Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jaké svinstvo skrývá průmyslová lobby?

Premiér Fischer připravil návrh procedury pro ustavení nové Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI). Zřejmě proto, že debata o směřování podpory vědy, výzkumu a vývoje je značně bouřlivá a že během posledního roku význam RVVI značně narostl, počítal premiér s dvoukolovým veřejným slyšením nominovaných kandidátů. Takový postup by znamenal zásadní posun od dosavadní praxe veskrze neveřejných jednání a mohl by novou RVVI v očích širší odborné veřejnosti legitimizovat. Tento premiérův návrh byl však klíčovými účastníky jednání v lednu odmítnut.

To pochopitelně způsobilo velké rozhořčení v řadách těch, kteří požadují, aby rozhodování o směřování české vědy a finanční podpory výzkumu a vývoje bylo maximálním způsobem transparentní. V reakci na toto odmítnutí zaslalo občanské sdružení Fórum Věda žije! protestní dopis těm, kteří za tímto odmítnutím stáli: ministryni školství Miroslavě Kopicové, prezidentu Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavu Mílovi a předsedovi České konference rektorů Petru Fialovi.

V dopise zástupci sdružení uvedli, že premiérem navržená procedura by znamenala zásadní posun od dosavadní praxe neveřejných jednání a položili adresátům naprosto legitimní dotaz – s jakými argumenty odmítají transparentní nominace a veřejná slyšení kandidátů do RVVI. Vzhledem ke skutečnosti, že Svaz průmyslu a dopravy jako jediný subjekt nezveřejnil jména svých kandidátů do RVVI, v dopise Jaroslavu Mílovi byl i požadavek na vysvětlení tohoto postupu a zároveň i striktní požadavek na zveřejnění navržených jmen.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD ČR) reagoval na dopis na své internetové stránce.

Neznámý pisatel (text není podepsán) v úvodu praví: "Svaz průmyslu a dopravy ČR se ohrazuje proti způsobu komunikace a nátlakovým akcím aktivistů. SPD ČR se ohrazuje proti způsobu komunikace Fóra Věda žije, která zaslala otevřený dopis prezidentovi Svazu Jaroslavu Mílovi. V něm toto "sdružení", u něhož není zřejmé, koho zastupuje, prezidenta vybízí, aby objasnil, proč Svaz průmyslu a dopravy ČR odmítl proceduru transparentních nominací kandidátů do nové Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V této souvislosti se objevuje řada dezinterpretací, respektive účelově prezentovaných názorů a mediálních nátlakových a dalších akcí."

Všimněte si několika věcí: 1/ Otevřený dopis s jasně položenou otázkou považuje SPD ČR za "nátlakovou akci aktivistů"; 2/ SPD ČR napadá Fórum Věda žije! a obviňuje toto „sdružení“ z toho, že "není jasné, koho zastupuje", přestože na internetových stránkách si každý o této iniciativě může udělat jasnou představu a její představitelé byli vždy – na rozdíl od kandidátů navrhovaných SPD ČR – veřejně známí; 3/ V dopise nejsou žádné dezinterpretace a účelově prezentované názory, ale prostý a jednoduchý dotaz na postup SPD ČR (není tedy divu, že tyto z prstu vycucané dezinterpretace pisatel nijak nespecifikuje).

Pisatel dále uvádí: "Postup, kdy zúčastněné strany nominují možné zástupce, kteří mají odpovídající kvalifikaci a následně je vybere předseda vlády, je postup nejen podle zákona, ale i správný. Představa, že je zkoušen ze své kvalifikace rektor či děkan univerzity či fakulty, je scestná*. Stejně to platí pro ředitele ústavu Akademie věd ČR či ředitele firem."

Předně je třeba uvést, že požadavek na veřejné slyšení kandidátů byl primárně přáním pana premiéra a nikoli "nějakých aktivistů". A potom je třeba slova pana Míla uvést do správného kontextu: nikdo neměl být zkoušen ze své "kvalifikace"! Ale je přece správné a logické, aby kandidát do veřejné  (a placené) funkce, který navíc bude mít možnost přímo ovlivňovat směřování vědy a výzkumu v naší zemi, představil koncepci, se kterou přichází - většina vědců to také bez vyzvání udělala! Nevěřím, že by pan Míl byl tak hloupý a nechápavý – zřejmě jen nehorázně účelově lže a mate veřejnost.

Pojďme dál – pisatel uvádí: Otázka nominací do Rady pro výzkum, vývoj a inovace je součástí problematiky financování a efektivity vědy a výzkumu, která vyžaduje věcnou a odbornou argumentaci, nikoliv nátlakové pouliční akce. Zaměstnavatelé své názory neskrývají a jsou si vědomi toho, že věda je nákladnou oblastí, dotovaná z prostředků daňových poplatníků. Proto se Svaz průmyslu a dopravy ČR domnívá, že je nezbytné požadovat výsledky za tyto náklady. Efektivnější využití vložených prostředků je smyslem snažení této zaměstnavatelské organizace, zastupující 1600 tuzemských firem.

Toto je asi úplně největší nehoráznost v celém textu, i když nepochybuji, že nezasvěcenému čtenáři se zdá být uvedený text zcela v pořádku. V tom ovšem spočívá jeho nebezpečnost. Nikdo nepochybuje o tom, že věda stojí peníze a že je třeba požadovat výsledky za tyto náklady a požadovat maximální možnou efektivitu. Problém je ovšem v tom, že jsou to právě představitelé lobbistických skupin – v čele s SPD ČR a Hospodářskou komorou – kteří reálně stojí za ČERNÝMI DÍRAMI ve financování vědy. A jsem přesvědčen, že právě to je důvodem, proč si "zástupci 1600 firem" nepřejí veřejně sdělovat svou koncepci financování.

Pod pojmem "financování vědy" si totiž nemůžete představovat jen např. výzkum léků proti rakovině, jaký probíhá např. na Akademii věd ČR. Existuje tu totiž Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které v rámci vlastního dotačního programu poskytuje ročně miliardy korun soukromým formám na podporu jejich "průmyslového vývoje". Na rozdíl od přísně kontrolované Grantové agentury ČR, kde získat (mimochodem i velmi malé) prostředky je velký problém, na MPO byla úspěšnost žadatelů i více než 85 % – a o přidělení dotace rozhodují úředníci. Kontrola plnění zadaných úkolů je mizerná a  někdy se hovoří o tom, že některé firmy existují jen za účelem čerpání těchto dotací (důkaz nemám, ale nedivil bych se tomu).

V konečném důsledku tak stát z peněz daňových poplatníků financuje soukromé firmy, a to i ty, které vykazují miliardové zisky, např. ArcelorMittal Ostrava, a. s. Místo aby si firmy svůj vývoj platily ze svých zisků samy, jako je tomu na západě, žádají v České republice dotace a jménem svých lobbistických organizací (SDP ČR a Hospodářské komory) požadují další a další navyšování prostředků bez ohledu na současnou finanční krizi. Dotace poskytované firmám (celkem v řádech miliard korun ročně), pokud vůbec vedou k nějakému smysluplnému výsledku, pak představují zvýhodnění podpořeného subjektu na trhu. Já tomu říkám 1) SOCIALISMUS a 2) NEKALÁ SOUTĚŽ. Tento systém, který je v naprostém rozporu s pravicovou filozofií, zarytě podporuje i ODS - čím to asi bude?

Z hysterických reakcí představitelů Hospodářské komory a SPD ČR, které jsem zaznamenal v průběhu několika posledních měsíců, vyplývá, že jim aktivity občanské společnosti, jmenovitě tedy Fóra Věda Žije! opravdu vadí. Mají strach! Rozkrývá se totiž obludnost systému podpory "průmyslového vývoje" a je tu reálné nebezpečí, že dojná kráva MPO by mohla přestat plnit dodávky. A když budete pozorně poslouchat, zjistíte, že to vadí i řadě politiků - proč asi?

Rozhodně souhlasím s tvrzením, že věda je nákladná a že je placená z daní občanů ČR. Věda  potřebuje úspěšné podnikatele a průmysl, protože bez bohatsví, které tato odvětví produkují, by nemohla existovat. Potřebuje ale podnikatele a průmyslníky schopné, kteří vytvářejí HODNOTY – a nikoliv podnikatele, jejichž hlavní či jedinou specializací je čerpání veřejných prostředků a jejich zneužívání pro osobní obohacení. Podle chování SPD ČR a Hospodářské komory lze soudit, že tyto lobbistické organizace zastupují především ty druhé.

Poznámky

Protože snaha premiéra o veřejné slyšení kandidátů na členství v RVVI selhala, zorganizovali členové občanského sdružení Fórum Věda žije! vlastní veřejné slyšení těch, kteří se neobávali veřejně vystoupit. Tato akce byla nazvána VIZE PRO ČESKOU VĚDU a koná se v pondělí 22. února 2010 v divadle Archa v Praze. V současné době jsou již kandidáti nominovaní do RVVI známi, výběr je plně v kompetenci premiéra Fischera. Informace o kandidátech lze nalézt ZDE.

Všimněte si, že SPD ČR navrhnul, na rozdíl od ostatních subjektů, jen plejádu byrokratických papalášů. Např. takový pan Kužel, který ani nemá vysokoškolské vzdělání a je aktivním členem politické strany (ODS, ale na tom nezáleží), by se při formulování koncepce vědy jistě velmi zapotil...

Foto v perexu: http://www.tydeniky.cz (Jaroslav Míl, prezident SPD ČR).

*v originálu je nesprávně uvedeno "zcestná"

Konkrétní ukázky toho, jak se dají tunelovat prostředky určené pro vědu, výzkum a vývoj již brzy na mém blogu!

Autor: Jan Borovička | pondělí 22.2.2010 9:09 | karma článku: 36,98 | přečteno: 9436x
  • Další články autora

Jan Borovička

Znesvěcení Rudého náměstí musí být potrestáno!!!

Drzost nikým nevolených aktivistů, levičáků a zastánců různých falešných -ismů nezná hranic. Jedna taková skupina rozehrála své nekalé rejdy na Rudém náměstí v Moskvě.

25.8.2013 v 19:45 | Karma: 24,64 | Přečteno: 2214x | Diskuse| Ostatní

Jan Borovička

Epigram "Vladimír a Livia"

Na hrubý pytel hrubá záplata. Ale podobnost se skutečností je samozřejmě jen čistě náhodná. Varování: ve verších padají sprostá slova, takže by je neměl nikdo číst!

13.8.2013 v 10:36 | Karma: 30,92 | Přečteno: 1932x | Diskuse| Politika

Jan Borovička

Více cedníků na hlavu, prosím!

Brněnský občan Lukáš Nový se na dočasný občanský průkaz nechal vyfotit s cedníkem na hlavě – je totiž pastafarián. Když jsem tuto informaci našel na internetu, udělalo mi to radost hned dvakrát. Jednak vždycky rád vidím, když z Brna dorazí do Prahy něco sympatického. Neděje se to často a bohužel to obvykle nemá dlouhého trvání, protože všechno pozitivní dokáže alespoň v mém případě hluboko do země zadupat svými blogy kolega Paulczynski. No ale to nechme stranou: největší radost mám z toho, že pastafariáni už začínají vystrkovat špagety i v Česku.

2.8.2013 v 9:35 | Karma: 30,90 | Přečteno: 2689x | Diskuse| Společnost

Jan Borovička

Kdo může za povodně?!

Voda opadá a započal hon na čarodějnice - kdo může za povodně? Odpověď na tuto otázku má skoro každý, nikdy tu nebylo tolik vodohospodářů.

11.6.2013 v 8:08 | Karma: 42,92 | Přečteno: 6266x | Diskuse| Společnost

Jan Borovička

Klausova opice zase perlí

Petr Hájek, hradní exkancléř, co není z opice, ve čtvrtečním diskusním pořadu Máte slovo hovořil o používání „zdravého rozumu“. Vyprsknul jsem při tom smíchy – jak Hájek může vypustit z úst něco takového, když právě jím vedený internetový server protiproud.cz zdravý rozum brutálně znásilňuje?

10.6.2013 v 8:08 | Karma: 33,66 | Přečteno: 3079x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Čechy zasáhly extrémní bouřky, padaly obří kroupy. Hasiči měli stovky výjezdů

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  22:58

Přes Česko prošly velmi extrémní bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a krupobití....

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  18:16

Chorvatská policie propustila Čecha vyšetřovaného kvůli výbuchu u města Obrovac, při němž zemřelo...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

SPD dochází dech, hodnotí sociolog průzkumy. Těží z toho hlavně komunisté

24. června 2024  17:29

Podle posledního průzkumu agentury STEM by KSČM překonala pětiprocentní hranici a dostala by se tak...

Kolemjdoucí našla u Hořovic vážně pobodaného muže, policie prohledává okolí

24. června 2024  17:16

Těžce pořezaného a pobodaného muže našla dnes odpoledne náhodná kolemjdoucí v lesní aleji u Hořovic...

V pražské nádrži Kotlářka se našla mrtvola, okolnosti zjišťují kriminalisté

24. června 2024  16:59

Kriminalisté od odpoledne vyšetřují nález mrtvoly v retenční nádrži na pražské Kotlářce. Podle...

Argentinský prezident Milei jednal s Fialou. Po přednášce se setká s Pavlem

24. června 2024  14:59,  aktualizováno  16:45

Česko v pondělí navštívil zhruba půl roku po svém zvolení do funkce argentinský prezident Javier...

Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku
Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku

Profesionální trenér sportovců-profesionálů i hobbíků, vytrvalec a závodník, Jan Kempa, je mužem činu. Svůj život obrátil v patnácti doslova...

  • Počet článků 129
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 7785x
Jsem biogeochemik a mykolog, pracuji v Ústavu jaderné fyziky a v Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývám se environmentální biogeochemií kovů, rolí hub v geochemických cyklech prvků (geomykologie) a taxonomií a ekologií velkých hub. Jsem agnostik a antiklerikalista. Politická orientace: pravý střed. Mám rád přírodu, punkovou hudbu, víno, ženy a zpěv. Nemám rád kremlofilní báby, fundamentalisty a psychopaty všeho druhu, zejména náboženské a politické zprava i zleva.