebo  třeba geolog. Titul PhDr. (doktor filozofie) je udělován v oblasti společenských věd a humanitních oborů. Občas je možné narazit na poněkud nezvyklý titul PaedDr. (doktor pedagogiky), který se prý již dnes neuděluje.

Tady je třeba poznamenat, že tyto tituly v praxi nic neznamenají - je tedy jedno, jestli jste jako  např. právník magistr anebo JUDr. Všeobecně se ale soudí, že to druhé zní líp...

MUDr. - titul, který se uděluje absolventům vysoké školy lékařského zaměření po šestiletém studiu a po složení závěrečných státních rigorózních zkoušek. Každý vystudovaný felčar je tedy MUDr. Jak je to s titulem pro veterináře (MVDr.), přesně nevím.

Jako TITUL v širším slova smyslu se označují i VĚDECKÉ HODNOSTI:

Oproti klasickým titulům se nepíší před, ale za jméno. U nás se setkáváme s hodnostmi, které byly udělovány dříve "CSc. (kandidát věd)" a "DrSc. (doktor věd)". V současné době už se neudělují, nahradily je tituly s prakticky stejným významem "Ph.D." a "DSc.". Hodnost Ph.D. se uděluje obvykle začínajícím vědeckým pracovníkům, kteří absolvovali tříleté postgraduální studium, složili státní zkoušku a obhájili doktorskou disertační práci. Hodnost DSc. uděluje Akademie věd ČR vědeckým pracovníkům, kteří se nějakým mimořádným způsobem zasloužili o rozvoj svého oboru. Získání této hodnosti není jednoduché a nemá ji zdaleka každý. Hodnosti se píší za jméno, od kterého se oddělují čárkou.

Pedagogické TITULY:

Jako pedagogické tituly bychom mohli označit titul DOCENT (Doc.) a PROFESOR (Prof.). Tyto tituly se píší před jméno a vyjadřují příslušnost nositele k některé vysoké škole a jeho víceletou pedagogickou činnost (přednášení, vedení diplomových prací aj.). 

Doc. - se uděluje na základě habilitačního řízení, v rámci kterého je žadatel o tento titul podroben vysilující byrokratické mašinérii, jejíž cílem je dokázat způsobilost žadatele k jeho udělení (musí prokázat, že dostatečně přednášel, školil studenty a že má odpovídající počet publikací).

Prof. - tento titul se uděluje docentům na návrh vysoké školy a uděluje jej (naštěstí jen formálně) prezident ČR*, tj. jde jakoby o vyšší titul, než je docent, a každý profesor byl dříve docentem. U nás je zvykem oslovovat titulem profesor/profesorka i pedagogy na středních školách, to se však k tomuto titulu nevztahuje.

*Je otázkou, zda se prezident může rozhodnout titul neudělit, např. nějakému ekologovi. Zatím se to nestalo, ale může to brzy přijít.

Neakademické TITULY:

DiS. - tento neakademický titul užívají absolventi vyšších odborných škol, píše se za jméno.

Co se často plete:

Lidé si obvykle pletou titul PhDr. (tzv. malý doktorát např. z filosofie, píše se před jméno) a hodnost Ph.D., což je tzv. velký doktorát a píše se za jméno.

Praxe:

Teoretický vývoj titulů u vědeckého pracovníka v časovém sledu:

1999: Bc. Matyáš Zlopočasný

2001: Mgr. Matyáš Zlopočasný

2001: RNDr. Matyáš Zlopočasný

2005: RNDr. Matyáš Zlopočasný, Ph.D.

2011: Doc. RNDr. Matyáš Zlopočasný, Ph.D.

2021: Prof. RNDr. Matyáš Zlopočasný, Ph.D.

2035:  Prof. RNDr. Matyáš Zlopočasný, DSc.

Jak je vidět, vyšší titul vždy nahrazuje titul nižší. Pokud byste někde viděli exota, který by měl na vizitce nebo na dveřích třeba JUDr. et MUDr. Tomáš Fuk, Ph.D., znamenalo by to, že dotyčný vystudoval 2 vysoké školy, přičemž získal titul Mgr. na právech a posléze obhájil "malý doktorát" a kromě toho získal i titul MUDr. (na lékařské fakultě) a "velký doktorát" (ale u toho nepoznáte, k čemu se vztahuje).

Čestné doktoráty...

...nejsou tituly, ale obvykle se udělují jako vyjádření úcty vědecké instituce nebo vysoké školy nějakému úctyhodnému vědci, významnému umělci apod. Naneštěstí jsou také používány jako výraz "lezení do prdele" a jsou udělovány politikům. Rozsáhlý seznam svých "čestných" doktorátů např. uvádí na své webové stránce současný český prezident Václav Klaus (jinak Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.; Klausův profesorský titul je někdy zpochybňován).

Titul "politická svině"

RSDr. - titul trefně nazývaný "Rozhodnutím Strany Doktor" byl udělovaný v Československu v dobách komunismu absolventům Vysoké školy politické ÚV KSČ. Chlubí se jím např. někteří členové KSČ(M). Vlastník tohoto titulu je na 99.9 % gauner a svině.

Pozn.: Problém je, že je celá řada politických sviní bez tohoto titulu (maskují se titulem jiným, nebo jej nemají).

Závěrem

Autor (mimochodem RNDr. a Ph.D.) nemá patent na rozum, a tak poznamenává, že neuvedl všechny existující tituly (ThDr., Th.D., MBA aj.), občas si pomohl hledáním na internetu (Wikipedia) a možná se i v něčem spletl, tak jej klidně opravte v diskusi. Nebude ale diskutovat o kapitole "politická svině", kde má pochopitelně pravdu. Co je však důležité: titul z vás neudělá dobrého člověka, ani nevypovídá o vašich kvalitách. Znám spostu lidí s titulem, kteří jsou podlí gauneři, blbci anebo magoři. A naopak, měl jsem tu čest potkat i lidi bez vzdělání, avšak ryzí povahy a s dobrým srdcem - především takových by mělo být co nejvíc.

------------------------------------------

Editace článku (6.11. 2009, 13:01) - vzhledem ke skutečnostem uvedeným v diskusi jsem stáhnul odkaz na záznam na youtube, který s článkem přímo nesouvisel. Vysvětlení najdete v diskusi.

Editace článku (8.11. 2009, 17:20) - na základě připomínek v diskusi jsem provedl několik drobných změn - doplnil jsem tituly prom. geol. a prom. biol. a editoval text o profesorovi.

Autor: Jan Borovička | pátek 6.11.2009 9:09 | karma článku: 41,48 | přečteno: 18809x
  • Další články autora

Jan Borovička

Znesvěcení Rudého náměstí musí být potrestáno!!!

Drzost nikým nevolených aktivistů, levičáků a zastánců různých falešných -ismů nezná hranic. Jedna taková skupina rozehrála své nekalé rejdy na Rudém náměstí v Moskvě.

25.8.2013 v 19:45 | Karma: 24,64 | Přečteno: 2213x | Diskuse| Ostatní

Jan Borovička

Epigram "Vladimír a Livia"

Na hrubý pytel hrubá záplata. Ale podobnost se skutečností je samozřejmě jen čistě náhodná. Varování: ve verších padají sprostá slova, takže by je neměl nikdo číst!

13.8.2013 v 10:36 | Karma: 30,92 | Přečteno: 1931x | Diskuse| Politika

Jan Borovička

Více cedníků na hlavu, prosím!

Brněnský občan Lukáš Nový se na dočasný občanský průkaz nechal vyfotit s cedníkem na hlavě – je totiž pastafarián. Když jsem tuto informaci našel na internetu, udělalo mi to radost hned dvakrát. Jednak vždycky rád vidím, když z Brna dorazí do Prahy něco sympatického. Neděje se to často a bohužel to obvykle nemá dlouhého trvání, protože všechno pozitivní dokáže alespoň v mém případě hluboko do země zadupat svými blogy kolega Paulczynski. No ale to nechme stranou: největší radost mám z toho, že pastafariáni už začínají vystrkovat špagety i v Česku.

2.8.2013 v 9:35 | Karma: 30,90 | Přečteno: 2686x | Diskuse| Společnost

Jan Borovička

Kdo může za povodně?!

Voda opadá a započal hon na čarodějnice - kdo může za povodně? Odpověď na tuto otázku má skoro každý, nikdy tu nebylo tolik vodohospodářů.

11.6.2013 v 8:08 | Karma: 42,92 | Přečteno: 6266x | Diskuse| Společnost

Jan Borovička

Klausova opice zase perlí

Petr Hájek, hradní exkancléř, co není z opice, ve čtvrtečním diskusním pořadu Máte slovo hovořil o používání „zdravého rozumu“. Vyprsknul jsem při tom smíchy – jak Hájek může vypustit z úst něco takového, když právě jím vedený internetový server protiproud.cz zdravý rozum brutálně znásilňuje?

10.6.2013 v 8:08 | Karma: 33,66 | Přečteno: 3079x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Policie prověřovala nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Zajistila 300 milionů

5. června 2024,  aktualizováno  8.6 21:12

Premium Česká policie v tichosti prověřovala třaskavý případ, který může mít negativní dopad na zbrojní...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Polské gangy jezdí do Česka s falešnými recepty. Hlavně pro léky na úzkosti

13. června 2024

Premium Polské gangy obchodující s léky na předpis – zejména na deprese a úzkosti – přišly na jednoduchý...

ANALÝZA: Diplomatický teror, zní z Izraele. OSN ho staví na úroveň Hamásu

13. června 2024

Premium Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli Napadený Izrael obvinila OSN z válečných zločinů, dává ho na černou listinu s al Káidou a...

Vláda schválila novelu o zjednodušení rozvodů. Zakazuje bití dětí

12. června 2024  23:09

Zjednodušení a zrychlení rozvodu i procesu hledání úpravy péče o děti z rozvedených manželství má...

Pokud nám nedají dost na školství, STAN nepodpoří rozpočet, varuje Bek

12. června 2024  22:56

Jestliže rozpočet na školství nebude splňovat vládní programové prohlášení, ministr Mikuláš Bek pro...

  • Počet článků 129
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 7784x
Jsem biogeochemik a mykolog, pracuji v Ústavu jaderné fyziky a v Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývám se environmentální biogeochemií kovů, rolí hub v geochemických cyklech prvků (geomykologie) a taxonomií a ekologií velkých hub. Jsem agnostik a antiklerikalista. Politická orientace: pravý střed. Mám rád přírodu, punkovou hudbu, víno, ženy a zpěv. Nemám rád kremlofilní báby, fundamentalisty a psychopaty všeho druhu, zejména náboženské a politické zprava i zleva.