Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

SISYFOS sám sobě udělil bludný balvan III

No jo, už to i mne samotného unavuje, bušit hlavou do zdi... V minulých dvou dílech jsem popsal jak jsem se dostal ke stránkám klubu SISYFOS a víceméně náhodně a s velkým údivem objevil řadu jejich pavědeckých komentářů a absurdních zdůvodnění. I když vnitřně rezonuji s jejich krédem-vědecky bojovat proti pavědeckým názorům, různým podvodníkům a šarlatánům.

A asi právě proto se mne velmi dotkly právě některé jejich pavědecké názory a zdůvodnění. Pokud sdílím s někým společný cíl, cítím se podveden, pokud ten druhý k cíly dojde unfair metodou, podvodem či manipulací. A nezáleží na tom, zda ten cíl sdílím s mým oblíbeným sportovním klubem, jehož fandové rozmlátí tribuny. S politickou stranou, která pro prosazení svých (a dle mého správných) představ zmanipuluje argumenty. Nebo se spolkem SISYFOS, jehož některé  komentáře se vědecké argumentaci a logice vymykají.

 

K oběma předešlým tématům jsem neměl žádný osobní vztah. Nepatřím mezi odpůrce očkování. Ani homeopatika jsem zatím nevzal do úst. I přesto jsem ale kopal za jejich tým proti pavědeckým argumentacím spolku SISYFOS. Dnešní téma je ovšem výjimečné v tom, že se mne osobně dotýká více, byť nepřímo. Necítím se být proto nestranným komentátorem. A právě proto bych rád poukázal na několik omylů a nepravd.

Při pročítání vědeckých i těch pavědeckých argumentů SISYFů jsem náhodně narazil mezi proutkařstvím, biotronikou a vykládáním karet i na waldorfské školství. Proto mě to poněkud překvapilo. Existuje jistě mnoho dalších alternativních pedagogických směrů. Rád bych připomenul, že význam slova "alternativní" je "jiný". Neznamená to nic špatného. Alternativou propisky je plnicí pero a tužka. Pro staletou čínskou medicínu je alternativní medicína evropská. I když v souvislosti se SISYFEM a vším tím léčitelstvím, šarlatány, para-psychology, para-ořechy, geopatogenními a erotogenními zónami, nabral tento pojem poněkud hanlivého významu. Netuším ani, proč SISYFOS uvádí zrovna waldorfské školství,  když existují a jiné pedagogické směry (Montessori, daltonské, freinetovské a co já vím jaké ještě...).

Necítím se být specialistou na waldorfské školství. A nechci je zde nechci obhajovat či hodnotit. Není to cíl mého článku. Stejně jako nebyl mým cílem odpor proti očkování či obhajoba homeopatie. Cílem je kritika pavědeckého iracionálního vyjadřování (snad jen některých) jedinců klubu SISYFOS. Prostě takto nevypadají racionální argumenty.

Přiznám se, že jsem neměl sil pročítat všechny články SISYFů. Narazil jsem hned na poprvé na jeden, který mi bohatě stačil. A troufám si k němu přidat pár komentářů a vyjádření.

Článek se zabývá zakladatelem waldorfské pedagogiky filozofem R. Steinerem (1861-1925), který ji založil před cca 100 lety. První polovina článku se zaobírá jeho antroposofickou filozofii a světovým názorem.  Netuším proč. Filozofie není exaktní vědecký obor. Nelze ji vědecky potvrdit ani vyvrátit. Čerta starýho je lidem po tom, čemu kdo věří. Jestli vyznává náboženství židovské, islámské či křesťanské jako Jiří Grygar a desítky jiných vědců ve světě. A nebo je jeho víra jen zaměřena v neúčinnost homeopatie. A má-li člověk víru, nepotřebuje pak žádnou vědeckou argumentaci-jak jsem poukazoval minule na článcích skeptiků. Víra je prostě neprokazatelná a nevyvratitelná a netuším proč se jí SISYFOS babrá. Tedy tuším-asi chce naznačit, že tato víra jaksi neodpovídá moderním vírám. Inu-to žádná víra...

Navíc mám pocit, že kritika učiva z minulého století je asi tak stejně aktuální jako učivo J. A. Komenského. Přeci jen se svět mezitím poněkud posunul v čase... Jistě i ten Komenský probíral jiné osnovy a neučil se v dějepise o druhé světové válce či elektřině. Kdo ví, zdali bral tenkrát alespoň zlomky nebo obsah kruhu.

 

Dočetl jsem se na stránkách SISYFů o waldorfské škole že: "...Děti byly ponechávány v omylu, že slunce se otáčí kolem země.".

To přece autor nemůže myslet vážně? Fakt si myslí, že někde v ČR existuje taková uzavřená sekta, která popírá oběh země kolem slunce? Popírá heliocentrismus a učí o zemi jako středu vesmíru? A že tou sektou je  dokonce Ministerstvem školství uznaná škola?  A neprovalí se to při nástupu žáků na střední školu? To přece nemůže být jen pouhý omyl autora.  Možná kdyby autor uvedl nějaký důkaz, zdroj své informace či onu konkrétní školu, v jaké se to děje, dalo by se to ověřit. Ověřitelnost a opakovatelnost pozorování jsou totiž základními kameny vědeckého poznání a racionální argumentace. Možná by pak šlo zakročit stížností na na Ministerstvu školství? Ale proti hloupému výmyslu to prostě nejde.

A jak staré byly ty děti? Jestli totiž také náhodou nebyly rovněž ponechány v bludu a klamány vyprávěním o Karkulce, Budulínkovi, létajícím koberci a dracích? Nejednalo se náhodou o školu mateřskou? Přiznám se, že i já jsem také svým potomkům dlouho lhal v otázce Ježíška, Křemílka a Rumcajse a dalších slavných osobností našich dějin...  Nemám pro to jiné vysvětlení. Ale rád bych doplnil že jeden jediný kardinální omyl, polopravda či dokonce lež šmahem sníží věrohodnost jak "vědecké" argumentace tak samotného autora. Jediná lež dokáže otrávit a znevěrohodnit celou analýzu či experiment stejně jako pukavec bábovku.

 

"Přímo do waldorfských učebních osnov bylo včleněno tzv. "svobodné křesťanské vyučování náboženství" ".

To je samozřejmě další lež. Nechci spekulovat. Ale nespletl si autor  "výuku náboženství"  s  "výukou o náboženství"? Zřejmě v rámci dějepisu,  jehož součástí je i výuka o náboženství v probírané epoše? Že bylo jiné náboženství ve starém Egyptě, jiné Řecku a jiné třeba v Číně? Je to podobný drobný rozdíl jako "učit se o válce" a "učit se válčit (a tedy střílet)". Jinak si to totiž vysvětlit neumím. A věřte, že nejen já ale hlavně  řada rodičů by se okamžitě ozvala proti jakékoliv výuce náboženství. Jen tak mimochodem, v článku je rovněž zmíněno jiné náboženství, antroposofie, ke kterému tíhnou zastánci waldorfského školství. Tak jak to je? Učí křesťanství nebo ne?

Jistě nelze popřít, že kolem jakýchkoliv "alternativ " se vždy motá řada alternativních příznivců, bláznivých rodičů a podobných exotických individualit. Ale SISYFOS nepíše o praštěných či bláznivých rodičích. Píše o osnovách.

Namátkou jsem v Googlu hrábl po prvním waldorfském učebním plánu, který se mi namanul. A dovolím si tedy citovat přímo z osnov: "...demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem... vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám..... Velkomoravská říše v souvislosti se Svatou říší římskou a byzantskou říší, Cyril a Metoděj, šíření křesťanství...". Jinou zmínku o křesťanství "přímo začleněnou do osnov" jsem nenalezl. Po svobodném a nesvobodném jsem nepátral...

 

"Řada kritiků upozorňuje i na rasistické prvky ve Steinerově díle i ve výuce: Černoši jsou kresleni jako kojenci, běloši jako dospělí.  Blond děti chodí ve slunečním jasu, černé děti v bledém měsíčním světle. Černá rasa patří k noci, žlutá k jitru, bílá ke dni..."

Myslím, že o málokterou školu v Čechách je takový zájem mezi lidmi s jinou barvou pleti. Mohu jen doporučit navštívit nějakou  školu a spočítat si třeba žáky s černou pletí a . Pár jich znám... Takové obvinění je dosti závažné. A jakékoliv náznaky rasismu velmi nebezpečné. Uvědomil jste policii o porušení zákona? A jak to, že se o tom nikde nepsalo? Že se toho hned nechytl nějaký bulvár? To by bylo sousto... Nebo jde jen o pomluvu? Mimochodem: běloši jsou kreslení jen jako dospělí? Ale jejich děti zase ve slunečním jasu?  Takže jsou kresleni běloši i jako děti? Není už v té větě protimluv?  Co tím chtěl vlastně autor naznačit? A co oznámení policii za šíření rasismu? Nebylo by účinnější než tyto pavědecké bludy?

 

Mezi další nesmysly samozřejmě patří : "Rocková hudba je podprahovým satanským poselstvím.." či: " Atomové modely jsou odmítány...".

Žáci se velmi věnují hudbě a škola je v tom ještě podporuje. A myslíte si, že nějaký puberťák si dnes bude doma brnkat dechovku?

K atomu si dovoluji opět vytrhnout z kontextu již uvedených osnov: "...používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.... rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech.... orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti...".

Možná chtěl autor školy obvinit z podvodu, že mají něco formálně v osnovách ale učí uvedené bludy. Ale neuvedl bohužel jediný konkrétní údaj. I ti zatracovaní homeopatici dokáží poskytnout více konkrétních argumentů o úspěšnosti své léčby. A SISYFOS s nimi válčí a vyvrací je, byť občas pavědecky. Ale jak pohlížet na takovéto "vědecké" články o pedagogice??? 

Citace několika "šílených" výkřiků totiž nesnese srovnání ani s pacienty zázračně vyléčenými léčiteli, biotroniky či homeopatiky. I u nich lze hodnotit zdroj a ověřit jej.

 

Základní neznalost českého školství prokazuje i autor ve větě : "...učebnice, které by poskytly přesný obraz o charakteru WŠ, neexistují, a protože WŠ jsou většinou privátní a chybějí tedy objektivní zprávy ze školní inspekce.."

 

V ČR existují waldorfské školy soukromé i státní. Ty soukromé nejsou ve většině a jsou pod velkým tlakem a pod pravidelnou kontrolou úředníků. Musí obhájit znalosti žáků a kvalitu výuky, aby splnily přísná kriteria a dostaly státní příspěvek na svůj provoz. Pokud kriteria nesplní, nedostanou nic. Těžko by škola výše uvedené nesmysly utajila... A sami rodiče provoz celé školy finančně neutáhnou. Leda snad, že by to byli milionáři a dávali záměrně své děti do školy, která učí geocentrickou soustavu a další nesmysly...

Vedle soukromých jsou i státní waldorfské školy. Ty jsou pod stejným tlakem jako jiné běžné školy. Jistě i v nich jsou učitelé lepší i horší. Nijak zásadně se tím neliší od ostatních škol. Možná k "alternativní" (fuj, zas to negativní slovo) pedagogice tíhnou lidé, kteří mají o pedagogiku větší zájem. Možná projevují větší nadšení. A možná je tak větší šance tam potkat dobré kantory, kteří mají zájem o děti a schopnost je pro něco nadchnout. Ale to je spíše zbožné přání než vědecký argument.

Soukromé i státní školy mají stejné osnovy jako ostatní běžné školy. Takové, aby bylo možné se z těchto škol hlásit na školy střední. A ze středních zase na vysoké... Jistě jsou mezi osnovami nějaké rozdíly. Psát se učí později, jistě i jiné oblasti znalostí se učí v jiných obdobích. Prostě někdo učí geometrii dříve, jiný později. Jistě řeší i waldorfské školy řadu problémů. Počínaje nedostatkem kvalitních učitelů a problémy s bláznivými rodiči či nedostatečnými financemi konče.

Děti nemají učebnice. Inu-občas také mají. Ale většinou učebnice opravdu nemají. Žáci si látku zapisují detailně do sešitu. Takže není problém zjistit, co právě probírají. Přiznám se, že sám jsem ve škole učebnice také nepoužíval. Matiku, fyziku, dějepis i další předměty jsem se učil jen ze sešitu. Učebnice byly tenkrát jen nutné zlo. I kantory zajímalo co bylo v sešitě a ne co je v knížce. Na konci roku jsem staré vrátil a nové vyfasoval a odtáhl na hrbu. Vydrželo mi to i na střední školu. A pochybuji, že by někdo poznal podle učebnic co jsem se opravdu učil... :-)   A pokud někdo nevěří školním osnovám, nevidím důvod, proč by měl uvěřit jen podle učebnic.

Tvrzení , že "chybějí zprávy ze školní inspekce" je nejen lež, ale také obyčejná lenost či přímo hloupost autora si cokoli ověřit. Inspekční zprávy všech škol-nejen waldorfských-jsou k dispozici on-line na webu. Kdokoli si dá do názvu školy  "waldorf" může zhlédnout několik desítek podobných inspekčních zpráv.  Samozřejmě jak z těch státních škol, tak i několika soukromých. Mateřskými školkami počínaje a středními školami konče.  Doporučuji zvolit si nějaký z dokumentů a skočit si na závěr některé zprávy a přečíst si případné výhrady a komentáře školních inspektorů.

 

Těžko říci, z čeho SISYFOS čerpal. Možná z nějaké zahraniční sekty. Či z prahistorických pramenů. Jistě ne z reality českého školství. Jedná se spíše o bulvární článek než o vědecké pojednání, které si SISYFOS dává do vínku. Neobsahuje jediný relevantní odkaz na statistiku, studii či alespoň konkrétní výpověď o konkrétní škole. Celý článek spíše vypadá jakoby byl sepsán "z doslechu". Z několika vytržený a pokroucených informací, které jsou snad převzaté z jiné doby a z jiné země.

Přitom vyvrátit takové lži je prosté. Kdyby SISYFOS chtěl bojovat vědecky proti pavědě, dokázal by sehnat alespoň pár důkazů během několika málo hodin. Stačilo by ověřit web, vyzpovídat pár žáků před školou, nahlédnout do sešitů. A zjistit co se učí o atomech, co o sluneční soustavě či jaký tam panuje rasismus... A vypustit vyložené nesmysly.

Ale přeci jen si dovolím uvést několik typických znaků a rozdílů oproti školství, tak jak jej zažila většina z nás: neučí se v krátkých 45-minutových hodinách ale po delších blocích. Výuka je organizována po delších etapách. Každá etapa probírá delší dobu (několik týdnů) jeden hlavním předmětu-např. matematiku. Pak se toto téma opustí, děti  jej "zapomenou" a věnují se další etapě, např. češtině. biologii, zeměpisu... A pak se opět k této etapě vrátí. Krátce si zopakují znalosti a naváží na matematiku třeba geometrií. Tím si žák vyzkouší, jaké to je si zapomenutou látku znovu vybavit.

Dalším tvrzením je, že si  žáci lépe pamatují téma, pokud si jej i osobně prožijí na vlastní kůži. Proto např. v rámci výuky řeckých dějin pořádají Olympijské hry s jinými školami.

Waldorfské školy mají nad rámec běžného školství výrazně rozšířené ruční práce, umělecké předměty, kreslení, pohybové aktivity, hudební a divadelní vystoupení, společné mimoškolní akce a pod. Prostě se snaží vedle klasické paměti a memorování také o rozvoj manuální zručnosti, vzdělání v oblasti umění, hudby a sociálních vztahů. A rodiče tajně doufají, že jejich děti nebudou dřepět tupě u televize či počítačových her. Nebudou se trumfovat, kdo je bohatší a má dražší mobil. A budou se chovat k sobě i dospělým s větší sebejistotou, sebedůvěrou ale i odpovědností. Někdy se jim to i povede...

Ve waldorfských školách se neznámkuje. Neznamená to, že děti nedostanou vysvědčení. Takové štěstí nemají. Místo známky dostanou na vysvědčení slovní hodnocení z každého předmětu. Co umí, co jim nejde, kde se flákaly, co se dá zlepšit... Prostě je jedno obyčejné číslo v každém předmětu nahrazeno detailním komentářem. Je za to víc pohlavků...  :-) Ve víře, že podrobné hodnocení má vyšší efekt než stručná známka. Že i jedničkář se dočte kde se může zlepšit a kde něco skřípe. A naopak, i propadající žák může být tu a tam v hodnocení za něco pochválen. A nepropadne na dno třídního posměchu.

 

Když zazvoní večer zvonek u dveří, může být, že přišla se mnou pokecat britská královna. Nebo přistáli mimozemšťani a chtějí zrovna u nás povečeřet. Ale asi nejpravděpodobnější vysvětlení bude, že si jen jde sousedka půjčit sůl. Nejjednodušší vysvětlení je vždy tím nejlepším.  Věda nazývá toto pravidlo Occamova břitva.

Vedle Occamovy břitvy existuje i Hanlonova břitva, kterou by měl SISYFOS znát: "Nehledej zlý úmysl tam, kde je dostatečným vysvětlením hloupost...".

No jo-ale když oni si říkají vědci. A používají prý "vědecké metody" v boji proti pavědě...

  

P.S.: Státní maturity nejsou jediné a jistě ani nejlepší statistické měřítko kvality školy. Nepřeceňoval bych je. Ale přeci jen, jistou výpovědní hodnotu bych mu neupíral. Pražské státní Waldorfské lyceum se umístilo v celkovém hodnocení jako první mezi středními odbornými školami v Česku ve státních maturitáchLyceum v Semilech bylo nejlepší v Libereckém kraji...

 

http://www.mattahurry.cz/maturitni-zebricky-2012-jaro

Autor: František Novotný | úterý 27.5.2014 7:47 | karma článku: 12,00 | přečteno: 915x
  • Další články autora

František Novotný

Homosexualita není choroba

Homosexualita není choroba. Před mnoha lety byla vyšktnuta z mezinárodního seznamu chorob. Dlouho to téma nosín v hlavě. Nějak jsem si netroufal se do něj pustit. Nechtěl jsem se nikoho dotknout.

9.7.2022 v 8:00 | Karma: 23,20 | Přečteno: 933x | Diskuse| Společnost

František Novotný

Ivermektin? ...a ztráta soudnosti novináře Dandy

Zase jsem se (zbytečně?) rozčílil. Narazil jsem totiž na článek Oldřicha Dandy/Novinky.cz/Právo. A nedalo mi to abych v rozhořčení nehodil na papír pár svých výkřiků.

7.3.2021 v 22:30 | Karma: 19,65 | Přečteno: 839x | Diskuse| Kultura

František Novotný

Milá chvilka lhaní s Jaroslavem Duškem a velká s Forum24 a Johanou Hovorkovou

Vážená paní hlavní editorko Hovorková, vážený deníku www.forum24.cz, dovoluji si Vám zaslat tento dopis po přečtení Vašeho článku Milá chvilka lhaní s Jaroslavem Duškem.

7.6.2020 v 21:12 | Karma: 25,00 | Přečteno: 1698x | Diskuse| Média

František Novotný

Opozice se obává svržení vlády a jen předstírá...???

Tu a tam si poslechnu rádio. Nebopřečtuzprávy.Nejsem si jist jestli to není hřích. Opozice se prý obává svržení vlády a jen předstírá.

19.6.2019 v 23:40 | Karma: 17,56 | Přečteno: 591x | Diskuse| Politika

František Novotný

Soud sprostil viny policistu, který zablokoval ujíždějícího motorkáře

Soudce Vlasák zprostil viny policistu Vaníčka, který zablokoval a zastavil ujíždějícího motorkáře. S potěšením jsem se dočetl, že soudce (chce se mi skoro napsat: "výjimečně") osvobodil policistu, který konal svou povinnost.

15.1.2019 v 23:15 | Karma: 13,19 | Přečteno: 516x | Diskuse| Společnost
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Zázračný nález. Ve španělské hrobce bylo dodnes tekuté víno z dob Římanů

20. června 2024  18:33

Dva tisíce let staré víno stále v tekuté formě objevili archeologové na jihu Španělska. Skoro pět...

„Nad jeleny asi bděl anděl strážný.“ Zoo sčítá škody a obává se dalších bouřek

20. června 2024  15:37,  aktualizováno  18:15

Přes osmdesát lidí dnes v ostravské zoo odstraňuje následky ničivé bouřky. Ta ve středu večer...

Poprvé jsme na Ukrajině použili obří pumu FAB-3000, pochlubili se Rusové

20. června 2024  18:03

Rusko poprvé ve válce na Ukrajině použilo obří klouzavou bombu FAB-3000 o hmotnosti přes 3 000...

V Tokiu volí nového guvernéra, kampaň provází i erotika

20. června 2024  17:35

V japonském Tokiu ve čtvrtek oficiálně začaly volby guvernéra. Více než padesát kandidátů má nyní...

  • Počet článků 35
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1436x
Osmý trpaslík se jmenoval Remcal.

Seznam rubrik