Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Migranti: invaze falešných uprchlíků pokračuje, jsou to vesměs afričané

Nová vlna imigrantů v Itálii v posledních 3 dnech: 12 tisíc migrantů bylo zachráněno u Sicílie a více než 4.000 imigrantů bude vyloženo z lodí, které je přepravují z pobřeží severní Afriky. Je nejvyšší čas na lidové povstání

 

Afričtí nelegální imigranti.

Díky nárůstu přistání lodí s  imigranty v těchto  posledních dnech, očekáváme, že se rok 2016 stane v tomto ohledu rekordním:  doposud přijelo v tomto roce 153.450 imigrantů, což je ve skutečnosti o 10% více než ve stejném období v loňském roce a více než 1.300 lidí ve stejném období v roce 2014, který byl nakonec se 170 tisíci imigranty rokem s nejvyšším počtem příjezdů. A čísla jsou ještě působivější, pokud se připočítají navíc 4.300 zachránění, kteří se dosud nedotkli země.

V posledních třech dnech bylo zachráněno v Sicilském kanálu (Canale di Sicilia) přibližně 12.000 lidí. Alarmující imigrantská vlna směřuje k překročení dosavadního ročního rekordu (170 tisíc v roce 2014). Na hostitelský systém je neustále vyvíjen tlak těmito novými přistáními: k dnešnímu dni je 167 tisíc cizinců ubytováných v různých hostitelských centrech ( hotely, byty, kasárna aj. …).

Mezi regiony je na první pozici region Lombardia (13%, ve výši 22 tisíc osob), následuje Sicilia, Piemonte, Lazio, Veneto a Campania, to vše s 8% (asi 13.000 ubytováni pro každého).

Mezi deklarovanými národnostmi jsou na předních místech občané těchto zemí: Nigeria (20%), následuje Eritrea (12%), Guinea (7%) a Gambia (6%). Výrazný jei fenomén nezletilých bez doprovodu, tento rok je jich zatím  více než 20 tisíc (12 tisíc jich bylo za celý rok 2015).  

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/24/153mila-sbarchi-nel-2016-e-anno-record_52c8db29-24b0-4743-84a1-f2a52577077a.html

Vylodění imigrantů.

Nová vlna 3.300 nelegálních imigrantů určených pro Sicílii. Navíc byla odkloněna do města Palermo loď Siem Pilot, s více než 1.000 imigranty, původně určených do Cagliari na Sardýnii.. Krajské úřední orgány na Sardinii dali jasně najevo národní koordinaci příjmového odboru, že na ostrově už není místo. Již při nedávném vylodění  byly potíže při hledání místa pro asi 1.200 afričanů, kteří připluli na palubě stejné lodi.

Kromě toho, ostatní přistání mezi neděli 23. a pondělkem 24. října: v Augustě (v Syrakusách na Sicílii), přivezla loď  Tanker Okyroe asi 800 přistěhovalců, zatímco  do přístavu Catania připlula  loď Enterprise s 625 imigranty. Do Messiny doplouvá také loď  Werra s 840 migranty, zatímco Beckett je na cestě do Augusty. V Neapoli bylo uskutečněno další  přistání a to lodě Gregoretti s 466 nelegálními přistěhovalci. V sobotu 22. října přistála v přístavu Vibo Marina  loď asociace Lékařů bez hranic s 414 přistěhovalci na palubě, a to především ze subsaharské oblasti, z nichž 340 jsou muži.

http://www.ilpopulista.it/news/23-Ottobre-2016/6257/altri-3-300-clandestini-in-sicilia-sardegna-satura-una-nave-dirottata-a-palermo.html

AKTUALIZACE :

Loď Dattilo nabrala na palubu 434 takzvaných "migrantů", plavidlo Iuventa jich přepravilo 278 a loď Rio Segura shromáždilo 117 lidí před libyjským pobřežím.Loď Aquarius, která již naložila 520 nelegálních imigrantů určených do města Taranto, čeká na nový nášup.

Tanker Okyroe přivezl do Augusty 758 lidí; plavidlo Siem Pilot, přivezl do Palerma 1117 imigrantů. Loď  Dignity I je v přístavu Trapani s 552 migranty ; na lodi Werra 857 nelegálních přistěhovalců v přístavu ve městě Messina; Loď Corsi s 358 v Crotone; loď Beckett s 650 dalšími migranty v přístavu města Pozzallo, podle odhadů je to celkem asi 4.292 imigrantů.

Santa Maria di Leuca:  120 nelegálních přistěhovalců připlulo na dvou stěžňové plachetnici, poblíž Punta Meliso, na otevřeném moři Capo di Leuca ( tzv.v podpadku naproti Albánii). Skoro všichni jsou pákystáncké národnosti !

http://www.ilpopulista.it/news/24-Ottobre-2016/6293/l-invasione-non-si-ferma-altri-4-000-clandestini-traghettati-nei-porti-italiani.html

Toni Iwobi - Lega Nord

Migranti: Iwobi (Liga severu) invaze falešných uprchlíků pokračuje

Itálie, 24. října: “Dnes připlulo na Sicílii čtyři tisíce migrantů. Za posledních dny bylo zachráněno 6.500 lidí, mnozí jsou stále pohřešovaní. Již neexistujíe více slov, která by popsala naprostý neúspěch imigrační politiky.  Vládní politika, která podporuje  invazi falešných uprchlíků a která je příčinou kontinuální ch úmrtí na moři. Renzi ( samozvaný premiér), Alfano ( ministr vnitra) a Boldrini ( předsedkyně  poslanecké sněmovny ) by měly pouze stydět a odejít domů  (tzn. rezignovat).  Jsou naprosto nezodpovědní.  Oni  vyživují  tzv.  sociální bomby, riziko násilí jak mezi imigranty tak i  mezi italy a imigranty,  včetně reálného  nebezpečí přijíezdu islámských teroristů. Historie si bude pamatovat tyto osoby a Demokratickou stranu (PD), která je ve skutečnosti anti-demokratická, jako ty, kteří se snažili zničit Itáli (doufejme že selžou), italské občany  a také mnoho integrovaných legálních přistěhovalců, kteří  respektují a dodržují  zákony.  Je potřeba lidového povstání proti této škodlivé a neefektivní vládě.” tvrdí Tony Iwobi, vedoucí odboru Federální bezpečnostní a imigrační Ligy severu. (ANSA). PH 24-OTT-16 12:22 NNNN

https://www.facebook.com/VotaToni?fref=ts

 

SRP A ČLUN  ...

 

Testo originale in italiano (sopra tradotto in lingua ceca) :

L'impennata degli sbarchi di migranti degli ultimi giorni fa diventare il 2016 l'anno record, finora, per numero di arrivi: con 153.450 si registra infatti il 10% in piu rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e si supera di 1.300 persone il totale segnato nel 2014, che alla fine, con 170mila sbarcati, divento l'anno con il maggior numero di arrivi. Ed i numeri sono ancora piu imponenti se si contano i 4.300 soccorsi che ancora non hanno toccato terra. Negli ultimi 3 giorni sono circa 12mila le persone recuperate nel Canale di Sicilia. Un flusso che allarma e che - allo stato - lascia prevedere che il record dei 170mila a fine anno verra superato. Il sistema d'accoglienza e continuamente messo sotto pressione dai nuovi sbarchi: ad oggi sono ben 167mila gli stranieri ospitati nei centri e nelle strutture temporanee. Tra le regioni, in testa c'e la Lombardia (13%, pari a 22mila persone), seguita da Sicilia, Piemonte, Lazio, Veneto e Campania, tutte con l'8% (circa 13mila ospitati per ognuna). Tra le nazionalita dichiarate al momento dello sbarco prevalgono i nigeriani (20%), seguiti da eritrei (12%), guineani (7%) e gambiani (6%). Ingente, infine, anche il fenomeno dei minori non accompagnati, che hanno superato quota 20mila, contro i 12mila dell'intero 2015.

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/24/153mila-sbarchi-nel-2016-e-anno-record_52c8db29-24b0-4743-84a1-f2a52577077a.html

Una nuova ondata di 3.300 clandestini destinati alla Sicilia. E stata dirottata a Palermo la Siem Pilot, nave-soccorso con a bordo oltre mille immigrati, inizialmente destinata a Cagliari. Le autorita regionali sarde hanno fatto sapere al coordinamento nazionale dell'accoglienza che nell'isola non c'e piu posto, tant'e che gia in occasione di un recente sbarco ci sono state difficolta a reperire posti per i circa 1.200 africani che erano giunti a bordo della stessa nave.Oltre a questo, altri sbarchi tra domenica 23 e lunedi 24 ottobre: ad Augusta, nel Siracusano, quello della nave Tanker Okyroe con circa 800 extracomunitari, mentre a Catania quello della nave Enterprise con 625 immigrati. In arrivo inoltre a Messina la nave Werra con 840 migranti, mentre nave Beckett ha fatto rotta verso Augusta. A Napoli invece altro approdo, quello dellla nave Gregoretti con 466 clandestini. Approdata nel porto di Vibo Marina sabato 22 ottobre una nave dell'associazione Medici senza frontiere con 414 immigrati a bordo provenienti principalmente dalla regione Subsahariana, 340 dei quali sono uomini.

http://www.ilpopulista.it/news/23-Ottobre-2016/6257/altri-3-300-clandestini-in-sicilia-sardegna-satura-una-nave-dirottata-a-palermo.html

ATTUALIZZAZIONE:

La nave Dattilo che ha recuperato 434 cosiddetti "migranti", la nave Iuventa che ne ha traghettati 278 e la nave Rio Segura che ha raccolto 117 persone davanti alle coste libiche. Sulla nave Aquarius, inoltre, un carico di 520 clandestini destinati a Taranto, in attesa di nuovi recuperi.

Il mercantile Tanker Okyroe ha portato ad Augusta 758 persone; la nave Siem Pilot, e giunta a Palermo con con 1.117 immigrati; la nave Dignity I a Trapani con 552 persone; la nave Werra on 857 clandestini a Messina; la nave Corsi con 358 a Crotone; la nave Beckett con altri 650 migranti a Pozzallo, per un totale stimato di circa 4292 immigrati.

A Santa Maria di Leuca lo sbarco di circa 120 clandestini arrivati a bordo di un veliero bialbero in prossimita di Punta Meliso, al largo della costa del Capo di Leuca. Gli immigrati, quasi tutti di nazionalita pakistana!

http://www.ilpopulista.it/news/24-Ottobre-2016/6293/l-invasione-non-si-ferma-altri-4-000-clandestini-traghettati-nei-porti-italiani.html

24 OTT - "Oggi quattromila migranti sbarcano in Sicilia. 6.500 persone recuperate in sette giorni, moltissimi i dispersi. Non ci sono piu' parole per descrivere il totale fallimento della politica del governo sull'immigrazione. Una politica che alimenta l'invasione di finti profughi e che e' la causa delle continue morti in mare. Renzi, Alfano e la Boldrini devono solo vergognarsi e andarsene a casa. Sono totalmente irresponsabili. Stanno alimentando bombe sociali, rischio violenze tra immigrati e tra italiani e immigrati, con il pericolo di far arrivare terroristi islamici. La storia si ricordera' di questi signori e del Pd, partito anti-democratico, come coloro che hanno cercato (speriamo fallendo) di distruggere l'Italia, il popolo italiano e anche i tanti immigrati regolari e integrati che vogliono leggi certe e rispetto delle norme. Serve una sollevazione popolare contro questo governo dannoso e inefficace". Lo afferma in una nota Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord.(ANSA). PH 24-OTT-16 12:22 NNNN

https://www.facebook.com/VotaToni?fref=ts

Autor: Monika Pilloni | pondělí 24.10.2016 20:27 | karma článku: 42,11 | přečteno: 5196x
  • Další články autora

Monika Pilloni

Bombový atentát před Salviniho návštěvou na sekci Lega Trentino v Ala

Ala: bomba exploduje v sídle Ligy jen několik hodin před návštěvou ministra vnitra Mattea Salviniho. Místopředseda senátu hovoří o tomto činu jako o terorismu a Předsedkyně senátu o vážném útoku a poškození demokracie.

13.10.2018 v 10:52 | Karma: 29,33 | Přečteno: 2385x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

Protest proti italské vládě, ulejváci jásali a dělali bordel ... podpora nelegálům

Řádění, nepořádek, oheň, dýmovnice a dopravní kolaps. Slogany proti vládě, proti bezpečnostnímu nařízení, proti fašismu a rasismu. Manifestace studentů středních škol a univerzit. Sociální centra, ANTIFA ... Podpora nelegálům!

12.10.2018 v 23:55 | Karma: 41,29 | Přečteno: 2824x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

Salviniho Liga zahájí svou činnost i v Praze

Sekce pražské Ligy oficiálně zahájí svou činnost v neděli 7. října, čestným hostem bude lídr SPD a místopředseda Poslanecké Sněmovny - Tomio Okamura spolu s předsedou Poslaneckého klubu SPD - Radimem Fialou

2.10.2018 v 17:58 | Karma: 33,59 | Přečteno: 1299x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

Syfilis, tak zní akronym nové politické strany Laury Boldrini

Itálie: Bývalá předsedkyně poslanecké Sněmovny Laura Boldrini by chtěla založit novou politickou stranu která dá na frak pravici. Akronym LUE je ovšem k smíchu ... znamená to syfilis a další podobné příjemnosti. Nomen Omen?

3.9.2018 v 15:30 | Karma: 38,25 | Přečteno: 3277x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

V Neapoli mají radního co neumí italsky

Itálie? Levicově naladěný starosta Neapole - De Magistris, chtěl radního pro imigranty. Tento radní, Viraj Prasanna Mihindukulasuriya původem ze Srí Lanky byl zvolen 15. června a musí mít tlumočníka, protože nemluví italsky !!!

8.8.2018 v 19:06 | Karma: 42,31 | Přečteno: 3576x | Diskuse | Politika
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Wimbledonská šampionka Krejčíková! Italku přemohla v dramatickém finále

13. července 2024  14:45,  aktualizováno  18:51

Wimbledon má opět senzační vítězku. A znovu po roce tato senzace pochází z Česka! Barbora...

Zdražovat věci lidem a firmám? To neuděláme, tvrdí Fiala o Green Dealu

17. července 2024  5:45,  aktualizováno  15:05

Kabinet Petra Fialy odkládá rozhodnutí o trojici materiálů souvisejících s naplňováním Green Dealu....

Biden se vyjádřil k možnému odstoupení z voleb, zmínil zdravotní stav

17. července 2024  13:54,  aktualizováno  14:54

„Pokud by mi lékaři řekli, že mám nějaký zdravotní problém,“ odpověděl v úterý americký prezident...

V salonu auto za milion vůbec nezajistili, na zloděje čekal i klíč v přihrádce

17. července 2024  14:52

Na zabezpečení minimálně jednoho ze svých vozidel jakoby zcela rezignoval prodejce automobilů v...

Zloděj ukradl v obchodě triko a brýle, pak pravým hákem srazil ochranku

17. července 2024  14:46

Pražští policisté žádají o pomoc při pátrání po zloději v nákupním centru v Letňanech. Muž v úterý...

Kompletní péče o pleť v jedné tyčince? Podle Manufaktury to jde
Kompletní péče o pleť v jedné tyčince? Podle Manufaktury to jde

Na cestách může být péče o pleť a pokožku náročná. Abyste s sebou nemusela neustále nosit denní a noční krém, sérum, balzám či masku, přišla...

  • Počet článků 157
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4740x
"V okamžiku, kdy se vzdáte svých zásad a svých hodnot, jste mrtví, vaše kultura je mrtvá, vaše civilizace je mrtvá. Tečka." Oriana Fallaci

 

Zajímám se o aktuální politické dění v Evropě.

Seznam rubrik