JV

Máte pravdu, že by tuhle hru měli mladí vidět a knihu číst. Velký bratr se na nás už totiž zase začíná dívat. Ale z druhé strany, než tvrdíte vy.

JZ

Jsem čekal, kdy se s touhle hloupostí někdo vytasí. A nemýlil jsem se.

"Na rozdíl od jejich rodičů a hlavně prarodičů, kteří se museli učit v mezinárodním měřítku bezcennou ruštinu." Jen drobná připomínka, že na všech gymnáziích, či před nimi na Středních všeobecně vzdělávacích školách, se minimálně od počátku 60. let vyučoval vedle ruštiny i západní jazyk. Podobně i v jazykových školách.

JZ

Ano, ale nikoliv na středních odborných školách. Tam citelně angličtina chyběla. V současnosti se angličtina vyučuje všeobecně a to je dobře.

Foto

,,Vypisuj pro lidi soutěže, ve kterých dostanou cenu za to, že se naučí zpaměti popular. šlágry, nebo hlavní města různých států, nebo kolik tun obilí sklidili loni v Iowě. Napěchuj do nich údaje které nejsou nebezpečné, zahltˇ je tolika ,,fakty" až se budou cítit přecpaní, ale budou mít dojem, že doslova srší informacemi. Potom se jim bude zdát, že myslí. Budou mít pocit pohybu, aniž se pohnou, a budou spokojeni." P.S.: doporučil by autor i toto velice(!)poučné dílo(R.B.), z kterého je úryvek, také studentům?

MR

Tohle spíše promlouvá o našem vnímání, či spíše filtrování komplexní časové dějové reality, do té své, jež má své typické znaky, chování, myšlení, hodnoty, řád, a i typický scénář zpětné komunikace, přes kterou tzv. nejede vlak. Toto filtrování komplexní reality do té své, pak zde historicky vytváří, stále dokola opakující se archetypy osobnosti, společenské skupiny, poptávku, ale i typické osobnosti, vizionáři, predátory ... Stojí i za tím že se dějiny stále dokola opakují, a to že žijeme ve vlastním chlívku s klapkami na očích. Toto společenské zakletí, se následně historicky snaží, řešit a překlenout, pomocí různých postupů, ideologií, kde každá generace dle duchu doby, ve které se stvořilo její vědomí, tak má své ... . Nikdy se to nepodaří plošně v rámci určitého pohledu, za nímž vlastně opět není nic jiného než osobní archetyp vnímání reality. Poslední snaha zde byla přenesena na výchovu a vzdělání dětí, jež se následně rozvinula do nesmyslné a tragické snahy do dětí přenášet řešení všech úskalí dynamické reality života, a to v situaci kdy se od 2. světové války silně oslabil vliv levé hemisféry, tedy otcovský princip, přešel rozpad generačních rodin, a její úlohy přenášet tradice, hodnoty, poznání chování, každého pohlaví, rolí ve vztazích skupině, ale i inicializace do dospělosti. Přišla feminizace společnosti, umělé řízení života z EU, a děti od malička vyrůstají v umělém řízeném prostředí pod určitou ideologii a vládou mozkové hemisféry, a to pravé, kde je cit pro celek, rodinu, emoční intelligence, láska, esoterika, ale chybí cit pro vnímání dění v blízkosti, což je reality a tu mají aktivnější muži. Je zde silný akcent na děti a jejich prospěch, a dnes po více jak 34. letech máme výsledky. Je zde silný střet mezi umělou realitou, kde je vše v řádu, posloupnosti, předvídatelnosti. ale nikoliv dynamickou zdánlivě chaotickou vnější realitou prostředí planety Země.

MR

Přináší to i rozvrat do prostředí, jež se čistě rozvíjí z vnější existenční dynamiky reality, které odpovídá na nabídku a poptávku, a vytváří určité pracovní postupy, organizace, pracovní rámce ... a to nejen v ekonomice, firmách, ale i ve státní správě, mediích ... .

Mladí vybavení tituly nastoupí do firem, novin, a začnou projektovat své pohledy, a vštípené hodnoty určitého řádu, čímž dojde k rozpadu kolektivu, přechod na další ideologické pohledy u medií, jež se řídí centrálně ... .

Je to vlastně bludný kruh, dokud se v části populace, nerozvine schopnost, překonat své denní vědomí a z něho vytvořenou realitu, jež končí spánkem a druhý den víme prd a ztrácíme dějový přehled o všem.

Je potřeba rozvíjet kontinuální časové dějové vědomí, to, jak se zde odehrávalo a rozvíjelo či upadalo měsíc za měsícem, rok za rokem, staletí ... .

Tady v plné nahotě uvidíme tento fenomén stále dokola opakujících se osobních archetypů vědomí a tím pádem předem daného zpětného scénáře komunikace, jak se opakuje v každé generaci, ale i to že je zde určitá posloupnost a řád vývoje životního vědomí každého z nás, a to podle určitého scénáře, či spíše programu, jež tu je pro to abychom ve správný čas uměli chodit, mluvit, vnímat druhé, vnímat hodnoty, řád, čas, a k tomu jako bonus vytvářeli skupiny, společenské zájmy a civilizace ... . V dospělosti se tento vývoj zastaví a přejde do celoživotní stabilní fáze a určitého pohledu na svět, reality, osobního archetypu. To je dáno evoluční cestou, kde byly drsné existenční podmínky a nutnost přežít skrze podporu potomků. To dnes ale už tak neplatí a vede ke stagnaci a rozvíjení překonaní evoluční cesty v jiném prostředí. Je to jako jedním okem se dívat a vnímat na blízko, a to muži a druhým okem do dálky, a to zase ženy. To je stará cesta evoluce. Komplexnější doba skrze nesmírný informační tlak vede mozek z mono vnímání muž – žena na stereo vědomí, a to třeba vnímání věci s přidanou hodnotou dějového času, či chování skrze zpětné vazby.

  • Počet článků 3326
  • Celková karma 25,44
  • Průměrná čtenost 1805x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz