Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

SISYFOS sám sobě udělil bludný balvan

Český klub skeptiků SISYFOS je sdružení vědců, učenců a dalších příznivců vědy.  Jejich  hlavním cílem je vědecká  analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. A potírání  těchto jevů vědeckou cestou. 

Není divu. Dnešní svět je plný rozličných alternativ. Okultisté, proutkaři, šarlatáni, homeopatici, astrologové, léčitelé, parapsychologové, biotronici, senzibilové, ezoterika, televizní věštkyně, novináři a politici (pardon, samozřejmě překlep... :-).  Jak rozeznat zrno od plev? Pokud vůbec nějaké zrno mezi nimi existuje...

Sám žiji v prostředí obklopeném podobným náladami. Řada známých a kamarádů v blízkém okolí  je alternativní životní filozofií silně ovlivněna. Jistě to také znáte. Řeší, zda je lepší očkovat děti či neočkovat. Zda  porod v nemocnici či v klidu doma. Které homeopatika nasadit proti říznutí, vymknutému kotníku nebo rýmě-aby se vyléčila za pouhých 7 dní. A ne za celý týden, jak je obvyklé u rýmy neléčené. Zda nasadit dětem prášky proti snížení horečky, jejichž reklama na ně útočí ze všech stran či nenasadit. Zda  vypulírovat dlaždičky a vyhubit všechny ty zlé ošklivé zubaté a zelené bakterie z blízkého okolí i sousedství či si koupit nějakou tu bio-mrkev či bio-jogurt dřív, než vám jej jeho živá kultura sama sbaští. 

 

Je těžké se ubránit reklamě, která je dnes mnohem křupavější,  více svěží, je čistě přírodního původu, naprosto bio, není testována na zvířatech, neobsahuje žádná Éčka , přidané konzervanty ani barviva  a je s křidélky. A doporučuje jí deset z pěti odborníků. Zvlášť když mají své dny... Stejně tak je někdy těžké se ubránit náporu alternativních kamarádů a jejich filozofií.

 

Jsem sám povahou skeptik. Mám technické vzdělání. Mám rád vědu, matematiku a statistiku zvlášť (takže další čtení bude nudaaaa). A nemyslím tím statistiku politickou, kterou si mohu zfalšovat sám. Při nedávném filozofování nad "alternativním" životem jsem v duchu zajásal. Vždyť přece existuje spolek SISYFOS, který tyto nešvary potírá a vědecky je uvádí na pravou míru.  Každoročně uděluje ocenění Bludný balvan za  „významné příspěvky ke klamání veřejnosti“. Jinak řečeno-za pavědecké plky. Dokáže  fundovaně vysvětlit, proč je nesmysl nesmyslem a použít k tomu věrohodné a vědecké argumenty. Spolek SISYFOS je spojen s osobností RNDr. Jiřího Grygara, jehož si jako vědce i člověka osobně velmi vážím. A nijak nepochybuji o jeho znalostech. Ani jeho slušnosti (což také považuji za docela důležité).

Nadšeně jsem zabrousil na jejich stránky s chutí vyzbrojit se konkrétními pádnými vědeckými argumenty. Už jsme se těšil jak budu při příští diskuzi na toto téma excelovat vědeckými důkazy, statistikou a studiemi.

Exaktní věda a její argumentace se od pavědy odlišuje tím, že její poznatky jsou měřitelné, ověřitelné a opakovatelné. Jaké bylo mé překvapením a zklamání, že spolek SISYFOS využívá k vyvracení nesmyslů stejně nesmyslné, nepravdivé a nevědecké argumenty. Mám chuť napsat pavědecká a papravdivé argumenty. Dochází k (byť zřejmě správným) závěrům způsobem, který tyto závěry dehonestuje na pouhé pazávěry.

Dovolte mi proto několik konkrétních ukázek. Začnu v tomto článku problematikou , která  mne zaujala jako první.

 

Tím prvním tématem je o očkování.

Skvělé téma.  Je očkování zdravé? Nemá žádné vedlejší účinky ani rizika? Pokud ano, jaké? Existují studie, které to potvrdí či vyvrátí?  Co říci lidem, kteří se očkováni brání?

Hned první článek na stránkách klubu SISYFOS se náhodou týká udělení bludného balvanu doktorce brojící překvapivě právě PROTI očkování. Mám štěstí. Čerstvé téma, dokonce ohodnocené bludným balvanem!

V článku je uvedena citace lékařky (za kterou zřejmě bludný balvan obdržela ):

 "....Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako o kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje...

 

Na citaci lékařky navazuje autor článku mnoha posměšnými a poněkud ironizujícími (dovolil jsem si zvýraznit tučně) výpady:

"..tuto perlu jistě nechají odpůrci očkování do kamene tesat...Naše laureátka, coby homeopatka, je jistě zvyklá kriticky myslet a zvažovat, která léčba objektivně funguje a která je jen efektem placeba.... Jako praktická lékařka nejspíš provedla rozsáhlý imunologický výzkum účinků očkování… ...Aha, vlastně ne, pravda není ani jedno..... ale to jí nebrání zahlcovat média svými názory o zbytečnosti, ba dokonce nebezpečnosti očkování, které z ní dělají úspěšnou mediální hvězdu a kapacitu vyhledávanou alternativychtivými pacienty. ....Z jakých informací pro svá rozhodná tvrzení MUDr. Ludmila Eleková vychází? Jenom z těch, které její názor potvrzují.  Oškliví lékaři a vědci, kteří se očkováním, na rozdíl od paní Elekové, skutečně zabývají, naznačují, že by měla vrátit diplom. My jsme rozhodně proti, protože je věštecky prokázáno, že šarlatán bez titulu MUDr. má o třetinu nižší příjmy......Věříme, že náš Balvan udělá z paní MUDr. Ludmily Elekové ještě větší hvězdu alternativního nebe, světici a mučednici. Zajistí jí nehynoucí slávu na poli boje proti očkování a ošklivé medicíně postavené na důkazech..."

Pominu dál jízlivosti autora. Opravdu dostala balvan za toto vyjádření? Jistě toho muselo být víc. Příliš tomu nerozumím. Nejsem lékař. Co je na jejím tvrzení ona posměšná "perla"? A co to je vlastně "závažná nemoc"? Je to nemoc na kterou umírá velké množství lidí? Kdesi jsem četl, že takovou nemocí je chřipka. Ta má prý na svědomí největší počet úmrtí. Ale pravděpodobnost úmrtí na chřipku je přesto nízká. Vždyť každý z nás již jistě několikrát chřipku přestál. A očkování proti chřipce není povinné.

Nebo je snad "závažnou nemocí" choroba, která se vyskytuje sice zřídka ale je neléčitelná? Existují takové výjimečné choroby, specifické onemocnění, která jsou velmi vzácná. Smrtelná. Neléčitelná. Ale umírá na ně pouze zlomek obyvatel. Mělo by se tedy proti nim očkovat? Proti všem takovým nemocem? Kolik by to stálo?  Nerozumím paní doktorce co je to vlastně "závažná nemoc". Nerozumím ani pisateli článku co naznačuje. Je onou ironickou "perlou" tvrzení, že očkování oslabuje imunitu? To že vakcína může dočasně způsobit některým lidem nepříjemnosti v podobě nepříznivých vedlejších účinků, dočasného  oslabení  či alergické reakce  a podobně je snad   všeobecně známé.

(Namátkou jsem si našel na webu nějaký z příbalových leták k jakési vakcíně:"Možné nežádoucí účinky: ..alergické reakce, ...kožní reakce, ...bolest v okolí nervů....". Jistě to ale není důvod k tomu na vakcínu zanevřít.) Z čeho si tedy autor článku tropí ironický posměch?

Bohužel , mimo ironie a posměšků hodných spíše redaktorů Blesku, nikde v článku žádná konkrétní  fakta, údaje, odkazy na zdravotní studie...

 

Práce se správnými daty

Pátrám dál. Nalézám na stránce SISYFA další článek bloggera o očkování a jakési "bad science". 

Opět se věnuje téže lékařce a vytýká ji jediné, totiž že "...se ve své řeči odkáže na různé studie. Už z nich je patrné, že si z problematiky očkování vybírá jen to, co se jí hodí... ".  Třeštím oči. No panebože-a jaké jiné studie by si měla vybírat, než ty které se jí hodí a potvrzují její hypotézu? Ty které se jí netýkají? Snad studii tání ledovců? Či  studii stavby tunelu Blanka? Ty přece s tématem očkování nesouvisí.  Možná chtěl pisatel říci, že některé studie záměrně zamlčela? Možná jsou ty jiné studie v rozporu s jejím tvrzením? Nebo použila špatnou nevědeckou studii, které nedodržela metodiku měření a je zfalšovaná? Pokud to chtěl říci, neřekl to. Žádné studie nejsou uvedeny. Nemám co ověřit. Prostě jen vím, že lékařka vybrala nějaké (a zdá se relevantní?) studie a SISYFOS jí to opět poněkud posměšně zazlívá.

Mimochodem exaktní věda si také naprosto běžně vybírá "to co se jí hodí". Klidně pracuje s Rutherfordovým modelem atomu. I když víme, že neodpovídá skutečnosti. A že byl dávno překonám dokonalejším Bohrovým modelem. A ten zase později kvantově mechanickým modelem. Přesto nám to v jistých mantinelech nevadí a klidně můžeme použít zjednodušený model.  Podstatné je, zdali tento model či teorie v daným mezích odpovídá skutečnosti a neodporuje jí. Klidně počítáme rychlost jako vzdálenost/čas. I když dávno víme, že tento výraz není přesný. Ale běžných mezích života, dostatečně vzdálených od rychlosti světla nám to nevadí a takovéto zjednodušení je pro nás vyhovující. Že se tím nedopouštíme závažné chyby ale akceptovatelného zjednodušení. Ale o tom více příště...

 

Komentář  lékaře

Nu což. Byly to jen krátké články. Žádný vědecký rozbor. Ještě chvilku pátrám dál a nalézám čerstvé číslo Zpravodaje SISYFOS 1/2014.

Rozhovor se slovenským lékařem a odborníkem, který kritizuje přílišné zveličování  nežádoucích účinků. A na str. 5 píše: "...Stačí doporučit pacientovi, aby si  pročetl nějakou kritickou knížku o alternativní medicíně a trochu se zamyslel. Normálně myslící čtenář by měl pochopit, že celá alternativní medicína je sbírkou mylných, naivních, hloupých a podvodných metod ...."

Šmarjá! Úspěšnost léčby  usoudíme přečtením "nějaké kritické knížky"?  Pravdy o účincích léků se dobereme budeme-li "normálně myslící čtenáři" těchto knih? Nezjistíme účinek léku měřením?  Statistikou vyléčených? Ale názorem autora  nějaké knihy? Nebudeme hypotézy, byť někdy bláznivé, vědecky zkoumat a analyzovat? Vyvracet či potvrzovat? Místo toho o nich napíšeme kritickou knihu? A mimochodem-jakou knihu? Nemůžete nějakou konkrétní doporučit? Trh je zaplavený stovkami knih o esoterice, homeopatii, astrologii, léčitelství... Těch "kritických" knih bude jistě pomálu. Pokud vůbec  budou.. Pokud pan doktor hovoří o "slepé víře" v léčbu, pak má jistě pravdu. Ale pokud mluví o vědeckém přístupu je poněkud mimo. Nu což-je to jen rozhovor, nikoli vědecké pojednání...

"...Jednou z příčin existence a rozvoje alternativní medicíny u nás je neschopnost nebo nechuť státních zdravotnických institucí, ministerstva zdravotnictví, lékařských společností i České lékařské komory zaujmout a veřejně šířit jasné kritické stanovisko k takovým metodám. Proto jsme se rozhodli vyzvat je, aby se vyjádřily k jejich účinnosti a aby o svém stanovisku informovaly veřejnost..."

Není třeba žádat Ministerstvo zdravotnictví ani Českou lékařskou komoru o vyjádření k účinnosti alternativních léčeb. Obě instituce jsou společenské organizace, politické orgány , nikoli vědecká pracoviště. Žádná  léčba  se nestane úspěšnou či neúspěšnou politickým rozhodnutím ministerstva. Ani rozhodnutím předsedy dříve profesní a nyní hlavně odborové organizace lékařů. Dokonce ani hlasováním lékařů. Tyto instituce nikdy žádné vědecké měření ani testování neprováděly. Nemají k tomu oprávnění ani odpovídající  laboratorní vybavení.  Ta jsou ve výzkumných ústavech, výrobních a farmaceutických firmách, v ÚSOLo, SÚKLU a dalších specializovaných pracovištích. Pan doktor chtěl říci, že by stát měl existenci alternativní medicíny prostě zakázat. K tomu není potřeba vědeckých důkazů. K tomu stačí pouhá politická vůle. 

 

Vědecká studie a statistika

Na následujících stránkách je opět článek o výše zmíněné lékařce. Poněkud unaveně jsem zajásal. Konečně grafy, studie, fakta... To je konečně to co hledám. Článek kriticky napadá několik studií a pokouší se konkrétními fakty upozornit na omyly a nelogické závěry, které z nich lékařka vyvozuje. Ale ouha! První argument je, že autoři zmíněné studie nebyli tak úplně nezávislí a byli zaujatí proti očkování. No to není nic překvapivého. Každý je zaujatý svou vizí, svým přesvědčení. A pokouší se je prokázat. Platí to o všech vědcích a jejich pokusech.  Každá rozumné studie a metodika měření s tím počítá. Proto jsou klinické studie tzv. dvojitě zaslepené. Ani lékař ani pacient při testech neví, zdali pracují s účinným lékem nebo neúčinným placebem. Právě aby se předešlo podobným spekulacím. Proto se vyhodnocují na základě statistických metod.

To přece SISYFOS ví. Vždyť stejným způsobem provádí své dvojitě zaslepené kontrolované experimenty aby otestoval hledání geopatogenních zón proutkem a podobné nesmylsy. A sám vyzývá k dalším pokusům a testování.

Zaujatost autora studie je možná  čtenářsky zajímavý argument ale vědecky je dobře ošetřená. Jak to bylo s měřením a dvojitým zaslepením ve zmiňované studii? Byla studie prováděna špatnou metodikou? Nevím...

Čtu dál. Narážím na  mě blízký pojem korelace. Korelace ve statistice je lineární vztah, souvislost, mezi dvěma  proměnnými veličinami. Např. když roste teplota, prodá se více zmrzliny. Graf prodeje a teploty spolu souvisí, mají podobný průběh . Je mezi nimi korelace. Průměrná barva medvěda je světlejší  s klesající průměrnou okolní teplotou. Protože v chladných oblastech se vyskytují medvědi lední.  S přibývajícím počtem naočkovaných lidí klesá počet úrazů způsobených koňským povozem.  Je mnoho veličin, které mají podobný průběh. Je jasné, že často je jejich "souběh" pouze náhodný či způsobený jinými příčinami.

Komentář autora je vzápětí doplněný obvyklým žertovným příkladem, který neopomněl  v hodině statistiky snad  žádný  z mých učitelů a profesorů. Jedná se o "důkaz" vlivu  chleba  na  počet kriminálních činů. Neboť  lze vysledovat skutečnost, že každý zločinec  jedl  chleba . A z toho lze odvodit (samozřejmě špatný a nelogický závěr), že chleba je příčinou zločinnosti. 

Bohužel si autor neuvědomil, že mezi chlebem a  zločinností  neexistuje korelace. Kriminalita totiž nijak nekoresponduje s množstvím snědeného pečiva. Není mezi nimi souvislost. Chleba jí každý. Je to neproměnná konstanta. Je to krásný a srozumitelný příklad nelogického  závěru často používaný ve statistice. Ale bohužel zde je poněkud "mimo  mísu". Nemá s korelací mnoho společného.

Ale jen tak mimochodem, stejné chyby se běžně dopouští  řada odborníků. Stačí si vyslechnout  lecjakou diskuzi lékařů o očkování, kde právě stejně chybně argumentují, že díky očkování se podařilo  vymítit některé závažné choroby. Pokles  výskytu choroby totiž nemusí (ač si to nemyslím) souviset s očkováním.  Stejně jako s rostoucím očkováním nesouvisí úbytek ledovců či  pokles úrazů koňským povozem. Od té doby co se očkuje rovněž přibývá  aut, počítačů a letů do vesmíru.

Korelace neznamená  kauzalitu. Souvislost neznamená  závislost jevů. Souvislost není vztah příčina - následek. Oba  jevy, které spolu korelují, vůbec nemusí být na sobě závislé. I když mají podobný průběh. Nakoupením velkého množství očkovací vakcíny se tak pravděpodobně nezvýší počet aut a nezhorší  doprava, nerozšíří se cestování do vesmíru ani nezrychlí  tání ledovců. A ochlazením teploty se nezmění barva medvědí srsti v bílo. Neplatí to ani opačně: dovozem ledních medvědů na Saharu se neochladí místní počasí (tedy domnívám se, neměřil jsem to... :-)

To autor dobře ví a v závěru článku to uvádí. Jen v té zbylé statistice poněkud tápe. Lidé dnes žijí jiným životem, mají jinou stravu, jiný životní styl, nevylévají splašky na chodník, netrpí podvýživou. Nikdo neví co z toho má či nemá vliv na  snížení počtu chorob. Některé choroby odezněly či jejich nositelé vyhynuly, jiné se nově objevily. A lze spekulovat o tom, že očkování na to  mělo a má svůj vliv. Bylo by fajn nahradit spekulativní hypotézu za ověřenou jistotu...

SISYFOS dále pokračuje "hlubší analýzou postupu" a ptá  se proč byla zvolena právě použitá data  a ne jiná. Jestli se nejedná o záměrnou manipulaci. Bohužel, blíže se tomu nevěnuje. Je to proto aby to hezky vyšlo?  Jde tedy o špatnou studii, která manipuluje s daty? A jak by to tedy vyšlo, kdybychom použili jiná data? Z jiných let? Z jiných zemí? Vyjde jiný výsledek? Jiný závěr? A co když jsou ta ostatní data měřena za jiných podmínek a nelze je vzájemně mísit?  A proto byla vyloučena?

 

Jen tak mimochodem, článek se točí kolem úmrtnosti dětí. Ví autor, že novorozenecká  úmrtnost se u nás měří jinak než ve zbylé EU? Že máme poněkud "výhodnější" metodiku, která se od metodiky EU liší? A že taková data nelze proto přímo srovnávat? Autor je jistě odborníkem větším na tuto problematiku než já, laik.

Tápání SISYFA ve statistice je dále ještě umocněno závěrečnou otázkou, proč  že si autoři studie zvolili pro své grafy právě přímku. A  ne třeba parabolu. Inu, korelace je ve statistice lineární závislost, tak asi proto. 

Samozřejmě libovolnými body lze proložit libovolnou křivku. Jistě si lze hrát s regresní analýzou, aproximovat třeba parabolou či mnohočlenem vyššího řádu, zvolit nějakou interpolaci. Ale vždycky se nabídne otázka: proč právě tato křivka? A ne jiná? Neexistuje způsob jak určit, kterou křivku mám vybrat. Která je optimální. Můžeme zkusit namátkou mnoho křivek a pak vybrat tu s nejmenší odchylkou. A na druhou stranu i veličiny, které spolu nekorelují mohou být na sobě závislé. Jen tento vztah není lineární.

 

Jaká očkování?

Nikde ve zmíněných článcích jsem nenarazil na odpovědi, které jsem hledal. Na odkazy na  věrohodné lékařské studie. Všude se píše o očkování a nikde není řečeno o jaká očkování jde. Zřejmě tedy o všechna? Píše se o odpůrcích očkování. Kdo je to odpůrce očkování? Člověk který odmítá všechna očkování? Nebo odmítá jen některá z nich?  Sám jsem očkován proti lecčemu. Ale zatím ještě nemám očkování proti chřipce (lidské ani prasečí), klíšťové encefalitidě, nemoci šílených krav a ani  rakovině děložního čípku. Patřím také mezi odpůrce očkování?

Nebo je odpůrce očkování člověk, který odmítá  aby mu očkování nařídil stát zákonem? Inu, také nejsem velkým fandou státních příkazů. Raději bych se proti tetanu nechal naočkovat dobrovolně. To je otázka spíše eticko-politická než vědecká. Přesto by se jí SISYFOS mohl věnovat.  Proč by měl stát očkování nařizovat? Když se nenaočkuji proti černému kašli či neštovicím, zvýším tím nějak možnost nákazy ostatních? Stanu se šiřitelem?  Hrozí větší rozšíření nákazy? Existuje nějaké studie, která to potvrzuje? Či vyvrací? Jsou to dost obvyklé otázky, kterými odpůrci očkování často argumentují. Čekal bych že se s těmito argumenty vědecká společnost nějak vědecky vypořádá.

 

Pokud máte pocit, že mi spolek SISYFOS šlápl na kuří oko, máte úplnou pravdu. Nikoli však tím, že udělil bludný balvan jakési mě neznámé lékařce zatracující očkování. Nikoli proto, že bych nesouhlasil s jejich názory. Či odsuzoval jejich boj proti pavědě. Naopak.  Vážím si spolku SISYFOS a jejich práce. Jejich závěry jsou mi velmi blízké a souzním s nimi.   Co mi není blízké, je laický a pavědecký způsob, jakým zacházejí s daty, informacemi a s důkazy. Ve sportu platí, že v honbě za vítězstvím není radno okopávat kotníky soupeřů a faulovat. Místo vědeckých a  ověřitelných faktů jsem nalezl  takřka všechny rétorické unfair prohřešky-jízlivou ironií a sarkasmem počínaje a  neznalostí a zesměšňováním autora hodným bulvárního novináře konče. To co SISYFOS sám kritizuje.

Je jasné, že jsem neprostudoval všechny články SISYFA. Jistě jsem řadu informací vytrhl necitlivě z kontextu. Ale i tak mne poněkud zamrzelo, že potírání pavědy kleslo svou kvalitou na úroveň Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru.

 

 

A jen tak mimochodem. Když už odpůrce očkování dostal bludný balvan, jak se dívat na výrobce dětských léků pro snižování horečky? Já měl pocit, že lékařská věda je zajedno v tom, že horečka je je sice nepříjemný ale léčebný  proces, kterým se organismus  brání proti infekci. Není pak umělé snižování horečky medikamenty také zdraví nebezpečnou pavědou? Navíc veřejně marketingově propagovanou výrobcem léků? Taháním peněz  důvěřivých lidí, které posměšně kritizuje SISYFOS u léčitelů a šarlatánů? Nebo se mýlím a žiji v bludu? Co na to odborníci?

 

Příště s potěšením a ve stejném duchu navážu na další  mé "oblíbené" téma, které jsem na stránkách SISYFA nalezl. A tím je homeopatie.

S pozdravem

Setapouch!
Sobí hnusec...

 

Autor: František Novotný | čtvrtek 15.5.2014 16:42 | karma článku: 21,10 | přečteno: 2043x
  • Další články autora

František Novotný

Homosexualita není choroba

Homosexualita není choroba. Před mnoha lety byla vyšktnuta z mezinárodního seznamu chorob. Dlouho to téma nosín v hlavě. Nějak jsem si netroufal se do něj pustit. Nechtěl jsem se nikoho dotknout.

9.7.2022 v 8:00 | Karma: 23,20 | Přečteno: 933x | Diskuse| Společnost

František Novotný

Ivermektin? ...a ztráta soudnosti novináře Dandy

Zase jsem se (zbytečně?) rozčílil. Narazil jsem totiž na článek Oldřicha Dandy/Novinky.cz/Právo. A nedalo mi to abych v rozhořčení nehodil na papír pár svých výkřiků.

7.3.2021 v 22:30 | Karma: 19,65 | Přečteno: 839x | Diskuse| Kultura

František Novotný

Milá chvilka lhaní s Jaroslavem Duškem a velká s Forum24 a Johanou Hovorkovou

Vážená paní hlavní editorko Hovorková, vážený deníku www.forum24.cz, dovoluji si Vám zaslat tento dopis po přečtení Vašeho článku Milá chvilka lhaní s Jaroslavem Duškem.

7.6.2020 v 21:12 | Karma: 25,00 | Přečteno: 1698x | Diskuse| Média

František Novotný

Opozice se obává svržení vlády a jen předstírá...???

Tu a tam si poslechnu rádio. Nebopřečtuzprávy.Nejsem si jist jestli to není hřích. Opozice se prý obává svržení vlády a jen předstírá.

19.6.2019 v 23:40 | Karma: 17,56 | Přečteno: 591x | Diskuse| Politika

František Novotný

Soud sprostil viny policistu, který zablokoval ujíždějícího motorkáře

Soudce Vlasák zprostil viny policistu Vaníčka, který zablokoval a zastavil ujíždějícího motorkáře. S potěšením jsem se dočetl, že soudce (chce se mi skoro napsat: "výjimečně") osvobodil policistu, který konal svou povinnost.

15.1.2019 v 23:15 | Karma: 13,19 | Přečteno: 516x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Pozdrav z lůžka. Expert Antoš posílá po srážce s autem palec nahoru

13. května 2024  18:48,  aktualizováno  14.5 22:25

Hokejový expert České televize Milan Antoš, kterého v neděli na cestě z O2 areny srazilo auto, se...

Drahé a rezavé, řeší Ukrajinci zbraně z Česka. Ani nezaplatili, brání se firma

18. května 2024  12:02

Premium České zbrojařské firmy patří dlouhou dobu mezi klíčové dodavatele pro ukrajinskou armádu i tamní...

ANALÝZA: Válečný kabinet se sype kvůli zájmům Netanjahua

20. května 2024

Premium Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli Po protestu ministra obrany se přidal i člen válečného kabinetu Benjamin Ganc. Chtějí od Netanjahua...

Rušte dětská lůžka, vybízí pojišťovna špitály. Ve hře jsou denní stacionáře

20. května 2024

Premium Pediatrů je málo, dětských oddělení moc a ne všechna využita. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)...

Vrtulník íránského prezidenta havaroval v mlze, záchranáři po něm pátrají

19. května 2024,  aktualizováno  22:16

Aktualizujeme Na severozápadě Íránu pokračuje rozsáhlá záchranná operace poté, co zde zmizel vrtulník s íránským...

V Maďarsku havaroval na Dunaji motorový člun. Dva lidé zemřeli, pět se pohřešuje

19. května 2024  14:38,  aktualizováno  20:42

Dva lidé zemřeli při lodní nehodě na řece Dunaj severně od maďarské metropole Budapešti, uvedla v...

  • Počet článků 35
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1433x
Osmý trpaslík se jmenoval Remcal.

Seznam rubrik