JS

Vážená paní Příbanová,

Prosím, na Vašem blogu jsou určité nepřesnosti.

Pokud bystě měla zájem se dozvědět více, kdykoli nás kontaktujte, rádi vám naše plány představíme.

Stručně k našim plánům v lokalitě:

Les je ve správě odborného lesního hospodáře, práce v lese jsou řádně povoleny Magistrátem hl. města Prahy a jsou koordinovány. Tyto práce v lese nejsou ze zákona omezeny vegetačním klidem. Rozhodně se nejedná o nahodilou těžbu s cílem „vydělat“, jedná se o čištění uschlých stromů a těžbu stromů, které jsou lesním hospodářem k těžbě určeny. Těžba neprobíhá u Lesního divadla. Souhlasíme s tím, že je těžba realizována těžkou mechanizací, za kterou jsou bohužel „stopy“, snažíme se o maximální šetrnost.

Práce na Lesním divadle byly provedeny odbornou firmou s cílem znovu zpřístupnit Lesní divadlo svému původnímu účelu. Za tím účelem jsme jako rodina navazující na odkaz našeho předka navázali spolupráci s místním Sokolem a Skauty a máme zájem v následujících letech postupně Lesní divadlo zase zprovoznit. Prvním krokem bylo jeho vyčištění od náletových dřevin, zmlazení dřevin. Nebyly káceny vzrostlé stromy a nebyly ničeny původní stupně hlediště. Dalším krokem bude úprava zregulovaného koryta, ale potok je ve správě HMP a je třeba s nimi tuto činnost koordinovat. Naším záměrem je potok vrátit do koryta, upravit místa pro překonávání potoka (v několika místech je koryto lidmi rozebráno) atd.

JS

V celém Velkém Háji došlo k vyčištění a zpřístupnění pěších stezek, které budou v následujících dnech doplněny o navigační cedule. I zde je možné namítnout, že „vše není uklizeno“ na hrabičky. Lesní frézy štěpkují a na místě ponechávají dřevní hmotu k přirozenému rozkladu. Prosím, je třeba v tomto být trochu velkorysí a dát nám prostor postupně Velký Háj dostat do kondice.

Rodina rozhodně nemá zájem o stavební rozšíření nad rámec současného územního plánu. Rodina má zájem na proměně současného územního plánu z funkce „nerušící výroba, sklady, atd.“ na funkci, která by připustila více městotvornou výstavbu od bytové až po administrativní, včetně výstavby nové školy atd. Tyto záměry úzce navazují na vznik nové stanice metra Nádraží Krč. Jsme toho názoru, že do města, za které lokalitu Krče považujeme, patří více městská zástavba než skladové a výrobní areály, navíc 60 let staré, neodpovídající dnešním potřebám. Současně je řádně povolován vznik nové silnice.

Mohu Vás ubezpečit, že rodina v minulém roce vynaložila a v následujících letech zamýšlí vynaložit nemalé prostředky k ochraně a zpřístupnění Velkého Háje, Lesního divadla i celého okolí. Na našich sociálních sítích o všem komunikujeme a naše kroky můžete sledovat.

Níže posílám odkazy:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556665635129

https://twitter.com/lesnidivadlokrc

GK

Pokud si autorka přeje se situací něco udělat (či se o to alespoň pokusit), je nutno postupovat úřední cestou. Blog použít jako základ, přidat nějaký úvod (a označit třeba "věc: podnět k prošetření") + jméno, adresu, datum, podpis a poslat na příslušný odbor Prahy 4, patrně odbor životního prostředí (spadá-li to pod jiný, úřad má povinnost předat podnět na ten správný). Samozřejmě doporučeně. Pak se tím úřad bude muset (a moci) zabývat. V rovině blogu je to sice záslužné, nicméně bez právní síly. Případně také rozjet petici - to ovšem chce několik lidí a čas.

JH

J90a72n 17H24u80r53k52a

8. 5. 2024 4:46

plus trestní oznámení na možné spáchání trestního činu dle zákona ochrany životního prostředí...jedna kopie s razítkem podání zaslat na ministerstvo životního prostředí k prošetření a dohledu nad případem...nebojte se formy podání ikdyž bude špatně úřady jsou povinovány se podněty zabývat a co není v pořádku dle lege artis či de jure si vyžádat k doplnění...ještě mne napadá kopii na stavební úřad ohledně výše vámi zmíněné možnosti spíše záměru stavby komunikace...nenechte se opít úředníkem že vše rozešlou kam je třeba...sama pro jistotu doklady na úřady zašlete vytvořená duplicita zde nebude na škodu...oblíbené je totiž nám nikdo nic nehlásil, nepředal...nemohli jsme konat chápete ...takhle se z toho těžko vykrucuje jeli doklad s razítkem podání...je třeba jednat rychle vzpomenu případ nejstaršího hokejového stadionu kde developer boural až potom teprve o povolení žádal a že těch prevítů se u nás množí a daří...

  • Počet článků 59
  • Celková karma 19,01
  • Průměrná čtenost 898x
Zajímám se o lidi a svět. Sebe i život se snažím brát s humorem.

Seznam rubrik