Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Chodit dnes ani zítra k volbám nemá smysl.

Evropský parlament (EP) má jen minimální práva a jeho poslanci se jen baví politickými hrami spolu se svými "soudruhy" napříč národními státy a jejich hlavním zájmem je inkasovat tučné platy a další finanční náhrady.

Je to tak správně, protože EP má spolupracovat s Evropskou komisí (EK), jejíž členové - komisaři, ponejvíce zbarveni do ruda nebo do růžova, mají přímo zakázáno podnikat při vedení EU jakékoliv kroky ve prospěch země, ze které byli delegováni politickým seskupením, které náhodou vládlo v době, kdy se komise s jejich účastí vytvářela.

Pravdou je, že se EP přece jen snažil při přípravě Evropské ústavy, nyní nechvalně známé Lisabonské smlouvy. aby se jeho pravomoci poněkud zvýšily. Otázkou je, zda je bude nový EP využívat opravdu ku prospěchu občanů. Některými politiky a komentátory zavrhovaná většině občanů zcela neznámá SSO vydala včera Stanovisko k dnešnímu setkání Rady ministrů vnitra v Lucemburku k problematice ilegální imigrace. Toto setkání začalo včera a pokračuje ještě dnes. Je poněkud zvláštní, že jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti EU se koná právě přesně v době voleb do evropského parlamentu a jeho výsledky i postoje politiků k závěrům jednání si tak nemohou voliči zahrnout do svého rozhodování, které politické straně dají svůj hlas. Jak je vidět, vařit se dá pro získání hlasů voličů z lecčeho, v tomto případě vaří OOS guláš z odmítání Lisabonské smlouvy.

Jedním z nejdůležitějších bodů zmíněného jednání vrcholových představitelů "velkého bratra" je problematika nazvaná v programu "Nelegální migrace ve středomoří." V něm se má projednat tzv. "solidarita" všech států unie s Francií, Maltou, Kyprem a Itálií, což jsou státy, které nejsou schopny střežit vnější hranice schengenského prostoru a tak se potýkají s masovou ilegální imigrací z Afriky i Asie. Solidaritou se myslí takové postupy národních vlád členských států, kdy budou určené kvóty imigrantů předávány k ubytování z těchto států dále do vnitrozemí unie, přesněji směrem na sever a na východ. Podívejme se, jak je tato problematika významným a občanům zcela neznámým způsobem zakotvena také v Lisabonské smlouvě:

Článek 61
1. Unie tvoří prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic členských států.

2. Unie zajišťuje, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob, a rozvíjí společnou politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, která je založena na solidaritě mezi členskými státy a je spravedlivá vůči státním příslušníkům třetích zemí. Pro účely této hlavy se s osobami bez státní příslušnosti zachází jako se státními příslušníky třetích zemí.

Článek 61c
Aniž jsou dotčeny články 226, 227 a 228, může Rada na návrh Komise přijmout opatření, která stanoví způsob, jakým členské státy ve spolupráci s Komisí postupují při objektivním a nestranném hodnocení toho, jak orgány členských států provádějí politiky Unie podle této hlavy, zejména pro usnadnění plného uplatňování zásady vzájemného uznávání. O obsahu a výsledcích hodnocení je informován Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.

Článek 63
2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje:
c) společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu;

g) partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo doplňkovou či dočasnou ochranu.

3. Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.

Z toho mimo jiné vidíte, jakou "významnou" roli vlastně Evropský parlament má. Poté, co nevolení najmenovaní komisaři či Rada rozhodne, s parlamentem se "konzultuje", případně je parlament pouze "informován"

Prameny: úvahy a informace k problematice "solidarity" zemí EU v oblasti přistěhovalectví najdete v článku "Evropa si neví rady s přistěhovalci, poslat by je chtěla i do Česka".
Velmi pozoruhodné je také čerstvé (jedno z posledních) "Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o společné přistěhovalecké politice pro Evropu: zásady, opatření a nástroje", ve kterém najdete mimo jiné i velice zvláštní pasáž, ve které EP v bodu
24. domnívá se, že by přistěhovalcům z tzv. třetích zemí mělo být přiznáno právo pohybovat se v rámci EU tak, aby jakožto osoby s legálním pobytem v členském státě mohli pracovat jako přeshraniční pracovníci, aniž by museli žádat o pracovní povolení v jiném členském státě, a že takto zaměstnaným přistěhovalcům by mělo být po 5 letech legálního pobytu v členském státě přiznáno plné právo volného pohybu;
Tedy řečeno hezky česky, aby se jim dostalo práva, které je dosud stále odmítáno českým občanům v Rakousku a Německu.

Pro "přesuny" imigrantů uvnitř EU pak EP v bodu "78. bere na vědomí závazky členských států zakotvené ve výše uvedeném Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu, pokud jde o potřebu solidarity; vítá zejména skutečnost, že pakt obsahuje mechanismus dobrovolného sdílení břemene, který v rámci EU umožní přemístit osoby, které požívají mezinárodní ochrany, z členských států, které vzhledem ke své zeměpisné poloze či demografické situaci čelí nepřiměřeným tlakům na své vnitrostátní azylové systémy, do jiných členských států, a vyzývá členské státy, aby naplnily své závazky; vítá také skutečnost, že na tento účel byla z rozpočtu na rok 2009 přidělena částka 5 milionů EUR, a to z Evropského fondu pro uprchlíky; trvá však na zavedení závazných nástrojů; vyzývá Komisi, aby tento mechanismus neprodleně uvedla do praxe a okamžitě předložila legislativní podnět s cílem zřídit takový stálý mechanismus na evropské úrovni;

Pokud se snad přece jen rozhodnete dnes či zítra volit poslance EP, doufám, že vás nepřiměje pomýlený a amatérský článek Petra Macha "Proč zrušit daň z příjmu" volit OSS. Autor si populisticky zvolil téma patřící k národním volbám do parlamentu, je ale důležitý pro představu, jaké hraniční až extrémistické postoje tato kolibří strana zaujímá. Realizací detinského návrhu by nepochybně došlo k propouštění řady státních úředníků, kteří se vybíráním této daně dnes velice dobře živí. Tím by se sice ušetřily nějaké náklady, ale také by se drasticky zvýšila nezaměstnanost, protože tito naši milí spoluobčané se něčím užitečným vesměs živit nedovedou. Volit SSO a jiné podobné pidistrany znamená ve skutečnosti svůj hlas hodit do koše. Nebo je to nějak jinak???

Autor: Jan Bílek | pátek 5.6.2009 16:02 | karma článku: 9,38 | přečteno: 1035x
  • Další články autora

Jan Bílek

Je možné, že psi a kočky šíří koronavirus ?

Podle odhadu veterinářů v českých domácnostech žijí zhruba 2 miliony psů a další více než milion koček. Je to jen dosti pochybný odhad, žádné solidní úřední statistiky neexistují...

9.4.2021 v 9:00 | Karma: 11,94 | Přečteno: 473x | Diskuse| Společnost

Jan Bílek

Ekonomika s lidskou tváří.

Pamětníkům ale i mladým historikům nadpis "Ekonomika s lidskou tváří" asi něco připomíná. V letech šedesátých se jistí blouznivci pokusili reformovat komunistickou ideologii...

22.9.2020 v 8:00 | Karma: 11,45 | Přečteno: 375x | Diskuse| Společnost

Jan Bílek

Nejlepší vejce jsou z nových klecí.

Parlamentní bitva kolem případného zákazu chovu slepic v tzv.obohacených klecích mě přiměla k zveřejnění mého poněkud obstarožního článku z 10.4.2012, který jsem publikoval na mém soukromém webu. Uvádím jej v původním znění.

21.6.2020 v 11:35 | Karma: 19,33 | Přečteno: 646x | Diskuse| Ostatní

Jan Bílek

Má už O2 síť 5G nebo to jen předstírá?

O2 totiž už 5G nabízí pod heslem "Nová generace internetu na doma" Vypadá to, že O2 je asi jediná firma v Evropě a možná na světě, která má vybudovanou 5G síť a navíc z komponentů od firmy Huawei.

8.2.2019 v 9:31 | Karma: 10,99 | Přečteno: 813x | Diskuse| Společnost

Jan Bílek

Five Eyes a Elon Musk poráží Huawei.

V Kanadě se v červenci 2018 sešli šéfové špionáže z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království a USA s cílem zastavit expanzi čínské firmy Huawei.

31.1.2019 v 9:00 | Karma: 22,72 | Přečteno: 670x | Diskuse| Ekonomika
  • Nejčtenější

Čechy zasáhly extrémní bouřky, padaly obří kroupy. Hasiči měli stovky výjezdů

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  22:58

Přes Česko prošly velmi extrémní bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a krupobití....

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  18:16

Chorvatská policie propustila Čecha vyšetřovaného kvůli výbuchu u města Obrovac, při němž zemřelo...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Plastové lahve pro děti do pití uvolňují škodlivé změkčovadlo, zjistil český spolek

25. června 2024  11:20

Z opakovaně použitelných plastových lahví na pití pro děti unikají nebezpečné chemické látky, a to...

Zlom v Izraeli. Ultraortodoxní židé musejí také do armády, rozhodl soud

25. června 2024  11:15

Izraelský nejvyšší soud rozhodl, že armáda židovského státu musí začít povolávat do služby i...

Muž spadl z třešně na tyč, propíchla mu hruď a těsně minula srdce

25. června 2024  9:32,  aktualizováno  11:15

Jen díky velkému štěstí unikl smrti Radovan Kučera z Bochoře na Přerovsku, když při česání třešní...

Pavel Fischer

5. prosince 2017  12:08,  aktualizováno  25.6 11:10

Senátor Pavel Fischer je bývalý diplomat. Byl poradcem prezidenta Václava Havla. V letech 2003 až...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  • Počet článků 110
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2246x
Nezávislý, neziskový, nestátní a neveřejnoprávní postarší publicista, který se nehodlá vrátit do hrobu.