Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jděte prosím dnes nebo zítra volit!

Nabízím vám dva důvody, proč volit Stranu svobodných občanů (SSO). Ten první je ryze evropská záležitost.

SSO vydala včera Stanovisko k dnešnímu setkání Rady ministrů vnitra v Lucemburku k problematice ilegální imigrace. Toto setkání začalo včera a pokračuje ještě dnes. Je poněkud zvláštní, že jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti EU se koná právě přesně v době voleb do evropského parlamentu a jeho výsledky i postoje politiků k závěrům jednání si tak nemohou voliči zahrnout do svého rozhodování, které politické straně dají svůj hlas.

Jedním z nejdůležitějších bodů tohoto jednání vrcholových představitelů "velkého bratra" je problematika nazvaná v programu "Nelegální migrace ve středomoří." V něm se má projednat tzv. "solidarita" všech států unie s Francií, Maltou a Itálií, což jsou státy, které nejsou schopny střežit vnější hranice schengenského prostoru a tak se potýkají s masovou ilegální imigrací z Afriky i Asie. Solidaritou se myslí takové postupy národních vlád členských států, kdy budou určené kvóty imigrantů předávány k ubytování z těchto států dále do vnitrozemí unie, přesněji směrem na sever a na východ. Tato problematika je významným způsobem zakotvena také v Lisabonské smlouvě:

Článek 61
1. Unie tvoří prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic členských států.

2. Unie zajišťuje, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob, a rozvíjí společnou politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, která je založena na solidaritě mezi členskými státy a je spravedlivá vůči státním příslušníkům třetích zemí. Pro účely této hlavy se s osobami bez státní příslušnosti zachází jako se státními příslušníky třetích zemí.

Článek 61c
Aniž jsou dotčeny články 226, 227 a 228, může Rada na návrh Komise přijmout opatření, která stanoví způsob, jakým členské státy ve spolupráci s Komisí postupují při objektivním a nestranném hodnocení toho, jak orgány členských států provádějí politiky Unie podle této hlavy, zejména pro usnadnění plného uplatňování zásady vzájemného uznávání. O obsahu a výsledcích hodnocení je informován Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.

Článek 63
2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje:
c) společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu;

g) partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo doplňkovou či dočasnou ochranu.

3. Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.

Z toho mimo jiné vidíte, jakou "významnou" roli vlastně Evropský parlament má. Poté, co nevolení najmenovaní komisaři či Rada rozhodne, s parlamentem se "konzultuje", případně je parlament pouze "informován"

Prameny: úvahy a informace k problematice "solidarity" zemí EU v oblasti přistěhovalectví najdete v článku "Evropa si neví rady s přistěhovalci, poslat by je chtěla i do Česka".
Velmi pozoruhodné "Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o společné přistěhovalecké politice pro Evropu: zásady, opatření a nástroje", ve kterém najdete mimo jiné i velice zvláštní pasáž, ve které EP v bodu
24. domnívá se, že by přistěhovalcům z tzv. třetích zemí mělo být přiznáno právo pohybovat se v rámci EU tak, aby jakožto osoby s legálním pobytem v členském státě mohli pracovat jako přeshraniční pracovníci, aniž by museli žádat o pracovní povolení v jiném členském státě, a že takto zaměstnaným přistěhovalcům by mělo být po 5 letech legálního pobytu v členském státě přiznáno plné právo volného pohybu;
Tedy řečeno hezky česky, aby se jim dostalo práva, které je dosud stále odmítáno českým občanům v Rakousku a Německu.

Pro "přesuny" imigrantů uvnitř EU pak EP v bodu "78. bere na vědomí závazky členských států zakotvené ve výše uvedeném Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu, pokud jde o potřebu solidarity; vítá zejména skutečnost, že pakt obsahuje mechanismus dobrovolného sdílení břemene, který v rámci EU umožní přemístit osoby, které požívají mezinárodní ochrany, z členských států, které vzhledem ke své zeměpisné poloze či demografické situaci čelí nepřiměřeným tlakům na své vnitrostátní azylové systémy, do jiných členských států, a vyzývá členské státy, aby naplnily své závazky; vítá také skutečnost, že na tento účel byla z rozpočtu na rok 2009 přidělena částka 5 milionů EUR, a to z Evropského fondu pro uprchlíky; trvá však na zavedení závazných nástrojů; vyzývá Komisi, aby tento mechanismus neprodleně uvedla do praxe a okamžitě předložila legislativní podnět s cílem zřídit takový stálý mechanismus na evropské úrovni;

Tolik k jistě velmi zajímavé problematice imigrace a Lisabonské smlouvě, kterou Strana svobodných občanů zásadně odmítá nejen pro "převratné" řešení imigračních problémů zakládajících členů unie.

K výběru volebního lístku SSO při vaší volbě vás možná také přiměje zajímavý článek Petra Macha "Proč zrušit daň z příjmu", který je sice zaměřen na téma patřící k národním volbám do parlamentu, je ale důležitý pro představu, jaké postoje tato strana zaujímá. K Machovu návrhu zrušit daň z příjmu mám snad jednu kritickou připomínku: realizací jeho návrhu by nepochybně došlo k propouštění řady státních úředníků, kteří se vybíráním této daně dnes velice dobře živí. Tím by se sice ušetřily nějaké náklady ale také by se bohužel zvýšila nezaměstnanost, protože tito naši milí spoluobčané se něčím užitečným vesměs živit nedovedou. Přeji vám dobrou volbu a hlavně, jděte volit, ať už se vám žaludek nad naší politickou scénou zvedá jakkoliv. Protože jinak se semknuté šiky KSČMČSSD dostaví k urnám bez vás a do EP budou delegováni komunisté a bývalí komunisté, což jedno jest. Závěrem si dovoluji poznamenat, že nejsem členem SSO, jen jejím občasným sympatizantem. A zítra jejím voličem.

Autor: Jan Bílek | pátek 5.6.2009 10:45 | karma článku: 8,99 | přečteno: 976x
  • Další články autora

Jan Bílek

Je možné, že psi a kočky šíří koronavirus ?

Podle odhadu veterinářů v českých domácnostech žijí zhruba 2 miliony psů a další více než milion koček. Je to jen dosti pochybný odhad, žádné solidní úřední statistiky neexistují...

9.4.2021 v 9:00 | Karma: 11,63 | Přečteno: 473x | Diskuse| Společnost

Jan Bílek

Ekonomika s lidskou tváří.

Pamětníkům ale i mladým historikům nadpis "Ekonomika s lidskou tváří" asi něco připomíná. V letech šedesátých se jistí blouznivci pokusili reformovat komunistickou ideologii...

22.9.2020 v 8:00 | Karma: 11,13 | Přečteno: 375x | Diskuse| Společnost

Jan Bílek

Nejlepší vejce jsou z nových klecí.

Parlamentní bitva kolem případného zákazu chovu slepic v tzv.obohacených klecích mě přiměla k zveřejnění mého poněkud obstarožního článku z 10.4.2012, který jsem publikoval na mém soukromém webu. Uvádím jej v původním znění.

21.6.2020 v 11:35 | Karma: 19,13 | Přečteno: 646x | Diskuse| Ostatní

Jan Bílek

Má už O2 síť 5G nebo to jen předstírá?

O2 totiž už 5G nabízí pod heslem "Nová generace internetu na doma" Vypadá to, že O2 je asi jediná firma v Evropě a možná na světě, která má vybudovanou 5G síť a navíc z komponentů od firmy Huawei.

8.2.2019 v 9:31 | Karma: 10,66 | Přečteno: 813x | Diskuse| Společnost

Jan Bílek

Five Eyes a Elon Musk poráží Huawei.

V Kanadě se v červenci 2018 sešli šéfové špionáže z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království a USA s cílem zastavit expanzi čínské firmy Huawei.

31.1.2019 v 9:00 | Karma: 22,56 | Přečteno: 670x | Diskuse| Ekonomika
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Do konce měsíce výrazně zúžíme tým, řekl Bartoš po volebním debaklu Pirátů

15. června 2024  14:30,  aktualizováno  22:39

Reformy vnitřního fungování a kampaní Pirátské strany je třeba provést do konce příštího měsíce....

Je fajn se o míru bavit, ale shodu na summitu o Ukrajině Pavel neočekává

15. června 2024  13:36,  aktualizováno  21:46

Švýcarský summit o Ukrajině je podle prezidenta Petra Pavla první možností, jak se na široké...

Jednejme s Ruskem, zaznělo na summitu o Ukrajině. USA hlásí další finanční pomoc

15. června 2024  8:47,  aktualizováno  21:07

Sledujeme online Zástupci desítek zemí světa se v sobotu sešli v luxusním resortu nad Lucernským jezerem ve...

Francouzi demonstrují proti krajní pravici, která může vyhrát předčasné volby

15. června 2024  18:17,  aktualizováno  20:17

Statisíce Francouzů v sobotu vyšly do ulic, aby vyjádřily odpor vůči krajní pravici, která by se po...

Realita práce s dětmi: Nikdy neuhádnete, co o svém povolání říká setra Lucia
Realita práce s dětmi: Nikdy neuhádnete, co o svém povolání říká setra Lucia

Dětská sestra a laktační poradkyně Lucia Berešová se pohybuje ve zdravotnictví již 19 let. Přestože se ke studiu střední zdravotnické školy dostala...

  • Počet článků 110
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2246x
Nezávislý, neziskový, nestátní a neveřejnoprávní postarší publicista, který se nehodlá vrátit do hrobu.